• Prírodovedná trieda

   s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informačných technológií.
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     • Pred dvoma týždňami sa naša trieda 1.B zúčastnila akcie „Noc výskumníkov“, ktorá sa konala v obchodnom centre Mirage v Žiline. Videli a navštívili sme tam rôzne stánky zamerané hlavne na biológiu a techniku, no boli tam aj stánky zamerané na fyziku, chémiu, či geografiu. Rozdelili sme sa do dvojíc a našou úlohou bolo si vybrať jeden zo stánkov a urobiť o ňom projekt. Robenie samotných projektov nebol ten najkratší proces, no nakoniec sme to úspešne zvládli a samotné projekty odovzdali. Tie najlepšie projekty boli ohodnotené z predmetu, ktorého sa dná práca týkala. Musím povedať, že toto podujatie mi rozšírilo vedomosti, obzory a znalosti a dovolím si tvrdiť, že sa to celej triede vrátane mňa páčilo a boli sme milo prekvapení, ako sa niektoré témy dajú zaujímavo spracovať, ale aby som nepísala len o samých pozitívnych vlastnostiach, tak tu vypichnem aj pár chybičiek, teda vlastne len j

    • Keď sa Štefánik stretne s Báthoryčkou
     • Keď sa Štefánik stretne s Báthoryčkou

     • V utorok 8. 10. 2019 sme sa my, žiaci 3. ročníka, zúčastnili v sprievode p. uč. Ďureka a p. uč. Krajčovičovej literárno-dejepisnej exkurzie.
      Prvou zastávkou boli Košariská, rodisko M. R. Štefánika. Ako to už v našej histórii býva, vzrastom malý, ale pre národ veľký muž sa narodil v malom domčeku. Dnes tu sídli jeho múzeum. Sprievodca nám podal výklad o jeho zaujímavom živote, politickej či vedeckej činnosti. Prezrieť sme si mohli nielen veci z jeho parížskeho bytu, ale aj z frontu. V poslednej miestnosti boli vystavené aj jeho osobné veci, ktoré mal so sebou v osudný deň 4. mája 1918 pri páde lietadla.
      Naša ďalšia cesta nemohla smerovať nikde inde ako na Bradlo. Po vystúpení z autobusu nám ale zmrzol úsmev na tvári. Nebolo to kvôli ceste nahor. Výrazne k tomu prispel silný severák. Že by sa tak cítil Štefánik v lietadle? Toto miesto má tiež troch záhadnú atmosféru. Nie je to typ

    • Literárno-dejepisná exkurzia v Čadci
     • Literárno-dejepisná exkurzia v Čadci

     • Dňa 20. 9. 2019 sme sa ako žiaci z Gymnázia Hlinská, ktorí navštevujeme predmet Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry, zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Čadci. Navštívili sme Kysucké múzeum, v ktorom sme absolvovali aj prednášku o významných osobnostiach, ktoré majú korene práve na Kysuciach, ako napríklad Ján Palárik, Jozef Króner či americký astronaut Eugene Cernan. Po prednáške sme mali možnosť prezrieť si interaktívnu výstavu o živote a ochrane živočíšnych druhov. Nemuseli sme ju vnímať len očami, ale mohli sme pri rôznych aktivitách zapojiť aj ostatné zmysly, ako sluch a hmat. Neskôr sme sa presunuli na drotársku výstavu aj s malou prednáškou, ktorá nám ukázala život a prácu drotárov od počiatkov tohto tvorivého remesla, vrátane ich výrobkov.

    • Exkurzia v Martine
     • Exkurzia v Martine

     • Dňa 1. 10. 2019 sme sa my, trieda 2.C, spolu s ďalšími študentami z vedľajších tried 2.A a 2.B zúčastnili na exkurzii v Martine. Navštívili sme Slovenskú národnú knižnicu, aby sme objavili históriu nášho rodného jazyka a literatúry. Táto exkurzia bola náučná pre všetkých študentov, oboznámili sme sa s činnosťou knižnice, ako sa knihy rekonštruujú a súčasne aj s najmenšou knihou, ktorá je v depozite SNK, rovnako sme mali možnosť vidieť najhodnotnejší exemplár. Vo vstupných priestoroch SNK sme mali možnosť vidieť výstavu k 100. výročiu smrti M. R. Štefánika. Po vzhliadnutí materiálov nás čakala prehliadka budovy. Našou ďalšou zastávkou bol známy Martinský cintorín, kde nás čakala menšia aktivita od pedagogických pracovníkov, čo bolo nachádzanie náhrobných kameňov národovcov. Vďaka technologickým vymoženostiam cintorína, bola táto aktivita ľahko splniteľná. Okrem toho sme si pozreli budo

    • Gymnázium Hlinská na kontaktnom seminári pre program ERASMUS+
     • Gymnázium Hlinská na kontaktnom seminári pre program ERASMUS+

     • V dňoch 2. - 4. októbra 2019 sa v Bratislave konal kontaktný seminár pre spoluprácu školských partnerstiev. Akciu organizovala Národná agentúra SAAIC a spolu sa na nej zúčastnilo 20 krajín zastúpených 46 účastníkmi. Seminár bol okrem budovania partnerstiev zameraný na tému vyučovania orientovaného na žiaka. Účastníci boli zástupcami rôznych sektorov vzdelávania (od primárneho až po univerzitné) a hlavným cieľom bolo nadviazanie nových kontaktov v oblasti spolupráce škôl a strategických partnerstiev. Našu školu zastupovala Zuzana Bebčáková a spoločne s partnermi z Nemecka, Fínska, Chorvátska a Turecka pracovali na námetoch pre nové projekty.

    • BOARDGAMES AS A TOOL FOR INCLUSION
     • BOARDGAMES AS A TOOL FOR INCLUSION

     • Začiatkom nového školského roka vzniklo množstvo spoluprác. Jednou z nich je spolupráca s organizáciou SYTEV, vďaka ktorej majú nielen žiaci, ale aj my učitelia možnosť zapojiť sa do programu ERASMUS+.

      V dňoch od 22. 9. – 27. 9. 2019 sme sa v Španielsku zúčastnili tréningového kurzu s názvom Boardgames as a tool for inclusion.

    • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu
     • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu

     • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine .

      Vo štvrtok, 26.09.2019, si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

     • Zapoj sa aj ty do DofE!

     • Chceš sa stretnúť s členom britskej kráľovskej rodiny?

      Pridaj sa do tímu DofE, ktorý rozbieha svoju činnosť na našom gymnáziu.

      Rozvíjaj svoje schopnosti a talent.

      A možno aj tebe príde odovzdať cenu prin Edward tak, ako tomu bolo v roku 2017.

      Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí. Vďaka tomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

    • Prázdninová víkendovka motivovala jedinečnú gymzácku iniciatívu
     • Prázdninová víkendovka motivovala jedinečnú gymzácku iniciatívu

     • Aktívni študenti Gymnázia Hlinská sa rozhodli, že niektoré krúžky si zoberú viac pod svoje krídla. Na neformálnom vzdelávaní v Oščadnici sa učili, ako na to.

      Na podlahe konferenčnej miestnosti sú položené štyri kôpky. Na každej je veľký list papiera, dvadsať špagiet, meter papierovej lepiacej pásky a špagátu. Medzi nimi tróni jeden marshmallow. K jednotlivým kôpkam sa pomaly zoskupujú študenti a sadajú si na podlahu.

    • EXKURZIA V SPAĽOVNI ODPADU SPITTELAU VO VIEDNI
     • EXKURZIA V SPAĽOVNI ODPADU SPITTELAU VO VIEDNI

     • Dňa 25. 9. 2019 sme sa spolu s 13 vybranými žiakmi nášho gymnázia v rámci spolupráce so Strojníckou fakultou – Katedrou energetickej techniky Žilinskej univerzity zúčastnili opätovne aj v tomto školskom roku odbornej exkurzie do spaľovne odpadu Spittelau vo Viedni.

      Na úvod exkurzie mali naši žiaci možnosť zavítať do centra mesta, pozrieť si tu zaujímavé historické budovy, občerstviť sa a popri tom si vyskúšať svoje cudzojazyčné zručnosti v praxi. Po krátkej prehliadke mesta sme mali na programe samotnú návštevu spomínanej spaľovne.

    • Školský rok 2019/20 spustila GYMZA v novom šate
     • Školský rok 2019/20 spustila GYMZA v novom šate

     • Dňa 28. 08. 2019, v čase, keď vrcholia posledné prípravy na úspešné začatie nového školského roka, sa celá naša Gymza vrátane učiteľského zboru zapojila do nových aktivít a projektov s organizáciou SYTEV (organizácia práce s deťmi a mládežou). O tejto organizácii a všetkých aktivitách a úlohách, ktoré plní a nie len o tom, nám prišiel porozprávať Lukáš Hrošovský, ktorý sa aktívne zapája do diania a života mladých ľudí, študentov nielen na Slovensku.

    • Prezentácie o štúdiu v zahraničí oslovili našich štvrtákov
     • Prezentácie o štúdiu v zahraničí oslovili našich štvrtákov

     • V stredu a vo štvrtok 18. a 19. septembra sa uskutočnili prezentácie škandinávskych a britských vysokých škôl pre študentov štvrtého ročníka.

      Organizácie Scandinavianstudy a Cambridgestudy sa sústreďujú na pomoc študentom s prihlásením a štúdiom na vysokých školách v zahraničí. Prezentujúcimi boli bývalí študenti, ktorí na vybraných univerzitách študovali.

     • Futurikon 2019

     • Žiaci tretieho ročníka mali dňa 16. 09. 2019 príležitosť zúčastniť sa akcie Futurikon v priestoroch Žilinskej univerzity. Žiaci sa mohli zapojiť do súťaží a vyhrať rôzne zaujímavé ceny. Počas akcie mali tiež možnosť zúčastniť sa workshopov zo všetkých možných oblastí súvisiacich so štúdiom na tejto univerzite. Prednášky o digitálnom marketingu, rozvoji biznisu na webe, komunikácii či online športoch a ich vplyve na celosvetovú športovú scénu prispeli do žiackej perspektívy ohľadom výberu odboru, ktorý by chceli v budúcnosti študovať.

     • 42. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

      opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

      Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

      Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

    • Deň polície
     • Deň polície

     • Každoročne sa v našom meste koná niekoľko akcií. Jednou z nich bola aj akcia DEŇ POLÍCIE. V tento deň si naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka mohli z blízka pozrieť simulovaný zásah policajtov proti výtržníkom, zásah kukláčov, či rukojemnícku drámu. V rámci tejto akcie si policajný zbor pripravil aj názornú ukážku sebaobrany či zlaňovanie z výšky.

     • Projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“

     • Počas mesiacov september a október 2019 bude na našej škole prebiehať projekt v rámci grantového programu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2019“. Projekt pod názvom „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“ sa primárne zameriava na tematiku nepravdivých či vedome skreslených informácií, jeho hlavným cieľom je predovšetkým zvýšiť informovanosť žiakov v oblasti prevencie pred dezinformáciami v mediálnom priestore.

     • Oznámenie o začiatku školského roka 2019/2020

     • Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že slávnostný začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 v telocvični školy:

      • pre žiakov 1. ročníka o 8.00 hod.
      • pre žiakov 2. ročníka o 8.30 hod.
      • pre žiakov 3. ročníka o 9.00 hod.
      • pre žiakov 4. ročníka o 9.30 hod.

      Podrobnejšie informácie poskytnú triedni učitelia v triede po slávnostnom začiatku školského roka dňa 2. septembra 2019.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk