• Prírodovedná trieda

      s medicínskym a prírodovedným zameraním
     • Nemecká trieda

      s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
     • Všeobecná trieda

      pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
        • Účelové cvičenie I.ročník

        • 02. novembra 2023 absolvovali žiaci prvých ročníkov účelové cvičenie. V teoretickej časti, vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z klubu Červeného kríža GYMZA, nadobudli prváci poznatky i praktické zručnosti v oblastiach topografie, civilnej ochrany a poskytovania prvej pomoci. Študenti sa aktívne zapájali, ba dokonca boli nápomocní prednášajúcim. V rámci praktickej časti sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina sa zúčastnila ekologickej aktivity: čistenia okolia Rajčianky. Počasie nám prialo a žiakom sa podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadu. Ďakujeme, že takýmto krásnym činom prispeli k zdravému životnému prostrediu v našom okolí. Druhá skupina sa s vyučujúcimi presunula na vlakovú stanicu Žilina-Záriečie. Tu ich čakalo premietanie dvoch filmov z tohtoročného festivalu Hory a mesto Žilina. Prvý film bol s protidrogovou tematikou a druhý o chlapcovi, ktorý túži snowboardovať

        • Okresné kolo vo futsale žiakov SŠ

        • Zúčastnili sme sa okresného kola vo futsle žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo 27.10.2023. Každú strednú školu reprezentovalo desaťčlenné družstvo. To naše pozostávalo z týchto študentov: Diviš Šimon (III.A), Belica Martin (III.B), Demian Peter (II.A), Koreň Pavol (II.A), Súkeník Pavol (II.A), Pekný Daniel (II.A), Lokaj Marek (II.A), Cep Marcel (II.B), Krištofík Patrik (II.C) a Kopčan Michael (II.C). Hralo sa podľa platných pravidiel futsalu. Družstvá boli rozdelené do 4 skupín a z každej skupiny postúpil prvý. Náš tým odohral dva neľahké zápasy. Žiaľ, nepodarilo sa nám prebojovať sa do ďalšieho postupového kola. Verím, že počas aktívnej účasti na súťaži nadobudli chlapci nové cenné skúsenosti, ktoré zužitkujú na ďalších, určite úspešnejších, turnajoch.

        • GYMZA #ErasmusDays 2023


        • Aj v tomto školskom roku sme sa pripojili k oslavám programu Erasmus+ a uskutočnili GYMZA #ErasmusDays 2023. O tom, že ide o veľkú udalosť, svedčí aj počet podujatí - tento rok sa ich uskutočnilo až 9635, čo je o 3339 aktivít viac ako minulý rok!
        • Školské majstrovstvá okresu študentov a študentiek v zrýchlenom šachu

        • Vo štvrtok, 19.10.2023, sa v Žiline konali Školské majstrovstvá okresu študentov a študentiek v zrýchlenom šachu. Centrum voľného času Kuzmányho 105 usporiadalo turnaj, v ktorom sa súťažilo v systéme na sedem kôl. Študentky a študenti stredných škôl súperili v rámci jednotlivých partií podľa platných pravidiel. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci prvého ročníka. Reprezentovala nás Alžbeta Martinková, Peter Pavlus, Patrik Remenec a Jakub Skukálek. Študenti nadobudli cenné skúsenosti v šachu a svoju hru ešte viac obohatili a zdokonalili. Za ich účasť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie šachové turnaje.

        • Skok do výšky ”Flop” s novým doskočiskom


        • Skok do výšky je atletická disciplína. Pretekári preskakujú horizontálnu latku umiestnenú na stojane, ktorý umožňuje presne odmerať, v akej výške je latka položená, s tým, že pretekári sa odrážajú vždy iba jednou nohou.
         Gymnázium Hlinská je škola, ktorá neustále inovuje školskú telesnú výchovu, prináša žiakom nové a netradičné veci, aby sa telesná výchova, ale aj pohyb ako taký, stal súčasťou ich životov.
         História našej školy eviduje každoročnú vianočnú súťaž v skoku do výšky s názvom “ Vianočná latka”, ktorá má na našej škole veľkú históriu a obľúbenosť. Z dôvodu dlhoročného opotrebovania dopadovej plochy nebolo možné v uvedenej súťaži posledné roky pokračovať, rovnako ani vo výučbe atletickej disciplíny v skoku do výšky. Z uvedeného dôvodu sa naša škola rozhodla zapojiť do grantového programu Žilinského samosprávneho kraja “Vráťme šport do

        • Krízová intervencia

        • – beseda s pani psychologičkou Marianou Heřmánkovou

         Krízová intervencia – beseda s pani psychologičkou Marianou Heřmánkovou

         Dňa 04. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá beseda pre seminaristov zo psychológie, ako aj vybraných žiakov III. ročníka. Našu školu navštívila pani Mariana Heřmánková, psychologička a zároveň jedna z významných osobností žilinského IPčka – internetovej psychologickej poradne pre mladých ľudí.

        • Oceňovanie bronzových a strieborných dofákov

        • Dňa 10.10.2023 som sa ako vedúca DofE zúčastnila na oceňovaní našich strieborných dofákov. Oceňovanie sa konalo V budove Žilinského samosprávneho kraja. Príhovor nám pomocou videa predniesol aj Princ Edward (garant projektu DofE ), ktorý nám venoval vľúdne slová a podporil nás aby sme v projekte pokračovali. Príhovor predniesla aj županka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová. Po veľmi krásnom príhovore si naši dofáci prevzali strieborné piny s logom DofE a strieborný diplom.

        • Literárna exkurzia v Trnave

        • Dňa 5. 10. 2023 žiaci 2.A a 2.C navštívili divadelné predstavenie Ján Palárik (a to jeho teátro) v Trnave a objavovali významné kultúrno-historické miesta slovenského Ríma (kostoly, brána Antona Bernoláka, múzeum M. Schneidera Trnavského, pamätná izba Andreja Žarnova).

         Cieľom podujatia bola výchova uvedomelého divadelného diváka, ale aj spoznávanie historických miest spojených s vývinom spisovnej slovenčiny a formovaním slovenského národa.

        • Otvorenie Amerického centra v Žiline

        • Dňa 10. 10. 2023 sa za účasti amerického veľvyslanca na Slovensku a pani županky Eriky Jurinovej v Krajskej knižnici v Žiline uskutočnilo slávnostné otvorenie Amerického centra (American Center).

         Americké centrá sú moderné a technologicky vybavené priestory určené pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí. Vytvárajú priestor na interakciu medzi Slovákmi a Američanmi a našimi dvoma krajinami. Americké centrá poskytujú informácie o USA a podporujú dobré vzťahy a porozumenie medzi Slovákmi a Američanmi. Taktiež poskytujú informácie o možnostiach štúdia v Spojených štátoch amerických, prezentujú americkú kultúru a jej hodnoty. Podporujú učiteľov angličtiny a študentov, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v angličtine.

        • EU DEŇ JAZYKOV NA GYMZE

        • EU DEŇ JAZYKOV NA GYMZE

         „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine EÚ.

         Aj tento rok si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

       • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023
        • Erasmus+ ESFS - ENERGOLAND a NITRA - 19.9.2023

        • Dňa 19.9.2023 sa vďaka projektu Erasmus+ “European Students for Sustainability” vydala skupina žiakov prírodovedného zamerania spolu s vyučujúcimi P. Bajcsiovou a A. Bednárovou za vzdelávaním mimo naše mesto.

        • Účelové cvičenie

        • Dňa 22. septembra 2023 absolvovali žiaci druhého ročníka účelové cvičenie. V teoretickej časti, vďaka pedagógom školy a dobrovoľníkom z klubu Červeného kríža GYMZA, nadobudli druháci poznatky i praktické zručnosti v oblastiach topografie, civilnej ochrany a poskytovania prvej pomoci. Študenti sa aktívne zapájali, ba dokonca boli nápomocní prednášajúcim. V rámci praktickej časti sa žiaci rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina sa presunula na Žilinskú mestskú krytú plaváreň, kde sa zúčastnili 15.ročníka plaveckej štafety. Spoločne sa našim plavcom podarilo zaplávať takmer 12km. Druhá skupina sa s vyučujúcimi presunula na Žilinské dni zdravia, ktoré sa konali na Mariánskom námestí. Žiaci si vďaka Slovenskému červenému krížu mohli vyskúšať oživovanie na figuríne, Heimlichov manéver a mali možnosť pozrieť si vybavenie sanitky. Niektorí sa dozvedeli o chorobách (rakovine) a o tom, ako pasívn

       • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023
        • ERASMUS+ METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV GYMZY - 31.8.2023

        • Posledný prázdninový pracovný deň venovali učitelia GYMZY projektom Erasmus+, a to v krásnych priestoroch Rosenfeldovho paláca. Učitelia na navzájom inšpirovali a obohacovali sa o skúsenosti. Samozrejme, že zároveň premýšľali nad možnosťami, ktoré môže Erasmus+ program priniesť škole aj do budúcnosti.

       • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov
        • Valencia - Zručnosti 21. storočia pre učiteľov a žiakov

        • V rámci projektu Erasmus+ pre profesijný rozvoj učiteľov sa naša vyučujúca Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva zúčastnila v dňoch od 10.júla do 15. júla 2023 kurzu s názvom „Zručnosti 21.storočia pre učiteľov a žiakov.“

         Kurz prebiehal v španielskom meste Valencia za účasti učiteľov z rôznych štátov Európskej únie, ako napríklad Nemecko, Taliansko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko a Island. Časová organizácia kurzu umožnila účastníkom okrem „teoretickej“ časti spoznávať aj krásy Valencie – jej historické zákutia, moderné štvrte, kulinárske špeciality a kultúrne podujatia.

       • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš
        • O digitálnych nástrojoch v chorvátskom meste Omiš

        • V dňoch od 6. do 8. júla 2023 sa konalo stretnutie v rámci projektu Erasmus+ Development through autonomy, self-responsibility and self-care: ePortfolios as a life-long-learning approach from secondary school to university (2021-1-SK01-KA220-SCH-000024680). Našu školu zastupovali tri učiteľky - Antónia Bartošová, Zuzana Bebčáková a Katarína Červencová.

       • Erasmus+ Oldenburg (Nemecko)
        • Erasmus+ Oldenburg (Nemecko)

        • V dňoch 04. 06. - 10. 06. 2023 mala skupina žiakov III.A s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka možnosť navštíviť nemecké mesto Oldenburg prostredníctvom programu Erasmus+. Už počas cesty mohli účastníci zistiť, aké krásy Nemecko ukrýva. Napriek značnej únave a neskoršiemu príchodu nestratili úsmev na tvári, a to aj vďaka vrúcnemu prijatiu zo strany nemeckých hostiteľských rodín.

       • Vráťme knihy do škôl
        • Vráťme knihy do škôl

        • Jedenásty ročník súťaže, s názvom Vráťme knihy do škôl, priniesol úspech! Je to súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť študenti z rôznych stredných i základných škôl na Slovensku a vyhrať v nej hodnotné ceny. Naša škola sa v aktuálnom ročníku umiestnila na šiestom mieste v kategórii najaktívnejších škôl. To svedčí o tom, že žiaci na našej škole sa stále zaujímajú o literatúru a v ich voľnom čase má svoje miesto i kniha. Taktiež blahoželáme Patrícii Královej z 3.A, ktorá vyhrala balíček kníh.

       • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura
        • Erasmus+ v španielskom Cambrils - mikroplasty, Barcelona a zábava v PortAventura

        • Dňa 2. 5. 2023 skupina našich žiačok (Ema a Martina z II. A, Klára a Patrícia z III. A) spoločne s vyučujúcimi Patríciou Bajcsiovou a Monikou Gdovcovou vycestovali na poslednú zahraničnú mobilitu Erasmus+ projektu Európski študenti za udržateľnosť (European Students for Sustainability - ESFS), ktorá sa uskutočnila v španielskom meste Cambrils.

       • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy
        • Prednáška: Internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy

        • Internet je takmer ideálne miestom pre získavanie informácii, komunikáciu a inšpiráciou pre rozvoj. Zároveň je však miestom veľmi nebezpečným, miestom plným nástrah. Nielen o výhodách virtuálneho priestoru treba hovoriť. Nemenej priestoru by sme mali venovať prevencii škodlivých javovo tohto novodobého výdobytku. V rámci prevencie škodlivých javov sa tomuto fenoménu venujeme aj na našej škole. V apríli sa uskutočnila prednáška s diskusiou, ktorej hlavnou témou bola internetová bezpečnosť a nenávistné prejavy, ktoré sa stali sprievodným javom negatív internetu. Odborníci z Informačnej kancelárie pre obete Žilina pripravili pre žiakov prvého ročníka zaujímavý program, ktorý reflektoval túto problematiku, ktorá je blízka študentom, ale aj každému užívateľovi internetu. Prednáška je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, nad ktorým drží patronát Odbor prevencie kriminality

    ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

    IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

     

    kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk