• Majetok ŽSK

    • MAJETOK ŽSK

      

     1. Opis majetku - budova pre školstvo
     2. Druh majetku – zverený do správy
     3. Druh majetku – nehnuteľný
     4. Umiestnenie majetku – Žilina (Hlinská 29)
     5. Stručný opis využitia majetku – Gymnázium Hlinská 29 v Žiline, budova pre školstvo
     6. Zostatková hodnota majetku k 31.12. predchádzajúceho roku:      452 437,01   eur

      

     Žilinská župa – odbor správy majetku a investícii: hospodárenie s majetkom

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk