• Novinky

     • Oznam pre záujemcov o štúdium na Stavebnej fakulte ŽU!

     •    Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sa 29. októbra od 11:00 do 16:00 uskutoční VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí.

         Toto veľmi zaujímavé podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore – prehliadka všetkých našich laboratórií http://priestory.uniza.sk/svf/ a online cez Facebook livestream budeme odpovedať na všetky otázky záujemcov týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia, ale aj ubytovania, stravovania, športovania a ďalších aktivít, ktoré k študentskému životu patria.

         Bližšie informácie nájdete na stránke Stavebnej fakulty http://svf.uniza.sk.

    • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020
     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020

     •    Ďakujeme všetkým, ktorí sa v dňoch 15. - 17. 10. 2020 zapojili do GYMZA #ERASMUSDAYS 2020. Podujatie na našej škole bolo jedným z 5022 podujatí oslavujúcich program ERASMUS+ po celom svete. V kvíze si hlavné ceny odnášajú Timotej Jambrich (1.B), Barbora Garguláková (1.A) a Jakub Šťastný (1.B), ktorým sa podarilo hneď v prvom pokuse nahrať množstvo bodov postačujúce na umiestnenie na prvých troch miestach. Gratulujeme! Nezabudli sme ani ostatných účastníkov kvízu, pre ktorých je pripravená malá pozornosť. Tajnú miestnosť s kolesom šťastia našlo tiež hneď niekoľko študentov a aj na nich čaká po návrate do škôl odmena. Zároveň držíme palce všetkým, ktorý chcú skúsiť šťastie v nových projektoch :).

         Veríme, že GYMZA #ERASMUSDAYS sa stanú tradičnou akciou našej školy.

     • GYMZA #ERASMUSDAYS 2020 SÚ TU!

     •    Nasledujúce tri dni (15. - 17. 10. 2020) budú v znamení online podujatia GYMZA #ERASMUSDAYS. Prinášame TI interaktívnu prezentáciu, v rámci ktorej sa dozvieš informácie o programe ERASMUS+, našich schválených a úspešne realizovaných projektoch. Ešte stále sa môžeš prihlásiť do nových projektov (do soboty 17. 10. 2020) a vyhrať zaujímavé ceny v kvíze (rozhoduje rýchlosť a vedomosti - všetky informácie nájdeš v prezentácii). A ak nájdeš tajnú miestnosť s kolesom šťastia, odmena ťa neminie :-) (nápoveda: Lebo naša škola je SUPER!) Klikaj a objavuj! https://bit.ly/3dDUgaR

     • OZNAM PRE ŽIAKOV GYMNÁZIA HLINSKÁ 29 v ŽILINE

     •    Rozhodnutím ministra školstva sa realizuje na SŠ odo dňa 12. 10. 2020 dištančné vzdelávanie, ktoré je
      pre všetkých žiakov povinné až do odvolania.

         Viac informácií: TU

      V Žiline 12. 10. 2020                                                            Bc. Ing. Jarmila Turoňová

    • GYMZA spúšťa 2 nové medzinárodné projekty ERASMUS+
     • GYMZA spúšťa 2 nové medzinárodné projekty ERASMUS+

     •    Gymnázium Hlinská 29 v Žiline je dlhodobo úspešné vo viacerých oblastiach. Jednou z nich sú aj medzinárodné projekty ERASMUS+. Projekty ponúkajú učiteľom aj študentom nenahraditeľné skúsenosti v rámci medzinárodnej spolupráce, prehlbovania jazykových zručností a dlhodobé partnerstvá naprieč celou Európou. Tím učiteľov gymnázia pracoval s partnerskými školami na žiadostiach o schválenie projektov ešte na prelomoch rokov 2019 a 2020. Sme veľmi radi, že sme uspeli vo viacerých projektoch, čo svedčí o ich kvalite a kvalite samotného partnerstva.

         V školskom roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina spúšťajú dva medzinárodné projekty Erasmus+ KA2 - KA229. Projekty sú zamerané na výmenu osvedčených postupov a skúseností. Oba sú plánované v dĺžke dvoch rokov.

         Projekt "Digital Competence and eSafety" (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) sa týka veľmi aktuálnej témy. Za posledných pár mesiacov sme sa ocitli v online svete a potreba vzdelávania a prehlbovania zručností v tejto sfére je momentálne jednou z hlavných priorít v Európe. Koordinujúcou krajinou projektu je Grécko a partnermi sú Island, Poľsko, Slovensko, Švédsko a Taliansko. Projekt sa bude venovať aj takým dôležitým témam ako sú nenávistné reči na internete, online šikanovanie, grooming, bezpečnosť na sociálnych sieťach a internete. V druhej línii sa bude venovať budovaniu digitálnych zručností pre budúcnosť.

         Projekt “European Students for sustainability” (Európski študenti za udržateľnosť) je projekt týkajúci sa ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Koordinujúcou krajinou je Švédsko a partnermi sú Grécko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Projekt je pokračovaním veľmi úspešného projektu “European Students' Climate Report” a okrem nových cieľov budeme pokračovať v overovaní praktického využitia príručky pre učiteľov, ktorá bola jedným z produktov ukončeného projektu. Následne sa budeme spoločne s partnermi a študentmi zapojenými do projektu snažiť nájsť európsky “recept” na trvalo udržateľnú školu.

         Aj keď momentálna situácia nedovoľuje realizovať mobility v rámci projektov, spolupráca partnerov sa už rozbehla naplno. Okrem výmeny informácií prostredníctvom e-mailov a zdieľania nápadov, sme absolvovali online stretnutia s partnermi a hlavná interaktívna časť projektovej práce sa bude nateraz odohrávať na platforme eTwinning.

         Veľmi sa tešíme z úspechu a schválenia projektov Erasmus+. Zo skúseností vieme, že účasť v nich zabezpečí našim študentom európsku dimenziu rozvoja komunikačných a odborných zručností. Pre učiteľov profesijný rast v projektových témach a medzinárodnej spolupráci. Ak máte záujem dozvedieť sa o projektoch a partnerských školách viac preklikajte sa infografikou schválených projektov https://bit.ly/34bK4BT.

         V prípade záujmu o zapojenie sa môžu študenti 1. a 2. ročníka hlásiť na účasť v projektoch prostredníctvom tohto formulára: https://forms.gle/F3ux5dNHpCq4g2EH9, učitelia prejavia svoj záujem na linku: https://forms.gle/7TBttxdP7wvPgmU58.

       

      Koordinátorky projektov Erasmus+ KA2

      Mgr. Patrícia Bajcsiová a Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Zvíťazili všetci čitatelia reportáží z vydavateľstva Absynt
     • Zvíťazili všetci čitatelia reportáží z vydavateľstva Absynt

     •    V školskom roku 2019/2020 prebiehal už tretí ročník čitateľskej súťaže ABSYNT, ktorú organizuje vydavateľstvo Absynt a kníhkupectvo Artforum. Žiaci zo zapojených gymnázií mali  aj v rámci  tohto ročníka za úlohu prečítať vybrané tituly vydavateľstva Absynt. A tak v priebehu niekoľkých mesiacov prežívali napätie na frontoch vietnamskej vojny v reportážnej knihe M. Herra Depeše, spoznávali život v Afganistane prostredníctvom zážitkov A. Seierstad v románe Kníhkupec z Kábulu, mrazilo ich pričítaní autobiografických zážitkov S.Batthyányho v knihe Čo to má spoločné so mnou alebo spoznávali nepoznané z nedávnej histórie na Balkáne v knihe reportáží od A. Bána Trochu oheň, trochu voda. 

         Všetci čitatelia hlasovali v kategórii REBríček za najlepšiu reportážnu knihu, ktorú zástupcovia jednotlivých škôl obhajovali v kategórii REČníctvo. Naša Martina Šefarová získala čestné uznanie za svoju REČ - diskusný príspevok, v ktorom obhajovala originálnu a pútavú knihu Trochu oheň, trochu voda.

         Záujemcovia spomedzi zapojených žiakov sa mohli zapojiť aj do súťažných kategórií REPortáž a RECenzia. Absolvent nášho gymnázia Ján Barčiak získal mimoriadnu cenu v kategórii REPortáž (pozri https://cca1.webnode.sk/rep-ortaz/).

         Zvíťazili však všetci čitatelia, pretože získali autentické informácie o historických udalostiach aj o súčasnom svete. Veríme, že v budúcom ročníku sa opäť stretneme pri čítaní originálnych reportáží.

      L. Štalmachová

    • Európsky deň jazykov na našej škole
     • Európsky deň jazykov na našej škole

     •    „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine .

         Aj tento rok si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

       

      Anglický jazyk:

      Mgr. Patrícia Bajcsiová:

         Skupiny žiakov z tried I.C a II.A sa na vyučovaní zamýšľali nad tým, prečo sa učia cudzie jazyky a akými rôznymi spôsobmi je možné naučiť sa ich. Žiaci svoje nápady preniesli na poster. Druháci si pripravili aj jazykový kvíz. Zaujímavé aktivity žiakov motivovali k ďalšej snahe a utvrdili ich v tom, že jazykové vzdelávanie je kľúčom k úspechu!

      Mgr. Art. Ilze Vlčeka:

         V skupinách tried I.C, II.B, II.C a III.A vyučujúca zrealizovala zaujímavú prezentáciu o Lotyšsku. V prezentácii porovnala základné údaje o Slovensku a Lotyšsku ako rozloha, obyvateľstvo a iné. Žiakov veľmi prekvapilo že len 1,7 miliónov obyvateľov hovorí po lotyšsky. Je to unikátny a úplne odlišný jazyk a patrí do baltskej jazykovej skupiny. Žiaci tiež pozerali krátke videá o jazyku a kultúre, sami si vyskúšali tradičný ľudový tanec, zaspievali lotyšskú pieseň sprevádzanú pohybovým úlohami a zoznámili sa s pozoruhodnými slovami ako bruňurupucis = korytnačka a bizbizmáríte = lienka, alus = pivo, lúdzu = prosím. Žiakom sa aktivity veľmi páčili.

       

      Mgr. Marek Zadňan:

         Vyučujúci so skupinou triedy II.A pripravil vyučovaciu hodinu zameranú na kultúru anglicky hovoriacej krajiny – Írska. Žiaci sa prostredníctvom videí a pracovného listu dozvedeli veľa zaujímavých faktov a obohatili si slovnú zásobu o slová, ktoré sú spojené s Írskom (štvorlístok, škriatok a mnohé iné). Žiaci si tematické vyučovanie veľmi užili.

       

      Francúzsky jazyk:

      Mgr. Tatiana Palúchová Andreeva:

         Aktivity boli zrealizované v skupinách tried IV.B. a IV.C. Prvá aktivita: „Post-it s menom známej osobnosti z minulosti“. Žiaci v skupinkách po štyroch pomocou otázok s možnosťou odpovede „áno- nie“ hádali meno osobnosti, ktorú reprezentovali. Cieľom bolo precvičiť si minulý čas „imparfait“ a kladenie otázok. Druhá aktivita: „Diktát v behu“. Žiaci boli rozdelení do troch skupín po štyroch. Jeden žiak z každej skupiny prišiel k tabuli s pripravenými textami. Jeho úlohou bolo zapamätať si čo najviac a ponáhľať sa diktovať text svojej skupine, keďže každá skupina chcela napísať celý text najrýchlejšie. Žiaci danej skupiny sa v diktovaní striedali. Pripravené aktivity žiakov motivovali, aktivizovali a podnietili ich tvorivosť.

       

      Ruský jazyk:

      Mgr. Mária Kariakinová:

      Žiaci na hodine ruštiny tvorili vlajky s popisom a názvami európskych krajín. Pracovali s informáciami ako počet obyvateľov a jazyky, ktorými obyvatelia daných krajín hovoria. Na vyučovaní žiaci diskutovali o tom, ktoré jazyky sú v dnešnej dobe prestížne a potrebné. Žiaci pracovali s veľkým nadšením!

       

       

      Nemecký jazyk:

      PhDr. Zuzana Zajacová:

      So skupinami žiakov s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka tried II.A a III.A sme sa venovali zaujímavej a veľmi diskutovanej téme „DENGLISCH“, v znamení ktorej sa niesli i pripravené aktivity. Vyučovacia hodina bola realizovaná dvojjazyčne, a to v nemeckom a anglickom jazyku, ktoré sa neustále prelínali a žiakov tak nútili naplno využívať vedomosti a zručnosti z obidvoch jazykov súčasne. Anglicko-nemecké pracovné listy vystriedali úlohy zamerané na anglicizmy a ich infiltráciu do nemeckého jazyka, ktorú veľmi často sprevádza „ponemčovanie“ a s ním spojené ďalšie zaujímavé prvky. Zástancovia rýdzej nemčiny ohrozené nemecké slová ostro bránia: „Anglizismen sind ein absolutes NO-GO!“ Podarilo sa nám tiež vyvrátiť mýtus o precíznosti a neomylnosti Nemcov, a to vďaka krátkemu videu s názvom: „Obľúbené anglické slová, ktoré Nemci žiaľ používajú nesprávne.“ Video sme si pozreli v anglickom jazyku s nemeckými titulkami. Autori videa sa venovali výrazom: „HANDY, PUBLIC VIEWING, HOME OFFICE, WELLNESS, SHITSTORM“. Následne sme sa zabavili vďaka anglicko-nemeckému textu piesne „Denglisch“ od nemeckej skupiny „Wise Guys“. Pripravené úlohy k piesni žiakov pobavili a zaujali rovnako ako samotná hudba, ktorú ešte dlho nemohli dostať z hlavy!

       

       

      V Žiline 01.10.2020                                                                                                                          PhDr. Zuzana Zajacová

       

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk