• Prírodovedná trieda

   s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informačných technológií.
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023
     • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023

     • Dňa 19.9.2023 sa vďaka projektu Erasmus+ “European Students for Sustainability” vydala skupina žiakov prírodovedného zamerania spolu s vyučujúcimi P. Bajcsiovou a A. Bednárovou za vzdelávaním mimo naše mesto.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 22. septembra 2023 absolvovali žiaci druhého ročníka účelové cvičenie. V teoretickej časti, vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z klubu Červeného kríža GYMZA, nadobudli druháci poznatky i praktické zručnosti v oblastiach topografie, civilnej ochrany a poskytovania prvej pomoci. Študenti sa aktívne zapájali, ba dokonca boli nápomocní prednášajúcim. V rámci praktickej časti sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina sa presunula na Žilinskú mestskú krytú plaváreň, kde sa zúčastnili 15.ročníka plaveckej štafety. Spoločne sa našim plavcom podarilo zaplávať takmer 12km. Druhá skupina sa s vyučujúcimi presunula na Žilinské dni zdravia, ktoré sa konali na Mariánskom námestí. Žiaci si vďaka Slovenskému červenému krížu mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, Heimlichov manéver a mali možnosť pozrieť si vybavenie sanitky. Niektorí sa dozvedeli o chorobách (rakovine) a o tom, ako pasívn

    • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023
     • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023

     • Posledný prázdninový pracovný deň venovali učitelia GYMZY projektom Erasmus+, a to v krásnych priestoroch Rosenfeldovho paláca. Učitelia na navzájom inšpirovali a obohacovali sa o skúsenosti. Samozrejme, že zároveň premýšľali nad možnosťami, ktoré môže Erasmus+ program priniesť škole aj do budúcnosti.

    • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov
     • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov

     • V rámci projektu Erasmus+ pre profesijný rozvoj učiteľov sa naša vyučujúca Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva zúčastnila v dňoch od 10.júla do 15. júla 2023 kurzu s názvom „Zručnosti 21.storočia pre učiteľov a žiakov.“

      Kurz prebiehal v španielskom meste Valencia za účasti učiteľov z rôznych štátov Európskej únie, ako napríklad Nemecko, Taliansko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko a Island. Časová organizácia kurzu umožnila účastníkom okrem „teoretickej“ časti spoznávať aj krásy Valencie – jej historické zákutia, moderné štvrte, kulinárske špeciality a kultúrne podujatia.

    • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš
     • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš

     • V dňoch od 6. do 8. júla 2023 sa konalo stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university (2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680). Našu školu zastupovali tri učiteľky - Antónia Bartošová, Zuzana Bebčáková a Katarína Červencová.

    • Erasmus+ Oldenburg (Nemecko)
     • Erasmus+ Oldenburg (Nemecko)

     • V dňoch 04. 06. - 10. 06. 2023 mala skupina žiakov III.A s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka možnosť navštíviť nemecké mesto Oldenburg prostredníctvom programu Erasmus+. Už počas cesty mohli účastníci zistiť, aké krásy Nemecko ukrýva. Napriek značnej únave a neskoršiemu príchodu nestratili úsmev na tvári, a to aj vďaka vrúcnemu prijatiu zo strany nemeckých hostiteľských rodín.

    • Vráťme knihy do škôl
     • Vráťme knihy do škôl

     • Jedenásty ročník súťaže, s názvom Vráťme knihy do škôl, priniesol úspech! Je to súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti z rôznych stredných i základných škôl na Slovensku a vyhrať v nej hodnotné ceny. Naša škola sa v aktuálnom ročníku umiestnila na šiestom mieste v kategórii najaktívnejších škôl. To svedčí o tom, že žiaci na našej škole sa stále zaujímajú o literatúru a v ich voľnom čase má svoje miesto i kniha. Taktiež blahoželáme Patrícii Královej z 3.A, ktorá vyhrala balíček kníh.

    • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura
     • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura

     • Dňa 2. 5. 2023 skupina našich žiačok (Ema a Martina z II. A, Klára a Patrícia z III. A) spoločne s vyučujúcimi Patríciou Bajcsiovou a Monikou Gdovcovou vycestovali na poslednú zahraničnú mobilitu Erasmus+ projektu Európski študenti za udržateľnosť (European Students for Sustainability - ESFS), ktorá sa uskutočnila v španielskom meste Cambrils.

    • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy
     • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy

     • Internet je takmer ideálne miestom pre získavanie informácii, komunikáciu a inšpiráciou pre rozvoj. Zároveň je však miestom veľmi nebezpečným, miestom plným nástrah. Nielen o výhodách virtuálneho priestoru treba hovoriť. Nemenej priestoru by sme mali venovať prevencii škodlivých javovo tohto novodobého výdobytku. V rámci prevencie škodlivých javov sa tomuto fenoménu venujeme aj na našej škole. V apríli sa uskutočnila prednáška s diskusiou, ktorej hlavnou témou bola internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy, ktoré sa stali sprievodným javom negatív internetu. Odborníci z Informačnej kancelárie pre obete Žilina pripravili pre žiakov prvého ročníka zaujímavý program, ktorý reflektoval túto problematiku, ktorá je blízka študentom, ale aj každému užívateľovi internetu. Prednáška je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, nad ktorým drží patronát Odbor prevencie kriminality

    • Rekonštrukcia Poslednej večere: Beseda s akademickým maliarom Stanom Lajdom
     • Rekonštrukcia Poslednej večere: Beseda s akademickým maliarom Stanom Lajdom

     • Posledná večera od Leonarda da Vinciho je jedným z najznámejších diel výtvarného umenia. Už vyše 500 rokov priťahuje záujem odbornej verejnosti, ale aj laikov. Veľká škoda, že sa nám nezachovalo vo svojej pôvodnej podobe, vo svojej plnej kráse. Našťastie však existujú umelci, ktorý nám dokážu priblížiť originál. Nielen vo forme teórie, ale aj prakticky. Medzi podobné zjavy umeleckej sféry jednoznačné patrí Stano Lajda. Možno ho označiť za jedného z najväčších odborníkov na da Vinciho a jeho dielo. Týka sa to Slovenska, ale aj sveta. Nie je však len teoretik, je navyše autorom veľmi podarenej rekonštrukcie majstrovho obrazu. A takýto odborník poctil návštevou našu školu. Priniesol veľmi zaujímavé informácie o renesančnom maliarovi a jeho diele. Plusom boli slová o samotnom procese rekonštrukcie Poslednej večere, ktorej výsledkom bolo dielo, ktoré možno bez výčitiek označiť za majstrovs

    • 2. MIESTO V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ
     • 2. MIESTO V CELOŠTÁTNOM KOLE SOČ

     • V dňoch 25. - 28. apríla 2023 sa na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre konal 45. ročník celoštátnej prehliadky prác SOČ. Aj tento rok mala naša škola zastúpenie, reprezentoval nás Ondrej Blaško z III.B, ktorý bol vo veľkej konkurencii prác úspešný a dosiahol veľmi pekné umiestnenie:

    • Gymzáci vo Francúzsku: Objavovanie krás Remeša, Paríža a výroby šampanského
     • Gymzáci vo Francúzsku: Objavovanie krás Remeša, Paríža a výroby šampanského

     • V apríli, hneď po Veľkej noci, sa niektorí naši študenti prvého, druhého a tretieho ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu do Francúzska. Prvú zastávku sme mali v meste Remeš, kde sme navštívili katedrálu Notre-Dame. Táto katedrála je známa vďaka korunováciám francúzskych kráľov. V neďalekom mestečku Épernay sme si pozreli vinárstvo a zoznámili sa s procesom výroby pravého šampanského.

    • Medzigeneračný workshop – Zdravý životný štýl so študentmi Univerzity tretieho veku UNIZA
     • Medzigeneračný workshop – Zdravý životný štýl so študentmi Univerzity tretieho veku UNIZA

     • Zdravie je ,,stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby a slabosti.“ Tento a mnoho iných poznatkov si odniesli žiaci 3. ročníka Gymnázia Hlinská v Žiline a študenti UV3 UNIZA zo spoločného medzigeneračného workshopu zameraného na tému ,,Zdravý životný štýl“, počas ktorého viedli skupinovú diskusiu a spoločne sa vzdelávali v oblasti zdravia a správnej životosprávy.

    • PRÁCA V MÉDIÁCH - Stretnutie so Zuzanou Holienčíkovou, redaktorkou spravodajstva
     • PRÁCA V MÉDIÁCH - Stretnutie so Zuzanou Holienčíkovou, redaktorkou spravodajstva

     • Dňa 28. 3. 2023 sa konala v priestoroch našej školy prednáška na tému ,,Práca v médiách“. Naše gymnázium navštívila pani Zuzana Holienčíková, redaktorka spravodajstva TV Markíza, ktorá je taktiež bývalou žiačkou našej školy. Počas prednášky mali žiaci možnosť oboznámiť sa so zákulisím redaktorskej práce či s tvorbou reportáží. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa, koľko času zaberie a čo všetko obsahuje práca redaktora, ako funguje živý prenos, získali tiež bližšie informácie o hate speech, dezinformáciách, a mnoho ďalšieho. Prednáška uviedla nás žiakov do skutočného obrazu práce redaktorov a mali sme možnosť dozvedieť sa viac o tomto odvetví práce aj v rámci následnej diskusie.

    • Dáma a výnimočná učiteľka na GYMZE
     • Dáma a výnimočná učiteľka na GYMZE

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala z rúk profesora Jána Čelka, rektora Žilinskej univerzity, plaketu J. A. Komenského za záslužnú pedagogickú činnosť RNDr. Anna BÁLINTOVÁ, CSc.. Pani doktorka vyučuje matematiku na našom gymnáziu len tento školský rok, no už si získala srdcia GYMZÁKOV, či už ide o kolegov alebo žiakov. Naša vzácna kolegyňa svoj život zasvätila vysokoškolskej matematike nielen doma v Žiline, ale i na univerzitách v Alžírsku a Tunisku. Milovanú matematiku popularizuje do dnešného dňa.

    • Erasmus+ Ďalšia partia Gymzákov vo Švédsku
     • Erasmus+ Ďalšia partia Gymzákov vo Švédsku

     • V dňoch 19. až 25. marca 2023 sme sa zúčastnili ERASMUS+ týždňa a cestovali do nádherného švédskeho mestečka Pitea. Tento projekt bol zameraný na tému Digital Competence and E-Safety a zahŕňal množstvo aktivít. Hlavné motívy boli sociálne siete a psychické zdravie, o ktorých sme si vypočuli veľa zaujímavých prednášok a workshopov. Okrem práce vo Photoshope sme si vyskúšali, aké je to vystupovať pred kamerami v živom prenose, a to pri natáčaní Talkshow, ktorá bola naším cieľom týždňa. Ochutnali sme miestnu kuchyňu a zistili sme, ako prebieha vyučovanie v ich škole. Na vlastnej koži sme pocítili silu mrazivého švédskeho počasia, či už pri takých aktivitách ako napríklad survival tréningu, kedy sme skočili do ľadového jazera, sánkovania či jazdy na skútroch. Okrem zlepšovania komunikácie v cudzom jazyku a získaní nových informácií vytvoril tento projekt veľa kamarátstiev, skúseností a z

    • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V SOČ AJ V KRAJSKOM KOLE
     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V SOČ AJ V KRAJSKOM KOLE

     • Dňa 28. marca 2023 pokračovala súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti na SPŠIT v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov s 8 súťažnými prácami a vo veľkej konkurencii prác zo stredných škôl celého Žilinského kraja boli opäť úspešní.

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      3. miesto: Dávid Linet, III.C - „Grafy v inom svetle“

     • 3. miesto na Regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína

     • Dňa 21. marca 2023 sa v priestoroch Radnice mesta Žilina konalo Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína. Tento rok našu školu reprezentovala Nina Trnovcová z I.B triedy a jej účasť bola naozaj úspešná. Nina sa v kategórii Próza umiestnila na peknom 3. mieste, pričom odborná porota ocenila okrem jej kvalitného prednesu aj výber ukážky.

     • Blahoželáme

     • k úspešnému 2. miestu Šimonovi Hrnčiarovi z II.B triedy na krajskom kole Biologickej olympiády B – kategórie a prajeme ďalšie úspechy v postupových kolách.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk