• Koordinátorka ŽŠR pre školský rok 2020/2021:

     • Mgr. Monika Gdovcová

      

     Volení členovia ŽŠR pre školský rok 2020/2021:

     • predsedníčka ŽŠR: Ivana Hnátová (3.B)
     • podpredseda ŽŠR: Dominik Toma (3.B)
     • Ondrej Bazelides (3.A)
     • Adriana Burgerová (2.A)
     • Timea Gogová (2.B)
     • Martin Kandera (3.A)
     • Peter Niepel (1.C)
     • Jakub Randík (1.B)
     • Patrik Šoška (1.A)

      

     Nevolení členovia ŽŠR pre školský rok 2020/2021:

     • Rebeka Barbuľáková (3.B)
     • Martina Šefarová (3.A)
     • Lucia Ševčíková (1.B)
     • Dominika Šošková (3.B)

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk