• Prírodovedná trieda

      s medicínskym a prírodovedným zameraním
     • Nemecká trieda

      s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
     • Všeobecná trieda

      pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
       • Ukončenie výstavy Anny Frankovej
        • Ukončenie výstavy Anny Frankovej

        • Dňa 20. 1. 2020 bola na našej škole ukončená putovná výstava Anna Franková, ktorú sme realizovali v spolupráci Nadácie Milana Šimečku a Nadácie Anny Frankovej.

         Táto výstava bola realizovaná nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť. Cieľom Nadácie Anny Frankovej je udržiavať spomienku na Annu Frankovú a na obdobie, keď bol pri moci národný socializmus. Je to nielen v humánnom a historickom záujme, ale má to svoj význam aj pre dnešok. Celú výstavu môžeme chápať nielen ako spomienku na individuálny osud mladého dievčaťa, ale predovšetkým ako úsilie o aktívne zasadzovanie sa v boji za zachovanie slobody, dodržiavania ľudských práv, pluralitné a demokratické spolunažívanie.

       • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent
        • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent

        • Spojenie hudby, mladých interpretov a školskej komunity opäť zafungovalo na špeciálnom Novoročnom koncerte. Vystúpil aj svetoznámy slovenský huslista.

         Jeden z posledných januárových večerov patril v žilinskom kultúrnom kalendári zavedenej tradícii. Vo štvrtok 29. januára sa v Dome umenia Fatra uskutočnil už 19. ročník Novoročného koncertu pre Gymnázium Hlinská 29, na ktorého organizácii spolupracovali žilinské gymnázium a Štátny komorný orchester Žilina. Pred plným hľadiskom odzneli diela Beethovena, Wieniawského, Straussa, Ponchielliho, Fučíka a Čajkovského.

       • 54. ročník Biologickej olympiády
        • 54. ročník Biologickej olympiády

        • Výsledky školského kola, ktorého sa zúčastnilo 22 súťažiacich:

         Kategória B (I. a II. ročník)

         Teoreticko-praktická časť (riešenie testových problémových úloh a laboratórne cvičenie):

         1. miesto: Ondrej Bazelides (2.A), 36.5 b
         2. miesto: Patrícia Kolibáčová (2.C), 31.5 b
         3. miesto: Erik Gavlák (2.C),
       • Stravovanie na Gymze
        • Stravovanie na Gymze

        • Kolégium Zelenej školy realizuje prieskum v rámci novej prioritnej témy Potraviny. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý vám nezaberie ani len 5 minút. Ďakujeme vám za pravdivé vyplnenie dotazníka, ktorý má slúžiť na monitorovanie situácie v oblasti potravín na našej škole.

       • Workshop WordPress pre začiatočníčky
        • Workshop WordPress pre začiatočníčky

        • Organizácia Aj Ty v IT by chcela srdečne pozvať naše študentky na workshop WordPress pre začiatočníčky.

         Workshop je určený pre tie študentky, ktoré túžia vytvoriť si vlastnú webovú stránku, no ešte nevedia programovať. Na februárovom stretnutí žilinského Aj Ty v IT Coding Clubu si ukážeme, ako si ju môžu rýchlo vytvoriť aj bez znalostí kódu, a to pomocou obľúbeného WordPress.

       • Prednáška na Žilinskej univerzite
        • Prednáška na Žilinskej univerzite

        • Dňa 16. 1. 2020 sme sa zúčastnili prednášky na Žilinskej univerzite. Pod pedagogickým dozorom pani profesorky Leibiczerovej sme sa išli pozrieť na Fakultu elektrotechniky a informačných technológii. Našimi sprievodcami boli študenti doktorandského stupňa oboru biomedicínskeho inžinierstva. Tento obor sa zaoberá výchovou študenta s komplexnými vedomosťami v oblasti technicky podporovanej biomedicíny. Dozvedeli sme sa, že v bakalárskom stupni sa vyučujú technické predmety ako matematika, fyzika a informatika. Popri tom je však každý semester obohatený tiež o biochémiu, základy anatómie či histológie. Tieto predmety sú vyučované profesormi z lekárskej fakulty v Martine. Na prednáške sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii. Doktorandi nám ukázali prístroj EKG, ktorý sa používa na stanovenie diagnózy viacerých ochorení srdca. Taktiež predviedli figurínu, ktorá bola schopná simulovať r

       • Nová sezóna Aj Ty v IT Coding Clubov otvorená
        • Nová sezóna Aj Ty v IT Coding Clubov otvorená

        • Organizácia Aj Ty v IT by chcela srdečne pozvať naše študentky na svoje workshopy, ktoré sa budú konať v najbližšej dobe v Žiline. Dňa 31. 01. 2020 sa bude v Žiline konať praktický kurz InDesignu s názvom Digitálne publikácie.

         Na januárovom stretnutí žilinského Aj Ty v IT Coding Clubu si ukážeme možnosti grafikmi využívaného a praktického programu pre zalomenie a sadzbu. Jeho potenciál môžete v budúcnosti využiť napríklad pri zalamovaní časopisov, letákov, brožúr, či dokonca kníh – online alebo tých papierových.

       • EXIT TOUR na Gymze!
        • EXIT TOUR na Gymze!

        • Celodenný kultúrno-vzdelávací program EXIT Tour sme na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline realizovali už po druhýkrát. Konal sa dňa 19. decembra 2019. Besedy so zameraním na aktuálnu problematiku mladých ľudí – závislosti, šikana, kyberšikana, medziľudské vzťahy, typy osobností, či hľadanie zamestnania boli vedené odborníkmi v danej oblasti. Súčasťou programu boli aj koncerty a interaktívne teambuildingové aktivity. Všetky ponúkané činnosti boli odvedené na profesionálnej úrovni ľuďmi, z ktorých bolo cítiť pozitívnu energiu a zanietenie pre dobrú vec. Spoločné plánovanie akcie s jej realizátormi až po jej samotnú realizáciu hodnotíme ako výborne zvládnutý projekt. Jej výsledkom bola akcia, ktorá splnila naše očakávania a podporila formovanie postojov a hodnôt mladej generácie smerom k zdravému životnému štýlu.

       • Gymza tvorí: stará tradícia ožila v novom šate
        • Gymza tvorí: stará tradícia ožila v novom šate

        • Budova Gymzy sa na jeden deň premenila na multižánrový hudobný festival. Znovuzrodená akcia spojila prvákov aj maturantov. Najkreatívnejšie triedy sa našli v druhom aj treťom ročníku.

         Ján Barčiak, IV.A / Rebeka Blašková, I.A / Adam Ferianec, I.A / Jakub Hruška, I.A

         Foto Gymza (Anička Chomová, IV.D / Adam Pienčak, I.B / Martin Strausz, I.B)

       • IMATRIKULÁCIE 2019
        • IMATRIKULÁCIE 2019

        • Dňa 29. 11. 2019 naši prváci zažili vojenský výcvik na vlastnej koži. Študenti 2. ročníka si pre nich pripravili imatrikulácie s témou armáda. Celá akcia sa niesla v tímovom duchu a skvelej nálade. Odštartovali ju talentovaní herci na bojisku. Svoje strasti, ale naopak aj úspechy, odohrávajúce sa na hodinách, sparodovali s humorom do jednoduchej divadelnej scénky. Stali sa tak príkladom pre prvákov, ktorí sa vzájomnou spoluprácou prebojovali až ku konečnému víťazstvu. Občas sa pri aktivitách objavila nepriateľská bariéra, no logika študentov a kolektívne puto pretrvávali, a tak sa prekážka postupne rúcala a prváci sa blížili k istému víťazstvu. Pri záverečnom tanečno-speváckom výstupe jednotlivých prváckych tried sa stal smiech a upevňovanie priateľstiev nielen medzi žiakmi, ale aj učiteľmi výraznou a krásnou spomienkou na tento deň. Gro imatrikulácii bola prísaha jednotlivych tried

       • Prírodovedná trieda rieši projekt ozvučenia telocvične
        • Prírodovedná trieda rieši projekt ozvučenia telocvične

        • Dňa 12. 12. 2019 sme my, žiaci prírodovednej, 1.B, triedy, dostali za úlohu vymyslieť, ako by sme mohli vyriešiť akustiku v telocvični. Na tento projekt budeme mať čas do mája, keďže v máji sa bude v telocvični konať rozlúčka s maturantmi a tak si tu budeme môcť svoje navrhnuté riešenie prakticky odskúšať. Už vo štvrtok 12. 12. 2019 sme vymýšľali rôzne riešenia a zapisovali si ich. Čo myslíte, podarí sa nám vyriešiť tento problém?

       • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
        • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

        • V dňoch 28. 11. 2019 a 2. 12. 2019 prebiehalo na našom gymnáziu školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, zapojilo sa do neho 21 študentov zo všetkých ročníkov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Súťažiaci sa popasovali s testovými úlohami, štylistickým cvičením i krátkym rečníckym prejavom, ktoré preverili ich vedomosti i zručnosti z materinského jazyka, literatúry, ale aj pohotovosť, dôslednosť a tvorivosť.

       • Výlet na Západ v roku 1987
        • Výlet na Západ v roku 1987

        • Sedemnásteho novembra 2019 Slovensko oslávilo 30. výročie Nežnej revolúcie a aj na našej škole sme si spoločne pripomenuli túto významnú udalosť, ktorá radikálne ovplyvnila naše dejiny, ale aj budúcnosť nás samotných. V rámci tvorivých úloh sme mali my študenti 3. ročníka možnosť bližšie spoznať socializmus, jeho totalitný charakter a napokon aj samotné príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami režimu alebo ho ťažko prežívali. Spoznávali sme pravý socializmus, ktorý vládol v našej krajine celé desaťročia.

       • Slávny rečnícky pult, sála bez poslancov a „atmosféra“ Novembra: navštívili sme Národnú radu
        • Slávny rečnícky pult, sála bez poslancov a „atmosféra“ Novembra: navštívili sme Národnú radu

        • Slovensko smútilo. Za obete tragickej dopravnej nehody pri Nitre bol na piatok 15. novembra 2019 vyhlásený štátny smútok. Futbalisti hrali s čiernymi páskami na rukách, podniky rušili svadby a stužkové. Celá krajina sa na deň ponorila do čiernej.

         Napriek tomu, že v rádiách nebolo počuť toľko veselej hudby, a napriek tomu, že herne zostali zatvorené, na najdôležitejšom mieste štátu sa pracovalo. Či skôr sprevádzalo. V Národnej rade Slovenskej republiky totiž neschôdzovali poslanci, ale premávali sa študenti. Ostatne, ako každý piatok. Smútok-nesmútok. Jedinou vecou, ktorá už z diaľky dávala najavo, že pre pracovníkov parlamentu nejde o úplne všedný deň, boli vlajky stiahnuté na pol žrde.

       • Súťaž mladých onkológov 2020
        • Súťaž mladých onkológov 2020

        • Pri príležitosti 14. dňa výskumu rakoviny organizuje Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s naším gymnáziom 7. ročník Súťaže mladých onkológov, ktorá sa bude konať v dňoch 9.-10. marca 2020.

         Cieľom podujatia je umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. Nadácia Výskum Rakoviny má snahu motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. Ponúkame im výnimočnú príležitosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobnými záujmami a diskutovať o svojej práci so špičkovými výskumníkmi.

       • ÚNOS TRIEDNEJ KNIHY IV.D
       • Matematický B-day
        • Matematický B-day

        • Dňa 4. 12. 2019 sa na našej škole už tradične uskutočnil matematický B-day. Dokopy sa tejto súťaže zúčastnili tri tímy, v ktorých spolu súťažili žiaci z prvého, druhého a štvrtého ročníka. Tohtoročné zadanie sa nám veľmi páčilo. Zadanie pozostávalo z na pohľad veľmi jednoduchej hry, no neskôr sa ukázalo, že existuje mnoho variácií, kombinácií a výsledkov, ktoré môžeme dosiahnuť v tejto hre. Precvičili sme si kombinatoriku, zahrali sa, naučili sa opäť lepšie pracovať v tímoch, rozvrhnúť si správne čas a v neposlednom rade lepšie sa vyjadrovať a opisovať svoju prácu. Vďaka skvelému zadaniu sme objavili novú hru, ktorú môžeme spolu hrávať vo voľnom čase a okrem toho sme si celý deň užili, aj napriek nedostatku času, ktorý nás trápil pri riešení úloh.

       • Výsledky školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku v školskom roku 2019/2020
       • Adventný Gymza kalendár
        • Adventný Gymza kalendár

        • Milí gymzáci! Budúci týždeň na vás čaká ďalšia z našich vianočných aktivít. Tentokrát sme si pre vás pripravili Adventný Gymza kalendár! Od pondelka do štvrtku na vás každý deň čaká nejaké prekvapenie, ktoré bude vyhlásené vždy počas vyučovania.

       • Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku v školskom roku 2019/2020

    ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

    IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

     

    kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk