• Prírodovedná trieda

   s medicínskym a prírodovedným zameraním
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku
     • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku

     • Kategória 2A: (Mgr. M. Kariakinová, Mgr. Z. Matišíková)

      1. miesto: Leždík Damián, II.C
      2. miesto: Gondášová Petra, II.C
      3. miesto: Pavelková Magdaléna, II.C

      Kategória 2B: (Mgr. M. Kariakinová, Mgr. Z. Matišíková)

      1. miesto: Kožíková Renáta, III.C
      2. miesto: Zelníková Barbora, III.C
      3. miesto: Hromad
    • Beseda s rodenými Francúzmi
     • Beseda s rodenými Francúzmi

     • Dňa 15. novembra na našu školu zavítala milá návšteva z ďalekého Francúzska, na ktorú sme sa veľmi tešili, keďže niektorí z nás sa učia tento veľmi obľúbený a naozaj nádherný jazyk. Spolu s vyučujúcimi sme privítali dvoch sympatických Francúzov, pánov Paul a Maxime Depuydt, ktorí nám pripravili vzdelávaciu a obohacujúcu hodinu plnú francúzskeho jazyka, ktorý sme mali možnosť počuť naživo a otestovať si tak našu francúzštinu.

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 25. novembra 2019 (pondelok) v priestoroch školy. Začiatok je o 16.45 hod.

      V programe schôdzí sú :

      • aktuá
    • Exkurzia do Školy ochrany prírody vo Varíne
     • Exkurzia do Školy ochrany prírody vo Varíne

     • V pondelok 4. 11. 2019 sa žiaci I.B, teda triedy s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informatiky, zúčastnili Dňa otvorených dverí v Škole ochrany prírody vo Varíne. Pracovníci Správy Národného parku Malá Fatra pripravili toto podujatie v rámci Týždňa vedy a výskumu na Slovensku. Naši študenti sa počas besedy s pánom Roaldom Tretiníkom, ktorý pracuje ako strážca prírody v našom najbližšom národnom parku, dozvedeli o možnostiach ochrany prírody v Malej Fatre. Boli to len úvodné informácie pre študentov triedy s prírodovedným zameraním, lebo spolupráca našej školy so Školou ochrany prírody vo Varíne bude pokračovať aj pri ďalších aktivitách.

    • Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov
     • Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov

     • V piatok 8. novembra tohto roku v rámci výročného medzinárodného knižného veľtrhu „Bibliotéka", ktorý sa koná v Bratislave (výstavisko INHEBA Expo) sa uskutočnila z iniciatívy ruského veľvyslanectva na Slovensku a za podpory ruskej agentúry Rospečať, Ruského centra vedy a kultúry, Moskovskej štátnej univerzity M. Lomonosova, Prekladateľského inštitútu (Rusko), Asociácie rusistov Slovenska, Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov venovaná metodologickým a literárnym aspektom štúdia ruského jazyka ako cudzieho.

    • Prednáška o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva
     • Prednáška o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva

     • Dňa 24. 10. 2019 sme sa v rámci predmetu Človek a jeho ochrana presunuli do priestorov Žilinskej univerzity a zúčastnili sa prednášky zameranej na poskytnutie informácií o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva. Prednáška a praktické ukážky boli realizované zážitkovou formou dvomi študentmi fakulty a preto bolo podujatie pre nás veľmi zaujímavé.

    • Do Banskej Bystrice po stopách holokaustu
     • Do Banskej Bystrice po stopách holokaustu

     • Vo štvrtok 17. októbra sme sa ako skupinka tretiakov a štvrtákov spolu s pani učiteľkami Štalmachovou a Faškovou vybrali do v stredoveku „medenej“ Banskej Bystrice, ktorá však zohrala úlohu aj v moderných dejinách Slovenska – práve tu bolo 29. augusta 1944 vyhlásené Slovenské národné povstanie. Chladné, ale slnečné ráno trochu pripomínalo iné chladné ráno, ktoré sme zažili pred rokom počas exkurzie v Osvienčime.

    • Župná kalokagatia SŠ 2019
     • Župná kalokagatia SŠ 2019

     • Prvý mesiac nového šk. roka 2019/2020 ubehol ako voda, nastal čas adaptovania sa na učenie, reagovania na nové výzvy. Jednou z prvých bola „Župná kalokagatia SŠ 2019“, súťaž tradične realizovaná pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.

      Regionálne kolo prebehlo 19. septembra a zúčastnilo sa ho 12 päť členných družstiev SŠ z celého horného Považia. Ako novovytvorené družstvo sme mali na prípravu síce málo času, ale rozhodli sme pod taktovkou p. Faškovej urobiť všetko čo je v našich silách, aby sme podali ako Gymza tím čo najlepší výkon. Po vyučovaní sme sa každý deň stretávali v školskej telocvični, kde sme trénovali najmä streľbu zo vzduchovky a hod granátom. Tu patrí veľká vďaka p. Ďurekovi za odborné rady. A doma každý z nás pracoval na riešení pridelených teoretických a praktických otázok.

    • TIME TO MOVE
     • TIME TO MOVE

     • V utorok, 29. októbra sa na našom gymnáziu uskutočnila akcia s názvom „TIME TO MOVE“ v spolupráci s organizáciou SYTEV. Celú akciu moderoval hlavný šéf tejto organizácie, pán Lukáš Hrošovský, ktorý okrem toho so sebou priviedol aj zahraničných hostí. „Estónski dobrovoľníci na Slovensko prišli cez program Europsky zbor solidarity na 12 mesiacov, aby nám pomáhali. Prišli len v sobotu a už v utorok sa zúčastnili prvej akktivity. Táto aktivita bola organizovaná ako súčasť kampane TIME TO MOVE – Europskej informačnej siete pre mladých EURODESK. Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Programy pre mládež 2014-2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“ (Lukáš Hrošovský)

    • ŠTÚDIUM V RUSKU – INFORMAČNÝ SEMINÁR V RUSKOM CENTRE VEDY A KULTÚRY
     • ŠTÚDIUM V RUSKU – INFORMAČNÝ SEMINÁR V RUSKOM CENTRE VEDY A KULTÚRY

     • Máte záujem študovať v zahraničí? Láka Vás spoznať Rusko? Chceli by ste okúsiť život v Moskve, v Petrohrade, Novgorode, či v inom veľkolepom meste v Rusku aspoň na chvíľu? Dnes je všetko možné!

      Dňa 15. októbra 2019 sa v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave uskutočnil informačno-vzdelávací seminár o možnostiach štúdia, či už v rámci vysokoškolského vzdelávania, alebo vo forme stáží pre žiakov, či profesného vzdelávania pre učiteľov v Ruskej federácii. Tohto semináru sa zúčastnili naši pedagógovia – Mgr. Mária Kariakinová a Mgr. Laura Fučíková.

    • Spoznávanie „kultúry v kultúre“ v Nórsku – Projekt Capture Nature
     • Spoznávanie „kultúry v kultúre“ v Nórsku – Projekt Capture Nature

     • Vo Vindfjelltunete v Nórsku sa na mládežníckej výmene stretlo štyridsaťosem mladých ľudí reprezentujúcich päť krajín - Slovensko, Turecko, Nórsko, Litvu a Spojené kráľovstvo. Slovensko reprezentovali študenti Gymnázia Hlinská zo Žiliny. Prečo sa rozhodli vycestovať a skúsiť projekt Erasmus+? Aké vedomosti a zručnosti získali projektom Capture Nature? Aj na tieto otázky vám prezradia odpoveď štvrtáci Eliška, Janko a Monika a ich dve vedúce Patrícia a Nika.

    • Kniha Krok vpred
     • Kniha Krok vpred

     • Milí študenti, rodičia a učitelia,

      chcem sa s Vami podeliť s tým, čo som získal za dve dekády môjho života strávenými v zahraničí a následne mojim návratom domov. Ak sa rozhodujete, či do zahraničia vycestovať, ponúkam skúsenosti zažité na vlastnej koži. Počnúc základnou motiváciou Vášho rozhodnutia, cez Vaše možnosti, až po to, čo Vás spolu, ako rodinu čaká.

    • Úloha „nezmyslov“ vo vzdelávaní
     • Úloha „nezmyslov“ vo vzdelávaní

     • Dňa 24. 10. 2019 našu školu navštívil p. Jozef Hvorecký, ktorý sa vo svojej prednáške zameral na úlohu nezmyslov vo vzdelávaní. Na mnohých ukážkach žiakov upozornil na ich úlohu čítať text s porozumením, vedieť rozlíšiť v texte podstatné od nepodstatného, ale aj ako vnímať bežný a matematický text. Najväčší dôraz kládol na komunikáciu medzi žiakom a učiteľom, rovnocennosť dialógu. Vyzýval žiakov, aby sa nebáli klásť otázky, pretože:

    • Študentská súťaž SBA - Natoč a vyhraj!
     • Študentská súťaž SBA - Natoč a vyhraj!

     • Slovak business agency Vám v rámci 30-teho výročia podnikania na Slovensku ponúka súťaž Natoč a vyhraj. Cieľom súťaže je, aby si študenti stredných škôl predstavili čo to znamená byť podnikateľom/podnikať a natočili vtipné video na svoj vybraný nápad. Súťaž je určená pre stredoškolákov nad 15 rokov.

    • Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa
     • Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa

     • V mesiacoch september a október 2019 sa na našom gymnáziu realizoval projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“ – v rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac“. Jeho hlavným cieľom bolo zamerať pozornosť mladých na problematiku dezinformácií v mediálnom priestore.

    • Aj Ty v IT!
     • Aj Ty v IT!

     • Milé študentky !!!

      Obraciame sa na VÁS s príležitosťou vyhrať jedno z ocenení 1. ročníka DITEC OPORTUNITY AWARD.

      Autorkou historicky vôbec prvého algoritmu bola britská matematička Ada Lovelace, dcéra nemenej slávneho lorda Byrona a podobne aj v spoločnosti DITEC sú presvedčení, že oblasť IT môžu aj dnes práve ženy významne obohatiť. Rozhodli sa preto vyhlásiť ocenenie DITEC Opportunity Award určené pre šikovné mladé dámy, ktoré vidia svoju budúcnosť v technológiách. O cenu sa môže uchádzať akákoľvek stredoškoláčka vo veku od 15 do 19 rokov so záujmom o IT.

    • Majstrovstvá okresu vo futsale
     • Majstrovstvá okresu vo futsale

     • V tomto školskom roku odštartovali školské športové súťaže tímov turnajom vo futsale. Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa stretlo 16 tímov stredných škôl v športovej hale na Spojenej škole a na Dopravnej akadémii. Naši reprezentanti nastúpili v zložení: Damián Labovský, Adam Dzurilla, Filip Milo, Jakub Bukovčan, Matej Jaššák, Erik Berešík, Samuel Faško, Samuel Blaženiak, Dávid Krško a Adam Ferianec (brankár). V rozlosování sme sa dostali do skupiny D. Každý zápas sa hral 15 minút hrubého času. Prvý zápas sme odohrali so SOŠ stavebnou a skončil remízou 3:3 (góly Labovský, Bukovčan, Berešík). V tomto zápase sme sa presvedčili, že sa vždy hrá do poslednej sekundy. V druhom zápase sme hrali proti Strednej zdravotníckej škole a skončil výsledkom 4:2 (góly Bukovčan (2), Krško, Milo). Posledný zápas v základnej skupine bola naším súperom Obchodná akadémia Veľká okružná a skončil výsledkom 3:0 (gó

    • Predaj akcií sa začína!
     • Predaj akcií sa začína!

     • S radosťou vám oznamujeme, že naša cvičná firma Pogy od stredy 23. 10. 2019 do utorka 29. 10. 2019 predáva svoje akcie. Jedna akcia má hodnotu 5€ a na osobu si môžete kúpiť maximálne 3 akcie. Ak máte záujem, napíšte svoje meno, triedu, meno na Facebooku a počet akcií, ktoré chcete zakúpiť, na firemný e-mail: pogyfirma.gymza@gmail.com.

    • Gymza číta Prekliatych reportérov
     • Gymza číta Prekliatych reportérov

     • V dňoch 19. – 22. 9. 2019 prebiehal už šestnásty ročník Žilinského literárneho festivalu. Tieto dni sa niesli v duchu slova „MAŤ“. Ponúkal nám pestrú paletu podujatí, debaty a workshopy, no nechýbalo ani divadlo či knižný trh.

      Súčasťou ŽLF bolo aj vyhodnotenie druhého ročníka čitateľskej súťaže vydavateľstva Absynt, ktoré sa konalo v piatok 20. 9. 2019. Cieľom tejto súťaže je naučiť študentov stredných škôl láske ku knihám, naučiť ich kriticky myslieť a v neposlednom rade vedieť sa vcítiť do kože vojnového reportéra.

    • Otvorená hodina - Москва
     • Otvorená hodina - Москва

     • Deň 18. október 2019 sa stal pre študentov ruského jazyka, ako aj pre našu školu naozaj výnimočným. Do našej školy prišli predstaviteľky z Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku - Anna Novgorodova a Inna Kuznetsova z Ruského centra vedy a kultúry.

      Hneď po príchode sa ich ujalo vedenie nášho gymnázia spolu s p. učiteľkou ruského jazyka a spoločne strávili veľmi príjemný čas, ktorý bol sprevádzaný konštruktívnou diskusiou o slovensko-ruských vzťahoch o možnostiach spolupráce, ako aj o možnostiach rozvoja spolupráce s partnerskou školou v Petrohrade. Taktiež naši hostia mali možnosť vidieť priestory našej školy. Následne sa študenti z II.C, III.B a III.C spolu zišli v učebni H08, kde si vypočuli prednášku o hlavnom meste Ruska, o Moskve. Táto hodina bola veľmi zaujímavá, a to nielen preto, že žiaci mohli počuť autentickú ruštinu od pravej Rusky, ale i preto, lebo práve Anna Nov

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk