• Koordinátori a vedúci PK

    • Mgr. Zuzana BEBČÁKOVÁ, PhD.
    • Mgr. Zuzana BEBČÁKOVÁ, PhD.koordinátorka Erasmus+ Key Action 2 (E+ KA2)bebcakova@gymza.sk
    • Mgr. Stanislav ĎUREK, PhD.
    • Mgr. Stanislav ĎUREK, PhD.koordinátor prevencie sociálno-patologických javovdurek@gymza.sk
    • Mgr. Andrea FUČÍKOVÁ
    • Mgr. Andrea FUČÍKOVÁkoordinátorka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)fucikova@gymza.sk
    • Mgr. Natália MOTZ
    • Mgr. Natália MOTZkoordinátorka Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE)zitnikova@gymza.sk
    • Mgr. Monika GDOVCOVÁ
    • Mgr. Monika GDOVCOVÁkoordinátorka projektu Show Your Talent (SYT), koordinátorka Žiackej školskej rady (ŽŠR)gdovcova@gymza.sk
    • Mgr. Helena KRAJČOVIČOVÁ
    • Mgr. Helena KRAJČOVIČOVÁvedúca PK humanitných predmetovkrajcovicova@gymza.sk
    • Mgr. Lenka ŠTALMACHOVÁ
    • Mgr. Lenka ŠTALMACHOVÁvedúca PK slovenského jazyka a literatúrystalmachova@gymza.sk
    • Mgr. Marek VAŇKO
    • Mgr. Marek VAŇKOvedúci PK prírodovedných predmetovvanko@gymza.sk
    • PhDr. Zuzana ZAJACOVÁ
    • PhDr. Zuzana ZAJACOVÁkoordinátorka programu DSD, koordinátorka Malej maturity, vedúca PK cudzích jazykovzajacova@gymza.sk

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk