• Výchovné poradenstvo

    • Výchovné poradenstvo

    • Výchovná poradkyňa: Mgr. Andrea Fučíková

     Konzultácie: Na základe osobného, telefonického alebo mailového dohovoru.

     Možnosť kontaktu:

     • tel. č.: 041/763 77 00
     • e-mail: fucikova@gymza.sk
      

     Kabinet výchovnej poradkyne: prízemie, číslo dverí H02

     Úlohy a poslanie výchovnej poradkyne: Úlohou výchovnej poradkyne je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva. Výchovná poradkyňa v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

   • Súbory

    • Nedá sa ani odhadnúť tú obrovskú škodu, ktorú spoločnosti spôsobí nesprávna voľba povolania, tie milióny neproduktívnych a nešťastných ľudí, ktorí robia prácu, ktorá sa im protiví alebo pre ktorú nemajú vlohy.
    • Orison Swett Marden

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk