• Prírodovedná trieda

   s medicínskym a prírodovedným zameraním
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
     • Prezentácia štúdia na Masarykovej univerzite

     • Masarykova univerzita mění logo. Dodá ho Studio Najbrt | Události | em.muni .cz

      Dňa 15.4.2024 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili prezentácie štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Okrem užitočných informácií o jednotlivých fakultách, elektronických prihláškach, prijímacích skúškach, možnostiach ubytovania či stravovania, pobytoch v zahraničí, voľnočasových aktivitách či študentskom živote v Brne boli žiaci oboznámení aj o najbližších termínoch DOD. Na záver si otestovali v krátkom kvíze svoje znalosti o MUNI a tí najšikovnejší získali aj vecné ceny. Ďakujeme študentke MUNI Bc. Martine Václavíkovej, ktorá našim tretiakom priblížila štúdium na 2. najväčšej univerzite v ČR.

     • Hodina deťom 

     • Obrázok, na ktorom je animák, kresba, ilustrácia, kreslený obrázok

Automaticky generovaný popis

      Dňa 21.3.2024 sa uskutočnila v uliciach mesta verejná zbierka na podporu jednorodičovských rodín pod názvom „Hodina deťom“. Tak, ako sa už stalo zvykom, mala aj naša škola v uliciach Žiliny svoje zastúpenie. Veľká vďaka parí našim dobrovoľníčkam z III.A triedy – Eliške Tichej, Viktórii Srbovej, Liane Majerovej, Klaudii Paukovej, Terézii Michalenkovej a Simone Vaníkovej. Dievčatám sa podarilo vyzbierať krásnych 403,45€, ktoré boli poukázané na účet Nadácie pre deti Slovenska.

     • FAMÓZNY ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V KRAJSKOM KOLE SOČ

     • Dňa 26. marca 2024 pokračovala súťaž Stredoškolskej odbornej činnosti na SPŠIT v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovalo 9 žiakov s 8 súťažnými prácami a vo veľkej konkurencii prác zo stredných škôl celého Žilinského kraja boli opäť úspešní.

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C -„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do celoštátneho kola

     • Venujte 2%(3%) z dane

     • Milí priatelia školy.

      Dovoľujeme si Vás požiadať o percentá z Vašich daní.

      S Vašou pomocou pôjde organizácia školských podujatí, odmeňovanie našich žiakov vecnými odmenami a budovanie krajšieho prostredia oveľa jednoduchšie.

      Ďakujeme za pomoc.

     • AKO SOM SA UČILA V ÍRSKU

     • Možnosť absolvovať týždňový kurz v krajine, kde je materským jazykom angličtina? Ó áno! Tak som sa dostala do Írska. Moja cesta začala o 4 ráno na bratislavskom letisku, obedovala som už v krásnom prímorskom meste Galway. Toto mesto spája všetko. Pokoj a šumenie vĺn oceánu aj hlučné uličky plné ľudí a muzikantov. Spoznávať mesto však nebolo mojím primárnym cieľom.

     • Matematický B-Deň

     • Tri tímy našich žiakov sa aj tento školský rok zapojli do už dvanásteho ročníka slovenského kola súťaže Matematický B-deň. Tohto ročníka sa zúčastnilo 39 tímov z dvanástich slovenských gymnázií, od Bratislavy až po Michalovce. Tento rok súťažiaci skúmali, ako sa mení postupnosť prirodzených čísel postupným odčítaním susedných členov. Tím v zložení Sebastián Babušík, Juraj Fašang, Ľuboš Bačík a Martin Morháč z II.B sa dostali do prvej desiatky úspešných riešiteľov. Blahoželáme!

     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE SOČ

     • Dňa 4. marca 2024 sa naša škola opäť stala organizátorom už v poradí 46. ročníka okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 9 stredných škôl z nášho okresu s 34 súťažnými prácami v 14 odboroch. Naša škola mala opäť najpočetnejšie zastúpenie, až 10 prác bolo vytvorených a odprezentovaných našimi žiakmi a darilo sa im naozaj výborne.

     • Názov pozície: riaditeľ/riaditeľka Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina

      Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/14/2024

      Názov organizácie: Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

      Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

      Miesto výkonu práce: Hlinská 29, 011 80 Žilina

     • Rodičovské združenie

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA

      NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE      Vážení rodičia,

      pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu

      na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 07. marca 2024 (štvrtok) v budove Gymnázia Hlinská 29 v Žiline so začiatkom o 16.30 hod.

     • Umelá inteligencia verzus človečina

     • Už názov workshopu naznačuje, čo bolo jeho obsahom.

      Poznáte výhody a hrozby používania Umelej inteligencie (AI)?

      Na túto aktuálnu tému dneška a najmä budúcnosti hľadali odpovede študenti Gymnázia Hlinská v Žiline spoločne s dobrovoľníkmi - seniormi z U3V UNIZA.

      Na workshope bolo veselo aj vážne, ale najmä sme si všetci zúčastnení zobrali ponaučenie byť o AI informovaní, pri jej využívaní obozretní a používať kritické myslenie.

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 46. ročník

     • Dňa 9. februára 2024 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov s 15 prácami v 9 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C -„-„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do okresného kola

     • Úradné hodiny počas jarných prázdnin

     • OZNAM

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas jarných prázdnin od 19.02. 2024 do 23.02.2024 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

      Bc.Ing. Jarmila Turoňová,riaditeľka školy

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Popoludnie s Hviezdoslavom

      Dňa 05. 02. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitečnaje súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyučujúce, v zastúpení pani H. Krajčovičovej, K. Sádeckej a K. Červencovej sa zišli spolu so žiakmi, recitátormi, v priestoroch školskej knižnice. Súťažiaci recitovali už tradične v dvoch kategóriách, a to v prednese poézie a prózy, pričom osobitne potešil fakt, že najmä v prvom ročníku sa nám už teraz črtá niekoľko sľubných recitátorov.

     • Biologická olympiáda

     • Výsledky školského kola biologickej olympiády v školskom roku 2023/2024

      Kategória A

      1. miesto – Miroslav Böhme - IV.B

      2. miesto – Nikolaj Pažický – IV.B

      3. miesto – Šimon Hrnčiar – III.B

      Kategória B

      1. miesto – Branislav Dominiak – II.B

      2. miesto – Timea Mengesová – II.B

     • Holokaust na Slovensku

     • Dňa 26.1.2024, pri príležitosti medzinárodného dňa holokaustu (27.1.), sa žiaci tried 3.A a 3.B zúčastnili prednášky s názvom Židovská otázka a holokaust. Prednášku viedol pán Martin Gálik z Ústavu pamäti národa. Hovoril o tragédii slovenských Židov, antisemitizme na Slovensku, arizácii, pracovných táboroch na Slovensku, deportácii Židov do koncentračných táborov či úteku Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu práve do Žiliny, kde podali skutočné informácie o koncentračných táboroch. Dozvedeli sme sa aj o ocenení Spravodliví medzi národmi a o rómskom holokauste. Výklad bol veľmi pútavý a plný informácií, doplnený prezentáciou, obohatenou karikatúrami a dobovými fotografiami. Bol to zaujímavý zážitok pre všetkých nadšencov dejín 20.storočia a doplnenie k učivám, ktoré sa preberajú na hodinách dejepisu.

     • Úspechy našich žiakov v okresnom kole Olympiády v NEMECKOM jazyku

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2A:

      Artem Hundarenko, I.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Veronika Magová, III.A – 1. miesto

      • okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2B:

      Patrik Vallo, IV.A – 3. miesto

      Blahoželáme!!! PhDr. Zuzana Zajacová

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk