• Novinky

    • eTwinning vzdelávania počas školského roka 2019/2020
     • eTwinning vzdelávania počas školského roka 2019/2020

     •    Naši učitelia využili počas prerušenia vyučovania čas a vzdelávali sa prostredníctvom programu eTwinning, ktorý je súčasťou programu EÚ Erasmus+. Ešte pred pandémiou sa naše pani učiteľky Ema Rančáková a Zuzana Bebčáková prihlásili na vzdelávanie organizované Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS) - Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 2020. Spolupráca škôl cez platformu eTwinning je v súčasnosti nevyhnutná pre medzinárodnú spoluprácu v rámci projektov Erasmus+. Vzdelávanie trvalo päť týždňov a bolo ukončené certifikátom. Platforma eTwinning poskytovala pomocnú ruku učiteľom počas celej doby trvania uzatvorenia škôl. Spomínané pani učiteľky a pani učiteľka Jana Leibiczerová absolvovali počas tejto doby viaceré online semináre a workshopy: Aktivity na spestrenie projektového vyučovania pre stredné školy, Ako vzdelávať na diaľku, Ako na kritické myslenie, TeachMeet na tému dištančné vzdelávanie na školách v čase pandémie, IKT hry na podporu motivácie žiakov, Learning Event 2020: SEL-Sociálne a emocionálne učenie. NSS vydala publikáciu, v ktorej sú príklady z dobrej praxe a online vzdelávania počas pandémie eTwinning v čase pandémie, ktorej súčasťou je aj naša škola. Publikáciu si môžete stiahnuť alebo pozrieť TU. Skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas týchto vzdelávaní sme používali počas uzatvorenia škôl. Tešíme sa ale aj na nové partnerstvá a projekty, v ktorých vedomosti zúročíme spolu s našimi žiakmi.

    • Dobrovoľnícky deň DVA
     • Dobrovoľnícky deň DVA

     •    Partia našich žiakov z Klubu Zelenej školy sa rozhodla dať do poriadku okolie školy v rámci jarnej údržby a nutnosti upraviť pozemok priľahlý k ihrisku. Nazberali poriadne množstvo rôzneho odpadu, popleli záhradu pri vchode do gymnázia a jednoducho odviedli kus dobrej práce, za čo im patrí veľká vďaka.

         Skupinu dobrovoľníkov tvorili:

         Erika Hájková, Nika Sirotová, Viki Kubove, Viki Sopková, Denis Škvarenina

         Tešíme sa na každého, kto sa k nim pridá :)

    • GYMZA JE JEDNIČKA alebo na Gymze sú jedničky
     • GYMZA JE JEDNIČKA alebo na Gymze sú jedničky

     •    A tu je jedna z nich. Vynikajúca hudobníčka, vyznávačka ľudovej hudby a jedna z tých, vďaka ktorej sa zachová naše kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie – Martinka Bobáňová z 3.B triedy. A predstavujeme Vám ju ako víťazku 42. ročníka Celoslovenského kola SOČ Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

         Niekoľko slov od víťazky: „ Volám sa Martina Bobáňová, pochádzam z Terchovej, mám 17 rokov a som folklóristka. K ľudovému spevu, tancu a hre ma viedli moji rodičia, taktiež folklóristi, už od mojich troch rokov. Folklór  milujem, je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, a práve to ma viedlo k výberu témy mojej stredoškolskej odbornej činnosti. Vzhľadom na to, že môj otec je taktiež učiteľom hudobného i tanečného folklóru, vedela som, že budem mať dostatok zdrojov, odkiaľ čerpať informácie.

         Cieľom mojej práce bolo poukázať širokej verejnosti krásy terchovského folklóru, porozprávať sa s dlhoročným folklóristom Milošom Bobáňom, no najmä zrealizovať výskum starých nahrávok a prerobiť ich do novodobej verzie, avšak so zachovaním pôvodného charakteru. Tým sme obohatili repertoár našej ľudovej hudby a prispeli k zachovávaniu a tradovaniu pôvodných piesní.

         Všetky ciele sa mi podarilo splniť, dokonca nad vlastné očakávania. Pôvodné nahrávky mi poskytla Janáčkova akadémia múzickych umení v Brne, za čo by som sa im chcela aj touto cestou poďakovať. Vďaka nim sme dokázali prerobiť starý materiál do súčasnej verzie, ktorý sa už nachádza na prvom CD Ľudovej hudby Martinky Bobáňovej s názvom Zletelo vtáčiatko.

         Verím, že moja práca je prospešná a obohacujúca nielen pre nadšencov folklóru, ale aj pre nezainteresovanú spoločnosť, ktorá si uvedomuje čaro slovenských tradícií a chce ich ďalej uchovávať. Pre každého z nás by malo byť dôležité poznať svoje korene, krajinu, históriu a bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Som si istá, že slovenskú kultúru nám môžu závidieť všetky okolité krajiny sveta. Ja osobne som na to právom hrdá.“

       

         A ako sa Martinka priznala, do práce ju vyslovene „dotlačila“ pani učiteľka SJL p. Červencová, ale vyplatilo sa. A my im k víťazstvu srdečne blahoželáme.

    • Dobrovoľníctvo na Gymze
     • Dobrovoľníctvo na Gymze

     •    Nie sme v tom nováčikmi... už sme toho v okolí školy, v komunite Hlín 6, ale i v centre mesta, Bernoláčka :), zrevitalizovali viac ako dosť a ideme ďalej. Teraz sme si vytýčili vylepšiť naše ihrisko, aby to nebolo o kosení pre psíčkarov z okolitých panelákov.

         Ako prví sa do toho pustili, a teda poriadne, členovia bedmintonového klubu ACADEMIC Žilinská univerzita pod vedením pána Ladislava Koribského.

         Hurá, opäť máme pieskové doskočisko na skok do diaľky. Ďakujeme a určite sa nenechajú Gymzáci zahanbiť...

         Rovnako otvárame možnosť pre všetkých, ktorí nám chcú pomôcť a prispieť pomocnou rukou a dobrou radou alebo i chutným a sviežim občerstvením, môžu... už teraz sa na nich tešíme :).

    • Čítanie na pokračovanie
     • Čítanie na pokračovanie

     • Milí študenti,

         aj počas karantény sme tvoriví a neustále rozmýšľame, ako vám ju spríjemniť. Preto sme sa rozhodli začať s čítaním na pokračovanie. Nevieme sa ale zhodnúť pri výbere diela, preto to nechávame na Vás. Hlasovať za diela W. Golding: Boh múch a J. Jesenský: Demokrati môžete na školskom Facebooku a Instagrame dnes do 11:00.Okrem toho by sme boli radi, keby ste sa aj vy zapojili do spoločného čítania. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom TOHTO FORMULÁRU do dnes 23:59.
         Tešíme sa na spoločné čítanie!

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník

     •    Do 42. ročníka krajského kola SOČ postúpili z našej školy dve dievčatá z III.B triedy - Nina Hromadová a Martina Bobáňová. Vzhľadom k súčasnej situácii v súvislosti s opatreniami s dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu sú v tomto školskom roku vyhodnocované len elektronické práce bez osobnej účasti a vlastnej prezentácii žiakov. Napriek tomu boli naše dve dievčatá v krajskom kole veľmi úspešné:

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      4. miesto: Nina Hromadová, III.B - „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“

       

      Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Martina Bobáňová, III.B - „Terchovská ľudová hudba“ - POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA!!!

       

         Dievčatám srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu a Martinke Bobáňovej držíme palce v celoštátnom kole.

       

      V Žiline, 23. apríla 2020

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech
     • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech

     •    Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27. 4. 2020 o 14.00.

         Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

         Webstránka, kde bude podujatie bude prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

         Aktuálne informácie bude Národné kariérne centrum pridávať aj na facebookový event, preto sledujte: https://www.facebook.com/events/331965841098147/.

       

      Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie):

      • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      • Univerzita Komenského v Bratislave
      • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
      • University of New York in Prague
      • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
      • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
      • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
      • Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
      • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
      • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
      • Technická univerzita Košice
      • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
      • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
      • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
      • Filozofická fakulta UCM v Trnave 
      • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
     • Klasifikácia predmetu Telesná a športová výchova

     • Vážení rodičia, vážení žiaci,

      v zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie zo dňa 06. 04. 2020 pedagogická rada na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline prerokovala neklasifikovanie predmetu telesná a športová výchova v 2. polroku školského roka 2019/2020.

      Žiak bude mať na vysvedčení uvedené: absolvoval. Obdobne ako je to v prípade etickej a náboženskej výchovy.

       

      V Žiline, 20.04.2020

      Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

    • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek
     • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek

     •    Národné kariérne centrum práve vydalo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Môžete v ňom nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov. Keďže sú školy zavreté, toto vydanie bolo pripravené v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/.

         Všetkým želáme veľa síl a zdravia!

    • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete
     • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete

     •    Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

         "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

           meno: ucebnica@iedu.sk

           heslo: ucebnica

         Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

       

      ZDROJ: https://www.omediach.com/tlac/17739-ministerstvo-spristupnilo-ziakom-a-rodicom-588-digitalnych-ucebnic-a-pomocok-zadarmo-tu-ich-najdete

     • Spolupráca s FHV UNIZA aj v čase korona pandémie

     •    Chcete pomôcť s úlohami, prekonzultovať projekty a iné zadania, pomôcť na prijímacie pohovory na VŠ so zameraním na ANJ alebo OBN?

         V prípade, že ste odpovedali áno, napíšte  na e-mail: turonova@gymza.sk alebo kitasova@gymza.sk a my Vás nakontaktujeme na dobrovoľníkov zo ŽU, ktorí Vám môžu pomôcť s anglickým jazykom alebo občianskou náukou.

      vedenie školy

    • Vyrob si recyklorúško! - kreatívna úloha (26. marec – 10. apríl 2020)
     • Vyrob si recyklorúško! - kreatívna úloha (26. marec – 10. apríl 2020)

     •    Milí malí a veľkí Recyklohráči!

         Situácia, v akej sme sa v posledných dňoch kvôli ochoreniu COVID-19 ocitli nie je pre nikoho ľahká. Byť v domácej karanténe je pre malých aj veľkých Recyklohráčov zložitá a je úplne normálne, že na Vás môže dôjsť chvíľka smútku a úzkosti. Je veľmi dôležité zachovať si v týchto dňoch aspoň nejaký optimizmus a dobrú náladu. Veríme, že aj naša aktuálna – karanténna úloha Vás aspoň na malú chvíľku rozveselí a privedie na pozitívne myšlienky.

         Heslo dnešných dní určite poznáte: Nosiť rúško nie je hanba! A v podobnom duchu sa bude niesť aj zadanie aktuálnej úlohy. Keďže sme environmentálny projekt, snažíme sa tento pohľad vnášať do všetkých oblastí života a každodenného konania. Takže milí Recyklohráči, popozerajte doma starý nepotrebný textil a podľa návodu na internete, ktorých je na ňom neúrekom, skúste nepotrebný textil zrecyklovať na nové rúško, ktoré v týchto dňoch musíme všetci nosiť. Keď budete rúško vyrábať, majte na pamäti, že musí byť v prvom rade funkčné! To znamená, že Vás musí dostatočne ochrániť proti vírusom. Avšak pri navrhovaní konečnej úpravy sa môžete nechať uniesť vašou fantáziou. 😊 Tešíme sa na Vaše výtvory.

         Zadanie pre všetky stupne: Využite už nepotrebný textil alebo iný vhodný materiál a vyrobte si z neho rúško. Rúško musí byť funkčné, aby Vás naozaj ochránilo. Aký postup na jeho zhotovenie použijete je len na Vás. Rúško môžete vyrobiť zo šatky alebo starého trička a nebudete k tomu potrebovať ani ihlu a niť. Alebo sa nechajte inšpirovať rôznymi návodmi na internete. Rúško si môžete ozdobiť podľa Vašej fantázie – môžete si naň našiť zvieratko, nakresliť obrázok, napísať názov obľúbenej hudobnej skupiny... alebo aj naše recyklohráčske logo. 😊 Na konečnú výzdobu sa naozaj veľmi tešíme. Veríme, že pri zhotovovaní rúšok malým žiakom pomôžu rodičia alebo starší súrodenci a tí starší to zvládnu určite aj sami.

         Fotografiu s krátkym popisom, prosím, pošlite na školskú e-mailovú adresu p. uč. Leibiczerovej (leibiczerova@gymza.sk) do 9. 4. 2020.

    • VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA SOČ (42. ročník)
     • VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA SOČ (42. ročník)

     •    Aj tento školský rok prebiehalo okresné kolo SOČ – v poradí už 42. ročník. Naša škola bola nachystaná už tradične na organizáciu tejto súťaže, avšak súčasná situácia v súvislosti s opatreniami z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu to celé zariadila v tomto školskom roku trochu ináč. Do okresného kola súťaže bolo tento školský rok zapojených 65 žiakov z 15 stredných škôl z okresu Žilina s 55 súťažnými prácami.

         Jednotlivé odborné práce boli teda vyhodnocované len v elektronickej podobe bez prezentácii žiakov členmi odborných hodnotiacich komisií.

         Naša škola mala v súťaži opätovne veľké zastúpenie. Reprezentovalo nás 8 žiakov s 8 súťažnými prácami  a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

       

      Odbor č. 01 – Problematika voľného času

      3. miesto:  Aneta Trabalíková, III.C – „Chodníčkami vysokohorskej turistiky“

       

      Odbor č. 11 – Informatika

      3. miesto:  Karol Šugár, III.C – „Sociálne siete a zbieranie údajov na internete. Anonymita na internete“

       

      Odbor č. 13 – História, filozofia, právne vedy

      2. miesto: Annamária Matulová, III.B – „Alexander Pavlis – obeť vykonštruovaného procesu v roku 1949“

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      2. miesto: Nina Hromadová, III.B – „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“postup do krajského kola

       

      Odbor č.   16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      1. miesto: Martina Bobáňová, III.B   „Terchovská ľudová hudba“  postup do krajského kola

       

         Ďakujeme aj Nicole Tkáčikovej z III.C, Tatiane Ďuranovej z III.C a Samuelovi Valachovi z III.D, ktorí nás svojimi prácami tiež v okresnom kole reprezentovali.

         Verím, že zúčastnení žiaci, ktorí obetovali svojim prácam veľa zo svojho voľného času zúročia svoje schopnosti, zručnosti a nadobudnuté vedomosti vo svojom ďalšom štúdiu, či už u nás na gymnáziu alebo neskôr počas štúdia na vysokých školách.

       

         Všetkým našim zapojeným žiakom ďakujeme za tvorbu prác, blahoželáme k umiestneniu  a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční  rovnako vyhodnotením elektronických prác odbornými komisiami Žilinského kraja.

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

     • NOVÉ INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV

     • Nové informácie:

      1. Vyučovanie vo vyučovacích zariadeniach je prerušené od 30. 03. 2020 až do ODVOLANIA.
      2. PFIČ MS (maturitný sloh) a EČ MS (maturitný test) - riadny aj náhradný termín - sú pre školský rok 2019/2020 ZRUŠENÉ (rovnako aj Testovanie 9).
      3. Ústna forma MS sa zrealizuje do 2 týždňov od obnovenia vyučovania a mala by prebehnúť do 30. 06. 2020.
      4. Prijímacie skúšky na stredné školy sa zrealizujú do 2 týždňov od obnovenia vyučovania a mali by prebehnúť do 30. 06. 2020.
      5. Prihlášky na stredné školy sa zasielajú do 15. 05. 2020 bez lekárskeho potvrdenia.

      Čo z toho vyplýva pre žiakov:

      1. Žiaci sledujú web školy a Edupage, kde budú informácie pribúdať podľa výstupov z práce krízového štábu a ministerstiev.
      2. Žiaci sa učia z materiálov, ktoré im ich učitelia príslušných predmetov poskytujú podľa rozvrhu školy.
      3. Žiaci posielajú výstupy - domáce úlohy, slohy, cvičenia, preklady, prezentácie apod. učiteľom daných predmetov v ich triede podľa požiadaviek vyučujúceho.
      4. Žiaci chránia svoje zdravie a zdravie svojich blízkych dodržiavaním nariadení vlády a krízového štábu.

      Vedenie školy

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk