• Prírodovedná trieda

   s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informačných technológií.
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • GoUSA - ponuka štúdia v USA
     • GoUSA - ponuka štúdia v USA

     • Vážení študenti,

      touto cestou by sme Vás – prvákov, druhákov, prípadne tretiakov – radi pozvali na GoUSA udalosť, ktorú organizuje Veľvyslanectvo USA dňa 26. 02. 2020 na Žilinskej univerzite od 10:30 do 13:30.

      Dozviete sa užitočné rady a informácie o výmennom stredoškolskom štúdiu v USA, ktoré využíva mnoho stredoškolákov na Slovensku po dobu jedného semestra alebo akademického roka.

     • Štvrtáci, neviete si rady s maturitou?

     • Viete, ako prebieha maturitná skúška?

      Viete, čo je to interná a externá časť maturitnej skúšky?

      Viete, ako funguje interná a externá časť maturitnej skúšky?

      Viete, ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky?

      Ak ste na tieto otázky odpovedali nie, nezúfajte, Vaši rovesníci v spolupráci s NÚCEM si pre Vás pripravili 3 informačné videá o maturite:

    • Nový eTwinning projekt na našej škole
     • Nový eTwinning projekt na našej škole

     • Na základe predchádzajúcej spolupráce nás partnerská škola z Grécka (ostrov Kos) oslovila s ponukou zapojiť sa do nového projektu Erasmus+. Projekt bude zameraný na digitálne zručnosti a bezpečnosť v on-line svete. V súčasnosti sú do partnerstva okrem nás a koordinátorov z Grécka zapojené krajiny Poľsko, Švédsko, Taliansko a Island. Podaniu samotnej žiadosti predchádza spoločná spolupráca v rámci virtuálnej platformy Európskej únie eTwinning. Do tejto spolupráce sú zapojení všetci žiaci prvého ročníka pod vedením svojich triednych učiteliek. Naši študenti zožali za svoju prácu už aj prvé pochvaly, a tak pozitívne zviditeľnili našu školu medzi partnermi. Náhľad do projektu: https://twinspace.etwinning.net/35905/home

    • GYMZA DOD 2020
     • GYMZA DOD 2020

     • Tohtoročný DOD na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline sa uskutočnil v dňoch 06. 02. 2020 a 08. 02. 2020 v priestoroch našej školy. Návštevníci zo základných škôl žilinského kraja sa zúčastnili otvorených vyučovacích hodín a interaktívnych workshopov s jazykovým, matematickým, prírodovedným, či športovým zameraním.

    • Vydarený kurz zimných športov
     • Vydarený kurz zimných športov

     • Aj v tomto školskom roku sa naši prváci zúčastnili kurzovej formy výučby na svahoch Kubínskej hole. Naučiť a zdokonaliť sa mohli v lyžovaní či snowboardingu. Všetci žiaci spravili počas tohto týždňa neskutočný pokrok, čo sa odzrkadlilo aj v piatkových pretekoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme veľa krásnych chvíľ na svahoch lyžiarskych stredísk.

    • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“
     • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“

     • „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“ bol názov pútavej prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole dňa 11. 2. 2020 pre študentov navštevujúcich semináre zo spoločenských vied.

      Prednášateľom bol doc. Ing. Dušan Turan, CSc. – prezident Slovenskej socio-synergickej spoločnosti.

    • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku
     • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku

     • V rámci úspešného programu »kulturweit« pôsobila na našej škole od septembra 2019 do februára 2020 v poradí už 6. asistentka nemeckého jazyka, Fiona Johanna Backhaus z Hamburgu.

      Program »kulturweit« zahŕňa medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PAD) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

    • Stretnutie s MUDr. Imrichom Žigom, CSc. v rámci cyklu „Životné cesty absolventov Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline“
    • Pozvánka pre rodičov žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline
     • Pozvánka pre rodičov žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline

     • Vážení rodičia,

      v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy Vás pozývame na 3. rodičovské združenie v školskom roku 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 17. februára 2020 (pondelok) od 16:30 hod. v priestoroch školy. V rámci schôdzí rodičovského združenia sa uskutočnia aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Keďže ide o dôležitý akt, prosíme o Vašu účasť.

    • Gymza Oldies Party
     • Gymza Oldies Party

     • Dňa 21. 2. 2020 by sme chceli všetkých pedagógov, študentov či absolventov Gymnázia Hlinská 29 srdečne pozvať na dlho plánovanú Oldies párty. Začiatok akcie je o 16:00 v školskej telocvični. Podmienkami účasti sú dobrá nálada, chuť zabaviť sa a zatancovať si. V tento deň máte možnosť obliecť sa do témy 70. a 80. rokov, vďaka čomu môžete získať skvelú (najmä pre študentov prospešnú) výhru. Do programu je zahrnutá aj tombola so zaujímavými cenami a ďalšie zábavné aktivity.

    • Ukončenie výstavy Anny Frankovej
     • Ukončenie výstavy Anny Frankovej

     • Dňa 20. 1. 2020 bola na našej škole ukončená putovná výstava Anna Franková, ktorú sme realizovali v spolupráci Nadácie Milana Šimečku a Nadácie Anny Frankovej.

      Táto výstava bola realizovaná nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť. Cieľom Nadácie Anny Frankovej je udržiavať spomienku na Annu Frankovú a na obdobie, keď bol pri moci národný socializmus. Je to nielen v humánnom a historickom záujme, ale má to svoj význam aj pre dnešok. Celú výstavu môžeme chápať nielen ako spomienku na individuálny osud mladého dievčaťa, ale predovšetkým ako úsilie o aktívne zasadzovanie sa v boji za zachovanie slobody, dodržiavania ľudských práv, pluralitné a demokratické spolunažívanie.

    • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent
     • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent

     • Spojenie hudby, mladých interpretov a školskej komunity opäť zafungovalo na špeciálnom Novoročnom koncerte. Vystúpil aj svetoznámy slovenský huslista.

      Jeden z posledných januárových večerov patril v žilinskom kultúrnom kalendári zavedenej tradícii. Vo štvrtok 29. januára sa v Dome umenia Fatra uskutočnil už 19. ročník Novoročného koncertu pre Gymnázium Hlinská 29, na ktorého organizácii spolupracovali žilinské gymnázium a Štátny komorný orchester Žilina. Pred plným hľadiskom odzneli diela Beethovena, Wieniawského, Straussa, Ponchielliho, Fučíka a Čajkovského.

    • 54. ročník Biologickej olympiády
     • 54. ročník Biologickej olympiády

     • Výsledky školského kola, ktorého sa zúčastnilo 22 súťažiacich:

      Kategória B (I. a II. ročník)

      Teoreticko-praktická časť (riešenie testových problémových úloh a laboratórne cvičenie):

      1. miesto: Ondrej Bazelides (2.A), 36.5 b
      2. miesto: Patrícia Kolibáčová (2.C), 31.5 b
      3. miesto: Erik Gavlák (2.C),
    • Stravovanie na Gymze
     • Stravovanie na Gymze

     • Kolégium Zelenej školy realizuje prieskum v rámci novej prioritnej témy Potraviny. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý vám nezaberie ani len 5 minút. Ďakujeme vám za pravdivé vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na monitorovanie situácie v oblasti potravín na našej škole.

    • Workshop WordPress pre začiatočníčky
     • Workshop WordPress pre začiatočníčky

     • Organizácia Aj Ty v IT by chcela srdečne pozvať naše študentky na workshop WordPress pre začiatočníčky.

      Workshop je určený pre tie študentky, ktoré túžia vytvoriť si vlastnú webovú stránku, no ešte nevedia programovať. Na februárovom stretnutí žilinského Aj Ty v IT Coding Clubu si ukážeme, ako si ju môžu rýchlo vytvoriť aj bez znalostí kódu, a to pomocou obľúbeného WordPress.

    • Prednáška na Žilinskej univerzite
     • Prednáška na Žilinskej univerzite

     • Dňa 16. 1. 2020 sme sa zúčastnili prednášky na Žilinskej univerzite. Pod pedagogickým dozorom pani profesorky Leibiczerovej sme sa išli pozrieť na Fakultu elektrotechniky a informačných technológii. Našimi sprievodcami boli študenti doktorandského stupňa oboru biomedicínskeho inžinierstva. Tento obor sa zaoberá výchovou študenta s komplexnými vedomosťami v oblasti technicky podporovanej biomedicíny. Dozvedeli sme sa, že v bakalárskom stupni sa vyučujú technické predmety ako matematika, fyzika a informatika. Popri tom je však každý semester obohatený tiež o biochémiu, základy anatómie či histológie. Tieto predmety sú vyučované profesormi z lekárskej fakulty v Martine. Na prednáške sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii. Doktorandi nám ukázali prístroj EKG, ktorý sa používa na stanovenie diagnózy viacerých ochorení srdca. Taktiež predviedli figurínu, ktorá bola schopná simulovať r

    • Nová sezóna Aj Ty v IT Coding Clubov otvorená
     • Nová sezóna Aj Ty v IT Coding Clubov otvorená

     • Organizácia Aj Ty v IT by chcela srdečne pozvať naše študentky na svoje workshopy, ktoré sa budú konať v najbližšej dobe v Žiline. Dňa 31. 01. 2020 sa bude v Žiline konať praktický kurz InDesignu s názvom Digitálne publikácie.

      Na januárovom stretnutí žilinského Aj Ty v IT Coding Clubu si ukážeme možnosti grafikmi využívaného a praktického programu pre zalomenie a sadzbu. Jeho potenciál môžete v budúcnosti využiť napríklad pri zalamovaní časopisov, letákov, brožúr, či dokonca kníh – online alebo tých papierových.

    • EXIT TOUR na Gymze!
     • EXIT TOUR na Gymze!

     • Celodenný kultúrno-vzdelávací program EXIT Tour sme na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline realizovali už po druhýkrát. Konal sa dňa 19. decembra 2019. Besedy so zameraním na aktuálnu problematiku mladých ľudí – závislosti, šikana, kyberšikana, medziľudské vzťahy, typy osobností, či hľadanie zamestnania boli vedené odborníkmi v danej oblasti. Súčasťou programu boli aj koncerty a interaktívne teambuildingové aktivity. Všetky ponúkané činnosti boli odvedené na profesionálnej úrovni ľuďmi, z ktorých bolo cítiť pozitívnu energiu a zanietenie pre dobrú vec. Spoločné plánovanie akcie s jej realizátormi až po jej samotnú realizáciu hodnotíme ako výborne zvládnutý projekt. Jej výsledkom bola akcia, ktorá splnila naše očakávania a podporila formovanie postojov a hodnôt mladej generácie smerom k zdravému životnému štýlu.

    • Gymza tvorí: stará tradícia ožila v novom šate
     • Gymza tvorí: stará tradícia ožila v novom šate

     • Budova Gymzy sa na jeden deň premenila na multižánrový hudobný festival. Znovuzrodená akcia spojila prvákov aj maturantov. Najkreatívnejšie triedy sa našli v druhom aj treťom ročníku.

      Ján Barčiak, IV.A / Rebeka Blašková, I.A / Adam Ferianec, I.A / Jakub Hruška, I.A

      Foto Gymza (Anička Chomová, IV.D / Adam Pienčak, I.B / Martin Strausz, I.B)

    • IMATRIKULÁCIE 2019
     • IMATRIKULÁCIE 2019

     • Dňa 29. 11. 2019 naši prváci zažili vojenský výcvik na vlastnej koži. Študenti 2. ročníka si pre nich pripravili imatrikulácie s témou armáda. Celá akcia sa niesla v tímovom duchu a skvelej nálade. Odštartovali ju talentovaní herci na bojisku. Svoje strasti, ale naopak aj úspechy, odohrávajúce sa na hodinách, sparodovali s humorom do jednoduchej divadelnej scénky. Stali sa tak príkladom pre prvákov, ktorí sa vzájomnou spoluprácou prebojovali až ku konečnému víťazstvu. Občas sa pri aktivitách objavila nepriateľská bariéra, no logika študentov a kolektívne puto pretrvávali, a tak sa prekážka postupne rúcala a prváci sa blížili k istému víťazstvu. Pri záverečnom tanečno-speváckom výstupe jednotlivých prváckych tried sa stal smiech a upevňovanie priateľstiev nielen medzi žiakmi, ale aj učiteľmi výraznou a krásnou spomienkou na tento deň. Gro imatrikulácii bola prísaha jednotlivych tried

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk