• Novinky

     • GYMZA #ErasmusDays 2023


     • Aj v tomto školskom roku sme sa pripojili k oslavám programu Erasmus+ a uskutočnili GYMZA #ErasmusDays 2023. O tom, že ide o veľkú udalosť, svedčí aj počet podujatí - tento rok sa ich uskutočnilo až 9635, čo je  o 3339 aktivít viac ako minulý rok!
     • Školské majstrovstvá okresu študentov a študentiek v zrýchlenom šachu

     • Vo štvrtok, 19.10.2023, sa v Žiline konali Školské majstrovstvá okresu študentov a študentiek v zrýchlenom šachu. Centrum voľného času Kuzmányho 105 usporiadalo turnaj, v ktorom sa súťažilo v systéme na sedem kôl. Študentky a študenti stredných škôl súperili v rámci jednotlivých partií podľa platných pravidiel. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci prvého ročníka. Reprezentovala nás Alžbeta Martinková, Peter Pavlus, Patrik Remenec a  Jakub Skukálek. Študenti nadobudli cenné skúsenosti v šachu a svoju hru ešte viac obohatili a zdokonalili. Za ich účasť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie šachové turnaje.

                                                                                                     Mgr. Janošíková Ivana     

       

     • Skok do výšky ”Flop” s novým doskočiskom

     •                                               
      Skok do výšky je atletická disciplína. Pretekári preskakujú horizontálnu latku umiestnenú na stojane, ktorý umožňuje presne odmerať, v akej výške je latka položená, s tým, že pretekári sa odrážajú vždy iba jednou nohou.
      Gymnázium Hlinská je škola, ktorá neustále inovuje školskú telesnú výchovu, prináša žiakom nové a netradičné veci, aby sa telesná výchova, ale aj pohyb ako taký, stal súčasťou ich životov.
      História našej školy eviduje každoročnú vianočnú súťaž v skoku do výšky s názvom “ Vianočná latka”, ktorá má na našej škole veľkú históriu a obľúbenosť. Z dôvodu dlhoročného opotrebovania dopadovej plochy nebolo možné v uvedenej súťaži posledné roky pokračovať, rovnako ani vo výučbe atletickej disciplíny v skoku do výšky. Z uvedeného dôvodu sa naša škola rozhodla zapojiť do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja “Vráťme šport do škôl”, kde bola naša škola úspešná.
      Z poskytnutých finančných prostriedkov sa náš sen stal opäť skutočnosťou. Gymza telocvičňa sa premenila na atletický štadión, kde sa nepretržite v jednotlivých skupinách trénuje uvedená disciplína. Skok do výšky je náročná disciplína na výučbu z dôvodu zachovania metódy postupnosti. Žiaci si postupne prešli prípravnými cvičeniami, cez skok prevaľom, nožničkami až po najťažší spôsob skok flopom. U mnohých žiakov sme objavili novú vášeň a záľubu, pretože sa s uvedenou disciplínou nikdy predtým nestretli. Niektorí žiaci zase zdokonaľujú svoju techniku, pretože už so skokom skúsenosť mali a iní prekonávajú svoje hranice. Zároveň oboznamujeme žiakov s metodikou nácviku, históriou tejto disciplíny a v neposlednom rade ich zaškoľujeme, ako správne rozhodovať počas súťaží, ako zostaviť doskočisko a ako správne zamerať a zapísať.
      Najväčším cieľom je pripraviť žiakov na školskú súťaž s názvom “GYMZA latka 2023”, ktorá sa uskutoční dňa 20. 11. 2023 v priestoroch našej telocvične. V súčasnosti prebiehajú triedne kolá v skoku do výšky flop a nominácia žiakov do školskej súťaže.
      Naše pokroky a krásne výkony žiakov môžete sledovať na Facebooku a Instagrame Gymnázia Hlinská vo forme krátkych videí:

      https://fb.watch/nHYTus1vL3/,

      https://www.instagram.com/reel/CxV5hv6tdKE/?igshid=MzRlODBiNWFlZA,

      https://fb.watch/nICD27CyLO/,

      https://www.instagram.com/reel/Cycl9xjNU9x/?igshid=MzRlODBiNWFlZA

      PK TSV

     • Krízová intervencia

     • – beseda s pani psychologičkou Marianou Heřmánkovou

      Krízová intervencia – beseda s pani psychologičkou Marianou Heřmánkovou

       

      Dňa 04. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá beseda pre seminaristov zo psychológie, ako aj vybraných žiakov III. ročníka. Našu školu navštívila pani Mariana Heřmánková, psychologička a zároveň jedna z významných osobností žilinského IPčka – internetovej psychologickej poradne pre mladých ľudí.

      Ústrednou témou besedy bol samotný pojem Krízová intervencia – pani Heřmánková nám priblížila fungovanie IPčka – internetovej poradne, ktorá poskytuje bezplatnú nonstop psychologickú pomoc v nečakaných a náročných životných situáciách, a to formou telefonickej, e-mailovej alebo chatovej komunikácie. Ako uvádza IPčko aj na svojej stránke, ide o jednu z najťažších, ale zároveň najkrajších prác, pretože jej podstatou je túžba pomôcť druhému človeku.

      Nadšenie pre prácu a snahu pomáhať ľuďom v čase, keď ju naozaj bezodkladne potrebujú, pani Heřmánková naozaj neskrývala. Popritom nám ale uviedla, s čím všetkým sa musí vedieť psychológ vo svojom povolaní vysporiadať, aké dôležité je vedieť si nastaviť vlastný osobný čas, ako prísne treba oddeľovať prácu a súkromie. A najmä, ako pracovať aj s prípadným vlastným vyhorením.

      Ďalšími témami, ktorých sme sa v rámci besedy dotkli, bolo aj celkové zvládanie záťaže v pocovidovej dobe, najčastejšie psychické problémy súčasnej mladej generácie, a tiež, aká dôležitá je celková psychohygiena, na ktorú často zabúdame.

      Chceme sa ešte raz poďakovať pani Heřmánkovej, že prijala pozvanie na svoju bývalú strednú školu, a už teraz vieme, že do budúcna je stále veľa tém z oblasti duševného zdravia, o ktorých sa s ňou radi porozprávame.

       

      Spätná väzba od žiakov:

       

      Simona Vaníková, III. A

      Bolo to veľmi zaujímavé. Mali sme možnosť pozrieť sa na psychológiu z úplne nových uhlov pohľadu. Ukázalo nám to, že práca psychológa nemusí byť jednotvárna, ale existuje mnoho odvetví psychológie, v ktorých sa dá uplatniť. A každé je niečím špecifické. Pri opise niektorých zážitkov z práce psychológa sme mali zimomriavky. Pomohlo nám to uvedomiť si, aké dôležité je komunikovať s ľuďmi v núdzi a aké dôležité v skutočnosti je naše duševné zdravie.

       

      Matej Kotula, III. B

      Beseda bola otvorená všetkým témam, čo sa týka psyhcológie, preto si myslím, že to bolo obohacujúce a záživné. Škoda, že bolo tak málo času, pani psychologičku by sa dalo počúvať aj celý deň. 😊

       

      Kvetoslava Kašparová, III. C

      Beseda s pani psychologičkou bola zaujímavá. Vyvrátila mýty o psychológoch a dozvedela som sa veľa informácií o štúdiu psychológie. Celkovo bola na besede super atmosféra, len som mala pocit, že sm za ten rátky čas nestihli prebrať všetko, čo by ma zaujímalo.

       

      Alexandra Dzurillová, IV. C

      Beseda bola príjemná, veľa som sa naučila a s radosťou si to zopakujem.

       

      Samuel Michel, IV. C

      Pani psychologička mala príjemný prístup a bolo vidieť, že ju baví jej poslanie. Besedu hodnotím pozitívne a som spokojný.

     • Oceňovanie bronzových a strieborných dofákov

     • Dňa 10.10.2023 som sa ako vedúca DofE zúčastnila na oceňovaní našich strieborných dofákov. Oceňovanie sa konalo V budove Žilinského samosprávneho kraja. Príhovor nám pomocou videa predniesol aj Princ Edward (garant projektu DofE ), ktorý nám venoval vľúdne slová a podporil nás aby sme v projekte pokračovali. Príhovor predniesla aj županka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová. Po veľmi krásnom príhovore si naši dofáci prevzali strieborné piny s logom DofE a strieborný diplom.

      Lucia Ševčíková

     • Literárna exkurzia v Trnave

     • Dňa 5. 10. 2023 žiaci 2.A a 2.C navštívili divadelné predstavenie Ján Palárik (a to jeho teátro) v Trnave a objavovali významné kultúrno-historické miesta slovenského Ríma (kostoly, brána Antona Bernoláka, múzeum M. Schneidera Trnavského, pamätná izba Andreja Žarnova).

       Cieľom podujatia bola výchova uvedomelého divadelného diváka, ale aj spoznávanie historických miest spojených s vývinom spisovnej slovenčiny a formovaním slovenského národa. 

      Účastníkov počas exkurzie sprevádzali vyučujúci: Mgr. Erika Čahojová, Mgr. Helena Krajčovičová a Mgr. Zuzana Labancová. 

     • Otvorenie Amerického centra v Žiline

     • Dňa 10. 10. 2023 sa za účasti amerického veľvyslanca na Slovensku a pani županky Eriky Jurinovej v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnilo slávnostné otvorenie Amerického centra (American Center).  

      Americké centrá sú moderné a technologicky vybavené priestory určené pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí. Vytvárajú priestor na interakciu medzi Slovákmi a Američanmi a našimi dvoma krajinami. Americké centrá poskytujú informácie o USA a podporujú dobré vzťahy a porozumenie medzi Slovákmi a Američanmi. Taktiež poskytujú informácie o možnostiach štúdia v Spojených štátoch amerických, prezentujú americkú kultúru a jej hodnoty. Podporujú učiteľov angličtiny a študentov, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v angličtine.  

      Našu školu na podujatí reprezentovali vyučujúce anglického jazyka Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva a Mgr. Zuzana Labancová.  

     • EU DEŇ JAZYKOV NA GYMZE

     • EU DEŇ JAZYKOV NA GYMZE

      „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine EÚ.

      Aj tento rok si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

       

      Na hodine ruštiny žiaci IV.C vyhľadávali na internetových stránkach zaujímavosti z ruskej histórie, kultúry či jazyka. Dozvedeli sa napríklad, že v ruštine sú 2 slová, ktoré majú za sebou trikrát písmeno „e“, že v minulosti ruskí športovci meškali 12 dní na olympijské hry, pretože Rusko sa riadilo gregoriánskym kalendárom a veľa iných informácií. Každý svoju zistenú zaujímavosť odprezentoval pred skupinou.

      Na hodine francúzštiny sa žiaci II. a III. ročníka túlali v online priestore po Francúzsku, objavovali nové miesta a našli viacero zaujímavostí. Vo Francúzsku je napríklad dedina, ktorá sa volá jednoducho Y. Zistené skutočnosti boli prezentované v cudzom jazyku.

       

      Na hodinách nemeckého jazyka sme sa venovali zaujímavej a veľmi diskutovanej téme „DENGLISCH“. Pre žiakov s kombináciou cudzích jazykov nemčina a angličtina sú veľmi podnetné práve aktivity zamerané na anglicizmy a ich infiltráciu do nemeckého jazyka, ktorú veľmi často sprevádza „ponemčovanie“ a s ním spojené ďalšie zaujímavé prvky. Zástancovia rýdzej nemčiny ohrozené nemecké slová ostro bránia: „Anglizismen sind ein absolutes NO-GO!“ Rovnako žiakov zaujal i krátky kvíz „Čo viete o Nemecku?“, vďaka ktorému sa žiaci nielen zabavili, ale tiež si overili a rozšírili vlastné vedomosti a precvičili jazykové zručnosti.

       

       

      V Žiline 03.10.2023 PhDr. Zuzana Zajacová, Mgr. Erika Čahojová

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk