• Výsledky prijímacieho konania

    • Kód: 7902 J gymnázium

        Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023, ktorí splnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ak sa zúčastnia zápisu, budú prijatí na štúdium.

        Zápis uchádzačov bude dňa 18. a 19. mája 2022 od 13:00 do 15:30. Na zápise sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca.

     Zoradenie podľa prideleného kóduZOZNAM

     Zoradenie podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaníZOZNAM

      

        Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023, ktorí splnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta. Môžu byť prijatí na štúdium, ak budú splnené súčasne tieto dve podmienky:

        1. uchádzač si podá odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium pre nedostatok miesta,

        2. uchádzači, ktorí mali vyšší počet bodov pri prijímacom konaní, sa na štúdium nezapíšu alebo svoj zápis zrušia.

     Z​​​oradenie podľa prideleného kódu: ZOZNAM

     Zoradenie podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní: ZOZNAM

      

        Zoznam uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023, ktorí nesplnili kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a nemôžu byť prijatí na štúdium.

     Zoradenie podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní: ZOZNAM

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk