• Poskytnutie odpisu dokladu o získanom vzdelaní a vystavenie potvrdenia o štúdiu TU.

  • Vážení rodičia, priatelia školy,

      dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% (3%) z Vašich daní za rok 2020.

   DOKUMENT NA STIAHNUTIE: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

      Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu SRRZ- RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na kvalitatívny posun úrovne vzdelávania na našom gymnáziu. Zvýšenie kvality chceme dosiahnuť predovšetkým vytvorením podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením a podporovaním talentu našich žiakov.

      V minulom školskom roku sa nám aj vďaka finančným prostriedkom získaným z 2% (3%) Vašich daní podarilo:

   • podporiť žiacke súťaže a projekty,
   • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

      

      Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok vyučovania je naším zámerom ďalej:

   • zmodernizovať priestory školy,
   • podporovať žiacke súťaže a projekty,
   • inovovať didaktickú techniku, učebné pomôcky a knižný fond.

      

      Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% (3%) práve nám.

    

   Výbor Rady rodičov pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline
   Bc. Ing. Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

    

   ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
   Obchodné meno (názov): SRRZ-RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline  
   Právna forma: Občianske združenie      
   IČO/SID: 173196170719
   Sídlo: Hlinská 29, 011 80 Žilina

  • Kritériá na prijímacie konanie do I. ročníka Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline pre školský rok 2021/2022 dostupné TU.

  • Prírodovedná trieda

   s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informačných technológií.
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Výzva - vypestujme si vlastné potraviny
     • Výzva - vypestujme si vlastné potraviny

     • 13. 4. 2021
     • Milí študenti a učitelia!

      Pestujete doma vlastné ovocie alebo zeleninu, či rôzne bylinky a rastliny? Ak áno, táto výzva je práve pre Vás. Či už bývate v byte alebo v rodinnom dome. So súviacou pandémiou narástol aj nákup balených potravín, a to aj zeleniny a ovocia. Preto chceme v rámci Zelenej školy ukázať, že si môžete dopestovať vlastné potraviny aj vy a práve na to nastalo vhodné obdobie. Spoločne tým predídeme spotrebe plastov, odpadu a

    • Čitateľská súťaž Absynt dáva šancu mladým rečníkom, novinárom, recenzentom
     • Čitateľská súťaž Absynt dáva šancu mladým rečníkom, novinárom, recenzentom

     • 8. 4. 2021
     • V tomto školskom roku sa naši študenti opäť zapojili do čitateľskej súťaže Absynt, v rámci ktorej majú možnosť čítať originálne reportáže z vydavateľstva Absynt, ale aj písať súťažné recenzie a reportáže, či v otvorenej diskusii obhajovať najlepšiu reportáž daného ročníka súťaže.

    • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
     • Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

     • 8. 4. 2021
     • Dňa 8. 4. 2021 sa na našej škole uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka celoslovenskej súťaže pod názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorej vyhlasovateľom je Filozofická fakulta UKF Nitra.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     • 7. 4. 2021
     • Do 43. ročníka krajského kola SOČ, ktoré sa konalo 31. 3. 2021 prostredníctvom videokonferencií postúpili z našej školy štyri práce:

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

    • MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020
     • MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020

     • 6. 4. 2021
     • Dňa 4. februára 2021 sa uskutočnila tímová súťaž, kde žiaci riešili niekoľko hodín zaujímavé matematické úlohy. V tomto ročníku súťaže to bolo náročnejšie, keďže súťaž prebiehala počas dištančného vyučovania.

    • Krajské kolo olympiády z Geografie
     • Krajské kolo olympiády z Geografie

     • 31. 3. 2021
     • Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Test prebiehal od 14:00 do 16:00 hodiny. V teste bolo 35 súťažných otázok, z ktorých bolo 20 na výber správnej odpovede z možností a 15 otázok bolo otvorených. Úspešným riešiteľom je žiak, ktorému sa podarilo získať minimálne 25 bodov.

    • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy
     • Súťaž s Petrou Vlhovou pre učiteľov, rodičov a priateľov školy

     • 29. 3. 2021
     • Milí kolegovia, rodičia a priatelia školy.

      V minulom týždni sme pre našich študentov v rámci telesnej a športovej výchovy pripravili Kahoot! kvíz o Petre Vlhovej. Kvíz bol realizovaný na oslavu zisku veľkého krištáľového glóbusu a veľkého úspechu našej lyžiarky. Najlepší z našich študentov získali odmenu v podobe kľúčenky SP Jasná 2021.

     • OZNAM

     • 29. 3. 2021
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 1. 4. 2021 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

      V Žiline dňa 29. 3. 2021

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová, v. r.

    • Gymza - Festival umenia
     • Gymza - Festival umenia

     • 25. 3. 2021
     • Festival umenia na Gymze vznikol v rámci programu Show your talent ako priestor na prezentáciu umeleckých aktivít žiakov našej školy. Tento ročník je pilotný a autori tohto projektu dúfajú, že sa stane tradíciou. Vybrané diela sú súčasťou online galérie. Zároveň budú žiaci počas hodín Umenia a kultúry hlasovať za diela, ktoré budú vystavené v priestoroch školy. Súčasťou realizácie projektu bola tiež renovácia gymza klavíru a vytvorenie gymza galé

    • 55. ročník Biologickej olympiády
     • 55. ročník Biologickej olympiády

     • 25. 3. 2021
     • V termínoch 10. a 11. 3. 2021 sa uskutočnili centrálne online krajské kolá Biologickej olympiády kategórií A a B, teoreticko-praktická časť. Odsúťažilo v nich spolu 214 súťažiacich zo stredných škôl z celého Slovenska. Nás môže tešiť, že medzi súťažiacimi mali zastúpenie aj študenti našej školy.

    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA A MATURITNÉ SKÚŠKY
    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 43. ročník

     • 21. 3. 2021
     • Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 43. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 26 súťažných prác z 10 stredných škôl žilinského okresu.

     • 2% Z DANÍ

     • 15. 3. 2021
     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% (3%) z Vašich daní za rok 2020.

      DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

      Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu SRRZ- RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na kvalitatívny posun úrovne vzdeláv

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • 15. 3. 2021
     • Vážení rodičia,


      pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia online dňa 18. marca 2021 (štvrtok) na platforme MS Teams.

     • Úspech na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • 11. 3. 2021
     • Napriek mimoriadnej situácii v súčasnosti sa na našom gymnáziu 17. 12. 2020 uskutočnilo dištančnou formou školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 34 študentov zo všetkých ročníkov súťažilo v dvoch kategóriách, súťažiaci úspešne písali reportáž alebo diskusný príspevok na zadanú tému a riešili testové úlohy, ktoré preverili ich vedomosti a zručnosti z materinského jazyka a literatúry, ale aj pohotovosť, dôslednosť a tvorivosť

   • Zvonenie

    Sobota 17. 4. 2021
   • Sociálne siete

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Partneri

   • Ponuka štúdia farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové po kliknutí na obrázok! Chcete vedieť viac o ľudskom zdraví, liečivách, liečivých rastlinách, študentoch, farmácii a fakulte? Followujte nový IG Faf UK: 

   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 5476258

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk