• Anglický jazyk

    Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Laura Gajarská, Mgr. Monika Gdovcová, Mgr. Art. Vlčeka Ilze, Mgr. Marek Zadňan, PhDr. Zuzana Zajacová
    • Charakteristika predmetu

    •    Anglický jazyk je v súčasnosti najpoužívanejším cudzím jazykom na svete a človek s ním prichádza do kontaktu dennodenne. Pre žiakov gymnázií je cudzí jazyk povinný a aj dnes je pre väčšinu týchto žiakov voľba číslo 1 práve anglický jazyk. Podľa SEFR je požadovaná úroveň gymnazistov pri maturitnej skúške B2 všetkých zložiek jazyka (rozprávanie, čítanie s porozumením, posluch, písanie).

        Na našom Gymnáziu kladieme dôraz na všetky aspekty vzdelávania sa v cudzom jazyku. Snažíme sa našim žiakom poskytnúť všetky dostupné metódy vzdelávania sa v cudzom jazyku. Okrem klasických 4 hodín anglického jazyka, si maturanti v rámci seminárov môžu zvoliť Seminár z anglického jazyka, ktorý je špecificky zameraný na témy ústnej časti maturitnej skúšky. Maturanti môžu taktiež využiť gramatický seminár, v prípade, že sa potrebujú viac zamerať na maturitný test. Na druhej strane sme našim prvákom pridali jednu hodinu anglického jazyka, aby sme sa uistili, že stihnú dobehnúť a vylepšiť to, čo zanedbali na základnej škole.

        Cieľom výchovy a vzdelávania nášho gymnázia je rozvinúť schopnosti, znalosti a hodnotové postoje absolventa tak, aby získal vzdelanostný základ nevyhnutný na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom stupni a aby bol pripravený pre pracovný i mimopracovný život. Tieto ciele chceme napĺňať zatraktívnením vyučovacieho procesu a zážitkovými metódami, aby náš absolvent nebol len teoretik, ale aj praktik. Zodpovedným prístupom a primeranou dávkou sebareflexie náš absolvent dokáže využívať svoj potenciál anglického jazyka na univerzitách, doma i v zahraničí. Prípadne môže získať atraktívnejšiu pracovnú pozíciu a lepšie sa vie uplatniť na pracovnom trhu.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk