• Prírodovedná trieda

      s medicínskym a prírodovedným zameraním
     • Nemecká trieda

      s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
     • Všeobecná trieda

      pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
       • Online diskusia s chatárom z EKO Chaty pod Chlebom v rámci projektu Erasmus+
        • Online diskusia s chatárom z EKO Chaty pod Chlebom v rámci projektu Erasmus+

        • Vo štvrtok 7. 4. 2022 sme v rámci príprav na projektové stretnutie Erasmus+ European Students for Sustainability mali možnosť diskutovať o trvalo udržateľnom turizme v našom regióne. Do diskusie prijal pozvanie nový chatár z Chaty pod Chlebom Andrej Hrnčiar z Martina. Horské chatárstvo má na južných svahoch Chlebu už takmer 100-ročnú tradíciu. Chata prešla v uplynulých mesiacoch rozsiahlou rekonštrukciou a momentálne spĺňa prísne štandardy ekologickej stavby. Od dizajnu, cez odpadové riešenia, využívanie regionálnych dodávateľov pri rekonštrukcii i zásobovaní, energetický certifikát skupiny A, využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, nakladanie s odpadom a jeho separáciou až po dodržiavanie prísnych pravidiel pri pobyte (napr. zákaz ohňostrojov na Silvestra) je chata unikátnym príkladom dobrej praxe v danom segmente. Počas diskusie zazneli aj dva dôležité odkazy. Prvým bol odk

       • Majstrovstvá okresu chlapcov v basketbale
        • Majstrovstvá okresu chlapcov v basketbale

        • Po dlhej športovo-súťažnej odluke medzi strednými školami sa dňa 7. 4. 2022 uskutočnili Majstrovstvá okresu chlapcov v basketbale.

         Naši chlapci dokázali vytvoriť partiu nadšencov pre basketbal s odhodlaním “pobiťsa so súperom, hoci vedeli, že ani jeden z nich nie je aktívnym basketbalovým hráčom. Súperom odolávali výborne, s mnohými viedli vyrovnané súboje. To, čo ich posúvalo vpred, bola ich bojovnosť, súdržnosť a obrovská tímovosť.

       • Erasmus+ projekt Digital Competence and eSafety v Taliansku
        • Erasmus+ projekt Digital Competence and eSafety v Taliansku

        • V dňoch 3. 4. – 9. 4. 2022 sa dvaja učitelia nášho gymnázia (Andrea Bednárová, Marek Zadňan) a štyria študenti (Klaudia Pauková I.A, Viktória Srbová I.A, Patrícia Králová II.A Jakub Kurjak II.A) zúčastnili ďalšieho výmenného pobytu Erasmus+, tentokrát v talianskom meste Pontessieve, ktoré leží blízko Florencie.

       • Aké sú tvoje zmysly? My sme si tie naše otestovali!
        • Aké sú tvoje zmysly? My sme si tie naše otestovali!

        • Máš šiesty zmysel? Touto otázkou sa už zaoberali mnohí, ale odpovedať na ňu sa nedá dať bez skúmania. Pre tento bod sme sa rozhodli my, študenti navštevujúci predmet Biotechnológie, dňa 7. 4. 2022 navštíviť Senzorické laboratórium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sme sa zúčastnili senzorického pretestovania našich zmyslov. Celkovo sme si otestovali 4 zmysly, ktoré bežne používame pri subjektívnom hodnotení potravín. Chuť, čuch, zrak a hmat sme si mali možnosť preveriť pomocou zaujímavých techník, ktoré sme si užívali naplno, predsa nie každý za svoj život ochutná roztok glutamánu sodného, ktorý napodobňuje ázijskú kuchyňu alebo zacíti vôňu čerstvo pokosenej trávy v izbe bez okien a trávnika. Tieto všetky zaujímavosti sme si mohli na vlastnej koži vyskúšať s tímom senzorického laboratória.

       • Ocenenie pedagogického zamestnanca pri príležitosti „Dňa učiteľov“ 2022
        • Ocenenie pedagogického zamestnanca pri príležitosti „Dňa učiteľov“ 2022

        • Mgr. Tatiana Hiková už viac ako 32 rokov veľmi kvalitne, zodpovedne a s plným nasadením vykonáva prácu učiteľky matematiky a geografie.

         Získala ocenenia na celoslovenskej úrovni:

         • v roku 2009 získala cenu ministra školstva – 1. miesto v 52. ročníku celoslovenského kola súťaže Pedagogické čí
       • 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie B
        • 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie B

        • Dňa 7. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategórie B.

         Našu školu reprezentoval Ondrej Blaško z II.B. Podobne ako aj minulý rok veľmi úspešne na krajskom kole reprezentoval našu školu a získal krásne 1. miesto. Veľmi pekne mu ďakujeme a blahoželáme k dosiahnutému super výsledku.

       • Krajské kolo geografickej olympiády kategória Z
        • Krajské kolo geografickej olympiády kategória Z

        • Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády v kategórii Z, kde našu školu reprezentovali traja žiaci – Miroslav Böhme z II.B, Adam Ferianec z III.A a Peter Závodský z I.C.

         Veľkým úspechom je postup žiaka Miroslava Böhma, ktorý sa v rámci prvej desiatky Žilinského kraja umiestnil na 2. mieste.

       • GYMZA KVAPKA KRVI
        • GYMZA KVAPKA KRVI

        • Všetko sa to začalo telefonátom: “Prosím, skúste….každý jeden človek je teraz dôležitý!” S týmto apelom nás ešte v závere roka 2021 oslovila pani primárka z Národnej transfúznej služby v Žiline. Situácia s darcovstvom krvi bola naozaj kritická a krvné banky zívali prázdnotou. Neváhali sme a začali sme konať. Na našej škole sa dlhoročne usporadúvali akcie darovania krvi zamerané na prvodarcov. Počas pandémie boli všetky mobilné odbery pozastavené, a tak nezostávalo nič iné, iba rozbehnúť rozsiahlu kampaň zameranú na darcovstvo krvi.

       • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná
        • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná

        • Ema je žiačkou 1.A triedy Gymnázia Hlinská 29 v Žiline. Vzťah k literatúre sa u Emy prejavil už na základnej škole, keď ako jedenásťročná začala písať o svojich zázračných svetoch. Svorka pri Vrchu kráľov, nie je jej prvý román, no určite nebude ani posledným.

         Môžem to s istotou potvrdiť, lebo sa u Emy prejavujú všetky vlastnosti dobrého spisovateľa.

       • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník
        • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník

        • Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 44. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 30 súťažných prác z 11 stredných škôl žilinského okresu.

         Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

       • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník
        • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník

        • Dňa 28. februára 2022 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov s 9 prácami v 7 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

         Odbor 02: Matematika, fyzika

         1. miesto: Marek Jargaš, III.B

       • Erasmus+ tentokrát na Islande
        • Erasmus+ tentokrát na Islande

        • Erasmus+ tentokrát na Islande

         V dňoch 19. 2. – 26. 2. 2022 sa dvaja učitelia nášho gymnázia (Ema Rančáková, Natália Motz) a štyria študenti (Jakub Hvorečný II.A, Lívia Hybrantová III.A, Karin Kitašová III.A, Katarína Puterová III.C) zúčastnili ďalšieho výmenného pobytu Erasmus+, tentokrát v islandskom Reykjaviku. Cieľom tohto medzinárodného stretnutia, na ktorom okrem nás participovali žiaci a učitelia z ďalších krajín (konkrétne z Grécka, Islandu, Poľska, Švédska a Talianska) bolo predovšetkým nasledovné: rozšíriť znalosti o kyberšikane, elektronickom nakupovaní, a tiež prehĺbiť povedomie o stope, ktorú každý z nás v online priestore zanecháva.

       • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo
        • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo

        • Naše študentky, ktoré zvíťazili v školskom kole v prednese v ruskom jazyku v súťaži Ruské slovo Zuzana Gaňová, Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko postúpili do krajského kola. To sa konalo online formou dňa 1. 2. 2022. Dievčatám sa darilo a takto sa umiestnili: Zuzana Gaňová 4.C sa v 3.kategórii próza jednotlivci umiestnila na 3. mieste. Študentky Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko z 1.B obsadili v 3. kategórii próza kolektívy 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola.

       • Úspechy našich žiakov v okresnom a krajskom kole Olympiády v ANGLICKOM a NEMECKOM jazyku v školskom roku 2021/2022
       • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia
        • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia

        • Na našej škole sa každoročne môžu študenti zapojiť do Stredoškolskej odbornej činnosti. Sme študentkami III. ročníka, ktoré sa tento rok rozhodli v rámci svojej SOČ-ky venovať problematike dištančného vzdelávania ako záťažovej situácie. Keďže nám problematika psychického zdravia nie je ľahostajná, rozhodli sme sa v rámci jednej z častí našej odbornej činnosti – online diskusie na danú tému, osloviť tri najviac zasiahnuté skupiny. A to konkrétne študentov, učiteľov a rodičov. Do našej online diskusie sme pozvali zástupcov menovaných skupín a celkovo sme ju zastrešili odborným okom pani psychoterapeutky. Diskusia sa konala dňa 10. 02. 2022. Veríme, že aj vďaka tejto diskusii sprostredkujeme pohľady rôznych skupín na dištančnú výuku, ktoré neboli doteraz až tak veľmi konfrontované. Tiež by sme ňou rady prispeli k celkovému zlepšeniu potreby venovať sa, resp. neprestať sa venovať otázkam

        • Úspech na Krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

        • Dňa 11. 02. 2022 sa v priestoroch Gymnázia Varšavská v Žiline konalo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z dôvodu stále pretrvávajúcich pandemických opatrení sa aj tohtoročné krajské kolo realizovalo online formou. Podľa stanovených pravidiel pozostávala súťaž z troch častí, a to: písomného online testu, štylistickej úlohy a rečníckeho prejavu. Vyučujúce slovenského jazyka z viacerých stredných škôl Žilinského kraja sa spoločne stretli, aby v jednotlivých kategóriách A, B a C hodnotili kvalitu štylistických prác, ako aj rečníckych zručností jednotlivých súťažiacich.

       • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme
        • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme

        • Dňa 15. 2. sa naši seminaristi z dejepisu, rovnako ako aj budúcoroční záujemcovia o seminár zúčastnili prednášky k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Prednáška pod patronátom Krajského kultúrneho strediska v Žiline a pod odborným vedením pána historika Petra Cabadaja študentov zaujala a dozvedeli sa mnohé nové skutočnosti týkajúce sa tohto obdobia. Samotný formát prednášky zameraný na Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme bol pre študentov jedinečný a poskytol nový pohľad na danú problematiku. Pán Cabadaj následne poskytol niekoľko dobrých knižných a filmových tipov, ktoré odzrkadľujú obdobie holokaustu vo svete, ale aj na Slovensku. Na záver prednášky prebehla krátka diskusia na jednotlivé knižné a filmové tipy. Pánovi Petrovi Cabadajovi ďakujeme za spestrenie a obohatenie tejto náročnej témy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent
        • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent

        • Už druhý rok prebieha na Gymnáziu Hlínska 29, Žilina jedinečný program Show Your Talent. Tento rok sa, ako aj minulý, zapojila skupina 16tich žiakov, ktorí sú odhodlaní ukázať ich potenciál. Vznikli štyri efektívne tímy, ktoré chcú vložiť svoju energiu a čas do premeny školy. Preto sa ju rozhodli trochu pozmeniť so svojimi 4 projektmi.

       • Geografia na VŠ
        • Geografia na VŠ

        • Dňa 7. 2. sa tohtoroční seminaristi z GEO a niektorí študenti 3. ročníka zúčastnili prednášky zameranej práve na geografiu. Prednáškou nás sprevádzal Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prostredníctvom prezentácie bola gymzákom predostretá široká paleta geograficky orientovaných študijných programov. Takýmto spôsobom nerozhodnutým študentom mohol lektor pomôcť s výberom svojho vysokoškolského zamerania, keďže záverečný termín podávania prihlášok sa nenávratne blíži. Markantná časť celej prednášky bola zameraná na objasnenie toho, ako prebieha samotné štúdium na katedre. Gymzáci sa zoznámili s pojmami, akými sú: geografický informačný systém, diaľkový prieskum Zeme či GNSS - družicový navigačný systém. Práve tieto technológie využívajú študenti katedry a zopár ich prác bolo ukázaných aj našim gymnazistom. Práca s jednotlivými softvérmi vysokoškoláko

    ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

    IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

     

    kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk