• Novinky

    • 45. ROČNÍK SOČ
     • 45. ROČNÍK SOČ

     • Milí študenti,

         opäť aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do ďalšieho, v poradí už 45. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

         Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže.

       

         Súťaž Strednej odbornej činnosti sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác - riešení teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, spoločenských vied a iných.

         Súťažné odbory sa každoročne vyberajú a spresňujú v obsahovom a organizačnom usmernení Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vydáva odborný garant súťažných prehliadok, ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Súťažné prehliadky sa konajú v školských, krajských (ak je treba, tak aj v regionálnych kolách) a v celoštátnom kole. Organizujú sa  v školských objektoch.

       

      Riadenie súťaže

      Súťaže na jednotlivých úrovniach riadia odborné komisie.

      Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

      Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

      a)  s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku

      b)  s návrhom technického zariadenia, resp. s časťou funkčného modelu alebo

           zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce

      c)  s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s

           písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť aj časťou príloh

       

         Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia, termíny jednotlivých kôl budú zverejňované priebežne podľa pokynov okresnej komisie SOČ.

         Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča.

         Prihlásenie do súťaže on-line:

         https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/, práce do On-line systému vkladať len vo formáte pdf).

         Metodiku práce nájdete na stránke našej školy v časti „Žiaci a učitelia“ – „SOČ“, prípadne na hore uvedenom linku.

       

      Vyhlásené súťažné odbory 45. ročníka súťaže SOČ  v školskom roku 2022/2023:

       

      01 – Problematika voľného času*

      02 – Matematika, fyzika, štatistika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 – Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 – Zdravotníctvo,  farmakológia

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch,  hotelierstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 – Stavebníctvo , geodézia, kartografia, interiérový dizajn

      11 – Informatika

      12 – Elektronika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 – Ekonomika a riadenie

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      *Pozn.: Tematika prác musí mať charakter voľno časových aktivít s dôrazom na výchovné a cielené využívanie času, ak nemá, tak je potrebné ju zaradiť do iného odboru.

       

         Témy pre jednotlivé odbory v rámci predmetových komisií budú zverejnené priebežne na nástenke SOČ oproti učebniam Informatiky a na www. stránke školy. Podrobnejšie informácie k súťaži, ako aj k písaniu prác sú k dispozícii v prílohe ako aj u školského koordinátora SOČ(kabinet č.H02 – Mgr. Andrea Fučíková)

       

         Máš talent? Vieš aktívne riešiť problémy a problémové úlohy? Chceš si prehĺbiť svoje vedomosti, individuálne schopnosti a zručnosti? Si schopný aplikovať získané vedomosti v praxi? Chceš zmysluplne využiť svoj voľný čas?

         Tak sa zapoj tým, že si vyberieš  jednu z vyhlásených tém a vytvoríš prácu, ktorú dokážeš prezentovať a obhájiť pred odbornou komisiou a v prípade úspechu v školskom kole reprezentovať školu v ďalších kolách SOČ.

      Mgr. Andrea Fučíková

      koordinátor SOČ

    • Stretnutie Erasmus + Kos, Grécko
     • Stretnutie Erasmus + Kos, Grécko

     •    Presunúť sa na 6 dní z upršanej jesennej reality rodnej zeme na slnečný grécky ostrov? Idem hneď!

         Pomyslela som si v momente, ako ma školská koordinátorka programu Erasmus + Zuzka Bebčaková oslovila na spoluprácu. Pred odletom nás čakalo niekoľko výziev - naučiť sa pracovať a programovať Microbit, zmenežovať celú prípravu, pripraviť prezentáciu o našej škole a krajine.

         V nedeľu popoludní sme odleteli z viedenského letiska a komfortným priamym letom docestovali na ostrov Kos. Vonku zapadalo slnko, teplota okolo 26 stupňov. Na letisku nás už čakali grécki hostitelia.

         Program stretnutia bol dobre vybalansovaný. Workshopy v škole striedali výlety po ostrove.

         Navštívili sme Casa Romana, palác z rímskych čias, antickú nemocnicu Asklepeion, ktorú založil zakladateľ modernej medicíny, Hippokrates. Obrovský úspech mala návšteva ostrova Nissyros, maličkého sopečného ostrova, odkiaľ máme 1000 fotiek bielych domčekov s modrými strechami aj vizuálno-čuchový zážitok z krátera sopky.

         Učitelia aj žiaci absolvovali set prednášok na tému GDPR, phishing, kyberšikana, ktoré boli zaujímavé a interaktívne. Zároveň sme mali možnosť participovať na hrách a športoch, počas Dňa športov, ktorý organizovala grécka škola (užili sme si najmä lekcie tradičného tanca :) ) Jeden deň bol venovaný programovaniu zariadenia Microbit, je to spôsob ako sa študenti ľahko naučia programovať easy úlohy, a pokročilí používať JavaScript.

         Posledný pracovný deň nás domáci pozvali na pláž do dediny Mastrichiari a na slávnostný 7 chodový obed v nádhernej horskej dedinke Zia.

         Ďakujeme celému gréckemu tímu za krásne chvíle, hostiteľom za pohostinnosť a darčeky. A na záver už len: Vidíme sa v novembri na Slovensku!

      Mgr. Monika Gdovcová & Mgr. Martin Huňora.

         A čo hovoria na stretnutie na Kose študentky?

         Sme vďačné, že sme mali možnosť vycestovať a spoznať Grécko v celkom inom svetle. Takisto za možnosť precestovať celý ostrov, spoznať perfektných ľudí, či vyskúšať miestne špeciality. Aj napriek niektorým nedorozumeniam sme si pobyt užili v plnom nasadení. Čerešničkou na torte bol jednoznačne kebab s pánom učiteľom Huňorom.

      Soňa Bukovinská, 3.A

      Erika Galvánková, 3.A

      Radka Grauzľová, 3.A

      Viktória Srbová, 2.A

    • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu
     • Európsky deň jazykov na našom gymnáziu

     •    „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto stará pravda sa v dnešnej dobe potvrdzuje stále viac a viac. Ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov by malo byť základnou schopnosťou všetkých euroobčanov, a to najmä vtedy, ak chcú študovať a pracovať v inej krajine .

         V týždni od 26. 09. 2022 si naši vyučujúci cudzích jazykov pripomenuli tradičný „Európsky deň jazykov“ realizáciou zaujímavých aktivít na svojich vyučovacích hodinách s cieľom poukázať na význam cudzích jazykov vo svete, a tak motivovať žiakov učiť sa cudzí jazyk.

         Európsky deň jazykov bol zároveň skvelou príležitosťou pre nášho nemeckého asistenta programu »kulturweit«. Erik Tellechea predstavil na hodine nemeckého jazyka aktuálne hudobné trendy nemeckej mládeže. Zaujala mimoriadne populárna nemecká speváčka DOMIZIANA a jej hit „Ohne Benzin“. Hudba a texty piesní sú na hodinách cudzích jazykov vďačnou témou vzbudzujúcou záujem o samotný jazyk a kultúru danej krajiny. Vo vyšších ročníkoch sme sa inšpirovali bohatou jazykovou ponukou na stránkach „Deutsche Welle“ a v časti „Deutsch im Fokus“ siahli po zaujímavom posluchovom texte z kategórie „Deutsch zum Mitnehmen“ a následných interaktívnych úlohách.

         Čo je to »kulturweit«? Ide o medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PDA) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

         Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si žiaci prvých ročníkov francúzskeho jazyka zahrali hru Kahoot, v ktorej si zábavnou formou overili vedomosti a zároveň sa dozvedeli mnoho zaujímavostí z francúzštiny. Žiaci III.C sa na hodine ruštiny vybrali na virtuálnu návštevu najväčšieho ruského múzea „Ermitáž“ a tiež do Louvru v Paríži. Hľadali zaujímavosti a spoločné znaky oboch múzeí, a to všetko v ruskom jazyku.  Žiaci IV.C si pripravili zaujímavé informácie a slová z rôznych jazykov, napr. chorvátsky, nórsky, slovinský, maďarský, taliansky, grécky jazyk. Tieto výrazy následne prezentovali po rusky. 

      PhDr. Zuzana Zajacová, Mgr. Erika Čahojová

    • Festival ľudskosti
     • Festival ľudskosti

     •    Rada mládeže Žilinského kraja s organizačným tímom mladých ľudí vyzvala rôzne mládežnícke zoskupenia v Žilinskom kraji, aby sa zapojili do Festivalu ľudskosti mladých ľudí. Naše gymnázium nebolo výnimkou a ihneď sa zapojilo do tohto projektu. (28. 9. – 30. 8.)

         Prostredníctvom aktivít sme sa rozhodli podporiť motto festivalu: ”Ideme robiť svet krajším a ľudskejším!“ Darovaním  červených a bielych ruží, žiacky parlament rozjasnil všedný deň našich učiteľov vyčaril úsmev na ich tvárach. Do čarovnej krabičky študenti vložili napísané milé odkazy pre svojich rovesníkov a tie im boli následne doručené. V tajomných skrýšach školy sa ukryli sladké dobroty, ktoré boli energetickou podporou pre mozgové bunky našich žiakov

    • Slávnostné vyhodnotenie Ceny Absynt a úspešná GYMZA
     • Slávnostné vyhodnotenie Ceny Absynt a úspešná GYMZA

     •    Dňa 23. 09. 2022 sme sa ako zapojená škola zúčastnili slávnostného vyhodnotenia literárnej súťaže „Cena Absynt – škola reportáže“.

         Slávnostné ukončenie v poradí už 5. ročníka sa konalo v priestoroch Novej synagógy v rámci Žilinského literárneho festivalu a okrem súťažiacich sa ho zúčastnili aj ďalší milovníci literatúry. Okrem vyhodnotenia jednotlivých súťažných kategórií (Recenzia, Reportáž, Rečníctvo) si diváci tiež vypočuli zaujímavé rozhovory s novinármi, porotcami a dozvedeli sa tiež výsledky hlasovania o najobľúbenejšiu tohtoročnú reportážnu knihu.

         Pre našu školu to však nebol hocijaký deň. Z podujatia sme si totiž odniesli hneď niekoľko ocenení – či už v podobe 3. miesta pre Júliu Caránkovú (IV. B) v kategórii Recenzia alebo čestného uznania pre Patrika Šošku (III. A).

         Najväčší úspech dosiahol náš žiak Samuel Michel (III. C), ktorý sa so svojím rečníckym prejavom prebojoval do užšieho kola spolu s ďalšími šiestimi rečníkmi a v priestoroch Novej synagógy sme si mohli vypočuť jeho prejav aj naživo. Nakoniec si odniesol úžasné 1. miesto a obrovský potlesk publika.

         Veríme, že táto súťaž si nájde pokračovateľov aj v nasledujúcich ročníkoch a že záujem našich žiakov o čítanie a tvorbu vlastných textov neochabne ani v budúcnosti.

         Ešte raz ďakujeme a všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

      K. Červencová

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk