• Triedy

   • II.A
    II.ATU: Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
   • II.B
    II.BTU: Mgr. Michal Šutek
   • II.C
    II.CTU: Mgr. Mária Kariakinová
   • III.A
    III.ATU: Mgr. Patrícia Bajcsiová
   • III.B
    III.BTU: PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
   • III.C
    III.CTU: Mgr. Ema Rančáková
   • IV.A
    IV.ATU: Mgr. Andrea Fučíková
   • IV.B
    IV.BTU: Mgr. Marek Zadňan
   • IV.C
    IV.CTU: Mgr. Tatiana Hiková

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk