• Zameranie Ti umožní:

     • nadštandardný rozhľad v humanitných a prírodovedných predmetoch,
     • rozhodnúť sa pre Tvoje ďalšie smerovanie výberom voliteľných predmetov vo 4. ročníku.

     Naučíš sa:

     • využívať tablety a počítače na vyučovaní
     • porozumieť prírode
     • odolávať tlaku mediálnych dezinformácií
     • analyzovať písomné a obrazové informácie

     Získaš:

     • certifikát - Viac za peniaze
     • komunikačné zručnosti v dvoch cudzích jazykoch (ANJ + RUJ/TAJ/FRJ/NEJ/SPJ)

     Absolvuješ:

     • návštevu zaujímavých miest
     • vzdelávanie on-line
     • stretnutia so zaujímavými ľuďmi
     • zahraničné poznávacie exkurzie
   • predmet1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníksúčet
    matematika54413
    slovenský jazyk a literatúra334313
    anglický jazyk544417
    2. cudzí jazyk333312
    chémia3227
    biológia2226
    fyzika3227
    informatika2215
    geografia224
    umenie a kultúra112
    občianska náuka224
    dejepis2226
    telesná a športová výchova22228
    etická výchova/náboženská výchova112
    voliteľné hodiny1818
    súčet32323030124

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk