• Prírodovedná trieda

   s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informačných technológií.
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Školské kolo súťaže Ruské slovo
     • Školské kolo súťaže Ruské slovo

     • 22. 12. 2021
     • Dňa 15. 12. 2021 sa v online priestore na Teams-e uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese ruskej prózy a poézie na tému „Ruské rozprávky“. Do súťaže sa zapojilo 8 študentov. Študenti súťažili v dvoch kategóriách prózy : dvojice a jednotlivci.

    • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety
     • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety

     • 30. 11. 2021
     • V dňoch 15. - 19. novembra 2021 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie v rámci programu ERASMUS+ v poľskom meste Grójec. Hostiteľskou školou bolo Liceum Ogolnoksztalcace im. Piotra Skargi. V rámci projektu Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete pracovalo šesť krajín - Poľsko, Grécko, Taliansko, Slovensko, Island a Švédsko na témach bezpečnosť na internete, používanie smartfónov a závislosť na internete. Študenti a učitelia sa snažili

    • Pozor súťaž !!! - NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC
    • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku
    • Literárna Senica Ladislava Novomeského
     • Literárna Senica Ladislava Novomeského

     • 26. 11. 2021
     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo slávnostné online vyhodnotenie najlepších prác tejto celoslovenskej súťaže. Našu školu reprezentoval Marián Šintaj zo 4.C triedy v II. kategórii s poéziou, kde získal pekné 2. miesto.

    • 3. vydanie časopisu Gymzák
    • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete
     • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete

     • 19. 11. 2021
     • Príjemná a bezpečná atmosféra v škole je jedným z najdôležitejších predpokladov spokojného študenta, ale aj kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Atmosféru bezpečia a rešpektu sa snažíme na našej škole pestovať neustále. Každá nová aktivita, rada a pomoc je však vždy vítaná a prínosná. Do tejto kategórie možno určite zaradiť akciu, ktorá prebehla na našej škole 9.11. Projektový deň pre nás pripravili odborníci z organizácie EDUMA, v spolu

    • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi
     • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi

     • 18. 11. 2021
     • Žijeme v dobe umelej inteligencie, robotizácie a automatizácie. Žijeme v dobe, kedy je pokrok nezastaviteľný. Týka sa to všetkých oblastí života. Inak to nie je ani na trhu práce. Budúca profesia je téma, ktorá je dôležitá pre každého mladého človeka. Inak to nie je ani s našimi študentmi. Tobôž maturantmi. Tí stoja na prahu rozhodovania sa o svojej budúcnosti. Ktorým smerom sa vybrať? Ktorá profesia naplní ich očakávania a sny o budúcnosti? P

    • Digitálne učebnice a pomôcky zadarmo
     • Digitálne učebnice a pomôcky zadarmo

     • 10. 11. 2021
     • Minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov 558 titulov od 14 vydavateľov.

      "Všetky tieto učebnice sú dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a prístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

    • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA
     • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

     • 8. 11. 2021
     • Milí študenti,

      od októbra 2021 opäť môžete využívať služby Školskej knižnice.

      Knižničný fond obsahuje vybrané diela zo slovenskej i svetovej beletrie, v rámci nej všetky diela z mimočítankového čítania, ale aj cudzojazyčnú beletriu a odbornú literatúru – monografie, encyklopédie, slovníky, antológie. Nájdete v nej zdroje informácií na prípravu referátov, seminárnych prác aj odbornú literatúru na prípravu na maturitnú skúšku.

    • Erasmus+ v talianskej Parme
    • Návšteva nemeckej lektorky
     • Návšteva nemeckej lektorky

     • 26. 10. 2021
     • Dňa 22. 10. 2021 navštívila našu školu pani Susanne Depuydt, nemecká lektorka a predsedníčka komisie pri ústnych DSD II-skúškach, ktorá oficiálne zastrešuje naše gymnázium v rámci nemeckého jazykového programu DSD.

    • 44. ROČNÍK SOČ
     • 44. ROČNÍK SOČ

     • 26. 10. 2021
     • Milí študenti,

      opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

      Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

    • Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt
     • Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt

     • 20. 10. 2021
     • Dňa 19. 10. 2021 sa na našom gymnáziu uskutočnila prezentácia o možnostiach štúdia na prestížnej rakúskej vysokej škole situovanej neďaleko Viedne. Prednášajúcou bola pani Jagodinka Petrikic-Zlatkov. Prezentácie sa zúčastnili žiaci III.A a IV.A triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka.

    • Návšteva z Ruského domu v Bratislave
     • Návšteva z Ruského domu v Bratislave

     • 20. 10. 2021
     • Naša škola pokračuje v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry a Ruským veľvyslanectvom v Bratislave. Vďaka tejto spolupráci k nám dňa 18. 10. 2021 zavítala p. Olga Kroshkina z Ruského domu v Bratislave. Študentov 2., 3. a 4. ročníka našej školy oboznámila s rôznymi možnosťami štúdia na vysokých školách a univerzitách v Rusku. Okrem množstva nových informácií, sme mali možnosť komunikovať v ruštine. Ďakujeme p. Olge Kroshkine za jej milú n

   • Zvonenie

    Nedeľa 23. 1. 2022
   • Sociálne siete

   • Partneri

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 6373862

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk