• Zmluvy, faktúry, objednávky a verejné obstarávania od 1. 1. 2020

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva R47/2020 Zmluva o poskytovaní služieb 6 588,00 s DPH 20.10.2020 ITone, s.r.o. Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva R46/2020 Poradenstvo v oblasti nákupov a verejného obstarávania s DPH 14.10.2020 TENDERnet s.r.o. Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva R45/2020 Vytvorenie softwaru TENDERnet 265,00 s DPH 14.10.2020 TENDERnet s.r.o. Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva B139/2017 dodatok Dodatok č.2 s DPH 12.10.2020 Gabriela Mikulová Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka ľkoly
  Zmluva W13/2020 Zmluva o spolupráci s DPH 05.10.2020 Žilinská univerzita v Žiline Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka ľkoly
  Zmluva P86/2020 Darovacia zmluva 2 384,00 s DPH 01.10.2020 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva T14/2020 Dodatok č.1 k zmluve T12/2020 s DPH 29.09.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra pregramu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva T13/2020 Projekt Digital Competence and eSafety 29 418,00 s DPH 29.09.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra pregramu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva T12/2020 Projekt European Students for sustainability, Erazmus+ 29 633,00 s DPH 29.09.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra pregramu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva T15/2020 Dodatok č.1 k zmluve T13/2020 s DPH 29.09.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra pregramu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva R44/2020 Odplata z dôvodu procesu verejného obstarávania 800,00 s DPH 31.08.2020 CVO, s.r.o. Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva E25/2020 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov- tepelná energia s DPH 24.08.2020 Hotelová akadémia Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva H54/2020 Poskytovanie stravovania žiakov a zamestnancov s DPH 24.08.2020 Hotelová akadémia Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva H53/2020 Stravovanie-projekt "Gymza číta, počíta a báda" 5 299,20 s DPH 10.08.2020 Beňadik Martin Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva W12/2020 Memorandum o spolupráci s DPH 03.07.2020 SYTEV Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva R43/2020 Poskytnutie licenčného oprávnenia pri realizácii rozvojového programu Show your talent 700,00 s DPH 03.07.2020 OZ TEAM Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  Zmluva 406/2020/OŠaŠ Zverenie zhodnotenia majetku súvisiaceho s nehnuteľnosťou - Stavebné práce 65 824,43 s DPH 30.06.2020 Gymnázium Žilinský samosprávny kraj Ing. Erika Jurinová predsedníčka ŽSK
  Faktúra 2019002 Stavebné úpravy hygienických zariadení-telocvičňa,zázemie 10 966,50 s DPH 926/2018/OI 30.06.2020 Rstav s.r.o. Žilinský samosprávny kraj 31.03.2019
  Faktúra 2019001 Stavebné úpravy hygienických zariadení-telocvičňa,zázemie 54 857,93 s DPH 926/2018/OI 30.06.2020 Rstav s.r.o. Žilinský samosprávny kraj 31.03.2019
  Zmluva P84/2020 Darovacia zmluva 2,00 s DPH 08.06.2020 PaedDr.Katarína Kitašová Gymnázium Bc. Ing. Jarmila Turoňová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/101

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk