• Triedy

   • I.A
    I.ATU: PhDr. Zuzana Zajacová
    ZTU: Mgr. Anna Blunárová
   • I.B
    I.BTU: Mgr. Marek Vaňko
    ZTU: Ngr. Helena Krajčovičová
   • I.C
    I.CTU: PaedDr. Katarína Červencová
    ZTU: Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
   • II.A
    II.ATU: Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
    ZTU: Mgr. Gabriela Čorná
   • II.B
    II.BTU: Mgr. Jana Leibiczerová
    ZTU: RNDr. Ľubomír Červený
   • II.C
    II.CTU: PaedDr. Žaneta Ondrušová
    ZTU: Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva
   • III.A
    III.ATU: Mgr. Patrícia Bajcsiová
    ZTU: Mgr. Natália Motz
   • III.B
    III.BTU: PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
    ZTU: RNDr. Katarína Laštíková
   • III.C
    III.CTU: Mgr. Ema Rančáková
    ZTU: Mgr. Lenka Štalmachová
   • IV.A
    IV.ATU: Mgr. Andrea Fučíková
    ZTU: PaedDr. Martin Huňora
   • IV.B
    IV.BTU: Mgr. Marek Zadňan
    ZTU: Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva
   • IV.C
    IV.CTU: Mgr. Tatiana Hiková
    ZTU: Mgr. Monika Gdovcová

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk