• Úradné hodiny na škole

    • riaditeľka školy

    • Bc. Ing. Jarmila Turoňová

     • turonova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2020 - jún 2021pondelok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021utorok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021streda8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021štvrtok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021piatok8:00 - 16:00 po vzájomnej dohode
    • sekretariát riaditeľky školy

    • Jarmila Beňadiková

     • gymnazium@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2020 - jún 2021pondelokpre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    september 2020 - jún 2021utoroknestránkový deň
    september 2020 - jún 2021stredapre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    september 2020 - jún 2021štvrtoknestránkový deň
    september 2020 - jún 2021piatokpre verejnosť: 7:45 - 14:00, vydávanie potvrdení pre žiakov: 10:00 - 11:00
    • zástupkyne riaditeľky školy

    • PaedDr. Katarína Kitašová

     • kitasova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
      

     PaedDr. Antónia Bartošová

     • bartosova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2020 - jún 2021pondelok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021utorok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021streda8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021štvrtok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021piatok8:00-15:00 po vzájomnej dohode
    • výchovná poradkyňa

    • Mgr. Andrea Fučíková

     • fucikova@gymza.sk
     • 041/763 77 00
   • mesiacdeňhodina
    september 2020 - jún 2021pondelok10:00 - 15:45 po vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021utorokpo vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021stredapo vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021štvrtokpo vzájomnej dohode
    september 2020 - jún 2021piatokpo vzájomnej dohode

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk