• Erasmus+

    • GYMZA spúšťa 2 nové medzinárodné projekty ERASMUS+

    •    Gymnázium Hlinská 29 v Žiline je dlhodobo úspešné vo viacerých oblastiach. Jednou z nich sú aj medzinárodné projekty ERASMUS+. Projekty ponúkajú učiteľom aj študentom nenahraditeľné skúsenosti v rámci medzinárodnej spolupráce, prehlbovania jazykových zručností a dlhodobé partnerstvá naprieč celou Európou. Tím učiteľov gymnázia pracoval s partnerskými školami na žiadostiach o schválenie projektov ešte na prelomoch rokov 2019 a 2020. Sme veľmi radi, že sme uspeli vo viacerých projektoch, čo svedčí o ich kvalite a kvalite samotného partnerstva.

        V školskom roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina spúšťajú dva medzinárodné projekty Erasmus+ KA2 - KA229. Projekty sú zamerané na výmenu osvedčených postupov a skúseností. Oba sú plánované v dĺžke dvoch rokov.

        Projekt "Digital Competence and eSafety" (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) sa týka veľmi aktuálnej témy. Za posledných pár mesiacov sme sa ocitli v online svete a potreba vzdelávania a prehlbovania zručností v tejto sfére je momentálne jednou z hlavných priorít v Európe. Koordinujúcou krajinou projektu je Grécko a partnermi sú Island, Poľsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko. Projekt sa bude venovať aj takým dôležitým témam ako sú nenávistné reči na internete, online šikanovanie, grooming, bezpečnosť na sociálnych sieťach a internete. V druhej línii sa bude venovať budovaniu digitálnych zručností pre budúcnosť.

        Projekt “European Students for sustainability” (Európski študenti za udržateľnosť) je projekt týkajúci sa ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Koordinujúcou krajinou je Švédsko a partnermi sú Grécko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Projekt je pokračovaním veľmi úspešného projektu “European Students' Climate Report” a okrem nových cieľov budeme pokračovať v overovaní praktického využitia príručky pre učiteľov, ktorá bola jedným z produktov ukončeného projektu. Následne sa budeme spoločne s partnermi a študentmi zapojenými do projektu snažiť nájsť európsky “recept” na trvalo udržateľnú školu.

        Aj keď momentálna situácia nedovoľuje realizovať mobility v rámci projektov, spolupráca partnerov sa už rozbehla naplno. Okrem výmeny informácií prostredníctvom e-mailov a zdieľania nápadov, sme absolvovali online stretnutia s partnermi a hlavná interaktívna časť projektovej práce sa bude nateraz odohrávať na platforme eTwinning.

        Veľmi sa tešíme z úspechu a schválenia projektov Erasmus+. Zo skúseností vieme, že účasť v nich zabezpečí našim študentom európsku dimenziu rozvoja komunikačných a odborných zručností. Pre učiteľov profesijný rast v projektových témach a medzinárodnej spolupráci. Ak máte záujem dozvedieť sa o projektoch a partnerských školách viac preklikajte sa infografikou schválených projektov https://bit.ly/34bK4BT.

        V prípade záujmu o zapojenie sa môžu študenti 1. a 2. ročníka hlásiť na účasť v projektoch prostredníctvom tohto formulára: https://forms.gle/F3ux5dNHpCq4g2EH9, učitelia prejavia svoj záujem na linku: https://forms.gle/7TBttxdP7wvPgmU58.

      

     Koordinátorky projektov Erasmus+ KA2

     Mgr. Patrícia Bajcsiová a Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Na Gymnáziu Hlinská v Žiline sa rozbehol medzinárodný projekt Erasmus+

    •    Od septembra 2016 Gymnázium Hlinská 29 v Žiline participuje v medzinárodnom projekte Erasmus+ s názvom European Students' Climate Report (Európska správa študentov o klíme). Do projektu je zapojených okrem Slovenska ďalších 5 európskych škôl zo Švédska, Francúzska, Talianska, Grécka, Španielska a dve odborné organizácie zamerané na zvýšenie kvality projektu. Projekt je schválený na obdobie troch školských rokov. Hlavným zámerom projektu je práca so študentmi na zvyšovaní ich vedomostí a povedomia v oblasti globálneho otepľovania a s tým súvisiacich klimatických zmien. Pridanou hodnotou je spoznávanie partnerských krajín a  zvyšovanie jazykových zručností žiakov a učiteľov, nakoľko komunikácia medzi partnermi prebieha výlučne v anglickom jazyku.

        V termíne od 19. októbra do 23. októbra 2016 sa zástupcovia Gymnázia Hlinská zúčastnili prípravnej návštevy v talianskom meste Parma, kde si všetci partneri projektu dohodli spoločný postup a časový harmonogram jednotlivých aktivít projektu .

        Úlohy sú rozdelené, tak teda hor sa do práce, lebo už v decembri 2016 nás čaká stretnutie pracovných tímov žiakov a učiteľov v meste Piteå vo Švédsku.

    • 1. pracovné stretnutie projektových partnerov vo Švédsku

    •    V termíne od 12. 12.do 17. 12. 2016  sa zástupcovia Gymnázia Hlinská v Žiline zúčastnili prvého spoločného pracovného stretnutia učiteľov a žiakov v rámci  medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom European students' climate report. Týždeň vo Švédskom meste Pitea neďaleko polárneho kruhu sa niesol v nezabudnuteľnej predvianočnej atmosfére a v očarujúcich tónoch piesne Santa Lucia.

        Keďže celý projekt je zameraný na aktuálne environmentálne problémy ako je globálne otepľovanie a z toho vyplývajúce klimatické zmeny, každá z partnerských krajín na začiatku pracovného týždňa predstavila svoju krajinu, jej klimatické podmienky a spôsoby získavania rôznych foriem energie. Zaujímavá bola návšteva parku veterných mlynov, či videokonferencia hydrometeorológa z ARPAE z Talianska. Významnou súčasťou stretnutia boli workshopy či debata mladých ľudí s regionálnymi politikmi, ktorí sa venujú riešenej problematike.

        Musíme pochváliť dievčatá, ktoré reprezentovali našu školu, lebo ich prezentácia patrila k tým najvydarenejším. Rovnako sme výborne obstáli v súťaži partnerských krajín o oficiálne logo projektu, ktorú sme nakoniec vyhrali.

        Práca na projektových úlohách bola náročná ale veľmi obohacujúca. Švédski partneri nám ochotne otvorili svoju náruč, boli veľmi príjemní hostitelia, podelili sa s nami nielen o skúsenosti v oblasti vzdelávania mladých ľudí, ale aj o svoje zvyky a tradície v čase predvianočných príprav na  najkrajšie sviatky v roku.

        V marci 2017 nás čaká veľká výzva v podobe zorganizovania 2. pracovného stretnutia medzinárodného projektového tímu. Uskutoční sa v Žiline so zameraním na tému VODA.

     Kitašová K., Bebčáková Z.

    • Erasmus+ Slovak week na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline

    •    Počas slnečného týždňa v čase  od 27. 03. do 31. 03. 2017 sa stalo Gymnázium Hlinská v Žiline hostiteľskou školou pre projektových partnerov z 5 európskych krajín zo Švédska, Francúzska, Talianska, Grécka a  Španielska. Jednalo sa o druhé spoločné stretnutie žiakov a učiteľov v rámci projektu s názvom European Student´s Climate Report.  Keďže Slovensko je hneď po Rakúsku druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody, hlavnou témou tohto pracovného týždňa sa stala VODA. Z tohto dôvodu bolo našou snahou zamerať aktivity  na túto životodarnú tekutinu s cieľom uvedomiť si, aká je voda vzácna a aké bohatstvo v podobe vody na Slovensku máme. V spolupráci so Správou NP Malá Fatra sme sa vydali po toku rieky Varínky, odkiaľ sme odobraté vzorky vody priniesli na analýzu na workshop do nášho moderného GYMZA chemického laboratória, navštívili sme Vodné dielo Gabčíkovo, vyčistili časť brehu rieky Rajčianka. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Žiline (SHMÚ) nám na spoločnej besede vysvetlili príčiny a dôsledky vyčíňania počasia a v teréne demonštrovali metódy merania prietoku vodných tokov. To, že máme na Slovensku a priamo v Žiline šikovných a iniciatívnych mladých ľudí sa mohli naši hostia presvedčiť na panelovej debate v Staničke Záriečie. Po nezabudnuteľnom týždni plnom práce ale i neopakovateľných zážitkov sme sa s našimi zahraničnými priateľmi rozlúčili s prísľubom, že najbližšie sa vidíme v októbri 2017 v Španielsku.

      

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk