• Novinky

     • Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 v kmeňových triedach školy:

      ●   pre žiakov 1. ročníka o 8:00 hod.

      ●   pre žiakov 2. ročníka o 8:30 hod.

      ●   pre žiakov 3. ročníka o 9:00 hod.

      ●   pre žiakov 4. ročníka o 9:30 hod.

         V čase od 2. 9. 2020 do 18. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy. V budove školy žiaci dodržiavajú zásady R-O-R (ruky-odstup-rúško).

         Každý žiak nosí do školy denne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

         Pred vstupom do budovy budú žiaci prechádzať cez ranný filter (vstup cez žiacky vchod podľa rozpisu, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok, meranie teploty). Žiak je povinný pri 1. nástupe žiaka do školy predložiť vyplnené tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zák. zástupcu, resp. plnoletého žiaka (tlačivo si je možné stiahnuť TU).

         Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka“ (tlačivo si je možné stiahnuť TU) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

         V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.  Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

         Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov budovy školy.

         Pri návrate žiaka zo zahraničia odporúčame nechať žiaka 5 dní doma a sledovať jeho zdravotný stav a riadiť sa aktuálnymi opatreniami stanovenými ÚVZ SR. Ďalšie dni sa vyučuje podľa upraveného rozvrhu a je upravená aj organizácia vyučovania – zaraďovanie aktivít v exteriéri.

      V Žiline dňa 27. 08. 2020                                                                                         Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.
      riaditeľka školy

    • Prvý deň brigády na GYMZE
     • Prvý deň brigády na GYMZE

     •    Dňa 13. 07. 2020 ráno o 8.00 hod sme v dobrej nálade vyštartovali a urobili riadny kus práce. Potešilo nás, že sú rodičia, absolventi i žiačky verné gymnáziu a aj takýmto spôsobom prejavujú spolupatričnosť so školou. S fotkami sa nepodelíme... Zatiaľ takto ďakujeme pani magistre Aničke Beňovej, ktorá nielenže finančbe podporila našu rekonštrukciu, ale i priložila ruku k dielu aj s Ajkou Beňovou z 2.C. Ďakujeme našim najvernejším parťačkám a pomocníčkam Adrike Burgerovej z 2.A a Nike Sirotovej zo 4.A. Nesmieme zabudnúť ani na našich absolventov, ktorí nechali na Gymze srdce a sú jej stále verní za pomoc, Marek Turoň a Juro Majerník - ďakujeme. 

         Pridajte sa aj ďalší. 

         S VAMI TO ZVLÁDNEME

      Vedenie školy

    • ERASMUS+ KA2
     • ERASMUS+ KA2

     •    Počas školského roka 2019/2020 sme spolu s kolegami z našej školy a v spolupráci s partnerskými školami zo zahraničia usilovne pracovali na žiadostiach pre granty na projekty ERASMUS+ KA2 - KA201, KA229). V infografike* sa Vám po kliknutí na obrázky otvoria krátke informácie o podaných projektoch, informácie o partnerských školách, programe ERASMUS+ a stručné charakteristiky projektov (v angličtine). Všetky projekty sú zamerané na dlhodobú spoluprácu, výmenu osvedčených postupov, inovácie vo vzdelávaní a mobility učiteľov a študentov. Veríme, že projekty budú úspešné a my budeme mať opäť možnosť spoznávať nové krajiny i miesta, ako aj navštíviť našich priateľov z predchádzajúcich vydarených projektov.

      *INFOGRAFIKU NÁJDETE TU!

      Za projektový tím ERASMUS+ KA2

      Zuzana Bebčáková

    • eTwinning vzdelávania počas školského roka 2019/2020
     • eTwinning vzdelávania počas školského roka 2019/2020

     •    Naši učitelia využili počas prerušenia vyučovania čas a vzdelávali sa prostredníctvom programu eTwinning, ktorý je súčasťou programu EÚ Erasmus+. Ešte pred pandémiou sa naše pani učiteľky Ema Rančáková a Zuzana Bebčáková prihlásili na vzdelávanie organizované Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS) - Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 2020. Spolupráca škôl cez platformu eTwinning je v súčasnosti nevyhnutná pre medzinárodnú spoluprácu v rámci projektov Erasmus+. Vzdelávanie trvalo päť týždňov a bolo ukončené certifikátom. Platforma eTwinning poskytovala pomocnú ruku učiteľom počas celej doby trvania uzatvorenia škôl. Spomínané pani učiteľky a pani učiteľka Jana Leibiczerová absolvovali počas tejto doby viaceré online semináre a workshopy: Aktivity na spestrenie projektového vyučovania pre stredné školy, Ako vzdelávať na diaľku, Ako na kritické myslenie, TeachMeet na tému dištančné vzdelávanie na školách v čase pandémie, IKT hry na podporu motivácie žiakov, Learning Event 2020: SEL-Sociálne a emocionálne učenie. NSS vydala publikáciu, v ktorej sú príklady z dobrej praxe a online vzdelávania počas pandémie eTwinning v čase pandémie, ktorej súčasťou je aj naša škola. Publikáciu si môžete stiahnuť alebo pozrieť TU. Skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas týchto vzdelávaní sme používali počas uzatvorenia škôl. Tešíme sa ale aj na nové partnerstvá a projekty, v ktorých vedomosti zúročíme spolu s našimi žiakmi.

    • Dobrovoľnícky deň DVA
     • Dobrovoľnícky deň DVA

     •    Partia našich žiakov z Klubu Zelenej školy sa rozhodla dať do poriadku okolie školy v rámci jarnej údržby a nutnosti upraviť pozemok priľahlý k ihrisku. Nazberali poriadne množstvo rôzneho odpadu, popleli záhradu pri vchode do gymnázia a jednoducho odviedli kus dobrej práce, za čo im patrí veľká vďaka.

         Skupinu dobrovoľníkov tvorili:

         Erika Hájková, Nika Sirotová, Viki Kubove, Viki Sopková, Denis Škvarenina

         Tešíme sa na každého, kto sa k nim pridá :)

    • GYMZA JE JEDNIČKA alebo na Gymze sú jedničky
     • GYMZA JE JEDNIČKA alebo na Gymze sú jedničky

     •    A tu je jedna z nich. Vynikajúca hudobníčka, vyznávačka ľudovej hudby a jedna z tých, vďaka ktorej sa zachová naše kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie – Martinka Bobáňová z 3.B triedy. A predstavujeme Vám ju ako víťazku 42. ročníka Celoslovenského kola SOČ Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

         Niekoľko slov od víťazky: „ Volám sa Martina Bobáňová, pochádzam z Terchovej, mám 17 rokov a som folklóristka. K ľudovému spevu, tancu a hre ma viedli moji rodičia, taktiež folklóristi, už od mojich troch rokov. Folklór  milujem, je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, a práve to ma viedlo k výberu témy mojej stredoškolskej odbornej činnosti. Vzhľadom na to, že môj otec je taktiež učiteľom hudobného i tanečného folklóru, vedela som, že budem mať dostatok zdrojov, odkiaľ čerpať informácie.

         Cieľom mojej práce bolo poukázať širokej verejnosti krásy terchovského folklóru, porozprávať sa s dlhoročným folklóristom Milošom Bobáňom, no najmä zrealizovať výskum starých nahrávok a prerobiť ich do novodobej verzie, avšak so zachovaním pôvodného charakteru. Tým sme obohatili repertoár našej ľudovej hudby a prispeli k zachovávaniu a tradovaniu pôvodných piesní.

         Všetky ciele sa mi podarilo splniť, dokonca nad vlastné očakávania. Pôvodné nahrávky mi poskytla Janáčkova akadémia múzickych umení v Brne, za čo by som sa im chcela aj touto cestou poďakovať. Vďaka nim sme dokázali prerobiť starý materiál do súčasnej verzie, ktorý sa už nachádza na prvom CD Ľudovej hudby Martinky Bobáňovej s názvom Zletelo vtáčiatko.

         Verím, že moja práca je prospešná a obohacujúca nielen pre nadšencov folklóru, ale aj pre nezainteresovanú spoločnosť, ktorá si uvedomuje čaro slovenských tradícií a chce ich ďalej uchovávať. Pre každého z nás by malo byť dôležité poznať svoje korene, krajinu, históriu a bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Som si istá, že slovenskú kultúru nám môžu závidieť všetky okolité krajiny sveta. Ja osobne som na to právom hrdá.“

       

         A ako sa Martinka priznala, do práce ju vyslovene „dotlačila“ pani učiteľka SJL p. Červencová, ale vyplatilo sa. A my im k víťazstvu srdečne blahoželáme.

    • Dobrovoľníctvo na Gymze
     • Dobrovoľníctvo na Gymze

     •    Nie sme v tom nováčikmi... už sme toho v okolí školy, v komunite Hlín 6, ale i v centre mesta, Bernoláčka :), zrevitalizovali viac ako dosť a ideme ďalej. Teraz sme si vytýčili vylepšiť naše ihrisko, aby to nebolo o kosení pre psíčkarov z okolitých panelákov.

         Ako prví sa do toho pustili, a teda poriadne, členovia bedmintonového klubu ACADEMIC Žilinská univerzita pod vedením pána Ladislava Koribského.

         Hurá, opäť máme pieskové doskočisko na skok do diaľky. Ďakujeme a určite sa nenechajú Gymzáci zahanbiť...

         Rovnako otvárame možnosť pre všetkých, ktorí nám chcú pomôcť a prispieť pomocnou rukou a dobrou radou alebo i chutným a sviežim občerstvením, môžu... už teraz sa na nich tešíme :).

    • Čítanie na pokračovanie
     • Čítanie na pokračovanie

     • Milí študenti,

         aj počas karantény sme tvoriví a neustále rozmýšľame, ako vám ju spríjemniť. Preto sme sa rozhodli začať s čítaním na pokračovanie. Nevieme sa ale zhodnúť pri výbere diela, preto to nechávame na Vás. Hlasovať za diela W. Golding: Boh múch a J. Jesenský: Demokrati môžete na školskom Facebooku a Instagrame dnes do 11:00.Okrem toho by sme boli radi, keby ste sa aj vy zapojili do spoločného čítania. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom TOHTO FORMULÁRU do dnes 23:59.
         Tešíme sa na spoločné čítanie!

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník

     •    Do 42. ročníka krajského kola SOČ postúpili z našej školy dve dievčatá z III.B triedy - Nina Hromadová a Martina Bobáňová. Vzhľadom k súčasnej situácii v súvislosti s opatreniami s dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu sú v tomto školskom roku vyhodnocované len elektronické práce bez osobnej účasti a vlastnej prezentácii žiakov. Napriek tomu boli naše dve dievčatá v krajskom kole veľmi úspešné:

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      4. miesto: Nina Hromadová, III.B - „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“

       

      Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Martina Bobáňová, III.B - „Terchovská ľudová hudba“ - POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA!!!

       

         Dievčatám srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu a Martinke Bobáňovej držíme palce v celoštátnom kole.

       

      V Žiline, 23. apríla 2020

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech
     • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech

     •    Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27. 4. 2020 o 14.00.

         Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

         Webstránka, kde bude podujatie bude prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

         Aktuálne informácie bude Národné kariérne centrum pridávať aj na facebookový event, preto sledujte: https://www.facebook.com/events/331965841098147/.

       

      Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie):

      • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      • Univerzita Komenského v Bratislave
      • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
      • University of New York in Prague
      • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
      • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
      • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
      • Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
      • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
      • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
      • Technická univerzita Košice
      • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
      • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
      • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
      • Filozofická fakulta UCM v Trnave 
      • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
     • Klasifikácia predmetu Telesná a športová výchova

     • Vážení rodičia, vážení žiaci,

      v zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie zo dňa 06. 04. 2020 pedagogická rada na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline prerokovala neklasifikovanie predmetu telesná a športová výchova v 2. polroku školského roka 2019/2020.

      Žiak bude mať na vysvedčení uvedené: absolvoval. Obdobne ako je to v prípade etickej a náboženskej výchovy.

       

      V Žiline, 20.04.2020

      Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

    • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek
     • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek

     •    Národné kariérne centrum práve vydalo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Môžete v ňom nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov. Keďže sú školy zavreté, toto vydanie bolo pripravené v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/.

         Všetkým želáme veľa síl a zdravia!

    • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete
     • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete

     •    Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

         "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

           meno: ucebnica@iedu.sk

           heslo: ucebnica

         Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

       

      ZDROJ: https://www.omediach.com/tlac/17739-ministerstvo-spristupnilo-ziakom-a-rodicom-588-digitalnych-ucebnic-a-pomocok-zadarmo-tu-ich-najdete

     • Spolupráca s FHV UNIZA aj v čase korona pandémie

     •    Chcete pomôcť s úlohami, prekonzultovať projekty a iné zadania, pomôcť na prijímacie pohovory na VŠ so zameraním na ANJ alebo OBN?

         V prípade, že ste odpovedali áno, napíšte  na e-mail: turonova@gymza.sk alebo kitasova@gymza.sk a my Vás nakontaktujeme na dobrovoľníkov zo ŽU, ktorí Vám môžu pomôcť s anglickým jazykom alebo občianskou náukou.

      vedenie školy

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk