• Rok 2019

   • Dátum uzavretia zmluvyČíslo zmluvyNázov zmluvyIdentifikácia zmluvnej stranyIČOPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvy s DPHDátum účinnosti zmluvyDátum trvania zmluvy
    8. 1. 2019

    R33/2019

    Zmluva o poskytnutí služieb Sport academy Vrátna s.r.o., Vrátna 1494, 013 06 Terchová 44528701 Zabezpečenie kombinovaného lyžiarského/snowbordového výcviku 11 400,00 €11 400,00 €3. 1. 2019
    11. 1. 2019

    R34/2019

    Zmluva o poskytnutí služieb Ing. Lívia Hanesová, Ľudovíta Štúra 1310/33, 960 01 Zvolen 44484801 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - operačný program Ľudské zdroje 600,00 €11. 1. 2019 31. 1. 2019
    15. 1. 2019

    K24/2018a),b)

    Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu Stredoslovenská energatika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 51865467 Dodávka elektriny 1. 1. 201931. 12. 2019
    24. 4. 2019

    T7/2019

    Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 25. 4. 2019 30. 4. 2020
    12. 6. 2019

    T8/2019

    Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa150,00 €13. 6. 2019
    12. 6. 2019

    P77/2019

    Darovacia zmluva Ing. Marián Faško PhD., M.R.Štefánika 71, 010 01 Žilina 36012482 Hmotný majetok - nábytok 2 100,00 €12. 6. 2019
    1. 7. 2019

    P78/2019

    Darovacia zmluva Mgr. Alena Strýčková, Veľká okružná 55, 010 01 ŽilinaHmotný majetok 500,00 €1. 7. 2019
    25. 7. 2019

    T9/2019

    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo školstva,vedy a výskumu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 00164381 Realizácia aktivít projektu Gymza číta,počíta a báda26. 7. 20191. 8. 2022
    16. 8. 2019

    T35/2019

    Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946Dôveryhodná služba vyhotovenia certifikátov a pridružené služby súvisiac s vydávaním certifikátov 16. 8. 2019
    28. 8. 2019

    H52/2019

    Zmluva o poskytovaní stravovania Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina 00158623 Poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov školy 1. 9. 201931. 8. 2020
    28. 8. 2019

    E24/2019

    Dohoda o úhrade prevádzkových nákladovHotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina 00158623 Úhrada prevádzkových nákladov - spotreba tepla 1. 9. 201931. 8. 2020
    3. 9. 2019

    C1/2019

    Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 00151882 Vyplácanie štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
    4. 9. 2019

    T10/2019

    Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávrátneho finančného príspevku T9/2019 Ministerstvo školstva,vedy a výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 00164381 Predmet podpory NFP časť B
    9. 9. 2019

    B143/2019

    Zmluva o nájme nebytových priestorovRóbert Sivčák, Bajzová 2, 010 01 Žilina Nájom nebytových priestorov 16. 9. 201922. 6. 2020
    11. 9. 2019

    B141/2019

    Zmluva o nájme nebytových priestorovScheidt&Bachmann, s.r.o., Priemyselná 14/P.O.Box B-143, 012 32 Žilina 31405851Nájom nebytových priestorov 18. 9. 201924. 6. 2019
    11. 9. 2019

    R36/2019

    Zamestnávateľská zmluva Doplnková dôchodková spoločnasť Tatra banky, a.s., Hodžovov námestie 3, 811 06 Brtislava 36291111 Doplnkové dôchodkové sporenie 11. 9. 2019
    13. 9. 2019

    R37/2019

    Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava35976853 Doplnkové dôchodkové sporenie 13. 9. 2019
    16. 9. 2019

    B142/2019

    Zmluva o nájme nebytových priestorovACADEMIC Žilinská univerzita, Univerzitná 8251/1, 010 26 Žilina 42060036 Nájom nebytových priestorov 23. 9. 201922. 6. 2020
    1. 10. 2019

    B144/2019

    Zmluva o nájme nebytových priestorov č. B144/2019Tenisový klub Žilina, Za plavárňou 1, 010 0114222990Nájom nebytových priestorov1. 11. 201930. 4. 2020
    13. 9. 2019

    P79/2019

    Darovacia zmluvaKamil Káčer, Mládežnícka 1123/22, 010 04 ŽilinaHmotný majetok - chladnička13. 9. 2019
    16. 9. 2019

    P80/2019

    Darovacia zmluvaRodičovské združenie pri Gymnáziu, hlinská 29, 011 80 Žilina17319617Učebné pomôcky4760,42 €16. 9. 2019
    21.10.2019

    R38/2019

    Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluveAXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 812 46 Bratislava35977540Doplnkové dôchodkové poistenie1.10.2019
    31.10.2019

    R39/2019

    Zmluva o prevode správy hnuteľného majetkuSpojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina00695106Mobilný telefón961.11.2019
    9.12.2019

    L11/2019

    Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava35815256Dodávka plynu1.1.202031.12.2023
    6.11.2019

    T6/2019a)

    Dodatok č.3 k zmluve o dodávke didaktických prostriedkovMetodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava00164348Poskytnutie didaktických prostriedkov pre školy,učiteľov a žiakovbez zmenybez zmenybez zmeny
    13.12.2019

    T11/2019

    Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho krajaŽilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina37808427Zverenie majetku súvisiacého s nehnuteľnosťou a to: projektová dokumentácia,realizačný projekt, inžinierska činnosť, stavebné práce90288,0716.12.2019
    13.12.2019

    I11/2019

    Zmluva o reklameProfesionálny register, Michalská 9, 811 01 Bratislava 46938079poskytovanie reklamy30014.12.201912 mesiacov
    17.12.2019

    R40/2019

    Zmluva o poskytovaní služiebSport academy Vrátna s.r.o., Terchová 1494, 013 0644528701Zabezpečenie kombinovaného lyžiarského/snowbordového kurzu1095027.01.202031.01.2020
    7.1.2020

    K25/2019

    Čiastková zmluva o dodávke elektrinyStredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina51865467Dodávka elektriny1.1.202031.12.2020
    4.12.2019

    Q10/2019

    Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2020Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina00151866Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti14002020

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk