• Školská knižnica

    • Školská knižnica

    • Milí návštevníci GYMZA školskej knižnice,

     navštívte našu školskú knižnicu. Celý knižničný fond je spracovaný elektronicky. Môžete si ho prezerať na počítači, pomocou web katalógu KIS MASK. Vyhľadávať môžete podľa: autora diela, názvu diela, kľúčového slova, vydavateľstva, jazyka a roku vydania.

        Podľa programového vyhlásenia IASL (Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva), existencia a využitie školskej knižnice je dôležitou súčasťou vzdelávania. Školská knižnica je centrom plnenia vzdelávacích cieľov a úloh školy. Poskytuje široký rozsah zdrojov, tlačených i netlačených dokumentov, vrátane elektronických. Pôsobí ako živý nástroj vyučovacieho procesu.

        Naša školská knižnica slúži aj na vyučovanie, kedy môžu vyučujúci využiť audiovizuálne a elektronické pomôcky, ktoré súvisia s konkrétnym predmetom.

      

     Knižničný fond tvorí:

     BELETRIA

     • diela svetovej a slovenskej literatúry autorov ako napr. E. Hemingway, E. M. Remarque, J. D. Salinger, W. Shakespeare, L. N. Tolstoj, A. S. Puškin, M. Kukučín, J. G. Tajovský, B. S. Timrava, J. Palárik, J. Kráľ a ďalších, ktorých diela sú súčasťou mimočítankového čítania.
     • beletria v anglickom jazyku – romantické príbehy od Ch. Bronteovej, Jane Austenovej, knihy od Charlesa Dickensa alebo Jacka Londona

     ANTOLÓGIE – výber literárnych prác rozličných autorov

     NÁUČNÉ SLOVNÍKY– bibliografické, frazeologické, súčasného slovenského jazyka, homonymické a synonymické slovníky, slovník poetiky 

     ENCYKLOPÉDIE– dramatických umení, slovenských spisovateľov, spisovateľov sveta, literárnych diel,

     ODBORNÁ LITERATÚRA

     • spoločenské vedy – filozofia, psychológia, sociológia, pedagogika, jazykoveda, dejepis, dejiny umenia
     • jazyková literatúra – učebnice a slovníky, z jazyka anglického, nemeckého,  francúzskeho, ruského, maďarského a latinského
     • prírodné vedy – matematika, fyzika, chémia, biológia, zoológia, geografia a informatika
     • audiovizuálne a elektronické dokumenty – výber z diel slovenskej televíznej klasiky, geografia, dejepis, náboženstvo, protidrogová výchova
   • Vianočné záložky

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk