• Prírodovedná trieda

      s medicínskym a prírodovedným zameraním
     • Nemecká trieda

      s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
     • Všeobecná trieda

      pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
        • Umelá inteligencia verzus človečina

        • Už názov workshopu naznačuje, čo bolo jeho obsahom.

         Poznáte výhody a hrozby používania Umelej inteligencie (AI)?

         Na túto aktuálnu tému dneška a najmä budúcnosti hľadali odpovede študenti Gymnázia Hlinská v Žiline spoločne s dobrovoľníkmi - seniormi z U3V UNIZA.

         Na workshope bolo veselo aj vážne, ale najmä sme si všetci zúčastnení zobrali ponaučenie byť o AI informovaní, pri jej využívaní obozretní a používať kritické myslenie.

        • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 46. ročník

        • Dňa 9. februára 2024 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov s 15 prácami v 9 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

         Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

         1. miesto: Matej Šuška, II.C -„-„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do okresného kola

        • Úradné hodiny počas jarných prázdnin

        • OZNAM

         Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas jarných prázdnin od 19.02. 2024 do 23.02.2024 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

         Bc.Ing. Jarmila Turoňová,riaditeľka školy

        • Hviezdoslavov Kubín

        • Popoludnie s Hviezdoslavom

         Dňa 05. 02. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitečnaje súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyučujúce, v zastúpení pani H. Krajčovičovej, K. Sádeckej a K. Červencovej sa zišli spolu so žiakmi, recitátormi, v priestoroch školskej knižnice. Súťažiaci recitovali už tradične v dvoch kategóriách, a to v prednese poézie a prózy, pričom osobitne potešil fakt, že najmä v prvom ročníku sa nám už teraz črtá niekoľko sľubných recitátorov.

        • Biologická olympiáda

        • Výsledky školského kola biologickej olympiády v školskom roku 2023/2024

         Kategória A

         1. miesto – Miroslav Böhme - IV.B

         2. miesto – Nikolaj Pažický – IV.B

         3. miesto – Šimon Hrnčiar – III.B

         Kategória B

         1. miesto – Branislav Dominiak – II.B

         2. miesto – Timea Mengesová – II.B

        • Holokaust na Slovensku

        • Dňa 26.1.2024, pri príležitosti medzinárodného dňa holokaustu (27.1.), sa žiaci tried 3.A a 3.B zúčastnili prednášky s názvom Židovská otázka a holokaust. Prednášku viedol pán Martin Gálik z Ústavu pamäti národa. Hovoril o tragédii slovenských Židov, antisemitizme na Slovensku, arizácii, pracovných táboroch na Slovensku, deportácii Židov do koncentračných táborov či úteku Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu práve do Žiliny, kde podali skutočné informácie o koncentračných táboroch. Dozvedeli sme sa aj o ocenení Spravodliví medzi národmi a o rómskom holokauste. Výklad bol veľmi pútavý a plný informácií, doplnený prezentáciou, obohatenou karikatúrami a dobovými fotografiami. Bol to zaujímavý zážitok pre všetkých nadšencov dejín 20.storočia a doplnenie k učivám, ktoré sa preberajú na hodinách dejepisu.

        • Úspechy našich žiakov v okresnom kole Olympiády v NEMECKOM jazyku

         • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

         Artem Hundarenko, I.A – 1. miesto

         • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

         Veronika Magová, III.A – 1. miesto

         • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

         Patrik Vallo, IV.A – 3. miesto

         Blahoželáme!!! PhDr. Zuzana Zajacová

        • Travelistan na Gymze

        • Dnes 21.12.2023 nás navštívil sprievodca Martin Navrátil, ktorý cestuje po svete už 17 rokov. Zo svojich ciest prišiel ukázať a porozprávať o kultúrnych rozdieloch Európy a Ázie. Keďže navštívil viac ako 175 krajín všetkých kontinentov sveta, mohol porovnávať a podložiť svoju prednášku o fotografie z konkrétnych miest a samozrejme aj jeho gastronomické zážitky. Kompletný pohľad na jednotlivé regióny si človek urobí vlastnou skúsenosťou a návštevou.

        • Seminár z biológie na Body Worlds

        • Seminaristi na výstave ľudských tiel Body Worlds v Bratislave

         Dňa 11. 12. 2023 sa žiaci 4. ročníka zo semináru z biológie zúčastnili výstavy ľudských tiel v Bratislave s názvom Body Worlds. Výstava nás previedla svetom anatómie, fyziológie a zdravia prostredníctvom skutočných ľudských tiel, ktoré sa zachovali vďaka jedinečnému procesu tzv. plastinácie. Tento postup vynašiel v roku 1977 prof. Dr. Gunther von Hagens, ktorý následne založil aj samotnú výstavu BODY WORLDS. Pracoval ako odborník na anatómiu na univerzite v Heidelbergu. Jeho vyučovacie programy boli dlho vysielané na kanáloch BBC a tiež sú zaradené v učebných osnovách na najznámejších lekárskych univerzitách. Žiaci okrem iného získali prehľad o štruktúre ľudského tela, aj o tom, ako vzájomne pôsobia jednotlivé funkčné systémy a orgány. Výstava zanechala u žiakov obrovský dojem. Spätná väzba žiakov: Expozícia bola veľmi zauj

        • Majsterka sveta v mažoretkovom športe

        • V silnej medzinárodnej konkurencii popri účastníčkach z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Chorvátska, Talianska, Bulharska, Kazachstanu či Juhoafrickej republiky súťažila žiačka 1. C, Karolína Mikolková, v 2 kategóriách. V juniorskej aj seniorskej kategórii Groups mix získala 1. miesto a stala sa dvojnásobnou majsterkou sveta. Na výnimočnú jeseň v Zadare bude ako reprezentantka tímu Kordovanky ešte dlho spomínať.

        • Erasmus+ projekt EURÓPSKI ŠTUDENTI ZA UDRŽATEĽNOSŤ a jeho výstupy

        • Jeseň 2023 nám priniesla ukončenie ďalšieho dlhodobého Erasmus+ projektu - projektu ESFS European Students for Sustainability (Európski študenti za udržateľnosť 2020-1-SE01-KA229-077790). V tomto trojročnom projekte spolupracovali partneri zo švédskeho mesta Piteå (koordinátor projektu), talianskej
        • Gymza latka

        • Vďaka projektu podporeného finančne z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja Vráťme šport do škôl 2023“ sa na vyučovanie hodín TSV podarilo získať doskočisko na skok do výšky. Chceme, aby hodiny telesnej a športovej výchovy, boli pre žiakov pestrejšie, zaujímavejšie a zábavnejšie. Získaním doskočiska sme mohli 20.11.2023 uskutočniť prvý ročník v skoku do výšky pod názvom Gymza latka. Súťažne si prišli zaskákať dievčatá i chlapci. Prihlásilo sa nám 20 účastníkov, z toho 7dievčat a 13 chlapcov z rôznych ročníkov. Na stupeň víťazov sa z dievčat prebojovala prváčka Ema Valovičková a získala tretie miesto, druhá bola Viktória Brosová z prvého ročníka a víťazkou sa stala druháčka Annamária Juríková. U chlapcov to bolo veľmi napínavé až do posledného skoku. Nakoniec, tretie miesto patrí Filipovi Hvolkovi z prvého ročníka. Druhé miesto si vyskákal tretiak, Michal Bačik a v

        • Úspech je najlepší motivátor

        • V našej škole máme veľa úspešných športovcom, či už v tímových alebo v individuálnych športoch. Svojimi výkonmi reprezentujú nielen svoj kmeňový klub ale i nás, našu školu. Týmto dokazujú, že športovec, pretekár dokáže zladiť svoje školské povinnosti so športovými povinnosťami a v oboch dosahovať výborné výsledky.

        • V lete zima v zime teplo.....

        • ..... aj o to sa starajú Žilinské teplárne, ktoré sme navštívili na exkurzii spolu so študentmi našej školy. Mnohoraké zaujímavosti, o ktorých sme ani netušili sme dostali od fundovaného sprievodcov teplární. Prešli sme výrobou, technologickými postupmi, spracovateľským sektorom a spomenuli sme si prognózy vývoja a smerovanie aj z pozície ekológie a manažmentu.

    ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

    IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

     

    kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk