• Novinky

    • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov
     • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov

     •    V rámci projektu Erasmus+ pre profesijný rozvoj učiteľov sa naša vyučujúca Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva zúčastnila v dňoch od 10.júla do 15. júla 2023 kurzu s názvom „Zručnosti 21.storočia pre učiteľov a žiakov.“

         Kurz prebiehal v španielskom meste Valencia za účasti učiteľov z rôznych štátov Európskej únie, ako napríklad Nemecko, Taliansko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko a Island. Časová organizácia kurzu umožnila účastníkom okrem „teoretickej“ časti spoznávať aj krásy Valencie – jej historické zákutia, moderné štvrte, kulinárske špeciality a kultúrne podujatia.

         Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva:

         „Vzhľadom na širokú škálu zastúpenia rôznych európskych školských systémov bola pre mňa táto skúsenosť mimoriadne obohacujúca. Prínosom bola určite skúsená lektorka, rovnako ako aj diskusie učiteľov o metódach, prístupoch, či výzvach, s ktorými sa stretávajú v priebehu vyučovania. A skutočnosť, že kurz prebiehal v očarujúcej Valencii, z toho vytvorila nezabudnuteľný zážitok hodný zdieľania mojich poznatkov so žiakmi aj kolegami.“

       

      Valencia – 21st Century skills for teachers and students

         As part of the Erasmus+ project for the professional development of teachers, our teacher, Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva, participated in a course titled 21st Century skills for teachers and students from July 10th to July 15th 2023.

         The course took place in the Spanish city of Valencia, with the participation of teachers from various EU countries, such as Germany, Italy, Belgium, Poland, Hungary and Iceland. The schedule of the course allowed participants to engage in theoretical sessions as well as explore the beauties of Valencia - its historical parts, modern neighbourhoods, culinary specialities, and cultural events.

         Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva said:

         “Considering the broad representation of various European school systems, this experience was exceptionally enriching. The experienced instructor and discussions with teachers about methods, approaches and challenges they encounter during teaching were particularly valuable. Moreover, the fact that the course took place in the charming city of Valencia made it an unforgettable experience worth sharing with my students and colleagues.”

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk