• Triedy

   • I.A
    I.ATU: Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
    Zast. TU:
   • I.B
    I.BTU: Mgr. Michal Šutek
    Zast. TU:
   • I.C
    I.CTU: Mgr. Mária Kariakinová
    Zast. TU:
   • II.A
    II.ATU: Mgr. Patrícia Bajcsiová
    Zast. TU:
   • II.B
    II.BTU: PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
    Zast. TU:
   • II.C
    II.CTU: Mgr. Ema Rančáková
    Zast. TU:
   • III.A
    III.ATU: Mgr. Andrea Fučíková
    Zast. TU:
   • III.B
    III.BTU: Mgr. Marek Zadňan
    Zast. TU:
   • III.C
    III.CTU: Mgr. Tatiana Hiková
    Zast. TU:
   • IV.A
    IV.ATU: Mgr. Anna Blunárová
    Zast. TU:
   • IV.B
    IV.BTU: RNDr. Nataša Gerthofferová
    Zast. TU:
   • IV.C
    IV.CTU: Mgr. Jana Leibiczerová
    Zast. TU:
   • IV.D
    IV.DTU: Mgr. Lenka Štalmachová
    Zast. TU:

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk