• Prírodovedná trieda

   s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informačných technológií.
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete
     • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete

     • Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov 558 titulov od 14 vydavateľov.

      "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

    • Vyrob si recyklorúško! - kreatívna úloha (26. marec – 10. apríl 2020)
     • Vyrob si recyklorúško! - kreatívna úloha (26. marec – 10. apríl 2020)

     • Milí malí a veľkí Recyklohráči!

      Situácia, v akej sme sa v posledných dňoch kvôli ochoreniu COVID-19 ocitli nie je pre nikoho ľahká. Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha Vás aspoň na malú chvíľku rozveselí a privedie na pozitívne myšlienky.

    • VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA SOČ (42. ročník)
     • VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA SOČ (42. ročník)

     • Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 42. ročník. Naša škola bola nachystaná už tradične na organizáciu tejto súťaže, avšak súčasná situácia v súvislosti s opatreniami z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu to celé zariadila v tomto školskom roku trochu ináč. Do okresného kola súťaže bolo tento školský rok zapojených 65 žiakov z 15 stredných škôl z okresu Žilina s 55 súťažnými prácami.

     • NOVÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV

     • Nové informácie:

      1. Vyučovanie vo vyučovacích zariadeniach je prerušené od 30. 03. 2020 až do ODVOLANIA.
      2. PFIČ MS (maturitný sloh) a EČ MS (maturitný test) - riadny aj náhradný termín - sú pre školský rok 2019/2020 ZRUŠENÉ (rovnako aj Testovanie 9).
      3. Ústna forma MS sa zrealizuje do 2 týždňov od obno
    • Zostaň doma, apelujú naši talianski priatelia
     • Usmernenie ministerky ŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

    • Aktuálne opatrenie na ochranu zdravia pred koronavírusom - informácia o zatvorení školy
     • Aktuálne opatrenie na ochranu zdravia pred koronavírusom - informácia o zatvorení školy

     • S účinnosťou od 12. 03. 2020 (štvrtok) až do 16. 03. 2020 (pondelok) bude Gymnázium, Hlinská 29 zatvorené rovnako ako všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

      Všetky ďalšie informácie budú k Vám prichádzať prostredníctvom webovej stránky a EduPage.

      Žiaci sledujú EduPage, na ktorý budú dostávať študijný materiál a domáce úlohy od príslušných vyučujúcich v danej triede.

    • Gymze vládlo retro: prvý ročník Oldies párty prilákal študentov aj absolventov
     • Gymze vládlo retro: prvý ročník Oldies párty prilákal študentov aj absolventov

     • Z reproduktorov znela ABBA, Michal David či Team. V mori balónov sa na parkete veselo vlnil ľudský had zložený z desiatok článkov. No všetko zatienila fantastická retro žehlička.

      Popoludní 21. februára sa v telocvični konala historicky prvá Oldies párty. Organizácie sa chopili študenti a dvere gymnázia sa tak otvorili komukoľvek so záujmom zabaviť sa na rytmy osvedčených hitov. Retro akcia sa konala ako náhrada za Vianočný večierok, ktorý sa v decembri nezorganizoval.

    • Zaujímavé pokusy I.B
     • Zaujímavé pokusy I.B

     • Na februárových laboratórnych cvičeniach z chémie v triede s prírodovedným zameraním „horeli ruky“, „tiekla krv“, písalo sa neviditeľným atramentom, čo-to vybuchovalo či po zatrepaní menilo farbu. Tieto a aj ďalšie zaujímavé efektné pokusy si v našom modernom chemickom laboratóriu vyskúšali žiaci I.B triedy. V rámci rovesníckeho vzdelávania im s realizáciou týchto neštandardných pokusov pomohli žiaci II.A triedy – Maťka, Ondrej a Martin, ktorí pravidelne navštevujú Experimentálny klub našej školy.

    • Školské kolo SOČ – 42. ročník
     • Školské kolo SOČ – 42. ročník

     • Dňa 17. februára 2020 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov v 8 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne:

      Odbor 01: Problematika voľného času

      1. miesto: Aneta Trabalíková, III.C – „Chodníčkami vysokohorskej turistiky“

    • GYMZA A PARTNERSKÁ ŠKOLA V PETROHRADE
     • GYMZA A PARTNERSKÁ ŠKOLA V PETROHRADE

     • V dňoch 19. 2. - 26. 2. 2020 sa vybraní žiaci II.C a žiačka III.C triedy zúčastnili výmenného pobytu v čarokrásnom ruskom meste Petrohrad. Táto výmena vzišla z myšlienky vytvorenia a prehĺbenia partnerstva medzi slovenskými a ruskými školami. Čo na to učitelia a študenti?

      Petrohrad sa nám už zo začiatku prihováral svojou veľkolepou a bohatou históriou, ktorú sme si plne vychutnávali celý týždeň. Hneď po príchode do Petrohradu sme sa stretli s našimi hostiteľskými rodinami a pani zástupkyňou Nataliou Alexandrovnou Michajlenko.

    • I AMbitious - príležitosť pre študentov
     • I AMbitious - príležitosť pre študentov

     • I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov z celého Slovenska. Program vznikol z túžby prepájať proaktívnych študentov s inšpiratívnymi profesionálmi, ktorí im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. Kvôli efektivite práce so stredoškolákmi sa zameriavame na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko.

    • Hlasovanie za výber piesní do zvonenia
     • Navštívil nás Hviezdoslav

     • Dňa 11. 02. 2020 sa naša škola, ako tomu býva aj po iné roky, opäť zahalila do krásnych veršov a príbehov. V priestoroch gymnázia sa uskutočnilo už tradičné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

      Aj tento rok potešila porotu slušná účasť, predovšetkým zastúpenie spomedzi našich prvákov. Jednotliví súťažiaci preukázali veľkú dávku odvahy, talentu a estetického cítenia pri prednese umeleckých textov. A sme radi, že aj tento rok mala porota z čoho vyberať pri postupe súťažiacich do vyššieho – okresného kola.

    • Prednáška o spisovateľoch nášho regiónu
     • Prednáška o spisovateľoch nášho regiónu

     • Dňa 20. 2. 2020 sa žiaci navštevujúci seminár zo slovenského jazyka a literatúry mali možnosť oboznámiť s prednáškou od lektora Mgr. V. Homolu na tému „Spisovatelia môjho regiónu“.

      Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o živote a diele mnohých autorov, ktorí sa významnou mierou zapísali do dejín nielen nášho regiónu, ale aj celého Slovenska. Získané poznatky môžeme využiť na maturitnej skúške nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z dejepisu a občianskej náuky.

    • Jarná škola programovania 2020 - Internet vecí a robotika
     • Jarná škola programovania 2020 - Internet vecí a robotika

     • V dňoch 23. 3. 2020 - 27. 3. 2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline pre veľký záujem opäť uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Jarná škola programovania 2020".

      Pri tejto príležitosti by sme Vám, našim študentom (i učiteľom), radi ponúkli možnosť bezplatnej účasti na danom kurze. V rámci kurzu sa študenti oboznámia s danou problematikou, pričom budú v malých skupinách riešiť rôzne úlohy týkajúce sa vývoja softvéru na zariadeniach, ktoré si sami postavia. Našim cieľom je, aby sa čo najzábavnejšou formou oboznámili so svetom informačných technológií. Úlohy budú samozrejme riešené pod odborným dohľadom našich pracovníkov a študentov.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk