• Deň otvorených dverí 2021

    • Virtuálny DOD 13. februára 2021

      

     Vítame Ťa na DOD na GYMZE, teší nás Tvoj záujem o našu školu.

      

     Dňa 13. februára 2021 sme sa spojili online cez MS TEAMS.

      

     Harmonogram Online DOD:

     1. vstup: o 10:00 hod.

     2. vstup: o 11:30 hod.

     3. vstup: o 13:00 hod.

      

     • začala hlavná schôdza: riaditeľka školy (Bc. Ing. Jarmila Turoňová), zástupkyne riaditeľky školy (PaedDr. Antónia Bartošová, PaedDr. Katarína Kitašová), garantka DSD programu (PhDr. Zuzana Zajacová), naše žiačky (parťáčky Ivka, Domča a Lucka)
     • predstavili sme naše Gymnázium na Hlinskej 29 v Žiline + ponúkané učebné plány
     • informácie o prijímacích skúškach do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 (kritéria prijatia)
     • pravidlá súťaže Escape room a Gymzaselfie

      

     V prípade otázok neváhaj a kontaktuj nás buď telefonicky na čísle 041/763 77 00, e-mailom na gymnazium@gymza.sk alebo prostredníctvom formulára (v prípade, že si neželáš uviesť meno, do kolónky vlož medzeru alebo iný symbol).

   • Na Vaše otázky sa pokúsime zodpovedať čo najskôr na uvedenú e-mailovú adresu.
    komunikujem so serverom, počkajte prosím
   • Pozri si nás:

    (po kliknutí na jednotlivé nadpisy budeš presmerovaný/á na YT video, príp. iný odkaz

    alebo môžeš kliknúť TU pre celý YouTube playlist)

     

   •  

    VIEŠ, čo spraviť po DOD na Gymnáziu Hlinská 29?

     

    Máme pre Teba 4 tipy:

     

    1. Pozri našu web stránku, kde nájdeš všetko o našej škole:

     

    www.gymza.sk

     

    2. Sleduj naše sociálne siete:

     

                        

     

    3. Zapoj sa do súťaží Escape room a Gymzaselfie a vyhraj super ceny (viac informácii na hlavnej stránke webu školy).

     

    4. A nezabudni vyplniť prihlášku na SŠ a poslať ju na GYMZU wink

   •  

     

     

    ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7902 J gymnázium

     

    1. typ učebného plánu

    zameranie: gymnaziálne štúdium so zameraním na prírodné vedy a informatiku

    • posilnená časová dotácia v prírodovedných predmetoch (biológia, chémia, fyzika), v matematike a informatike, vlastná profilácia žiaka cez systém voliteľných predmetov vo IV. ročníku štúdia s dôrazom na technické a medicínsko-prírodovedné predmety potrebné pre pokračujúce vysokoškolské štúdium
    • nové vyučovacie predmety: internet vecí (3. ročník)biotechnológie (3. ročník), aplikovaná angličtina (4. ročník)
    • 1. cudzí jazyk: anglický
    • 2. cudzí jazyk: nemecký

     

    2. typ učebného plánu

    zameranie: všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na získanie Nemeckého jazykového diplomu I. stupňa (3. roč.) a II. stupňa (4. roč.), tzv. „Deutsches Sprachdiplom“ Stufe I und II

    • vydávaný Centrálnym úradom pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko, učebný plán s voliteľnými predmetmi v IV. ročníku, ktorý umožní žiakovi prípravu na všetky typy vysokoškolského štúdia na Slovensku a bez špeciálnej skúšky i v nemecky hovoriacich krajinách
    • 2. cudzí jazyk: anglický jazyk
    • zahraničný učiteľ: nemecký lektor/asistent
    • prijímacie konanie: štúdium v 2. type učebného plánu odporúčame uchádzačovi, ktorý ovláda nemecký jazyk v rozsahu učebných osnov od 7. ročníka základnej školy

     

    3. typ učebného plánu

    zameranie: všeobecné gymnaziálne štúdium

    • učebný plán: posilnená časová dotácia v cudzích jazykoch, v prírodovedných predmetoch a možnosť vlastnej profilácie žiaka cez systém voliteľných predmetov vo IV. ročníku
    • 1. cudzí jazyk: anglický
    • 2. cudzí jazyk: jeden z ponuky ruský, taliansky, francúzsky, nemecký

     

    Žiakom vo všetkých 3 učebných plánoch je v 1. ročníku štúdia ponúknutá možnosť zúčastniť sa prípravy, testovania a následne možnosť získať medzinárodne platný certifikát ECDL (v rámci projektu IT akadémia) - medzinárodne rešpektovaný doklad o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.

     

    Uchádzačom zároveň ponúkame štúdium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou integrácie do tried prvého ročníka. Pri prijímaní týchto uchádzačov sa postupuje rovnako ako pri prijímaní uchádzačov bez všeobecného intelektového nadania.

     

     

    Tešíme sa na stretnutie práve s Tebou!

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk