• Úradné hodiny na škole

    • riaditeľka školy

    • Bc. Ing. Jarmila Turoňová

     • turonova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2021 - jún 2022pondelok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022utorok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022streda8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022štvrtok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022piatok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    • sekretariát riaditeľky školy

    • Jarmila Beňadiková

     • gymnazium@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2021 - jún 2022pondelokpre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    september 2021 - jún 2022utoroknestránkový deň
    september 2021 - jún 2022stredapre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    september 2021 - jún 2022štvrtoknestránkový deň
    september 2021 - jún 2022piatokpre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    • zástupkyne riaditeľky školy

    • PaedDr. Katarína Kitašová

     • kitasova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
      

     PaedDr. Antónia Bartošová

     • bartosova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2021 - jún 2022pondelok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022utorok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022streda8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022štvrtok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022piatok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    • výchovná poradkyňa

    • Mgr. Andrea Fučíková

     • fucikova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2021 - jún 2022pondelok11:00 - 15:45 po vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022utorokpo vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022stredapo vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022štvrtokpo vzájomnej dohode
    september 2021 - jún 2022piatokpo vzájomnej dohode

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk