• Koordinátorka ŽŠR pre školský rok 2020/2021:

     • Mgr. Monika Gdovcová

      

     Volení členovia ŽŠR pre školský rok 2019/2020:

     • Dominik Toma (2.B) (predseda ŽŠR)
     • Timea Gogová (1.B) (podpredsedníčka ŽŠR)
     • Rebeka Barbuľáková (2.B)
     • Ondrej Bazelides (2.A)
     • Ivana Hnátová (2.B)
     • Viktória Hromadová (4.D)
     • Martin Kandera (2.A)
     • Lucia Krišťaková (2.A)
     • Martina Šefarová (2.A)

      

     Nevolení členovia ŽŠR pre školský rok 2019/2020:

     • Adriana Burgerová (1.A)
     • Simona Veselovská (3.A)

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk