• Objednávky za rok 2019

  • Dátum vyhotoveniaČíslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota plnenia s DPHIdentifikačné údaje dodávateľaIdentifikácia zmluvyÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
   3. 1. 2019GYMZA00004/2019-1Elektronické stravovacie poukážky 327,60 €GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava J. Matulová
   10. 1. 2019GYMZA00004/2019-2Spracovanie žiadosti o NFP 600,00 €Ing. Lívia Hanesová, PhD, Ľ.Štúra 1310/33, 960 01 Zvolen PaedDr. K. Kitašová
   11. 1. 2019GYMZA00004/2019-3Realizácia workshopov - Erasmus+ 100,00 €Jana Randa, Oravská 3050/4, 010 01 Žilina J. Matulová
   18. 1. 2019GYMZA00004/2019-4Revízia elektrických zariadení LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina PaedDr. K. Kitašová
   23. 1. 2019GYMZA00004/2019-5Oprava snežnej frézy 113,90 €TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina J. Matulová
   31. 1. 2019GYMZA00004/2019-6Elektronické stravovacie poukážky 262,80 €GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava J. Matulová
   8. 2. 2019GYMZA00004/2019-7Slávnostná porada - strava 805,40 €NPL, s.r.o., Brodno 482, 010 14 Žilina, Prevádzka -Raštaurácia Skala, Oravská cesta 3242/11, 010 01 Žilina PaedDr. K. Kitašová
   11. 2. 2019GYMZA00004/2019-8Oprava kan. strojov 141,19 €Copytech s.r.o., Porúbka 84, 013 11 Lietavská Lúčka PaedDr. K. Kitašová
   13. 2. 2019GYMZA00004/2019-9Výroba vložiek do dverí Hasta, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina- Považský Chlmec, 010 03 J. Matulová
   18. 2. 2019GYMZA00004/2019-10 TlačiváŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica Mgr. M. Vaňko
   25. 2. 2019GYMZA00004/2019-11Doprava - Erasmus+ 390,00 €MX TRADE, s.r.o., M.R.Štefánika 849/71, 010 01 Žilina J. Matulová
   28. 2. 2019GYMZA00004/2019-12Elektronické stravovacie poukážky 464,40 €GGFS , s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava ŽSK J. Matulová
   5. 3. 2019GYMZA00004/2019-13Tonery 547,40 €KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina J. Matulová
   5. 3. 2019GYMZA00004/2019-14Hygienický materiál 155,23 €BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda ŽSK6/2017J. Matulová
   5. 3. 2019GYMZA00004/2019-15Materiál na drobnú údržbu školy 311,64 €TABAČIK- PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina J. Matulová
   13. 3. 2019 GYMZA00004/2019-16Strava SOČ 219,60 €Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina PaedDr. K. Kitašová
   15. 3. 2019 GYMZA00004/2019-17Výroba infrmačných štítkov 55,00 €Clublife, s.r.o., Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina J. Matulová
   20. 3. 2019GYMZA00004/2019-18Tonery KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina J. Matulová
   22. 3. 2019GYMZA00004/2019-19Valce do kopíriek 398,40 €KODAS systems, s.r.o.,Kamenná 20, 010 01 Žilina J. Matulová
   25. 3. 2019GYMZA00004/2019-20Diseminačné podujatie Erasmus+ 400,00 €Jana Randa, oravská 3050/4, 010 01 Žilina J. Matulová
   27. 3. 2019GYMZA00004/2019-21Elektronické stravovacie poukážky385,20 €GGFS, s.r.o.,Sasinkova 5, 811 08 Bratislava ŽSK J. Matulová
   29. 3. 2019GYMZA00004/2019-22Čistiaci a hygienický materiál 348,10 €BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská streda ŽSK J. Matulová
   1. 4. 2019GYMZA00004/2019-23Oprava poškodenej fasády 2 037,89 €DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 103, 011 58 Žilina J. Matulová
   1. 4. 2019GYMZA00004/2019-24Rozbor pitnej vody, odborné stanovisko 150,00 €RÚVZ so sídlom v Žiline, V.Spanyola 1731/27, 010 01 Žilina J. Matulová
   8. 4. 2019GYMZA00004/2019-25Opakovaný rozbor pitnej vody84,20 €RÚVZ, Vojtecha Spanyola 1731/27, 010 01 Žilina J. Matulová
   9. 4. 2019GYMZA00004/2019-26Realizácia diseminačného podujatia Erazmus+ 2 176,20 €Hotelo Junior piatrová, Karvaša a Bláhovca, 038 61 Vrútky J. Matulová
   9. 4. 2019GYMZA00004/2019-27Knihy 317,03 €megaknihy.sk, internetový obchod, Námněstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha PaedDr. K. Kitašová
   11. 4. 2019GYMZA00004/2019-28Výroba regálov Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina J. Matulová
   11. 4. 2019GYMZA00004/2019-29Nábytok 119,00 €TEMP KONDELA, Bajyová 39/B, 010 01 Žilina J. Matulová
   17. 4. 2019GYMZA00004/2019-30Elektronické stravovacie poukážky 68,40 €GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava ŽSK J. Matulová
   25. 4. 2019GYMZA00004/2019-31pranie prádla Lunatex, s.r.o., Kysucká cesta 8219/16 B, 010 01 Žilina J. Matulová
   26. 4. 2019GYMZA00004/2019-32Transfer na letisko a z letiska Erasmus+ 300,00 €MX TRADE, s.r.o., M.R.Štefánika 849/71, 010 01 Žilina J. Matulová
   26. 4. 2019GYMZA00004/2019-33Doprava Erasmus+ 400,00 €MX TRADE, s.r.o., M.R.Štefánika 849/71, 010 01 Žilina J. Matulová
   29. 4. 2019GYMZA00004/2019-34Workshop Erasmus+ 170,00 €OZ Kompostujeme, J. Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina J. Matulová
   29. 4. 2019GYMZA00004/2019-35Preprava účastníkov Erasmus+ 21,00 €Alpha Taxi, M. R: Štefánika, 036 01 Martin J. Matulová
   29. 4. 2019GYMZA00004/2019-36Workshop Erasmus+ 230,00 €Martina Betušová - Amálka, Karpatská 8402/9a, 010 01 Žilina J. Matulová
   30. 4. 2019GYMZA00004/2019-37Elektronické stravovacie poukážky 273,60 €GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava ŽSK J. Matulová
   30. 4. 2019GYMZA00004/2019-38Preprava Erasmus+ 120,00 €mkhn, s.r.o., J.Závodského 475/184, 010 04 Žilina J. Matulová
   7. 5. 2019GYMZA00004/2019-39Nábytok 279,00 €TEMPO KONDELA, s.r.o., Bajzova 39/B, 010 01 Žilina J. Matulová
   10. 5. 2019GYMZA00004/2019-40Tonery 534,19 €KODAS systems, s.r.o. , Kamenná 20, 010 01 Žilina J. Matulová
   13. 5. 2019GYMZA00004/2019-41Výroba lavíc do šatní telocvične 2 880,00 €Biznis inn t, s.r.o., Bonce 1054, 013 32 Dlhé Pole J. Matulová
   16. 5. 2019GYMZA00004/2019-42Webová stránka 350,00 €Clublife, s.r.o., Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina J. Matulová
   16. 5. 2019GYMZA00004/2019-43Oprava kopírovacieho stroja 134,80 €COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 013 11 Lietavská Lúčka PaedDr. K. Kitašová
   17. 5. 2019GYMZA00004/2019-44Tonery 145,20 €KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina J. Matulová
   28. 5. 2019GYMZA00004/2019-45Posúdenie zdravotných rizík Mgr. Jozef Kardoš, Domaniža 100, 018 16 PaedDr. K. Kitašová
   28. 5. 2019GYMZA00004/2019-46Školenie zamestnancov- prvá pomoc Mgr. Jozef Kardoš, Domaniža 100, 018 16 PaedDr. K. Kitašová
   29. 5. 2019 GYMZA00004/2019-47Výkon zodpovednej osoby 130,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Mgr. A. Strýčková
   30. 5. 2019GYMZA00004/2019-48Revízia el. zariadenia LIVONEC SK, s.r.o., Odštepný závod Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina PaedDr. K. Kitašová
   31. 5. 2019GYMZA00004/2019-49Elektronické stravovacie poukážky 266,40 €GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava ŽSK J. Matulová
   3. 6. 2019GYMZA00004/2019-50Oprava kop. stroja COPYTECH, s.r.o., porúbka 84, 013 11 Lietavská Lúčka Mgr. A. Strýčková
   6. 6. 2019GYMZA00004/2019-51Výpočtová technika Erazmus+ 652,74 €EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina J. Matulová
   6. 6. 2019 GYMZA00004/2019-52Ozvučovacia technika Erasmus+ 690,00 €Igor Rybnikár, Hudobné nástroje ePlay, Pekná 7, 971 01 PrievidzaJ. Matulová
   10. 6. 2019GYMZA00004/2019-53Vypracovanie PP 245,00 € Mgr. Jozef Kardoš, Domaniža 100, 018 16 Domaniža PaedDr. K. Kitašová
   21. 6. 2019GYMZA00004/2019-54Bedrôtový mikrofónový systém, ERASMUS+ 1 184,67 €TM Sound s.r.o., Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina J. Matulová
   24. 6. 2019 GYMZA00004/2015-55Elektronické stravovacie poukážky 129,60 €GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava J. Matulová
   27. 6. 2019GYMZA00004/2019-56Elektronické stravovacie poukážky 781,46 € GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava ŽSK J. Matulová
   1. 7. 2019GYMZA00004/2019-57 Klimatizačná jednotka 1 908,00 €TCH space, s.r.o., Ferka Urbánka 3, 010 04 Žilina J. Matulová
   1. 7. 2019GYMZA00004/2019-58Propagačné materiály- výroba Rollupov 1 176,99 €Clublife, s.r.o., Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina J. Matulová
   4. 7. 2019GYMZA00004/2019-59Inštalácia zabezpečovacieho systému 692,40 €STOPKRIMI s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina PaedDr. K. Kitašová
   11. 7. 2019GYMZA00004/2019-60Materiál na drobnú údržbu školy 145,68 €TABAČIK - PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina J. Matulová
   15. 7. 2019GYMZA00004/2019-61Spotrebný materiál 300,25 €TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina J. Matulová
   29. 7. 2019GYMZA00004/2019-62Elektronické stravovacie poukážky948,12 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava J. Matulová
   5. 8. 2019GYMZA00004/2019-63Výroba vložiek do dverí Hasta, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina- Považský chlmec, 010 03 J. Matulová
   7. 8. 2019GYMZA00004/2019-64Kancelársky papier 225,00 €Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecŽSKJ. Matulová
   7. 8. 2019 GYMZA00004/2019-65Tonery 333,80 €KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina J. Matulová
   14. 8. 2019GYMZA00004/2019-66Kancelársky materiál 225,95 €Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec J. Matulová
   20. 8. 2019GYMZA00004/2019-67Elektronické stravovacie poukážky 607,39 €GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava J. Matulová
   26. 8. 2019 GYMZA00004/2019-68Ochranné pracovné pomôcky Ing. Ján Bobčík RETOP, Hlinská 2591/16, 010 01 Žilina J. Matulová
   2. 9. 2019GYMZA00004/2019-69Vložky do dverí 42,95 €Hasta, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina- Považský Chlmec J. Matulová
   5. 9. 2019GYMZA00004/2019-70Čistiaci a hygienický materiál 457,32 €BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda J. Matulová
   11. 9. 2019GYMZA00004/2019-71PC HP Pavilion Gaming 795,00€EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina J. Matulová
   16. 9. 2019GYMZA00004/2019-72Oprava kopírovacieho stroja 42,40 €Ján Závodník, porúbka 84, 013 11 Lietavská LúčkaBc. Ing. J. Turoňová
   25. 9. 2019GYMZA00004/2019-73Elektronické stravovacie poukážky403,69€GGFS s.r.o., Sasinkova 8, 811 08 BratislavaJ. Matulová
   26. 9. 2019GYMZA00004/2019-74Tlačiareň223,51€EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01J. Matulová
   8. 10. 2019GYMZA00004/2019-75Výroba kľúčov4,68€Hasta, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský ChlmecJ. Matulová
   10. 10. 2019GYMZA00004/2019-76Materiál na drobnú údržbu školy320,14€TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina J. Matulová
   17. 9. 2019GYMZA00004/2019-77Tlač brožúr187,75 €Expres Tlač, Kopčianska 15, 851 01 BratislavaJ. Matulová
   21.10.2019GYMZA00004/2019-78Oprava kopíroacieho stroja52COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 013 11 Lietavská LúčkaJ.Matulová
   29.10.2019GYMZA00004/2019-79Elektronické stravovacie poukážky392,58GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 BratislavaŽSKJ.Matulová
   4.11.2019GYMZA00004/2019-80Ochranné pracovné pomôcky93,20RETPO, hlinská 2591/16, 010 01 ŽilinaJ.Matulová
   7.11.2019GYMZA00004/2019-81Deratizácia objektu školy77Ondrišík Jozef, Gabriela Povalu 27, 010 01 ŽilinaJ.Matulová
   7.11.2019GYMZA00004/2019-82Tlakomery117TlakomeryOMRON.skJ.Matulová
   7.11.2019GYMZA00004/2019-83Žalúzie, opravaINTERSYSTEM, s.r.o., Kamenná ulica č.5, 010 01 ŽilinaJ.Maulová
   11.11.2019GYMZA00004/2019-84Čistiaci materiál475,44BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská StredaŽSKJ.Matulová
   12.11.2019GYMZA00004/2019-85Kancelársky materiál105,60Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecJ.Matulová
   12.11.2019GYMZA00004/2019-86Tonery186,80KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 ŽilinaJ.Matulová
   18.11.2019GYMZA00004/2019-87Výmena podláh na chodbe školy11622,61EL-THERM s.r.o., Konská 454, Konská 013 13J.Matulová
   19.11.2019GYMZA00004/2019-88Vlaky, držiak , tyče na vlajky119,54Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, 161 00 Praha 6J.Matulová
   21.11.2019GYMZA00004/2019-89Tonery88Kodas systems, s.r.o. Kamenná 20, 010 01 ŽilinaJ.Matulová
   28.11.2019GYMZA00004/2019-90Elektronické stravovacie poukážky362,95GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 BratislavaŽSKJ.Matulová
   10.12.2019GYMZA00004/2019-91Montáž zabezpečovacieho systému302,16STOPKRIMI s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ŽilinaJ.Matulová
   11.12.2019GYMZA00004/2019-92Počítač, monitor781,76EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 ŽilinaJ.Matulová
   11.12.2019GYMZA00004/2019-93Tlačiarne, kopírky3777,60COPY PRINT GROUOP, Bojnická 3, 831 04 BratislavaJ.Matulová
   16.12.2019GYMZA00004/2019-94Tonery797,48KODAS systems,s.r.o., Kamenná 20, 010 01 ŽilinaJ.Matulová
   16.12.2019GYMZA00004/2019-95Čistiaci materiál285,50BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 1 Dunajská StredaJ.Matulová
   17.12.2019GYMZA00004/2019-96Xerografický papier225Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80, 984 01 LučenecJ.Matulová
   17.12.2019GYMZA00004/2019-97Slávnostný obedNPL, s.r.o., Brodno 482, 010 14 ŽilinaPaedDr. K.Kitašová
   19.12.2019GYMZA00004/2019-98Elektronické stravovacie poukážky151,85GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 BratislavaŽSKJ.Matulová

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk