• Úradné hodiny na škole

    • riaditeľka školy

    • Bc. Ing. Jarmila Turoňová

     • turonova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september - júnpondelok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september - jún utorok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september - júnstreda8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september - júnštvrtok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september - júnpiatok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    • sekretariát riaditeľky školy

    • Jarmila Beňadiková

     • gymnazium@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september - jún pondelokpre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    september - júnutoroknestránkový deň
    september - júnstredapre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    september - júnštvrtoknestránkový deň
    september - júnpiatokpre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    • zástupkyne riaditeľky školy

    • PaedDr. Katarína Kitašová

     • kitasova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
      

     PaedDr. Antónia Bartošová

     • bartosova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september - júnpondelok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september - júnutorok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september - jún streda8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september - júnštvrtok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september - júnpiatok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    • výchovná poradkyňa

    • Mgr. Andrea Fučíková

     • fucikova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september - jún pondelok11:00 - 15:45 po vzájomnej dohode
    september - júnutorokpo vzájomnej dohode
    september - júnstredapo vzájomnej dohode
    september - júnštvrtokpo vzájomnej dohode
    september - júnpiatokpo vzájomnej dohode

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk