• Novinky

     • Umelá inteligencia verzus človečina

     • Už názov workshopu naznačuje, čo bolo jeho obsahom. 

      Poznáte výhody a hrozby používania Umelej inteligencie (AI)? 

      Na túto aktuálnu tému dneška a najmä budúcnosti hľadali odpovede študenti Gymnázia Hlinská v Žiline spoločne s dobrovoľníkmi - seniormi z U3V UNIZA. 

      Na workshope bolo veselo aj vážne, ale najmä sme si všetci zúčastnení zobrali ponaučenie byť o AI informovaní, pri jej využívaní obozretní a používať kritické myslenie. 

      Tak nech sa nestane sluha pánom! 

       

      https://1drv.ms/a/s!Ahuetv1Wk9bbhI5FGVDAbVNu77LC6g?e=aRHbOT 

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 46. ročník

     • Dňa 9. februára 2024 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov s 15 prácami v 9 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      1. miesto: Matej Šuška, II.C                            -„-„Príprava bionafty z kávového odpadu“ – postup do okresného kola

      konzultant: M. Mališová

       

      Odbor 04: Biológia

      1. miesto: Michaela Samcová, III.C                  - „Zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov na dotykových plochách Gymnázia Hlinská“ postup do okresného kola

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

      2. miesto: Matej Kollár, IV.C                           - „Bunkové delenie - od mitózy po apoptózu“ “ – postup do okresného kola

      konzultant: Ž. Ondrušová

       

      3. miesto: Tobiáš Laštík, III.C                          - „Kardiopulmonalna resuscitácia u psa a mačky“

      konzultant: P. Kováčik

       

      Odbor 05: Životné prostredie, geológia, geografia

      1. miesto: Peter Závodský, III.C                       - „Rozvoj a porovnanie cestovného ruchu Slovenska s vybranými časťami sveta “

      konzultant: G. Čorná

       

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Nina Šparcová, III.C                        -„Skúmanie antimikrobiálnej aktivity esenciálnych olejov a antibiotík voči vybraným patogénom“ – postup do okresného kola

      konzultant: M. Tomáška

       

      2. miesto: Matúš Malý, Timea Mengesová, II.B -„Prevencia, diagnostika a operácie Ependymómu a   iných mozgových nádorov“ – postup do okresného kola

      konzultant: G. Čorná

       

      3. miesto: Adriána Frišová, II.B                       -„ Prevencia a liečba Alzheimerovej choroby “

      konzultant: G. Čorná, D. Frišová

      Zuzana Zahatlanová, III.A                 -„Tetánia - jej príznaky, diagnostika, liečba a výskyt u študentov

      Konzultant: Z. Hozáková Grochová

       

      4. miesto: Simona Masárová, III.B                   - „Diabetes mellitus a súvisiace patologické javy u človeka

      konzultant: G. Čorná, S. Kyšková

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto: Samuel Vavák, III.B                        -„Biomechanická ortéza ruky“ – postup do okresného kola

      konzultant: K. Balko

       

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Alexander Gáloš, III.C                     -„Tretia Ženevská konvencia  o zaobchádzaní s vojenskými zajatcami“ – postup do okresného kola

      konzultant: J. Zaťková, P. Bajcsiová

       

      Odbor 15: Ekonomika a riadenie

      1. miesto: Šimon Vaškovič, I.A                        -„ Time management “

      konzultant: S. Ďurek

       

      Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto: Kvetoslava Kašparová,                     -„ Hlasy Žiliny - tvorba umeleckých reportáží s

                      Barbora Struhálová, III.C                   osobnosťami nášho mesta“ – postup do okresného kola

      konzultant: K. Červencová

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Šárka Harmečková, III.B                  -„Využitie rolových hier ako vhodnej metódy v rámci prevencie proti domácemu násiliu“ – postup do okresného kola

      konzultant: K.Červencová

       

      Všetkým žiakom gratulujeme a postupujúcim prácam držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré usporiada opäť naše gymnázium dňa 4. marca 2024. 

       

       

                                                                                         Mgr. Andrea Fučíková

                                                                                         koordinátorka SOČ

     • Úradné hodiny počas jarných prázdnin

     • OZNAM

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas jarných prázdnin od 19.02. 2024 do 23.02.2024 nebudú v škole v zmysle čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.

       

      Bc.Ing. Jarmila Turoňová,riaditeľka školy

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Popoludnie s Hviezdoslavom

       

      Dňa 05. 02. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitečnaje súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyučujúce, v zastúpení pani H. Krajčovičovej, K. Sádeckej a K. Červencovej sa zišli spolu so žiakmi, recitátormi, v priestoroch školskej knižnice. Súťažiaci recitovali už tradične v dvoch kategóriách, a to v prednese poézie a prózy, pričom osobitne potešil fakt, že najmä v prvom ročníku sa nám už teraz črtá niekoľko sľubných recitátorov.

      Ďakujeme všetkým za príjemné popoludnie strávené pri umeleckom slove a všetkým umiestneným srdečne blahoželáme.

       

      Kategória Poézia Kategória Próza

      1. miesto: Miriama Kaplíková, I.C 1. miesto: Nina Trnovcová, II. B

      2. miesto: Natália Hakulinová, I.A 2. miesto: Nikola Vavreková, I. B

      3. miesto: Samuel Šmehýl, I. B 3. miesto: Nela Pratáková, I.C

       

       

      PK SJL

     • Biologická olympiáda

     • Výsledky školského kola biologickej olympiády v školskom roku 2023/2024 

      Kategória A 

      1. miesto – Miroslav Böhme  - IV.B 

      2. miesto – Nikolaj Pažický – IV.B 

      3. miesto – Šimon Hrnčiar – III.B 

      Kategória B 

      1. miesto – Branislav Dominiak – II.B 

      2. miesto – Timea Mengesová – II.B 

      3. miesto – Annamária Juríková – II.B 

      Srdečne blahoželáme!    

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk