• Novinky

    • Festival ľudskosti
     • Festival ľudskosti

     •    Rada mládeže Žilinského kraja s organizačným tímom mladých ľudí vyzvala rôzne mládežnícke zoskupenia v Žilinskom kraji, aby sa zapojili do Festivalu ľudskosti mladých ľudí. Naše gymnázium nebolo výnimkou a ihneď sa zapojilo do tohto projektu. (28. 9. – 30. 8.)

         Prostredníctvom aktivít sme sa rozhodli podporiť motto festivalu: ”Ideme robiť svet krajším a ľudskejším!“ Darovaním  červených a bielych ruží, žiacky parlament rozjasnil všedný deň našich učiteľov vyčaril úsmev na ich tvárach. Do čarovnej krabičky študenti vložili napísané milé odkazy pre svojich rovesníkov a tie im boli následne doručené. V tajomných skrýšach školy sa ukryli sladké dobroty, ktoré boli energetickou podporou pre mozgové bunky našich žiakov

    • Slávnostné vyhodnotenie Ceny Absynt a úspešná GYMZA
     • Slávnostné vyhodnotenie Ceny Absynt a úspešná GYMZA

     •    Dňa 23. 09. 2022 sme sa ako zapojená škola zúčastnili slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže „Cena Absynt – škola reportáže“.

         Slávnostné ukončenie v poradí už 5. ročníka sa konalo v priestoroch Novej synagógy v rámci Žilinského literárneho festivalu a okrem súťažiacich sa ho zúčastnili aj ďalší milovníci literatúry. Okrem vyhodnotenia jednotlivých súťažných kategórií (Recenzia, Reportáž, Rečníctvo) si diváci tiež vypočuli zaujímavé rozhovory s novinármi, porotcami a dozvedeli sa tiež výsledky hlasovania o najobľúbenejšiu tohtoročnú reportážnu knihu.

         Pre našu školu to však nebol hocijaký deň. Z podujatia sme si totiž odniesli hneď niekoľko ocenení – či už v podobe 3. miesta pre Júliu Caránkovú (IV. B) v kategórii Recenzia alebo čestného uznania pre Patrika Šošku (III. A).

         Najväčší úspech dosiahol náš žiak Samuel Michel (III. C), ktorý sa so svojím rečníckym prejavom prebojoval do užšieho kola spolu s ďalšími šiestimi rečníkmi a v priestoroch Novej synagógy sme si mohli vypočuť jeho prejav aj naživo. Nakoniec si odniesol úžasné 1. miesto a obrovský potlesk publika.

         Veríme, že táto súťaž si nájde pokračovateľov aj v nasledujúcich ročníkoch a že záujem našich žiakov o čítanie a tvorbu vlastných textov neochabne ani v budúcnosti.

         Ešte raz ďakujeme a všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

      K. Červencová

    • Učebňa pod holým nebom
     • Učebňa pod holým nebom

     •    Projekt s názvom "Učebňa pod holým nebom" prebiehal na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline od apríla do septembra 2022. Jeho hlavným cieľom bolo zrevitalizovať málo využívaný priestor školského átria a formovať vzťah mladých ľudí k prírode a životnému prostrediu. Prostredníctvom novovysadených rastlín, bylín a stromov vznikla komunitná záhrada a náučný chodník, ktoré budú slúžiť ako edukačný i relaxačný priestor v exteriéry školy. Do realizácie projektu sme zapojili žiakov a učiteľov gymnázia  ako i žiakov okolitých základných škôl. Na splnenie zadefinovaných cieľov sme využili činnosti, ktoré súviseli s výchovno-vzdelávacím procesom (tvorba popisných tabuliek s názvom rastlín, kríkov a stromov) ako aj s úpravou vonkajších priestorov (átria).

         Zadefinované úlohy sme riešili s finančnou podporou Nadácie KIA Slovakia v rámci programu Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity ako aj s podporou SRRZ RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Získané finančné prostriedky sme použili na nákup dreveného altánku, bylín, stromov a vyvýšených záhonov do školského átria.

       

      Kitašová K.

    • Erasmus+ GYMZA teambulding
     • Erasmus+ GYMZA teambulding

     •    Naše úspešné projekty Erasmus+ European Students for Sustainability (Európsky študenti za trvalú udržateľnosť) a Digital Competence and eSafety (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) spojili svoje sily a v dňoch 16.-17.9.2022 sa sústredili na prípravu blížiacich sa projektových týždňov na Slovensku. Študenti zapojení do oboch projektov sa počas teambuldingu zamerali nielen na vzájomné spoznávanie sa, ale aj na prípravu zaujímavých aktivít pre našich zahraničných hostí. Spoločná práca pod facilitátorskym dohľadom koordinátoriek priniesla svoje ovocie a študenti vytvorili a odskúšali množstvo zaujímavých nápadov. Teambuildingu v Strečne sa zúčastnilo 27 členov Gymza Erasmus+ tímu a okrem pracovného nasadenia si odniesli aj spoločné zážitky z výletu či kooperatívnych aktivít. 

       

      Svoje pocity z aktivity opísala aj Martina Chládeková z 2.A:

         “Za mňa bol teambuilding veľmi prospešný, hlavne preto, lebo som bližšie spoznala svojich spoluúčastníkov. Síce niekedy som sa cítila, že už som príliš dlho za počítačom, ale nálada v kolektíve mi dávala energiu dokončiť úlohy. Som veľmi spokojná s našimi nápadmi a dúfam, že sa budú aktivity páčiť aj našim budúcim zahraničným hosťom. Taktiež ma potešila aj zaslúžená prechádzka k pamätníku na konci prvého dňa. Som si istá, že pani učiteľky boli a aj stále sú spokojné s našou prácou,  tak ako my. Teším sa na ďalšie spoločné zážitky s našim Erasmus+ tímom a verím, že budeme rovnako úspešní ako na tomto teambuildingu. “

       

         Anglickú verziu spätnej väzby od Maťky si môžete, spolu s ďalšími informáciami o jednom z projektov, prečítať na stránke https://dces-erasmus.eu/erasmus-slovak-students-teambuilding/

       

      Zuzana Bebčáková a Patrícia Bajcsiová, koordinátorky projektu

    • LESK A BIEDA V ZÁVISLOSTI
     • LESK A BIEDA V ZÁVISLOSTI

     •    V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline sa na Gymnáziu Hlinská 29, v Žiline uskutočnila 19. septembra 2022 prednáška o vplyve látkových závislostí na človeka, dôležitosti prevencie a informovanosti o ochrane duševného zdravia.

         Prednášku viedol pán AIi Káli – zakladateľ A-klubu v Tornali, ktorý súčasne prevádzkuje linku pomoci pre tých, ktorí chcú skoncovať s alkoholom.

         Študentov upútali autentické príbehy hostí, pochopili význam a zmysel prevencie v tejto oblasti.

      Mgr. H. Krajčovičová

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     •    Vážení rodičia,

       

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 20. septembra 2022 (utorok) v priestoroch školy.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. ročník je o 16.45 hod. a pre II. – IV. ročník je o 17.15 hod.

           

         Tešíme sa na stretnutie.

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

    • Letný kemp 2022 na Gymze
     • Letný kemp 2022 na Gymze

     •    Od utorka 30. 8. 2022  sme opäť spustili Letný kemp na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Zameraný bol na rozvoj čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti našich gymnazistov, ale i na spoznávanie nových spolužiakov a učiteľov školy. Okrem času stráveného v priestoroch budovy gymnázia nám počasie dovolilo vyjsť i do átria, zahrať sa zábavné hry ako aj bádať  a riešiť rôzne úlohy. Nezabudli sme ani na prírodu  a prostredie okolo nás, ktoré sme vyčistili, postavili sme búdky pre vtáky, zrenovovali lavičky, vysadili bylinkové záhony a vrátili sme sa v čase s pánom Jozefom pri odhaľovaní krásy slovenského folklóru a rezbárskeho umenia. Ani sme sa nenazdali a bol piatok 2. 9. 2022, ktorý sme ukončili slávnostným odovzdávaním certifikátov.

         Aj tohtoročný kemp sa niesol v úžasnej atmosfére a za to vďačíme všetkým šikovným účastníkov, našim skvelým prefektom ako aj učiteľom, ktorí  boli jeho súčasťou.

    • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE
     • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE

     • Všetkých nás potešilo, že sme  mohli začiatok školského roka 2022/2023 prežiť spoločne v priestoroch našej GYMZY. Po dvoch „neštandardných“ rokoch veríme, že tento bude prebiehať pokojne so všetkým, čo k stredoškolskému životu patrí.

      Prajeme úspešný nový školský rok 😊

    • Adaptačný týždeň 2022
     • Adaptačný týždeň 2022

     •    Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia absolvovali v dňoch 5. 9. až 8. 9. 2022 adaptačný týždeň. Prvákom spríjemňovali tieto dni prefekti, ktorí im pripravili zaujímavý program. Novi prváci sa pomocou rôznych aktivít zoznámili so svojimi spolužiakmi, staršími žiakmi ale aj s prostredím budovy školy. Cieľom prefektov bolo, aby si prváci utužili kolektív a aby si zvykli na nove prostredie. Zúčastnili sa aj pobytu v parku, ktorým sme adaptačný týždeň zakončili. Dúfame, že týmto absolvovaním tohto programu úspešne vkročia do nového školského roka 2022/2023.

         Adaptačný týždeň sa organizoval po dobu štyroch dní, za ktoré prefekti oboznámili prvákov so životom na škole, rozprávali sa o tom, čoho sa netreba obávať a čo môžu žiaci očakávať. Žiaci si poobzerali aj naše priestory školy v rýchlej prehliadke celej budovy. Zároveň sa žiakom predstavovali tohtoročné kluby a krúžky. Prváci absolvovali aj program „efektívne učenie“, ktorý sa zameriava na uplatňovanie zmysluplného učenia a maximalizácia schopností sa efektívne učiť. Žiaci trávili aj veľa času s ich triednymi učiteľmi a pomimo toho absolvovali s prefektami rôzne aktivity a hry. Posledný deň navštívili aj park, kedy nám počasie skutočne poprialo. Žiaci mali za úlohu v parku prejsť 8 stanovísk s aktivitami, ktoré si pre nich pripravili prefekti. Po splnení všetkých stanovísk ich čakala sladká odmena.

       

         „Mňa to osobne bavilo tiež – spoznal som prvákov, upevnil si vzťahy s ostatnými prefektami a veľmi veľa sa nasmial.“

         „Zo začiatku bolo ťažké sa s prvákmi rozprávať, lebo boli veľmi tichý, ale neskôr boli príjemní a bolo skvelé ich spoznať.“

         „Je zaujímavá skúsenosť povedať 30 žiakom, aby sa postavili a oni vás počúvajú a naozaj sa postavia. Potom im poviete, aby spravili kruh a oni ho spravia. Naozaj výnimočná skúsenosť mať možnosť s nimi pracovať a absolvovať rôzne aktivity.“

         „Najviac sa mi na adaptačnom týždni páčilo sledovať, ako sa medzi žiakmi robia skupinky a postupne sa medzi sebou spoznávajú viac a viac.“

         „Je skvelé byť inšpiráciou a poskytovať prvákom obraz o tom, čo všetko sa na strednej škole dá robiť. Niekedy je to až boj o vplyv, nakoľko každý klub a krúžok si chce získať žiakov, ale najmä to je široký výber záujmov.“

         „Teším sa, keď sa prváci stanú pravými Gymzákmi. Neviem sa dočkať na moment, kedy sa s nimi stretnem na imatrikuláciách.“

      Prefekti

       

         „Moja najväčšia vďaka patrí všetkým prefektom z druhého ročníka. Prefekti si naozaj dali záležať, aby priniesli žiakom ten najlepší začiatkoškolský zážitok. Skvelým zábavným duchom nenakazili len prvákov, ale aj mňa, za čo som im veľmi vďačný. Veľká vďaka patrí aj triednym učiteľom prváckych tried za ich príjemný a humorný prístup, ktorý si boli schopný udržať i napriek všetkým povinnostiam z triednictva a adaptačného týždňa. Vďaka aj pani riaditeľke za veľkú výpomoc pri každej potrebe a za možnosť adaptačný týždeň organizovať. Teší nás, že môžeme pre žiakov vytvárať príjemný priestor na adaptovanie sa novému kolektívu a prostrediu.“

      Organizátor prefektov Patrik Šoška

       

         V najbližších dňoch sa dozvieme aj ako na to reagujú prváci v krátkych dotazníkoch, ale veríme, že ich tento program naozaj potešil a veríme, že im pomohol úspešne vkročiť do nového školského roka 2022/2023.

    • Získali sme BRONZ!
     • Získali sme BRONZ!

     •    V rámci programu Erasmus+ Digital Competence eSafety sa nám na našej škole podarilo získať bronzovú značku z bezpečnosti na internete. Akreditačný systém eSafety umožňuje používateľom posúdiť úroveň online bezpečnosti ich školy podľa súboru kritérií na určenie silných a slabých stránok. Vďaka tejto akreditácii a podpornému systému máme vytvorené medzinárodné prostredie na interakciu a zdieľanie skúseností z oblasti bezpečnosti na internete. Veríme, že budúci rok bude naša škola ešte úspešnejšia.

      Erasmus tím.

       

      We´ve got BRONZE!

       

         As part of the Erasmus+ Digital Competence eSafety program, our school managed to get a bronze label for eSafety. The eSafety accreditation system allows users to assess their school's level of online security against a set of criteria to determine strengths and weaknesses. Thanks to this accreditation and support system, we have created an international environment for interaction and sharing experience in the field of Internet security. We believe that next year our school will be even more successful.

      Erasmus team.

     • Oznámenie o začiatku školského roka 2022/2023

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že slávnostný začiatok školského roka sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 v telocvični školy:

      • pre žiakov 1. ročníka o 8.00 hod.
      • pre žiakov 2. ročníka o 8.20 hod.
      • pre žiakov 3. ročníka o 8.40 hod.
      • pre žiakov 4. ročníka o 9.00 hod.

         V čase od 5. 9. 2022 NIE je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy.

         Každý žiak je povinný pri 1. nástupe do školy predložiť  vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.pdf).

      • žiaci 1. ročníka vyplnené a podpísané tlačivo prinesú v papierovej podobe do školy 5. 9. 2022,
      • žiaci 2. - 4. ročníka podávajú vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage v časti žiadosti/vyhlásenia do 5. 9. 2022.


         Podrobnejšie informácie poskytnú triedni učitelia v triede po slávnostnom začiatku školského roka dňa 5. septembra 2022.

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová

      riaditeľka školy

    • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022
     • Erasmus+ DASS-Meeting in Frankfurt am Main, 06. 07. - 10. 07. 2022

     • "Development through autonomy, self-responsibility and self-care"

       

      Účastníci stretnutia – vyučujúci z:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Nemecko
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Nemecko
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovensko
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Chorvátsko

         V dňoch od 06. do 10. júla sa vyučujúce nášho gymnázia, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová a PhDr. Zuzana Zajacová, zúčastnili veľmi podnetného stretnutia učiteľov štartujúceho projektu „Rozvoj prostredníctvom autonómie, vlastnej zodpovednosti a starostlivosti“ v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Hlavným cieľom projektu je implementovať do vyučovacieho procesu systém „Mahara“, ktorý slúži na tvorbu digitálneho portfólia. Portfólio môže obsahovať ako životopis, tak aj zoznam vlastných prác (napríklad eseje, prezentácie, vypracované zadania, čitateľský denník...). Je to webový nástroj umožňujúci ukladať výsledky práce v digitálnej podobe, ďalej s nimi pracovať, zdieľať s inými užívateľmi v rámci skupín na princípe sociálnej siete, komentovať ich a hodnotiť. Mahara umožňuje ukladať na jednom mieste práce v elektronickej podobe za celé obdobie štúdia, prípadne i celoživotne. Vyučujúcim poskytuje priestor hodnotiť a dokumentovať pokrok svojich žiakov a študentov. Mahara je vynikajúcim podporným nástrojom pre auto-regulované učenie sa, ktoré pomáha rozvíjať schopnosť samostatne plánovať a prevziať zodpovednosť, pričom podporuje rozvoj sociálnych aspektov.

         Okrem intenzívnej práce na platforme Mahara pod vedením nesmierne energickej a inovatívnej vyučujúcej nemeckého a anglického jazyka, Antje Koenen, sme v nádherných priestoroch historickej budovy hostiteľskej školy (Max-Beckmann-Schule) mali tiež možnosť diskutovať spolu s jej riaditeľom, pánom Haraldom Strippom, na tému „Budúcnosť učenia“. Veľmi nás potešila ponuka zúčastniť sa vyučovacích hodín nemeckého a anglického jazyka a v rozhovoroch so žiakmi zistiť ich názor na osobné skúsenosti s Maharou.

         K nezabudnuteľným zážitkom patrí rozhodne prehliadka veľkomesta Frankfurt, ochutnávka miestnych špecialít, návšteva známych pamiatok vyrážajúcich dych a moderných štvrtí tvorených sieťou mrakodrapov, ktoré sa radia k najvyšším v Európe. Tieto momenty umocnila i nočná plavba po rieke Mohan s výhľadom na vysvietený nočný skyline 5. najväčšieho mesta Nemecka. Frankfurt je sídlom Európskej centrálnej banky, najdôležitejším finančným centrom Spolkovej republiky Nemecko a významným svetovým finančným mestom.

         Mahara, ... začíname už v septembri 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

       

      Meeting participants – the teachers from:

      • Max-Beckmann-Schule, Frankfurt am Main, Germany
      • Justus-Liebig-Universität, Gießen, Germany
      • Gymnázium, Hlinská 29, Žilina, Slovakia
      • Prešovská univerzita v Prešove, Slovakia
      • Strednja škola Jure Kaštelan, Omiš, Croatia

         In the days from July 6 to July 10, the teachers from our secondary grammar school, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.; PaedDr. Katarína Červencová and PhDr. Zuzana Zajacová, participated in a very stimulating meeting of teachers of the starting project “Development through autonomy, self-responsibility and self-care” in Frankfurt am Main, Germany. The main goal of the project is to implement the “Mahara” system into the teaching process, which serves to create a digital portfolio. The portfolio can contain both a CV and a list of one’s own work (for example, essays, presentations, completed assignments, a reader’s diary…). It is a web tool that allows you to save the results of your work in digital form, continue working with them, share them with other users within groups based on the principle of a social network, comment on them and evaluate them. Mahara allows you to save your work in one place in electronic form for the entire period of study, or even for life. It provides a space for teachers to evaluate and document the progress of their pupils and students. Mahara is an excellent support tool for self-regulated learning that helps develop the ability to plan independently and overtake responsibility, while supporting the development of social aspects.

         In addition to intensive work on the Mahara platform under the leadership of the extremely energetic and innovative German and English language teacher, Antje Koennen, we also had the opportunity to discuss the topic “The future of learning” in the wonderful premises of the historic building of the host school (Max-Beckmann-Schule) together with its headmaster, Mr. Harald Stripp. We were very pleased with the offer to participate in the German and English lessons and to find out what the opinions of the pupils on their personal experience with Mahara are.

          Unforgettable experiences definitely include a tour of the city of Frankfurt, tasting local specialties, visiting famous breath-taking monuments and modern districts formed by a network of skyscrapers, which belong to the highest in Europe. These moments were enhanced by a night cruise on the river Main with the view of the illuminated night skyline of the Germany’s 5th largest city. Frankfurt is the seat of the European Central Bank, the most important financial centre of the Federal Republic of Germany and an important world financial city.

         Mahara, … we start already in September 2022!

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     •   V dňoch 21. až 23. 6. 2022 sme na našej škole realizovali Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. ročníka. Kurz bol rozdelený na tri dni. Počas prvého dňa sme si zopakovali vedomosti z topografie, civilnej ochrany, prvej pomoci a preverili zručnosti zo streľby zo vzduchovky a luku.

         Druhý deň kurzu sme sa presunuli do Martina do lanového centra Segoland. Žiaci si mohli vyskúšať svoje fyzické schopnosti na rôznych lanových prekážkach, ktoré sú umiestnené niekoľko metrov nad zemou a tiež topografické aktivity pomocou aplikácie Actionbound v centre mesta Martin.

         Posledný deň žiaci absolvovali výstup na vyhliadkovú vežu Dubeň a splav po rieke Váh na raftoch.

         Kurz sme si užili a výborne sa zabavili, čo nám potvrdzujú aj vyjadrenia žiakov:

      Katka, III.B

         Kurz KOŽAZ bol pre mňa úžasnou príležitosťou vyskúšať nové veci. Zistila som, že toho zvládnem omnoho viac, ako som si doteraz myslela a hlavne, že si musím veriť a nebáť sa nových vecí. Aj napriek obavám som sa nevzdala a spolu s kamoškami sme každý deň finálne došli do cieľa. Okrem toho som si z tohto kurzu odniesla aj kopec zážitkov a fotiek. Nikdy nezabudnem na momenty, ktoré som zažila a budem na ne vždy s radosťou spomínať. Bol to najlepší školský kurz, na ktorom som doteraz bola.

      Jakub, III.A

         KOŽAZ by som si s radosťou znova zopakoval, nové poznatky sme sa naučili zábavnou formou, ktoré sme si neskôr vyskúšali rovno v praxi. Na ďalší deň som so strachom išiel do lanového centra, avšak strach sa mi podarilo prekonať a dokonale som si lezenie užil. Vyvrcholením KOŽAZu bol splav rieky Váh. Aj napriek prvotným nezhodám sme sa so spolužiakmi dokonale zabavili a užili si deň na vode.

      PK TSV

    • Župná kalokagatia
     • Župná kalokagatia

     •    Dňa 24. 6. 2022 sa uskutočnil 15. ročník súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

         Naše 5-členné družstvo v zložení: Adam Ferianec, Emma Berešíková, Michaela Kubíková, Alexandra Kavcová a Martina Chládeková zastupovali naše gymnázium.

         Žiaci bežali 3 km v teréne, kde každých 500 m museli absolvovať kontrolné stanovištia (streľba zo vzduchovky, prehup lanom, hod granátom na cieľ, topografia, zdravotná príprava, PIO + evakuačná batožina a teoretické otázky). Napriek horúcemu počasiu a ťažkým podmienkam si naše družstvo počínalo veľmi dobre a obsadilo 10. miesto.

         Všetkým menovaným ďakujeme za reprezentáciu školy.

      PK TSV

    • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole
     • Prednáška z Masarykovej univerzity v Brne u nás v škole

     •    Pred všetkými z nás stojí dôležitá voľba, a to výber vysokej školy. Niektorí z nás musia tento dôležitý krok urobiť už budúci rok. Z tohto dôvodu určite všetkých tretiakov, ako aj mňa, keďže som študentkou tohto ročníka, potešila možnosť zúčastniť sa prednášky a dozvedieť sa niečo o jednej z najlepších a najznámejších škôl v Českej republike, ktorá je k slovenským študentom otvorená.

         Na Masarykovej univerzite študuje niekoľko tisíc Slovákov. Nájdeme ju v Brne, nazývanom tiež ako univerzitné mesto, keďže sa tam nachádzajú viaceré univerzity.

         Danú vysokú školu nám predstavila zamestnankyňa a zároveň bývalá absolventka Masarykovej univerzity, ktorá rozprávala veľmi zaujímavo o možnostiach štúdia, jednotlivých študijných programoch, prihláškach, tvorbe rozvrhu, prijímacích skúškach, ubytovaní, ako aj o voľnočasových možnostiach. Navyše ochotne odpovedala na všetky naše otázky, ktorých nebolo málo a doplnila ich praktickými radami alebo príkladmi z jej študentského života. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií, ktoré by sme na stránke univerzity dlho hľadali.

         Dúfam, že budem hovoriť za všetkých, že táto prednáška bola výborným prínosom a pomocou pri výbere vysokej školy.

      Viktória Kubove, III.A

    • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"
     • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje "Letnú školu participácie mládeže"

     • 🎯 Cieľom Letnej školy participácie je inšpirovať mladých ľudí, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov komunity, v ktorej žijú a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prostredníctvom neformálnych aktivít rozvíjať ich znalosti, zručnosti a kompetencie, vďaka čomu sa môžu stať súčasťou demokratických procesov, byť integrovaní do spoločnosti a zvlášť potom hrať aktívnu rolu tak v občianskej spoločnosti, ako aj na trhu práce.

      📅 Letná škola bude prebiehať od 11. 7. do 15. 7. 2022.

      ℹ Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 16 do 30 rokov, ktorých zaujíma téma participácie a chceli by v nej aktívne pôsobiť!

      Za Žilinský budú vybraní uchádzači na základe motivácie, ktorú popíšu v prihláške.

      Prihlasovanie prebieha cez online formulár: https://forms.office.com/r/mmNvxKfKAn

       

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať. Budem vďačná ak túto ponuku posuniete mladým ľuďom vo vašom okolí.

      Tešíme sa na Vás!

       

      S pozdravom

      Mgr. Ivana Nováková

      Regionálna koordinátorka – Žilinský kraj

      Odbor podpory práce s mládežou

      Mobil: +421 917 402 506

      E-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

    • Ukrajinskí žiaci v našej škole...
     • Ukrajinskí žiaci v našej škole...

     •    S príchodom žiakov z Ukrajiny, sme pre nich v marci na našej škole otvorili kurz slovenského jazyka. Na našu školu prišlo 8 žiakov a ku kurzu sa ešte pripojil jeden ukrajinský žiak zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Okrem žiakov k nám chodilo aj zopár ich mamičiek. Kurzy prebiehali pod vedením Mgr. Eriky Čahojovej a PaedDr. Kataríny Červencovej, vyučujúcich ruského a slovenského jazyka.

         Začiatky boli trochu ťažšie, ale zábavné. Podobnosť našich jazykov bola výhodou a nevýhodou zároveň. No môžeme povedať, že nám to spolu išlo veľmi dobre. Okrem základov gramatiky sme sa venovali aj podobných slovám v slovenčine a ruštine, aby sa naši noví žiaci vyhli v bežnom živote nepríjemným situáciám. Kurzy sme viedli zábavnou formou a cvičenia na papieri striedali hry Kahoot, alebo rôzne iné jazykové či spoločenské hry v triede a v átriu školy. Niekoľko krát na hodiny slovenčiny prišli aj žiaci z 3.C a zapojili sa do aktivít.

         Zároveň sme tak trochu využili prítomnosť rusky hovoriacich žiakov a zapojili sme ich aj do hodín ruského jazyka. Žiaci z 3.C triedy spolu s vyučujúcou vymysleli projekt, pri ktorom sme spoznávali naše krajiny. Slovenskí žiaci vytvorili prezentácie v ruštine a predstavili ich našim Ukrajincom. Tí sa tak dozvedeli zaujímavé informácie o regióne Liptov, Liptovskom Mikuláši, Kremnici, Banskej Štiavnici, Bojniciach a Rajeckej doline. Okrem toho si precvičili komunikáciu v ruštine s rodenými hovoriacimi a odpovedali na ich zvedavé otázky. Potom sa žiaci vymenili a naši Ukrajinci si pripravili zaujímavosti o Ukrajine a my sme po rusky spoznali mnoho zaujímavých miest a informácii o našej susednej krajine. Tiež sme si spolu zahrali jazykové hry a precvičili si navzájom konverzáciu v ruštine a slovenčine. Vďaka tomu, vznikli nové priateľstvá a my veríme, že sa všetkým našim ukrajinským žiakov bude v živote dariť.

      Mgr. Erika Čahojová

     • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2022

     • Gymnázium, Hlinská 29, 011 80  Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len ,,vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

       

      Predmetom priameho nájmu  je:

      nebytový priestor - o celkovej výmere 18,00 m2,  nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 2423, ktorá je postavená na pozemku parc. KN-C č. 6518, zapísaná na liste vlastníctva č. 6132 pre katastrálne územie Žilina.

       

      Podmienky priameho nájmu:

       

      1. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho  nájmu – nájomné  je  vo výške 85,- €  (osemdesiatpäť eur) za 1 m2 na rok + úhrada nákladov za poskytované služby spojené s nájmom
      2. Doba nájmu: určitá od 01.09.2022 do  30.06.2025.
      3. Účel nájmu: školský bufet
      4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do dňa 07.07.2022 do 13.00 h. Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte vyhlasovateľa do dňa 07.07.2022 do 13.00 h.
      5. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
      • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
      • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
      • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO,

                 ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na

                 predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať,  živnostenský list,  

                 potvrdenie o prevádzkovaní školského bufetu v trvaní najmenej päť rokov.

      1. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 1/2022, NEOTVÁRAŤ“.
      2. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční od 27.06.2022 do 28.06.2022  v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 10.00 hod.
      3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
      4. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa  u kontaktnej osoby: Jaroslava Matulová, tel.: 041/7637700, e-mail: matulova@gymza.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
      5. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
      6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú štatutárom Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
      7. Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční v budove Gymnázia, Hlinská 29, 011 80  Žilina, miestnosť č.H17 - prízemie dňa 08.07.2022 o 9.00 hodine, v prípade záujmu má právo záujemca zúčastniť sa na otváraní obálok. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.
      8. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

       

      V Žiline dňa 21. 06. 2022

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová

      riaditeľka školy

       

    • Exkurzia na FRIčke
     • Exkurzia na FRIčke

     •    Dňa 25. 5. 2022 sme sa zúčastnili exkurzie na Fakulte riadenia ŽU v Žiline (konkrétne jedna skupina našej triedy 2.B - budúci študenti technického zamerania). Mali sme príležitosť zoznámiť sa s medzinárodným projektom SmartSoc a vyskúšať si prácu študentov v laboratóriu. Na úvod sme boli privítaní a oboznámení s programom dňa. V krátkosti sme sa dozvedeli základné informácie o projekte SmartSoc. Napríklad, ako sa pomocou neho študenti nielen v rámci Žilinskej Univerzity, ale aj univerzít iných európskych krajín, učia spolupráci v tíme a prehlbujú svoje znalosti v technike či podnikaní. Dôraz sa v rámci projektu kladie na požiadavky automatizovanej a inteligentnej spoločnosti. Po krátkom príhovore sme boli zavedení do laboratória, kde sme si vyskúšali činnosť študentov. Pod dohľadom vyučujúcich  z fakulty sme zhotovovali inteligentné led svietidlá, ktoré mali možnosť komunikovať cez sieť. Dostali sme tak príležitosť okúsiť prácu s hardwarom a softwarom. Zároveň sme prakticky otestovali, ako moderné IOT zariadenia zvládnu komunikáciu cez sieť. V poslednej časti programu sme mali za úlohu vymyslieť podnikateľský plán. Základom bolo využitie zariadenia, ktoré sme predtým zhotovili. Takto sme sa učili, ako má vyzerať plán pre štart podnikania. Zakúsili sme kreatívny proces tvorby nového produktu tak, aby oslovil čo najširšiu skupinu ľudí. Na záver sme odprezentovali naše podnikateľské zámery. Porota, skladajúca sa zo zúčastnených študentov, vyhodnotila najlepšie spracovaný projekt. Exkurzia sa nám páčila, obohatila nás o praktické skúsenosti a z akcie sme sa vracali plní pozitívnych dojmov.

      Jakub Šťastný

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk