• Prírodovedná trieda

   s medicínskym a prírodovedným zameraním
  • Nemecká trieda

   s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka ako príprava na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom I. a II. stupňa.
  • Všeobecná trieda

   pre nadobudnutie nadštandardného rozhľadu v cudzích jazykoch a humanitných, prírodovedných a technických predmetoch.
    • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná
     • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná

     • Ema je žiačkou 1.A triedy Gymnázia Hlinská 29 v Žiline. Vzťah k literatúre sa u Emy prejavil už na základnej škole, keď ako jedenásťročná začala písať o svojich zázračných svetoch. Svorka pri Vrchu kráľov, nie je jej prvý román, no určite nebude ani posledným.

      Môžem to s istotou potvrdiť, lebo sa u Emy prejavujú všetky vlastnosti dobrého spisovateľa.

    • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník
     • OKRESNÉ KOLO SOČ - 44. ročník

     • Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 44. ročník. Naša škola bola opätovne garantom tohto kola súťaže, do ktorého bolo zapojených 30 súťažných prác z 11 stredných škôl žilinského okresu.

      Žiaci prezentovali a obhajovali svoje práce online prostredníctvom videokonferencií pred členmi odborných hodnotiacich komisií.

    • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník
     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník

     • Dňa 28. februára 2022 sa našej škole konala prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo 11 žiakov s 9 prácami v 7 súťažných odboroch. Pred hodnotiacimi komisiami odprezentovali svoje práce veľmi úspešne.

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      1. miesto: Marek Jargaš, III.B

    • Erasmus+ tentokrát na Islande
     • Erasmus+ tentokrát na Islande

     • Erasmus+ tentokrát na Islande

      V dňoch 19. 2. – 26. 2. 2022 sa dvaja učitelia nášho gymnázia (Ema Rančáková, Natália Motz) a štyria študenti (Jakub Hvorečný II.A, Lívia Hybrantová III.A, Karin Kitašová III.A, Katarína Puterová III.C) zúčastnili ďalšieho výmenného pobytu Erasmus+, tentokrát v islandskom Reykjaviku. Cieľom tohto medzinárodného stretnutia, na ktorom okrem nás participovali žiaci a učitelia z ďalších krajín (konkrétne z Grécka, Islandu, Poľska, Švédska a Talianska) bolo predovšetkým nasledovné: rozšíriť znalosti o kyberšikane, elektronickom nakupovaní, a tiež prehĺbiť povedomie o stope, ktorú každý z nás v online priestore zanecháva.

    • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo
     • Úspechy študentiek v súťaži Ruské slovo

     • Naše študentky, ktoré zvíťazili v školskom kole v prednese v ruskom jazyku v súťaži Ruské slovo Zuzana Gaňová, Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko postúpili do krajského kola. To sa konalo online formou dňa 1. 2. 2022. Dievčatám sa darilo a takto sa umiestnili: Zuzana Gaňová 4.C sa v 3.kategórii próza jednotlivci umiestnila na 3. mieste. Študentky Marharyta Kravtsova a Anastasiia Pereviazko z 1.B obsadili v 3. kategórii próza kolektívy 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola.

    • Úspechy našich žiakov v okresnom a krajskom kole Olympiády v ANGLICKOM a NEMECKOM jazyku v školskom roku 2021/2022
    • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia
     • Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia

     • Na našej škole sa každoročne môžu študenti zapojiť do Stredoškolskej odbornej činnosti. Sme študentkami III. ročníka, ktoré sa tento rok rozhodli v rámci svojej SOČ-ky venovať problematike dištančného vzdelávania ako záťažovej situácie. Keďže nám problematika psychického zdravia nie je ľahostajná, rozhodli sme sa v rámci jednej z častí našej odbornej činnosti – online diskusie na danú tému, osloviť tri najviac zasiahnuté skupiny. A to konkrétne študentov, učiteľov a rodičov. Do našej online diskusie sme pozvali zástupcov menovaných skupín a celkovo sme ju zastrešili odborným okom pani psychoterapeutky. Diskusia sa konala dňa 10. 02. 2022. Veríme, že aj vďaka tejto diskusii sprostredkujeme pohľady rôznych skupín na dištančnú výuku, ktoré neboli doteraz až tak veľmi konfrontované. Tiež by sme ňou rady prispeli k celkovému zlepšeniu potreby venovať sa, resp. neprestať sa venovať otázkam

     • Úspech na Krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 11. 02. 2022 sa v priestoroch Gymnázia Varšavská v Žiline konalo Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z dôvodu stále pretrvávajúcich pandemických opatrení sa aj tohtoročné krajské kolo realizovalo online formou. Podľa stanovených pravidiel pozostávala súťaž z troch častí, a to: písomného online testu, štylistickej úlohy a rečníckeho prejavu. Vyučujúce slovenského jazyka z viacerých stredných škôl Žilinského kraja sa spoločne stretli, aby v jednotlivých kategóriách A, B a C hodnotili kvalitu štylistických prác, ako aj rečníckych zručností jednotlivých súťažiacich.

    • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme
     • Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme

     • Dňa 15. 2. sa naši seminaristi z dejepisu, rovnako ako aj budúcoroční záujemcovia o seminár zúčastnili prednášky k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Prednáška pod patronátom Krajského kultúrneho strediska v Žiline a pod odborným vedením pána historika Petra Cabadaja študentov zaujala a dozvedeli sa mnohé nové skutočnosti týkajúce sa tohto obdobia. Samotný formát prednášky zameraný na Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme bol pre študentov jedinečný a poskytol nový pohľad na danú problematiku. Pán Cabadaj následne poskytol niekoľko dobrých knižných a filmových tipov, ktoré odzrkadľujú obdobie holokaustu vo svete, ale aj na Slovensku. Na záver prednášky prebehla krátka diskusia na jednotlivé knižné a filmové tipy. Pánovi Petrovi Cabadajovi ďakujeme za spestrenie a obohatenie tejto náročnej témy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent
     • Premeny školy vďaka programu Show Your Talent

     • Už druhý rok prebieha na Gymnáziu Hlínska 29, Žilina jedinečný program Show Your Talent. Tento rok sa, ako aj minulý, zapojila skupina 16tich žiakov, ktorí sú odhodlaní ukázať ich potenciál. Vznikli štyri efektívne tímy, ktoré chcú vložiť svoju energiu a čas do premeny školy. Preto sa ju rozhodli trochu pozmeniť so svojimi 4 projektmi.

    • Geografia na VŠ
     • Geografia na VŠ

     • Dňa 7. 2. sa tohtoroční seminaristi z GEO a niektorí študenti 3. ročníka zúčastnili prednášky zameranej práve na geografiu. Prednáškou nás sprevádzal Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prostredníctvom prezentácie bola gymzákom predostretá široká paleta geograficky orientovaných študijných programov. Takýmto spôsobom nerozhodnutým študentom mohol lektor pomôcť s výberom svojho vysokoškolského zamerania, keďže záverečný termín podávania prihlášok sa nenávratne blíži. Markantná časť celej prednášky bola zameraná na objasnenie toho, ako prebieha samotné štúdium na katedre. Gymzáci sa zoznámili s pojmami, akými sú: geografický informačný systém, diaľkový prieskum Zeme či GNSS - družicový navigačný systém. Práve tieto technológie využívajú študenti katedry a zopár ich prác bolo ukázaných aj našim gymnazistom. Práca s jednotlivými softvérmi vysokoškoláko

    • Školské kolo súťaže Ruské slovo
     • Školské kolo súťaže Ruské slovo

     • Dňa 15. 12. 2021 sa v online priestore na Teams-e uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese ruskej prózy a poézie na tému „Ruské rozprávky“. Do súťaže sa zapojilo 8 študentov. Študenti súťažili v dvoch kategóriách prózy : dvojice a jednotlivci.

      V kategórii próza - dvojice sa na 1. mieste umiestili: Anastasiia Pereviazko a Marharyta Kravets (1.B) s rozprávkou Slamený býčok. Na 2. mieste sa s rozprávkou Máša a medveď umiestnili Ivana Hvolková a Ján Krajčík (3.C) a na treťom mieste s rozprávkou Líška a bocian Simona Treskoňová a Ivana Ukropová z 3.C.

    • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety
     • Medzinárodné stretnutie projektu ERASMUS+ Digital competences and eSafety

     • V dňoch 15. - 19. novembra 2021 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie v rámci programu ERASMUS+ v poľskom meste Grójec. Hostiteľskou školou bolo Liceum Ogolnoksztalcace im. Piotra Skargi. V rámci projektu Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete pracovalo šesť krajín - Poľsko, Grécko, Taliansko, Slovensko, Island a Švédsko na témach bezpečnosť na internete, používanie smartfónov a závislosť na internete. Študenti a učitelia sa snažili spoločne nájsť nové odpovede a prístupy týkajúce sa témy. Stretnutie bolo obohatené odbornými seminármi realizovanými na Technickej univerzite vo Varšave, prednáškami a workshopmi v škole, ktoré boli vedené odborníkmi a učiteľmi školy. Okrem spolupráce a nových poznatkov mali účastníci možnosť spoznať mesto Varšava, navštíviť Múzeum varšavského povstania a Kopernikovo vedecké centrum. Stretnutie bolo úžasnou ukážkou poľskej pohostinnosti a odbor

    • Pozor súťaž !!! - NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC
    • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • kategória 2A: KOMISIA: Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Natália Motz

      1. miesto: Timotej Jambrich, II.B
      2. miesto: Samuel Janík, II.B
      3. miesto: Jakub Šťastný, II.B

      kategória 2B: KOMISIA: Mgr. Monika Gdovcová, Mgr. Natália Motz

      1. miesto: Emma Naomi Boorová, IV.B
      2. miesto: Adam Orlinský, IV.A
      3. miesto: N
    • Literárna Senica Ladislava Novomeského
     • Literárna Senica Ladislava Novomeského

     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo slávnostné online vyhodnotenie najlepších prác tejto celoslovenskej súťaže. Našu školu reprezentoval Marián Šintaj zo 4.C triedy v II. kategórii s poéziou, kde získal pekné 2. miesto.

      K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivých síl.

      H. Krajčovičová

    • 3. vydanie časopisu Gymzák
    • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete
     • Projektový deň – Bezpečne v triede aj na internete

     • Príjemná a bezpečná atmosféra v škole je jedným z najdôležitejších predpokladov spokojného študenta, ale aj kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Atmosféru bezpečia a rešpektu sa snažíme na našej škole pestovať neustále. Každá nová aktivita, rada a pomoc je však vždy vítaná a prínosná. Do tejto kategórie možno určite zaradiť akciu, ktorá prebehla na našej škole 9.11. Projektový deň pre nás pripravili odborníci z organizácie EDUMA, v spolupráci s našimi vyučujúcimi. Cez zážitkové aktivity a besedu s odborníčkou sme zaostrili na tematiku šikany i kyberšikany. Spoločne sme sa tak snažili posilniť atmosféru bezpečia a rešpektu. Z reakcií zúčastnených možno konštatovať, že sa to podarilo.

    • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi
     • READYCON 2021 aj s našimi štvrtákmi

     • Žijeme v dobe umelej inteligencie, robotizácie a automatizácie. Žijeme v dobe, kedy je pokrok nezastaviteľný. Týka sa to všetkých oblastí života. Inak to nie je ani na trhu práce. Budúca profesia je téma, ktorá je dôležitá pre každého mladého človeka. Inak to nie je ani s našimi študentmi. Tobôž maturantmi. Tí stoja na prahu rozhodovania sa o svojej budúcnosti. Ktorým smerom sa vybrať? Ktorá profesia naplní ich očakávania a sny o budúcnosti? Pomôcť v rozhodovaní im mohla poskytnúť najväčšia online konferencia na Slovensku, prinášajúca najnovšie poznatky o trhu práce – READYCON. Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk