• Novinky

    • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš
     • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš

     •    V dňoch od 6. do 8. júla 2023 sa konalo stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university (2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680). Našu školu zastupovali tri učiteľky - Antónia Bartošová, Zuzana Bebčáková a Katarína Červencová. 

         Stretnutie sa konalo na Strednej škole Jure Kaštelan, ktorá sídli priamo v srdci chorvátskeho mestečka Omiš na pobreží Jadranského mora. Okrem tímu z Gymnázia Hlinská a hostiteľskej školy sa stretnutia zúčastnili zástupcovia zo strednej školy  Max-Beckmann-Schule (Frankfurt, Nemecko), Prešovskej univerzity z Prešova (Slovensko) a Justus-Liebig-Universität Gießen (Nemecko).

         Program bol naozaj bohatý. Zameriavali sme sa na spoznávanie nových digitálnych nástrojov a ich využívanie v učiteľskej praxi. Absolvovali sme workshopy a semináre zamerané na 3D tlač, e-tools ako Lino, Kits, Canva, Coggle, Flip a ďalšie. Stretnutie bolo obohatené o diskusie, v rámci ktorých každá krajina priniesla svoj pohľad a svoje skúsenosti s využívaním konkrétnych digitálnych nástrojov.

         Okrem pracovnej časti sme mali možnosť spoznať aj kultúrne, prírodné a historické krásy mestečka Omiš a jeho okolia. Zúčastnili sme sa napríklad hudobného festivalu “Festival dalmatinskih klapa Omiš” a tiež prípravy Soparnika - unikátneho jedla pochádzajúceho z tejto oblasti. 

         V mene našej školy ďakujeme chorvátskym partnerom za realizáciu tejto Erasmus+ mobility a tešíme sa na ďalšie stretnutie v rámci nadnárodného projektového stretnutia u nás v Žiline. 

       

      About Digital Tools in the Croatian Town of Omiš

      From July 6th to 8th, 2023, the next meeting was held as part of the Erasmus+ project titled "Development through Autonomy, Self-Responsibility, and Self-Care: ePortfolios as a Lifelong Learning Approach from Secondary School to University" (2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680). Our school was represented by three teachers: Ms Antónia Bartošová, Ms Zuzana Bebčáková, and Ms Katarína Červencová.

      The meeting took place at Srednja škola Jure Kaštelan, a high school located in the heart of the small Croatian town of Omiš, along the coast of the Adriatic Sea. In addition to the team from Gymnázium Hlinská and the host school, representatives from Max-Beckmann-Schule (Frankfurt, Germany), Prešovská univerzita v Prešove (Slovakia), and Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) also participated in the meeting.

      The program was quite comprehensive, with a primary focus on learning about new digital tools and their use in teaching practice. We took part in workshops and lessons that covered various topics such as 3D printing and e-tools like Lino, Kits, Canva, Coggle, Flip, and others. During the meeting, there were discussions where each school shared their own views and experiences regarding the use of specific digital tools.

      In addition to our work, we had the opportunity to explore the culture, nature, and historical monuments of Omiš and its surroundings. For example, we visited the music festival "Festival dalmatinskih klapa Omiš" and also participated in the preparation of Soparnik, a unique local dish originating from the region.

      On behalf of Gymnázium Hlinská, we would like to express our gratitude to our Croatian partners for making this Erasmus+ mobility opportunity possible. We eagerly anticipate the next international project meeting in Žilina.

      Katarína Červencová

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk