• Novinky

     • Majsterka sveta v mažoretkovom športe

     • V silnej medzinárodnej konkurencii popri účastníčkach z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Chorvátska, Talianska, Bulharska, Kazachstanu či Juhoafrickej republiky súťažila žiačka 1. C, Karolína Mikolková, v 2 kategóriách. V juniorskej aj seniorskej kategórii Groups mix získala 1. miesto a stala sa dvojnásobnou majsterkou sveta. Na výnimočnú jeseň v Zadare bude ako reprezentantka tímu Kordovanky ešte dlho spomínať. 

     • Erasmus+ projekt EURÓPSKI ŠTUDENTI ZA UDRŽATEĽNOSŤ a jeho výstupy

     • Jeseň 2023 nám priniesla ukončenie ďalšieho dlhodobého Erasmus+ projektu - projektu ESFS European Students for Sustainability (Európski študenti za udržateľnosť 2020-1-SE01-KA229-077790). V tomto trojročnom projekte spolupracovali partneri zo švédskeho mesta Piteå (koordinátor projektu), talianskej Parmy, gréckeho ostrova Kos, španielskeho Cambrils a tím Gymnázia na Hlinskej ulici v ŽIline. Výsledkom spolupráce je okrem vzniknutej siete študentov, ktorí sú vzdelanejší v témach ochrany životného prostredia a udržateľnosti, aj súbor metodicky spracovaných aktivít a inšpirácií pre učiteľov, ktoré nájdete TU.
       
     • Gymza latka

     •       Vďaka projektu podporeného finančne z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja Vráťme šport do škôl 2023“ sa  na vyučovanie hodín TSV podarilo získať doskočisko na skok do výšky. Chceme, aby hodiny telesnej a športovej výchovy, boli pre žiakov pestrejšie, zaujímavejšie a zábavnejšie. Získaním doskočiska sme mohli 20.11.2023 uskutočniť prvý ročník v skoku do výšky pod názvom Gymza latka. Súťažne si prišli zaskákať dievčatá i chlapci. Prihlásilo sa nám 20 účastníkov, z toho 7dievčat a 13 chlapcov z rôznych ročníkov. Na stupeň víťazov sa z dievčat prebojovala prváčka Ema Valovičková a získala tretie miesto, druhá bola Viktória Brosová z prvého ročníka a víťazkou sa stala druháčka Annamária Juríková. U chlapcov to bolo veľmi napínavé až do posledného skoku. Nakoniec, tretie miesto patrí Filipovi Hvolkovi z prvého ročníka. Druhé miesto si vyskákal tretiak, Michal Bačik a víťazom Gymza latky 2023 sa v kategórii chlapcov stal žiak prvého ročníka, Alex Rejko. Všetkým účastníkom Gymza latky srdečne blahoželáme a  prajeme, aby sa ich výkony zlepšovali a aby prekonávali samých seba.

                  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Gymza latky!

                                                                                                                                        kolektív TSV   

     • Úspech je najlepší motivátor

     • V našej škole máme veľa úspešných športovcom, či už v tímových alebo v individuálnych  športoch. Svojimi výkonmi reprezentujú nielen svoj kmeňový klub ale i nás, našu školu. Týmto dokazujú, že športovec, pretekár dokáže zladiť svoje školské povinnosti so športovými povinnosťami a v oboch dosahovať výborné výsledky.

      Dostala sa nám do povedomia dokonca jedna zaujímavá nominácia a tou je „Atlét roka 2023“, na ktorú dostal pozvánku aj náš šikovný žiak tretieho ročníka, Michal Bačík, spolu so svojím trénerom. Michal bol nominovaný za svoje zaslúžené úspechy v reprezentácii Slovenska na významných podujatiach, ako sú napr.: ME juniorov v Jeruzaleme a ME družstiev mužov a žien v poľskom Chorzowe. Stal sa v tomto roku i jednotkou v skoku do diaľky medzi mužmi, s výkonom 758 cm. Michalovi srdečne blahoželáme a prajeme mu do budúcna veľa zdravia a mnoho športových úspechov.

      V neposlednom rade držíme palce všetkým športovcom GYMZY, ktorí sa snažia dosahovať tie najlepšie výkony vo svojich športoch a aj im prajeme more zdravia a splnené športové sny.

      Športu zdar!

     • V lete zima v zime teplo.....

     • ..... aj o to sa starajú Žilinské teplárne, ktoré sme navštívili na exkurzii spolu so študentmi našej školy. Mnohoraké zaujímavosti, o ktorých sme ani netušili sme dostali od fundovaného sprievodcov teplární. Prešli sme výrobou, technologickými postupmi, spracovateľským sektorom a spomenuli sme si  prognózy vývoja a smerovanie aj z pozície ekológie a manažmentu.

      Parafrázujem kladené otázky a odpovede :

      Kde sa využíva v lete zima – ochladzovanie obchodných centier ako napr. Mirage, Aupark, Klientské centrum, ...

      Ako sa filtruje voda z Váhu pre teplárenské účely? Kaskádový postup od piesku po demineralizačné postupy s využitím vápna, chemikálií NaOH, HCl, FeOH3 ,....

      Ako vzniká energia – v Srdci turbíny, ktorá  váži 8 ton a je prepojená s generátorom.

      Koľko meria najvyšší komín v areály – 190 m pre väčší rozptyl.

      Má nejaké využitie pevný popolček – pri stavbe ciest ako prímes.

      Je dôležitá močovina pri spaľovaní – zachytáva exhaláty dusičnanov.

      Ako sa uhlie dostane z vozňov – prepadom na pásy, ktoré ho dopravia priamo do kotlov

      ......a ešte mnoho ďalších otázok a odpovedí sme mohli počuť z úst odborníkov.

      Vrelá vďaka za praktické a aktuálne vysvetlenia.

      Z nových skúseností sa tešia študenti GYMZY

     • Účelové cvičenie I.ročník

     • 02. novembra 2023 absolvovali žiaci prvých ročníkov účelové cvičenie. V teoretickej časti, vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z klubu Červeného kríža GYMZA, nadobudli prváci poznatky i praktické zručnosti v oblastiach topografie, civilnej ochrany a poskytovania prvej pomoci. Študenti sa aktívne zapájali, ba dokonca boli nápomocní prednášajúcim. V rámci praktickej časti sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina sa zúčastnila ekologickej aktivity: čistenia okolia Rajčianky. Počasie nám prialo a žiakom sa podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadu. Ďakujeme, že takýmto krásnym činom prispeli k zdravému životnému prostrediu v našom okolí. Druhá skupina sa s vyučujúcimi presunula na vlakovú stanicu Žilina-Záriečie. Tu ich čakalo premietanie dvoch filmov z tohtoročného festivalu Hory a mesto Žilina. Prvý film bol s protidrogovou tematikou a druhý o chlapcovi, ktorý túži snowboardovať v lyžiarskom stredisku. Žiaci si pozorne pozreli oba filmy. Najviac ich zaujal prvý film a po jeho premietnutí vyvolal medzi žiakmi aktívnu diskusiu.     

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku pri realizácii účelového cvičenia a v neposlednom rade i jeho účastníkom.

                                                                                                                            kolektív TSV   

     • Okresné kolo vo futsale žiakov SŠ

     • Zúčastnili sme sa okresného kola vo futsle žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo 27.10.2023. Každú strednú školu reprezentovalo desaťčlenné družstvo. To naše pozostávalo z týchto študentov: Diviš Šimon (III.A), Belica Martin (III.B), Demian Peter (II.A), Koreň Pavol (II.A), Súkeník Pavol (II.A), Pekný Daniel (II.A), Lokaj Marek (II.A), Cep Marcel (II.B), Krištofík Patrik (II.C) a Kopčan Michael (II.C). Hralo sa podľa platných pravidiel futsalu. Družstvá boli rozdelené do 4 skupín a z každej skupiny postúpil prvý. Náš tým odohral dva neľahké zápasy. Žiaľ, nepodarilo sa  nám prebojovať sa do ďalšieho postupového kola. Verím, že počas aktívnej účasti na súťaži nadobudli chlapci nové cenné skúsenosti, ktoré zužitkujú na ďalších, určite úspešnejších, turnajoch.  

                                                                                                                                                                   kolektív TSV

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk