• Zelená škola

  • Členovia Zelenej školy pre školský rok 2020/2021:

   • koordinátorka ZŠ: Mgr. Jana Leibiczerová
   • vedúca ZŠ: Viktória Sopková
   • Silvia Posluchová
   • Natália Varhaníková
   • Nikola Smidová
   • Monika Nováková

    

     • Ekotopfilm - Envirofilm
     • Ekotopfilm - Envirofilm

     • 06.05.2021 20:24
     •    V týždni od 26. do  30. apríla  2021 sa v našom meste online formou konal environmentálny filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm. Sme veľmi radi, že sa koordinátorom podarilo zorganizovať tento ročník a vybrané filmy opäť oslovili veľký počet divákov. Vyhovovala nám aj nová online forma podujatia a danú problematiku sme mohli v rámci predmetov biológia a chémia priblížiť väčšiemu počtu žiakov. Z našej školy si festival prezrelo približne 270 žiakov z deviatich tried 1. - 3. ročníka. Z postrehov vyberáme názory žiakov našich tried s prírodovedným zameraním.

     • viac
     • 22. 4. - Deň Zeme
     • 22. 4. - Deň Zeme

     • 22.04.2021 21:06
     • Dnes, 22. 4., je Svetový deň Zeme. Mnohí ho pokladajú za akýsi protest proti tomu, čo sa deje s našim životným prostredím alebo ako príležitosť pomôcť očistiť našu planétu. Tak sa rozhodlo konať aj zopár ľudí z našej školy, a tak ukázali, že im nie sú odpadky a znečistenie ľahostajné.
     • viac

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk