• Faktúry za rok 2019

  • Dátum doručeniaČíslo faktúryPopis faktúrovaného plneniaCelková hodnota plnenia s DPHIdentifikačné údaje dodávateľaIdentifikácia zmluvyIdentifikácia objednávkyDátum zaplatenia
   8. 1. 20191Výkon zodpovednej osoby 1/2019 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T6/2018 9. 1. 2019
   8. 1. 20193Elektronické stravovacie poukážky 327,60 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 GYMZA00004/2019-1 11. 1. 2019
   9. 1. 2019 2Hovorné 1/2019 Orange 22,20 € Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina , IČO:37808427ŽSK11. 1. 2019
   10. 1. 20194Seminár 30,00 €Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266 11. 1. 2019
   11. 1. 20195Školenie 90,63 €Než zazvoní, s.r.o., Křenova 19, 602 00 Brno, IČO: 03967921 21. 1. 2019
   15. 1. 201915Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 2/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467K24/2018a) 7. 2. 2019
   15. 1. 201916Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.enegiu 2/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018b) 7. 2. 2019
   17. 1. 20196Seminár 30,00 €Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266 21. 1. 2019
   18. 1. 20197Dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2018 PREPLATOK7,78 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 29. 1. 2019
   18. 1. 20198Dodávka plynu 1/2019 4,00 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 3581525622. 1. 2019
   21. 1. 20199Vyúčtovanie - finančný spravodaj rok 2018 14,90 €Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 24. 1. 2019
   24. 1. 201910Časopis rok 2019 25,00 €Marian Mendel - JurisDat, Redakcia škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973 28. 1. 2019
   31. 1. 201911Oprava snežnej frézy 113,90 €TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina, IČO: 36827011 GYMZA00004/2019-5 3. 2. 2019
   31. 1. 201914Strava 1/2019 1 530,00 €Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/2018 6. 2. 2019
   4. 2. 201912Výkon zodpovednej osoby 2/2019 54,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T6/2018 6. 2. 2019
   4. 2. 201913Zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS 1/2019 55,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 , IČO: 48121347G4/2014 6. 2. 2019
   5. 2. 201917Poskytnutie služieb ŽoNFP 600,00 €Ing. Lívia Hanesová PhD., Ľudovíta Štúra 1310/33, 960 01 Zvolen, IČO:44484801 GYMZA00004/2019-2 7. 2. 2019
   5. 2. 201919Ochrana objektu 1/2019 58,26 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 G1/977. 2. 2019
   5. 2. 201920Dodávka plynu 2/2019 4,00 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 L8/2013 7. 2. 2019
   5. 2. 201921Členský poplatok na rok 2019 Sanet 33,00 €Združenie používateľov Slenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 N10/2010 7. 2. 2019
   5. 2. 201922Elektronické stravovacie poukážky262,80 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 GYMZA00004/2019-6 7. 2. 2019
   6. 2. 201918Výjazd - ochrana objektu 19,92 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 7. 2. 2019
   7. 2. 201923Hovorné 1/2019 34,88 €Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 11. 2. 2019
   14. 2. 201924Hovorné 1/2019 22,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO:37808427 15. 2. 2019
   19. 2. 201925Oprava kop. strojov 141,19 €COPYTECH, s.r.o., č.84, 013 11 Porúbka, IČO:46904913 GYMZA00004/2019-8 20. 2. 2019
   19. 2. 201926Služby poč. siete SANET 1-3/2019 150,00 €Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 N10/2010 20. 2. 2019
   20. 2. 201927Tlačivá 50,30 €ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 GYMZA00012/2018-14 21. 2. 2019
   20. 2. 201928Workshop 100,00 €Jana Randa, Oravská 3050/4, 010 01 Žilina, IČO: 46293647GYMZA00004/2019-3 22. 2. 2019
   26. 2. 201929Ročný poplatok za prenájom Samsung School 25,20 €DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734 D4/2015 27. 2. 2019
   26. 2. 201930Teplo 1/2019 4 617,55 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E23/2018 27. 2. 2019
   4. 3. 201931Učastnícky poplatok 70,00 €AMAVET, Hagarova 4, 831 52 Bratislava, IČO: 6840405. 3. 2019
   5. 3. 201932Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 3/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018a) 6. 3. 2019
   5. 3. 201933Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 3/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467K24/2018b) 6. 3. 2019
   5. 3. 201934Publikácia 41,45 €RAABE, Odborné nakladeteľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 6. 3. 2019
   5. 3. 201935Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 2/2019 55,20 €LIVONECSK, s.r.o., OZ ŽIlina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 48121347 G4/2014 6. 3. 2019
   5. 3. 201936 Dodávka plynu 4,00 € SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 L/2013 6. 3. 2019
   5. 3. 201937Výkon zodpovednej osoby 3/2019 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T6/2018 6. 3. 2019
   5. 3. 201938Ochrana objektu 2/2019 58,26 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 G1/976. 3. 2019
   5. 3. 201939Strava 2/2019 1 429,20 € Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/20186. 3. 2019
   6. 3. 201940Služby spojené s realizáciou lyžiarského výcviku 10 500,00 €Sport Academy Vrátna s.r.o., Terchová 1494, 013 06, IČO: 44528701 R33/2019 7. 3. 2019
   13. 3. 201941Hygienický materiál 157,15 €BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36227901 ŽSK GYMZA00004/2019-14 14. 3. 2019
   13. 3. 201942Spotrebný materiál na údržbu školy 311,64 €TABEČIK - PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina, IČO: 36827011 GYMZA00004/2019-15 14. 3. 2019
   13. 3. 201943Odvoz komunálneho odpadu 858,00 €Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 Platobný výmer 14. 3. 2019
   13. 3. 201944Hovorné 2/2019 36,90 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 14. 3. 2019
   13. 3. 201945Elektronické stravovacie poukážky 464,40 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 ŽSK GYMZA00004/2019-12 14. 3. 2019
   15. 3. 201946Hovorné 2/2019 22,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 ŽSK18. 3. 2019
   15. 3. 201947Tonerové náplne 547,40 € KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO:46772103 GYMZA00004/2019-13 18. 3. 2019
   16. 3. 2019 48Tepelná energia 2/2019 3 685,09 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E23/2018 18. 3. 2019
   19. 3. 201949Spotrebný materiál SOČ 150,00 €ELCEN, s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 20. 3. 2019
   19. 3. 201950Spotrebný materiál SOČ 33,89 €ELCEN, s.r.o., Predmestská 79, 010 01 Žilina, IČO: 00650951 20. 3. 2019
   19. 3. 201951Strava SOČ 219,60 €Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 158623 GYMZA00004/2019-16 20. 3. 2019
   27. 3. 201952Poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma 698,00 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 28. 3. 2019
   27. 3. 201953prepravné služby Erazmus+ 390,00 €MX TRADE s.r.o., M.R.Štefánika 849/71, 010 01 Žilina, IČO: 45359199 GYMZA00004/2019-11 28. 3. 2019
   27. 3. 201954Seminár 30,00 € Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO: 51424266 28. 3. 2019
   4. 4. 201955Výkon zodpovednej osoby 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041T6/2018 5. 4. 2019
   4. 4. 201956Strava 3/2019 1 090,80 €Hotelová akadémia , Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/2018 5. 4. 2019
   5. 4. 201957Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 4/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018b) 8. 4. 2019
   5. 4. 201958Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 4/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018a) 8. 4. 2019
   5. 4. 201959Tonery 37,20 € KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103 GYMZA00004/2019-188. 4. 2019
   5. 4. 201960Dodávka plynu 4,00 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 L8/2013 8. 4. 2019
   5. 4. 201961Ochrana objektu 3/2019 58,26 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869G1/97 8. 4. 2019
   5. 4. 201962Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 3/2019 55,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 48121347G4/2014 8. 4. 2019
   5. 4. 201963Elektronické stravovacie poukážky 385,20 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 ŽSK GYMZA00004/2019-218. 4. 2019
   5. 4. 201964Lab. vyšetrenie vody, protokol ku kolaudačnému konaniu 150,00 €RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina, IČO: 17335876 GYMZA0000/2019-24 8. 4. 2019
   10. 4. 201965Odborná prehliadka PHP + oprava 405,61 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina G4/2014 11. 4. 2019
   10. 4. 201966Hovorné 3/2019 34,92 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 11. 4. 2019
   10. 4. 2019 67Čistiaci a hygienický materiál348,10 €BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36227901ŽSKGYMZA00004/2019-22 11. 4. 2019
   10. 4. 201968Vodné + stočné 1-3/2019 1 544,08 €Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297J3/2015 11. 4. 2019
   11. 4. 201969Nábytok 119,00 €TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36409154 GYMZA00004/2019-29 12. 4. 2019
   11. 4. 201970Knihy 317,03 €megaknihy.sk, internetový obchod, Námněstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha GYMZA00004/2019-27 12. 4. 2019
   11. 4. 201971Tepelná energia 3/2019 2 942,62 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E23/2018 12. 4. 2019
   16. 4. 201972Rozbor vody 84,20 €RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina, IČO: 17335876 GYMZA00004/2019-25 17. 4. 2019
   17. 4. 201973Hovorné 3/2019 Orange slovensko 22,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 11 09 Žilina, IČO: 37808427 ŽSK18. 4. 2019
   26. 4. 201974Revízia el.spotrebičov a runých náradí 705,23 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žiluina, Tulská 33, 010 08, IČO: 48121347 GYMZA00004/2019-4 29. 4. 2019
   26. 4. 201975Elektronické stravovacie poukážky 68,40 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - staré Mesto, IČO: 47079690 ŽSK GYMZA00004/2019-30 29. 4. 2019
   6. 5. 201976Oprava poškodenej fasády 2 037,89 €DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 13, 010 01 Žilina, IČO: 31559182 GYMZA0004/2019-23 7. 5. 2019
   6. 5. 201977Výkon zodpovednej osoby 5/2019 54,00 €osobnyudaj.sk, s r.o., Garbiarksa 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T6/2018 7. 5. 2019
   6. 5. 201978Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 5/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika .a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/218a) 7. 5. 2019
   6. 5. 201979Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 5/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 8591/4B. 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018b) 7. 5. 2019
   6. 5. 201980Strava 4/2019 1 443,60 €Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/20187. 5. 2019
   7. 5. 201981Publikácia 41,45 €RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 9. 5. 2019
   7. 5. 201982 Ochrana objektu 4/2019 58,26 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 9. 5. 2019
   7. 5. 201983Zabezpečenie funkcie technika PO a činnsoti BTS 4/2019 55,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08, IČO: 481213479. 5. 2019
   7. 5. 201984Dodávka plynu 4,00 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 L6/909. 5. 2019
   7. 5. 201985Elektronické stravovacie poukážky 273,60 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 ŽSK GYMZA00004/2019-37 9. 5. 2019
   9. 5. 201986Preprava osôb Erazmus+ 400,00 €MX TRADE s.r.o., M.R.Štefánika 849/71, 010 01 Žilina, IČO: 45359199 GYMZA00004/2019-33 10. 5. 2019
   9. 5. 201987Preprava 21,00 €ALPHA GALAXY, spol. s r.o., Severná 13, 036 01 Martin, IČO: 45952647 GYMZA00004/2019-35 10. 5. 2019
   9. 5. 201988Preprava osôb 120,00 €mkhn, s.r.o., J.Závodského 475/184, 010 04 Žilina, IČO: 45462941 GYMZA00004/2019-38 10. 5. 2019
   10. 5. 201989Workshop Erazmus+ 170,00 €OZ Kompostujeme, J. Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina, IČO: 42390656 GYMZA00004/2019-3413. 5. 2019
   10. 5. 201990Služby poskytnuté v hoteli Erazmus+ 2 176,20 €Hotely mládeže Slovakia, a.s., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO:31347771, Hotelo Junior Pietrová, Vrútky GYMZA00004/2019-26 13. 5. 2019
   10. 5. 201991Úplné znenia 2020 151,63 €Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 13. 5. 2019
   10. 5. 201992Výjazd 19 a 29.4.2019 59,76 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 13. 5. 2019
   10. 5. 201993Hovorné 4/2019 43,72 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 13. 5. 2019
   13. 5. 201994Diseminačné aktivita - workshop Erazmus+ 400,00 €Jana Randa, Oravská 3050/4, 010 01 Žilina, IČO: 46293647 GYMZA00004/2019-20 14. 5. 2019
   13. 5. 201995Workshop - Erazmus+ 230,00 €Martina Betušová - Amálka, Karpatská 8402/9a, 010 08 Žilina ,IČO: 47776226 GYMZA00004/2019-36 14. 5. 2019
   13. 5. 201996Tepelná energia 4/20191 544,35 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E23/2018 14. 5. 2019
   14. 5. 201997Valce do kopíriek 398,40 €KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103 GYMZA00004/2019-19 15. 5. 2019
   14. 5. 201998Tonery 534,19 €KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103 GYMZA00004/2019-40 15. 5. 2019
   14. 5. 201999Nábytok 279,00 €TEMPO KONDELA, s.r.o., Bajzova 39/B, 010 01 Žilina, IČO: 36409154 GYMZA00004/2019-39 15. 5. 2019
   16. 5. 2019100Hovorné - 4/2019 Orange19,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 ŽSK 17. 5. 2019
   17. 5. 2019101Označenie miestnosti 55,00 € Clublife, s.r.o., Bratislavská 415, 010 01 Žilina, IČO: 44782845 GYMZA00004/2019-1720. 5. 2019
   17. 5. 2019102Webová stránka 350,00 €Clublife, s.r.o., Bratislavská 415, 010 01 Žilina, IČO: 44782845 GYMZA00004/2019-42 20. 5. 2019
   20. 5. 2019103Doprava Erazmus+ 300,00 €MX TRADE s.r.o., M.R.Štefánika 849/71, 010 01 Žilina, IČO: 45359199 GYMZA00004/2019-32 21. 5. 2019
   20. 5. 2019104Tonery 145,20 €Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 GYMZA00004/2019-44 21. 5. 2019
   20. 5. 2019105Služby počítačovej siete SANET 150,00 €Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 N10/2010 21. 5. 2019
   5. 6. 2019106Oprava kopírky134,80 € COPYTECH, s.r.o., č.84, 013 11 porúbky, IČO: 46904913GYMZA00004/2019-43 6. 6. 2019
   5. 6. 2019107Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 6/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018b) 6. 6. 2019
   5. 6. 2019108Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 6/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018a) 6. 6. 2019
   5. 6. 2019109Ochrana objektu 58,26 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO:36008869 G1/97 6. 6. 2019
   5. 6. 2019110Výkon zodpovednej osoby 6/2019 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T6/2018 6. 6. 2019
   5. 6. 2019111Údržba bezpečnostného systému81,60 €STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31609139 6. 6. 2019
   5. 6. 2019112 Stravné 5/2019 1 447,20 €Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/2018 6. 5. 2019
   5. 6. 2019 113Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac máj 2019 55,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, ZUlská 33, 010 08, IČO: 48121347 G4/2014 6. 6. 2019
   5. 6. 2019114Dodávky plynu 6/2019 4,00 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 L6/90 6. 6. 2019
   7. 6. 2019115aSc Agenda rok 2020 479,00 €ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 10. 6. 2019
   7. 6. 2019116Nábytok 2 880,00 €Biznis inn, s.r.o., Bonce 1054, Dlhé Pole, 013 32, IČO: 46282742 GYMZA00004/2019-41 10. 6. 2019
   7. 6. 2019117Výjazdy - porucha čidla 119,52 € CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 10. 6. 2019
   11. 6. 2019118Hovorné 5/2019 42,64 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 10. 6. 2019
   11. 6. 2019119Oprava kan.zariadenia 72,00 €COPYTECH, s.r.o., č.84, 013 11 porúbka, IČO: 46904913 GYMZA00004/2019-50 12. 6. 2019
   11. 6. 2019120Elektronické stravovacie poukážky 266,40 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690ŽSK 12. 6. 2019
   17. 6. 2019121Tepelná energia 5/2019 1 590,41 €Hotelova kadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E23/2018 18. 6. 2019
   17. 6. 2019122Hovorné 5/2019 Orange slovensko 19,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 3780842718. 6. 2019
   17. 6. 2019123Poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma 4-6/2019 698,00 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 18. 6. 2019
   20. 6. 2019124Ozvučovací systém Erazmus+ 690,00 €Igor Rybnikár, ePlay, Pekná 7, 971 01 Prievidza, IČO: 43577652 GYMZA00004/2019-52 21. 6. 2019
   20. 6. 2019125Výpočtová technika Erazmus+652,74 €EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36408751 GYMZA00004/2019-51 21. 6. 2019
   20. 6. 2019126Tlačivá 27,19 €ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 GYMZA00004/2019-10 21. 6. 2019
   25. 6. 2019127Ozvučovacia technika 1 184,67 €TM SOUND s.r.o., Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina, IČO: 44293801 GYMZA00004/2019-54 26. 6. 2019
   25. 6. 2019128Publikácia 41,45 €RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 26. 6. 2019
   1. 7. 2019129Výkon zodpovednej osoby 156,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T8/2019 2. 7. 2019
   1. 7. 2019130Výroba nábytku1 990,00 €Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina, IČO: 00893226 GYMZA00004/2019-28 2. 7. 2019
   3. 7. 2019131Platba za odobratú, ale zatiaľ nezaplatenú el.energiu 7/2019 217,00 €Stredoslovenská energatika a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018b) 4. 7. 2019
   3. 7. 2019132Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7/2019 520,00 €Stredoslovenská energatika a.s., pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018a) 4. 7. 2019
   3. 7. 2019133Dodávka plynu 4,00 €SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 L6/90 4. 7. 2019
   3. 7. 2019134Propagačný materiál, rollup Erazmus+ 1 176,99 €Clublife, s.r.o., Bratislavská 415, 010 01 Žilina, IČO: 44782845 GYMZA00004/2019-58 4. 7. 2019
   3. 7. 2019135Revízie el.zariadení, el. inštalácií 1 161,00 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08, IČO: 48121347 G4/2014 4. 7. 2019
   3. 7. 2019136Školenie 80,00 €Vzdelávacia agentúra, JUDr. bedlovičová, Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50341286 4. 7. 2019
   3. 7. 2019137Výkon zodpovednej osoby 7/2019 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T7/2019 4. 7. 2019
   3. 7. 2019138Stravné jún 2019 1 332,00 €Hotelova akadémia Žilina, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/20184. 7. 2019
   4. 7. 2019139Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 6/201955,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 48121347 G4/2014 8. 7. 2019
   4. 7. 2019140Elektronické stravovacie poukážky 129,60 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré MestoŽSK 8. 7. 2019
   4. 7. 2019141Elektronické stravovacie poukážky 781,46 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 ŽSK 8. 7. 2019
   10. 7. 2019142Vodné+stočné 3-6/2019 1 417,30 €Severoslovenské vodárna a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 J2/2004 11. 7. 2019
   10. 7. 2019143Ochrana objektu - výjazd 19,92 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 11. 7. 2019
   10. 7. 2019144Dodávka tepelnej energie 6/2019 1 076,39 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/2018 11. 7. 2019
   10. 7. 2019145Pranie prádla 77,28 €LUNATEX, s.r.o., Borová 34, 010 07 Žilina, IČO: 36383112GYMZA00004/2019-31 11. 7. 2019
   10. 7. 2019146Hovorné 6/2019 35,26 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 11. 7. 2019
   15. 7. 2019147Hovorné - Orange Slovensko 22,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 ŽSK 16. 7. 2019
   16. 7. 2019148Spotrebný materiál 145,68 €TABAČIK - PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina, IČO: 36827011 GYMZA00004/2019-60 17. 7. 2019
   16. 7. 2019149Vypracovanie prev.poriadku, posúdenie zdrav.rizík, kategorizácia prác245,00 €Mgr. Jozef Kardoš, Domaniža 100, 018 16 Domaniža, IČO: 37283651 GYMZA00004/2019-53 17. 7. 2019
   16. 7. 2019150Spotrebný materiál 224,14 €TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina, IČO: 36827011 GYMZA00004/2019-6117. 7. 2019
   16. 7. 2019151Batérie vodovodné 76,12 €TABAČIK - PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina, IČO: 36827011 GYMZA00004/2019-61 17. 7. 2019
   30. 7. 2019152Údržba bazpečnostného systému 42,00 €STOP KRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 3160913931. 7. 2019
   30. 7. 2019153Mobilný telefón96,00 €ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 31. 7. 2019
   6. 8. 2019154Výkon zodpovednej osoby 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garboarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T7/2019 7. 8. 2019
   6. 8. 2019155Dodávka plynu 4,00 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 L8/2013 7. 8. 2019
   6. 8. 2019156Klimatizačná jednotka+montáž 1 908,00 €TCH SPACE, s.r.o., Ferka urbánka 3, 010 04 Žilina, IČO: 46436162 GYMZA00004/2019-57 7. 8. 2019
   6. 8. 2019157Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 7/2019 55,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 48121347 G5/2016 7. 8. 2019
   6. 8. 2019158Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 8/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika , a.s., Pri rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51865467K24/2018b)7. 8. 2019
   6. 8. 2019159Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 8/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018a) 7. 8. 2019
   6. 8. 2019160Vývoz komunálneho odpadu 858,00 €Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 Platobný výmer 7. 8. 2019
   7. 8. 2019161Poistné za obdobie 8/2019-8/2020 1 467,72 €Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 S8/2012 8. 8. 2019
   7. 8. 2019162Elektronické stravovacie poukážky948,12 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 ŽSK8/2019 8. 8. 2019
   13. 8. 2019163Hovorné 7/2019 38,81 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO: 3576346914. 8. 2019
   13. 8. 2019164Kop. papier 225,00 €Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 GYMZA00004/2019-64 14. 8. 2019
   15. 8. 2019165Tepelná energia 7/2019 1 076,39 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E23/2018 16. 8. 2019
   15. 8. 2019166Uzamykací systém 101,82 €HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec, IČO: 3164675116. 8. 2019
   15. 8. 2019167Hovorné 7/2019, Orange Slovensko 19,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427ŽSK 16. 8. 2019
   20. 8. 2019168MOC/ITS,Token 181,20 €BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO: 36734390 22. 8. 2019
   20. 8. 2019169Mandátny certifikát105,60 €Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 22. 8. 2019
   20. 8. 2019170Služby počítačovej siete SANET 150,00 €Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO:17055270 22. 8. 2019
   2. 9. 2019171Porada 79,00 €SKI&WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA, Demenovska Dolina - Jasna, 031 01 3. 9. 2019
   2. 9. 2019172Seminár 30,00 €Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice, IČO:51424266 3. 9. 2019
   2. 9. 2019173 Administratívne služby 299,00 €Ing. Eva Červená, Jaseňová 2/18, 010 07 Žilina, IČO: 33864632 3. 9. 2019
   2. 9. 2019174Kancelársky materiál359,40 €KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103 GYMZA00004/2019-65 3. 9. 2019
   2. 9. 2019175Publikácia 26,40 €Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 3. 9. 2019
   4. 9. 2019176Ochranné pracovné pomôcky 103,94 €Ing. Ján Bobčík RETOP, Hlinská 2591/16, 010 01 Žilina, IČO: 44383461 GYMZA00004/2019-685. 9. 2019
   4. 9. 2019177Dodávka plynu 9/2019 4,00 €SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256L6/90 5. 9. 2019
   4. 9. 2019178Ochrana objektu 8/2019 58,26 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 G1/975. 9. 2019
   4. 9. 2019179Výkon zodpovednej osoby 9/2019 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041T8/2019 5. 9. 2019
   4. 9. 2019180Kancelársky materiál 225,96 €Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 GYMZA00004/2019-66 5. 9. 2019
   4. 9. 2019181Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 9/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žuilina, IČO: 51865467K24/2018a) 5. 9. 2019
   4. 9. 2019182Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 9/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018b) 5. 9. 2019
   4. 9. 2019183Stravné 8/2019 225,97 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H51/2018 5. 9. 2019
   4. 9. 2019184Elektronické stravovacie poukážky 607,39 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO:47079690 ŽSK GYMZA00004/2019-67 5. 9. 2019
   10. 9. 2019185Hovorné 8/2019 39,74 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 11. 9. 2019
   10. 9. 2019186Výroba vložiek do dverí 42,95 €HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina - Považský Chlmec GYMZA00004/2019-69 11. 9. 2019
   10. 9. 2019187Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 8/2019 55,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 48121347 G4/2014 11. 9. 2019
   10. 9. 2019188Poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma 7-9/2019 698,00 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 ŽSK 11. 9. 2019
   16. 9. 2019189Hovorné Orange 8/2019 19,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 ŽSK 17. 9. 2019
   16. 9. 2019190Tepelná energia 8/2019 1 076,39 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E23/2018 17. 9. 2019
   16. 9. 2019191Revízia telocvičného náradia 148,00 €AGAfinal, Roman Revák, Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov, IČO: 33483469 17. 9. 2019
   16. 9. 2019192Čistiaci a hygienický materiál 457,32 €BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36227901 ŽSK GYMZA00004/2019-7017. 9. 2019
   23. 9. 2019193PC Pavilion Gaming 795,00 €EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36408751GYMZA00004/2019-71 24. 9. 2019
   3. 10. 2019194Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 10/2019 520,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018a) 4. 10. 2019
   3. 10. 2019195Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 10/2019 217,00 €Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčoanke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467 K24/2018b) 4. 10. 2019
   3. 10. 2019196Tlačiareň 223,51 €EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36408751 GYMZA00004/2019-74 4. 10. 2019
   3. 10. 2019197Dodávka plynu4,00 €SPP a.s., mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 4. 10. 2019
   3. 10. 2019198Výkon zodpovednej osoby 10/2019 54,00 €osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 50528041 T6/2018 4. 10. 2019
   3. 10. 2019199Publikácia 73,45 €RAABE Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 4. 10. 2019
   3. 10. 2019 200Oprava kopírovacieho stroja 42,40 €COPYTECH, s.r.o., 84, 013 11 porúbka, IČO: 46904913 GYMZA0000/2019-72 4. 10. 2019
   3. 10. 2019201Výmena radiátora 354,19 €DOSS spol. s r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina, IČO: 315591824. 10. 2019
   3. 10. 2019202Elektronické stravovacie poukážky 403,69 €GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 ŽSK GYMZA00004/2019-73 4. 10. 2019
   3. 10. 2019203Stravné 9/2019 1 704,35 €Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 H52/2019 4. 10. 2019
   9. 10. 2019204Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 9/201955,20 €LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 48121347G5/201610. 10. 2019
   9. 10. 2019205Kontrola objektu 19,92 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 G1/97 10. 10. 2019
   9. 10. 2019206Ochrana objektu 9/2019 58,26 €CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869 10. 10. 2019
   14. 10. 2019207Hovorné 9/2019 44,46 €Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 15. 10. 2019
   14. 10. 2019208Školenie 78,00 €Asociácia správcov registratúry, J.Kráľa 651, 972 26 Nitrianské Rudno, IČO: 37922190 15. 10. 2019
   14. 10. 2019209Servisné poplatky rok 2019 66,39 €Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin, IČO: 36138517 15. 10. 2019
   16. 10. 2019210Vodné+stočné 7-9/2019 1 177,25 €Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 J9/2004 17. 10. 2019
   16. 10. 2019211Hovorné 9/2019 Orange 19,20 €Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 ŽSK 17. 10. 2019
   16. 10. 2019212Tlačivá 237,84 €ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 GYMZA00004/2019-10 17. 10. 2019
   16. 10. 2019213Tepelná energia 9/2019 1 111,15 €Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E24/2019 17. 10. 2019
   21.10.2019214Spotrebný materiál na drobnú údržbu školy198,65TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina, IČO: 36827011GYMZA00004/2019-7622.10.2019
   21.10.2019215Spotrebný materiál na drobnú údržbu školy121,48TABAČIK-PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina, IČO: 36827011 GYMZA00004/2019-7622.10.2019
   21.10.2019216Tlač brožúr- projket "Mládež v pohybe"187,75exprestlač, Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava, IČO: 43954782GYMZA00004/2019-7722.10.2019
   21.10.2019217Refakturované poistné majetok, zodpovednosť1594,38Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427ŽSK22.10.2019
   28.10.2019218Publikácia+portál rok 2020152Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 3134826229.10.2019
   28.10.2019219Seminár100EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 8 Žilina, IČO: 3666348429.10.2019
   4.11.2019220Výkon zodpovednej osoby 11/201954osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041T6/20185.11.2019
   4.11.2019221Oprava kopírovacieho stroja52COPYTECH, s.r.o., č.84, 013 11 Porúbka, IČO: 46904913GYMZA00004/2019-785.11.2019
   6.11.2019222Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 11/2019 520Stredoslovenská energetika a.s., Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467K24/2018a)7.11.2019
   6.11.2019223Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 11/2019217Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467K24/2018b)7.11.2019
   6.11.2019224Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 10/201955,20LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08, IČO: 48121347G4/20147.11.2018
   6.11.2019225Dodávka plynu 11/20194SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256L8/20137.11.2018
   6.11.2019226Stravné za 10/20191738,82Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623H52/20197.11.2018
   6.11.219227Elektronické stravovacie poukážky 11/2019392,58GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690ŽSKGYMZA00004/2019-79
   11.11.2019229Hovorné za 10/201936,11Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346912.11.2019
   11.11.2019230Ochranné pracovné pomôcky93,20Ing. ján Bobčík RETOP, Hlinská 2591/16, 010 01 Žilina, IČO: 44383461GYMZA00004/2019-8012.11.2019
   12.11.2019231Hovorné za 10/2019 Orange slovensko19,20Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427ŽSK13.11.2019
   12.11.2019232Poskytovanie služieb ( fabasoft, ISPIN, Magma )698Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427ŽSK13.11.2019
   13.11.2019233Čistiaci materiál476,88BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36227901ŽSKGYMZA00004/2019-8414.11.2019
   13.11.2019234Tepelná energia 10/20191610,84Hotelová akadémia, Hlinská 33, 010 01 Žilina, IČO: 00158623E24/201914.11.2019
   14.11.2019235Ochrana objektu 10/201958,26CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869G1/9715.11.2019
   20.11.2019236Vlajky, držiak, tyče119,54Vlajky.EU, s.r.o., Radčina 497/22, 161 00 Praha 6, IČO: 28511042GYMZA0004/2019-8821.11.2019
   20.11.2019237Kancelárske potreby105,60Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 GYMZA00004/2019-8521.11.2019
   20.11.2019238Tonery186,80KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103GYMZA00004/2019-8621.11.219
   20.11.2019239Poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10-12/219150Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO:17055270N10/201021.11.2019
   20.11.2019240Deratizačné práce77Jozef Ondrišík, Gabriela Povalu 27, 010 01 Žilina, IČO:14215454GYMZA00004/2019-8121.11.2019
   20.11.2019241Správa domény20,40Žilinská univerzita v Žilina, Univerzitná 8251/1, 010 26 Žilina, IČO: 0039756321.11.2019
   27.11.2019242Publikácia20Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 3590871828.11.2019
   27.11.2019243Tonery88KODAS systems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103GYMZA00004/2019-8928.11.2019
   2.12.2019244Školenie100EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 366634843.12.2019
   3.12.2019245Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 12/2019520Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467K24/2018a)4.12.2019
   3.12.2019246Platba za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu 12/2019217Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467K24/2018b)
   3.12.2019247Ochrana objektu 11/201958,26CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869G1/974.12.2019
   3.12.2019248Ochrana objektu 12/201958,26CERBEROS, s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36008869G1/974.12.2019
   3.12.2019249Výkon zodpovednej osoby 12/201954osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice, IČO: 50528041T6/20184.12.2019
   3.12.2019250Balíček podpory CISCO akadémia 2019240Technická univerzita Košice, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 003976104.12.2019
   3.12.2019251Strevné 11/20191780,95Hotelová akadémia, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00158623H52/20194.12.2019
   9.12.2019252Žalúzie, oprava žalúzii999INTERSYSTEM, s.r.o., Cestárska 8636, 010 01 Žilina, IČO: 36798533GYMZA00004/2019-8310.12.2019
   9.12.2019253Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 11/201955,20LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 4812134710.12.2019
   9.12.2019254Dodávky plynu 12/20194SPP, a.s., mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 3581525610.12.2019
   11.12.2019255Elektronické stravovacie poukážky362,95GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO:47079690ŽSKGYMZA00004/2019-9012.11.2019
   16.12.2019256Hovorné 11/201936,13Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 3576346917.12.2019
   16.12.2019257Reklamné služby300Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 4693807917.12.2019
   16.12.201920191229Stavebné a remeselné práce11622,61EL-THERM, s.r.o., Nová ulica 454/116, 013 13 Konská, IČO: 36410969GYMZA00004/2019-8717.12.2019
   16.12.2019259Vodné+stočné 9-12/20191306,39Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297J3/201517.12.2019
   16.12.2019260Výpočtová technika780EDIS s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, IČO: 36408751GYMZA00004/2019-9217.12.2019
   16.12.2019261Tepelná energia za 11/20192486,14Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623 E24/201917.12.2019
   16.12.2019262Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 12/201955,20LIVONEC SK, s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 4812134717.12.2019
   17.12.2019263Tonery797,48KODAS s&stems, s.r.o., Kamenná 20, 010 01 Žilina, IČO: 46772103GYMZA00004/2019-9418.12.2019
   17.12.2019264Čistiaci materiál286,63BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 , IČO:36227901GYMZA00004/2019-9518.12.2019
   17.12.2019266Tepelná energia 12/2019850Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 ŽilinaE24/201918.12.2019
   17.12.2019265Kabeláž bezpečnostného zariadenia302,16STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31609139GYMZA00004/2019-9118.12.2019
   17.12.2019266Tepelná energia 12/2019850Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623E24/201918.12.2019
   19.12.2019267Kancelársky papier225Tibor Varga TSV papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211ŽSKGYMZA00004/2019-9620.12.2019
   19.12.2019268Kancelárska technika3777,60COPY PRINT GROUP, a.s., Bajnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 45310106GYMZA00004/2019-9320.12.2019
   19.12.2019269Obedy 12/2019991,97Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, IČO: 00158623H52/201920.12.2020
   19.12.2019270Elektronické stravovacie poukážky151,85GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690ŽSKGYMZA00004/2019-9820.12.2019
   14.1.2020271Hovorné 12/201934,08Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:3576346915.1.2020
   14.1.2020272Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 2019 - preplatok-17,18 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:5186546715.1.2020
   14.1.2020273Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 2019 - preplatok-38,19Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 5186546715.1.2020
   14.1.2020274Úplné znenia ročník 2019 - vyúčtovanie136,12Poradca podnikateľa, apol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 3159250315.1.2020
   15.1.2020275Tepelná energia 12/20193458,91Hotelova kadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina, , IČO:0015862316.1.2020
   30.6.20202019001Stavebné úpravy hygienických zariadení - telocvičňa, zázemie54857,93Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, 013 04 , IČO:50393740Zmluva o dielo č.926/2018/OI31.3.2019
   30.6.20202019002Stavebné úpravy hygienických zariadení-telocvičňa,zázemie10966,50Rstav s.r.o., Dolná Tužina 404, 013 04, IČO: 50393740Zmluva o dielo č.926/2018/OI31.3.2019

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk