• Vedenie školy

    • Bc. Ing. Jarmila TUROŇOVÁ
    • Bc. Ing. Jarmila TUROŇOVÁriaditeľka školyturonova@gymza.sk, 041/763 77 00, +421 911 896 192
    • PaedDr. Antónia BARTOŠOVÁ
    • PaedDr. Antónia BARTOŠOVÁzástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávaniebartosova@gymza.sk, 041/763 77 00, +421 907 395 876
    • PaedDr. Katarína KITAŠOVÁ
    • PaedDr. Katarína KITAŠOVÁzástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnostikitasova@gymza.sk, 041/763 77 00, +421 908 228 742

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk