• Triedy

   • III.A
    III.ATU: PhDr. Zuzana Zajacová
    ZTU: Mgr. Anna Blunárová
   • III.B
    III.BTU: Mgr. Marek Vaňko
    ZTU: Ngr. Helena Krajčovičová
   • III.C
    III.CTU: PaedDr. Katarína Červencová
    ZTU:
   • IV.A
    IV.ATU: Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
    ZTU: Mgr. Gabriela Čorná
   • IV.B
    IV.BTU: Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
    ZTU: RNDr. Ľubomír Červený
   • IV.C
    IV.CTU: PaedDr. Žaneta Ondrušová
    ZTU: Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva
   • I.A
    I.A
   • I.B
    I.B
   • I.C
    I.C
   • II.A
    II.A
   • II.B
    II.B
   • II.C
    II.C

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk