• Erasmus+

    • Záverečné Erasmus+ stretnutie v rámci projektu DASS

    • Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university
      
    • V dňoch od 22. 02. 2024 – 24. 02. 2024 naša škola hosťovala ďalšie z nadnárodných Erasmus+ stretnutí, tentokrát v rámci projektu DASS Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university.

     Tohto nadnárodného stretnutia sa okrem pani P. Bajcsiovej, Z. Bebčákovej a K. Červencovej zúčastnili učitelia z partnerských stredných škôl v Nemecku, v Chorvátsku, a tiež pedagógovia z Prešovskej univerzity. Popri pracovných workshopoch zameraných na využitie digitálnych nástrojov v edukačnom procese naši hostia spoznávali Žilinu, navštívili priestory GYMZY a žiačky z II.A  triedy pre našich partnerov zo zahraničia pripravili zaujímavú prezentáciu o našej škole.

     Jednou zo sprievodných aktivít tohto stretnutia bolo aj vytváranie krátkych videí, v ktorých mali jednotliví učitelia prezentovať ako prínosy, tak aj vlastné postrehy k priebehu a obsahovému zameraniu projektu. V rámci tretieho dňa zrealizovali hlavní koordinátori tiež finálne pracovné stretnutie a nasledovalo vyhodnotenie celého projektu.

     V rámci tohto trojdňového stretnutia mali naši hostia ako pedagógovia možnosť zúčastniť sa tiež workshopu Self-care and Self-development for Teachers v krásnom Rosenfeldovom paláci, ktorého návštevu sme spojili tiež s komentovanou prehliadkou. Záverečnou bodkou bola kultúrna prehliadka ľudovej architektúry v dedinke Čičmany.

     Ďakujeme vedeniu školy, všetkým zúčastneným, ako aj dvom hlavným koordinátorkám tohto projektu – pani P. Bajcsiovej a Z. Bebčákovej, za prípravu a realizáciu celého projektu.

      

                                                                                                               K. Červencová

      

      

     Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university.

     Final Erasmus+ DASS project meeting

      

     From February 22nd to 24th, 2024, our school hosted the next transnational Erasmus+ meeting, this time within the project DASS – Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university.

      Our school, represented by Ms. P. Bajcsiová, Z. Bebčáková and K. Červencová during this meeting, hosted teachers from partner high schools in Germany, Croatia and Prešov University.

                 Apart from workshops focusing on using digital tools in educational process, programme for our guests included sightseeing of the town of Žilina, they visited the premises of our school, and enjoyed a very interesting presentation about our school prepared by our second grade students.

                 One of the accompanying activities of this meeting was also the shooting of videos in which all participants were asked to present ideas and their view on benefits of the whole project. On the third day, main coordinators of the project held the final work meeting, followed by evaluation of the entire project.

                 In these three days, participants also took part in the workshop Self-care and Self-development for Teachers held in beautiful Rosenfeld Palace, followed by a guided tour of the palace. The final highlight of the meeting was a cultural sightseeing tour of folk architecture in Čičmany.

                 We would like to express our gratitude to the management of our school, all the participants, and the main coordinators of the project – Ms. P. Bajcsiová and Z. Bebčáková, for preparing and realization of the whole project.

     Fotoalbum TU

    • Naspäť na zoznam článkov

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk