• Prečo práve ruský jazyk?

        •    Ruský jazyk v dnešnej dobe patrí k jedným najpoužívanejším jazykom vo svete. Podporuje to aj skutočnosť, že ruštinou hovorí takmer 300 miliónov ľudí vo svete. Učenie sa, ovládanie a aj poznanie ruského jazyka podporuje nie len rozvoj komunikačných zručností a rôznych kompetencií, ale zároveň obohacuje vedomosti a rozhľad človeka. Zároveň prinúti sa zamýšľať nad podobnosťou iných slovanských jazykov a ich kultúrnym dedičstvom. Azda najšpecifickejšou črtou ruského jazyka je samotná abeceda – azbuka. Tá obsahuje množstvo špecifických znakov, no zároveň množstvo písmen, ktoré sa zhodujú s našim materinským jazykom, čo žiakom uľahčuje proces osvojovania ruštiny hneď zo začiatku. Okrem toho, v ruštine môžeme nájsť čaro krásnej výslovnosti a inakosti.

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk