• Novinky

    • Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov
     • Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov

     •    V piatok 8. novembra tohto roku v rámci výročného medzinárodného knižného veľtrhu „Bibliotéka", ktorý sa koná v Bratislave (výstavisko INHEBA Expo) sa uskutočnila z iniciatívy ruského veľvyslanectva na Slovensku a za podpory ruskej agentúry Rospečať, Ruského centra vedy a kultúry, Moskovskej štátnej univerzity M. Lomonosova, Prekladateľského inštitútu (Rusko), Asociácie rusistov Slovenska, Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov venovaná metodologickým a literárnym aspektom štúdia ruského jazyka ako cudzieho.

         Podujatie sa koná na pozadí bezprecedentného zvýšenia záujmu slovenskej mládeže o štúdium ruského jazyka na Slovensku v posledných rokoch, na pozadí posilnenia vzťahov medzi školami a medzi univerzitami a záujmu o získanie vysokoškolského vzdelania v Rusku. Ruský jazyk na Slovensku sa študuje na viac ako 1000 školách, 6 národných univerzitách, ako aj v 9 rusko-slovenských dvojjazyčných sekciách na gymnáziách, pôsobiacich od začiatku tohto akademického roka, kde sa podrobne študuje niekoľko vzdelávacích disciplín.

         Na vedeckom Fóre sa zúčastnili aj poprední ruskí a slovenskí metodici, špecialisti na Ruský jazyk ako cudzí, pedagógovia, vedúci vzdelávacích inštitúcií, krajania, ako aj populárni ruskí spisovatelia, ktorí tiež prednášali na niekoľkých rusko-slovenských dvojjazyčných sekciách v miestnych gymnáziách, školách so štúdiom ruského jazyka, ako aj na mnohých prestížnych národných univerzitách v rôznych regiónoch krajiny.

         Siedmeho až desiateho novembra tohto roku je na bratislavskom knižnom veľtrhu otvorený stánok s novinkami ruského knižného trhu, vrátane nových vydaní ruských klasických diel a diel súčasných ruských autorov, ilustrovaných detských kníh, publikácií pre študentov ruského jazyka a prác o súčasnej ruskej slavistike.

         Tejto konferencie sa zúčastnila aj naša pani učiteľka ruského jazyka Mgr. Mária Kariakinová. Viac info nájdete v kancelárii CJ.

      Mgr. Mária Kariakinová

       

      ZDROJ: https://slovakia.mid.ru/web/svk/ruska-kultura-na-slovensku-aktualne/-/asset_publisher/6IGfKGZ064BM/content/stvrta-vedecka-a-prakticka-konferencia-rusistov?

    • Prednáška o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva
     • Prednáška o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva

     •    Dňa 24. 10. 2019 sme sa v rámci predmetu Človek a jeho ochrana presunuli do priestorov Žilinskej univerzity a zúčastnili sa prednášky zameranej na poskytnutie informácií o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva. Prednáška a praktické ukážky boli realizované zážitkovou formou dvomi študentmi fakulty a preto bolo podujatie pre nás veľmi zaujímavé.

         Predstavili nám simulátor pacienta s názvom HAL a vysvetlili nám jeho funkciu a dôležitosť. Dozvedeli sme sa, že je dôveryhodnou kópiou vitálnych funkcií človeka a slúži na vzdelávanie medicínskych pracovníkov. 

         Mali sme možnosť vyskúšať si oživovanie tohto „pacienta“ vďaka simulácii zastavenia srdca, pričom nám bola vysvetľovaná aj správna technika masáže srdca. Vďaka tejto aktivite sme si overili naše doterajšie znalosti a doplnili ich novými informáciami, ktoré sa nám v budúcnosti veľmi zídu.

         Aj touto cestou sa chceme veľmi poďakovať študentom Žilinskej univerzity za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

    • Do Banskej Bystrice po stopách holokaustu
     • Do Banskej Bystrice po stopách holokaustu

     •    Vo štvrtok 17. októbra sme sa ako skupinka tretiakov a štvrtákov spolu s pani učiteľkami Štalmachovou a Faškovou vybrali do v stredoveku „medenej“ Banskej Bystrice, ktorá však zohrala úlohu aj v moderných dejinách Slovenska – práve tu bolo 29. augusta 1944 vyhlásené Slovenské národné povstanie. Chladné, ale slnečné ráno trochu pripomínalo iné chladné ráno, ktoré sme zažili pred rokom počas exkurzie v Osvienčime.

         Pred chladom sme sa šli ukryť na hlavné námestie odrážajúce stredovekú slávu stredoslovenskej metropoly. Mohutné domy však vrhajú mohutný tieň, v ktorom je zima. Konečné útočisko sme tak našli až v modernom Múzeu Slovenského národného povstania.

         Myšlienka, ktorá spájala exkurziu do Osvienčimu s tou banskobystrickou, sa neskrývala iba v podobnom počasí. Bola to myšlienka holokaustu a jeho dôsledkov. Do betónovej škrupiny múzea sme sa na dve a pol hodiny vybrali uvažovať ani nie tak nad dôsledkami holokaustu, ako nad spôsobom, akým sa jeho idea dostala do povedomia bežných ľudí.

         „Rozprávame sa tu najmä o utrpení Židov, nezabúdajme však, že v koncentračných táboroch končili aj mnohí iní ľudia – od politických väzňov či homosexuálov až po Rómov,“ hovorí historička a lektorka v jednej osobe Lucia Sotáková. Podľa nej je veľa ľudí dnes už unavených, keď sa každú chvíľu riešia témy deportácií a Slovenského štátu. Na druhej strane však tvrdí, že „holokaust je oknom do ľudskej psychiky a dôkazom, čoho všetkého je racionálne uvažujúci človek schopný, ak je k tomu systematicky vedený.“

         O dopade myšlienky holokaustu na človeka bol aj vzdelávací program, ktorý viedla. Popri základných informáciách sme sa počas rôznych aktivít ponorili hlbšie do zákerností propagandy a spoločne rozkrývali cestu, ktorá od pomenovania spoločenského nepriateľa viedla cez jeho dehumanizáciu až k arizácii a deportáciám. Interaktívne príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust a podelili sa o svoje spomienky v krátkom filme, doplnila lektorka o relevantné historické fakty. Nebála sa pritom načrieť ani do dávnej minulosti. Židia boli podľa výskumov vystavovaní spoločenskému odsúdeniu už od stredoveku, niektoré predsudky, paradoxne, pretrvali až do dnešných dní.

         „Prednášky, ktorých som sa zúčastnila, boli dobre pripravené a dozvedela som sa veľa faktov, ktoré som o holokauste predtým nevedela. Celkovo bola pre mňa exkurzia obohacujúca,“ hodnotí štvrtáčka a zároveň študentka seminára z dejepisu Tamara Šamajová.

         Príbehy ľudí, ktorí zažili holokaust, sú rozmanité ako život sám. Dokonca aj cez krásu sa dá vnímať holokaust v príbehu jednej rodiny. Ukážkovým príkladom je rodina popredného slovenského maliara 19. a 20. storočia Dominika Skuteckého, ktorého vilu s galériou sme takisto navštívili. Pohľad na úchvatné maľby od tohto maliara židovského pôvodu dokladá, že ani realizmus či impresionizmus nemusia stačiť na to, aby vaši potomkovia neskončili v koncentračných táboroch.

         Októbrová Banská Bystrica síce nebola šokujúca pre psychiku ako návšteva koncentračného tábora, dala však veľa podnetov našim mysliam. Ide pritom najmä o krehkosť, ktorú má dôstojnosť človeka v spoločnosti, pokiaľ je vystavená útokom. Banská Bystrica ponúka na toto uvažovanie špecifický pohľad. Starobylé mesto, ktoré dalo zárodok protifašistickému povstaniu, v dnešnej dobe prežíva akýsi myšlienkový zápas. Je dôkazom, že o histórii sa premýšľa stále. A ešte viac by sa malo premýšľať o súčasnosti.

      Ján Barčiak IV.A

    • Župná kalokagatia SŠ 2019
     • Župná kalokagatia SŠ 2019

     •    Prvý mesiac nového šk. roka 2019/2020 ubehol ako voda, nastal čas adaptovania sa na učenie, reagovania na nové výzvy. Jednou z prvých bola „Župná kalokagatia SŠ 2019“, súťaž tradične realizovaná pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.

         Regionálne kolo prebehlo 19. septembra a zúčastnilo sa ho 12 päť členných družstiev SŠ z celého horného Považia.  Ako novovytvorené družstvo sme mali na prípravu síce málo času, ale rozhodli sme pod taktovkou p. Faškovej  urobiť všetko čo je v našich silách, aby sme podali ako Gymza tím čo najlepší výkon. Po vyučovaní sme sa každý deň stretávali v školskej telocvični, kde sme trénovali najmä streľbu zo vzduchovky a hod granátom. Tu patrí veľká vďaka p. Ďurekovi za odborné rady. A doma každý z nás pracoval na riešení pridelených teoretických a praktických otázok.

         Samotná kalokagatia je spojenie ľudskej mysle a tela. A tomu zodpovedali aj jednotlivé súťaže. Beh v teréne cca 3km  a na jeho trase  7 stanovíšť,  na ktorých bolo treba zvládnuť  streľbu zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, prehup lanom, topografia, zdravotná príprava, evakuačné zručnosti a teoretické otázky z 12 rôznych oblastí (napr. Štát a právo, Trestnoprávna zodpovednosť, História, Geografia, Zdravotnícka príprava, BOZ...). Konečné poradie súťaže určoval cieľový čas, za ktorý celé družstvo trať odbehlo a prirátané trestné sekundy na stanovištiach.

         A výsledok? Náš Gymza tím (Macharová Ivana, Masná Michaela, Cabadaj Lukáš, Jurov Martin a Filip Boris) v celkovom poradí obsadil veľmi pekné 4. miesto. Vieme, že máme rezervy a tak už dnes sa tešíme na budúcoročnú výzvu, aby sme dokázali, že máme aj na stupienok víťazov, ale hlavne, že KALOKAGATIA je v nás...

      Za Gymza tím - Nina Galčeková

    • TIME TO MOVE
     • TIME TO MOVE

     •     V utorok, 29. októbra sa na našom gymnáziu uskutočnila akcia s názvom „TIME TO MOVE“ v spolupráci s organizáciou SYTEV. Celú akciu moderoval hlavný šéf tejto organizácie, pán Lukáš Hrošovský, ktorý okrem toho so sebou priviedol aj zahraničných hostí. „Estónski dobrovoľníci  na Slovensko prišli cez program Europsky zbor solidarity na 12 mesiacov, aby nám pomáhali. Prišli len v sobotu a už v utorok sa zúčastnili prvej akktivity. Táto aktivita bola organizovaná ako súčasť kampane TIME TO MOVE – Europskej informačnej siete pre mladých EURODESK. Táto aktivita bola podporená  z dotácie  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR  - Programy pre  mládež 2014-2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“ (Lukáš Hrošovský)

         Zo začiatku sa úvodného slova zhostil p. Hrošovský, ktorý našich študentov oboznámil s cieľom tejto akcie, ale aj s tým, aké možnosti ponúka nielen samotný projekt ERASMUS PLUS, ale aj to, že aj dobrovoľnictvom sa dá dopracovať k rôznym možnostiam a poznávaniam nových vecí. Či už je to samotné vycestovanie do inej krajiny, či spoznávanie nových kultúr a tradicii, či získavanie nových priateľov na medzinaŕodnej úrovni, alebo možnosť zlepšenia sa v anglickom jazyku a v svojich zručnostiach  a pod. 

         Následne sa k slovu dostala naša nemecká asistentka Fiona, ktorá sa predstavila našim študentov, hlavne tým, ktorí sa neučia nemecký jazyk. Porozprávala o sebe veľa zaujimavých informácii, ale  aj to ako sa jej tu na Slovensku páči a cíti. Veľmi výborným interakčnym prostriedkom bola aplikácia SLIDO prostredníctvom, ktorej sa mohli naši študenti online pýtať Fiony na to, čo chceli a čo ich zaujimalo.  Po Fione sa slova  zhostili  naši zahraniční hostia z Estónska, ktorí najprv porozprávali veľa zaujimavého o sebe, ale aj o tejto krásnej krajine. Vedeli ste napríklad, že v Estónsku je ešte stále povinná vojenská služba? Alebo to, že tak ako my – Slováci a Česi, prostredníctvom protestu a „cvenganim“ kľučmi sme si v roku 1989 vyslúžili slobodu si v Estónsku slobodu vyslúžili hromadným spievanim? Naozaj sme sa dozvedeli veľa zaujimavých info o Estónsku, ktoré zaujali nie len našich śtudentov, ale i našich učiteľov.

         Na záver sa po našich hosťoch k slovu dostali aj naši gymzáci, ktorí sa taktiež zúčastnili programu ERASMUS+ v Turecku. Spoločne predstavili všetky svoje zážitky a skúsenosti z tohto projektu.

         Na záver možno povedať, že spolupráca so Sytevom okrem výhod pre žiakov, prináša nové možnosti aj našim učiteľom, a tak celá škola má možnosť spoznať iný  národ, kultúru, ale i samých seba v rámci rôznych aspektov. Našim hosťom a študentom veľmi pekne ďakujeme za túto  interaktívnu udalosť a dúfame, že sa každému podarí „rozhýbať sa „v tom, v čom sa našiel ešte viac sa posunúť na vyšší level“

      Mgr. Mária Kariakinová

      P. Lukáš Hrošovský (hl. vedúci organizácie SYTEV)

    • ŠTÚDIUM V RUSKU – INFORMAČNÝ SEMINÁR V RUSKOM CENTRE VEDY A KULTÚRY
     • ŠTÚDIUM V RUSKU – INFORMAČNÝ SEMINÁR V RUSKOM CENTRE VEDY A KULTÚRY

     •    Máte záujem študovať v zahraničí? Láka Vás spoznať Rusko? Chceli by ste okúsiť život v Moskve, v Petrohrade, Novgorode, či v inom veľkolepom meste v Rusku aspoň na chvíľu? Dnes je všetko možné!

         Dňa 15. októbra 2019 sa v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave uskutočnil informačno-vzdelávací seminár o možnostiach štúdia, či už v rámci vysokoškolského vzdelávania, alebo vo forme stáží pre žiakov, či profesného vzdelávania pre učiteľov v Ruskej federácii. Tohto semináru sa zúčastnili naši pedagógovia – Mgr. Mária Kariakinová a Mgr. Laura Fučíková.

         V úvode stretnutia vystúpil generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠSR pán Marek Moška, ktorý predstavil informácie o postupovaní v prípadnom záujme o získanie štipendií v Rusku, ako aj o spolupráci Slovenska s Ruskou federáciou v oblasti vzdelávania. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj pani Anna Novgorodová, s ktorou sa mali možnosť stretnúť aj naši študenti počas otvorenej hodiny. Taktiež sa semináru zúčastnila pracovníčka RCVK, pani Tatiana Dronska, ktorá všetkým poskytla presné kroky ako postupovať pri vyplňovaní administrácie pre získanie možnosti vycestovania do Ruska. Veľmi prínosným momentom bola aj prednáška Jevgenija Kulikova (kandidáta technických vied z Národného univerzitno-výskumného jadrového inštitútu Moskovskej inžiniersko-fyzikálnej univerzity - MIFI), ktorý predstavil mnoho zaujímavostí o využití jadrových technológii v rôznych oblastiach národného hospodárstva. Ďalej sa podujatia zúčastnila aj Irina I. Sarkisianová z Korporátnej akadémie spoločnosti Rosatom.

         Veľkým plusom v rámci ponúkaného štúdia je to, že vôbec nevadí, ak neovládate ruský jazyk, pretože tieto stáže, štipendiá ponúkajú aj „prípravný rok“ v anglickom jazyku, pričom študujete v tej oblasti, ktorá Vás zaujíma. A keďže ruština je slovenčine veľmi blízka, doslova sa na vás veľmi rýchlo „nalepí“. Ďalším plusom je, že si môžete vybrať 6 ruských univerzít a škôl, ktoré Vás lákajú a určite z jednej Vám príde prijímací list. Informácii bolo veľa a ak máte záujem sa dozvedieť o možnosti štúdia v Rusku viac, tak navštívte www.saia.sk alebo sa môžete informovať u p. uč. Márie Kariakinovej v kabinete CJ (H02).

    • Spoznávanie „kultúry v kultúre“ v Nórsku – Projekt Capture Nature
     • Spoznávanie „kultúry v kultúre“ v Nórsku – Projekt Capture Nature

     •    Vo Vindfjelltunete v Nórsku sa na mládežníckej výmene stretlo štyridsaťosem mladých ľudí reprezentujúcich päť krajín - Slovensko, Turecko, Nórsko, Litvu a Spojené kráľovstvo. Slovensko reprezentovali študenti Gymnázia Hlinská zo Žiliny. Prečo sa rozhodli vycestovať a skúsiť projekt Erasmus+? Aké vedomosti a zručnosti získali projektom Capture Nature? Aj na tieto otázky vám prezradia odpoveď štvrtáci Eliška, Janko a Monika a ich dve vedúce Patrícia a Nika.


      Prečo ste sa rozhodli ísť na projekt Capture Nature do Nórska? Mali ste nejaké očakávania pred projektom a ako sa Vaše očakávania naplnili? Čo ste sa projektom naučili? 

      Eliška Stoklásková: Toto bol môj druhý Erasmus+ a dozvedela som sa o ňom naozaj na poslednú chvíľu. Ponuku zúčastniť sa som dostala od našej pani riaditeľky. Ja som ten typ človeka, ktorý spontánne kývne na všetko, čo sa mu zapáči. Už som raz na Erasme bola a vedela som, čo všetko to bude zhruba zahŕňať. Nemala som teda dôvod povedať nie. Už len preto, že sa išlo do Nórska a téma projektu mi nebola cudzia.

      Od projektu som nemala veľké očakávania. Väčšinou čakám len to, čím ma organizátori prekvapia. Išla som tam s myšlienkou prekonať svoju bariéru z rozprávania sa s neznámymi ľuďmi, začať viac komunikovať, zlepšiť sa v angličtine a nájsť si kamarátov možno aj na celý život. Samozrejme, očakávala som, že sa bude chodiť často do prírody. Nórsko ju má naozaj prenádhernú. Viem určite, že ma nič nesklamalo.

      Ján Barčiak: Mám viacerých spolužiakov, ktorí sa počas gymnázia stihli pozrieť cez program Erasmus+ za hranice. Za tri roky som niečo také pri mojich aktivitách v škole aj mimo nej nestihol zažiť. Počas týchto letných prázdnin som si však povedal, že pred maturitou by som chcel niekam ísť - bolo mi jedno, kam - a využiť aspoň raz túto jedinečnú možnosť. Ponúknutý projekt v Nórsku zo strany školy mi presne toto splnil, dokonca aj samotná téma mi sadla ako uliata.

      Určite som čakal veľa nových kontaktov a poznanie iných národov a kultúr. A keďže projekt bol aj o fotografovaní, dúfal som, že aj na tomto poli sa zlepším. Myslím, že všetko, čo som na projekte zažil, ma nesmierne obohatí do budúcnosti a budem z toho čerpať aj o niekoľko rokov. Nateraz však mám veľa fotografií, zážitkov, známych z rôznych kútov Európy a presvedčenie, že spolu dokážeme vyriešiť veľa aj napriek tomu, že si občas nerozumieme.

      Asi jediná vec, ktorá sa mi počas projektu nesplnila tak, ako som očakával, bolo nahliadnutie do života Nórov a porovnanie ich spoločnosti s tou našou. Keďže sme pôvodných Nórov nemali veľa príležitostí stretnúť, nebolo veľmi čo sledovať a porovnávať. Na druhej strane sa mi naskytla možnosť vidieť, ako v rámci Nórska funguje skupina prisťahovalcov, ktorí sa rozhodli zostať v tejto severskej krajine.

      Monika Machútová: Možno to bude znieť neuveriteľne, ale ešte predtým, ako sa mi poskytla možnosť zúčastniť sa projektu, plánovala som tento rok navštíviť Nórsko, avšak nevyšlo mi to. Presne ten istý Erasmus+, ktorého sme sa zúčastnili, som dokonca videla pár dní predtým, než nám bol ponúknutý na stránke Sytev-u a povedala som si, že to je presne téma pre mňa a že by som sa presne takého Erasmu+ rada zúčastnila. Preto som neváhala takmer ani sekundu a rozhodla som sa ísť.

      Úprimne, keďže som sa nikdy predtým žiadneho Erasmu+ nezúčastnila, nevedela som, čo mám čakať. Trochu som sa však bála, pretože osobne nie som veľmi komunikatívna, pokiaľ ide o neznámych ľudí. Ttiež som ambivert a ešte som nikdy nebola tak dlho mimo Slovenska (čo mi nevadí, práve naopak, na to som sa tešila). Jediná vec, čo som očakávala od projektu, bolo zlepšenie sa vo fotografovaní prírody a nájdenie spôsobu ako šíriť záujem o environmentalistiku.

      Povedala by som jednou vetou, že rozhodnutie zúčastniť sa daného projektu bolo jedno z najlepších v mojom živote a taktiež dni strávené v Nórsku boli doteraz jedny z najkrajších v mojom živote. Naučila som sa nespočetne veľa vecí, od fotografovania, cez komunikovanie, socializovanie až po tancovanie spoločenských tancov a upevňovanie medzinárodných vzťahov. Je toho naozaj dosť, až toľko, že keby to mám všetko vypísať, bolo by to na neskutočne veľa strán.

      Nika Laurenčíková: Popri štúdiu na Univerzite sa snažím zapájať do mimoškolských aktivít, vzdelávaní a workshopov. Tak som vďaka projektu cez Iuventu,  ktorého témou bola environmentalistika, spoznala organizáciu Sytev. Stala som sa aktívnou dobrovoľníčkou v písaní projektov Erasmus mobilít. Pretože som dovtedy poznala projekty vo fáze tvorby, chcela som vedieť viac… viac o tom, ako prebiehajú  Erasmus projekty či konkrétne aktivity v realite - spoznať nových ľudí, organizácie a zažiť pravú multikultúru. Tak som dostala možnosť vycestovať na projekt s názvom Capture Nature. Musím povedať, že zážitok to bol poriadny. Atmosféra nabitá aktivitami, zábavou, smiechom a tiež novými vedomosťami. Počas projektu patril každý večer jednej krajine, ktorá mala odprezentovať svoje zvyky, tradície, národné jedlo, piesne alebo rôzne zaujímavosti. Mali sme možnosť vyskúšať typický anglický čaj, nórske cukríky („mňam“), vysloviť turecké jazykolamy a spoznať DJ-a z Litvy. Projekt Capture Nature mi priniesol množstvo zážitkov a zdokonalila som sa tiež v anglickom jazyku - zahodila som predsudky, že neviem dobre po anglicky. Veď predsa, keby som mala strach rozprávať, nespoznala by som ľudí, ktorí ma inšpirovali na svojej ceste.

      Patrícia Bajcsiová: Do projektu som sa dostala po tom, ako ma oslovila pani riaditeľka nášho Gymnázia. V podstate som ani chvíľku neváhala a hneď som súhlasila. Veľmi som v poslednom čase premýšľala o navštívení niektorej zo severských krajín. Nevedela som, čo mám očakávať, keďže to bol môj prvý Erasmus+ tohto typu. Možno som čakala viac „študijnú” atmosféru, ale v procese som si uvedomila, že mládežnícke výmeny prinášajú dôležitejšie hodnoty ako klasické „vzdelávanie”. Ide skôr o rozvoj zručností a kompetencií do života (napr. jazykové zručnosti, digitálne kompetencie). Mladí ľudia sa tu učia komunikácii a kooperácii s neznámymi ľuďmi, samostatnosti a zodpovednosti.

      Na začiatku projektu, kým sa človek skamaráti s ostatnými členmi skupiny, ocitá sa trošku mimo svoju komfortnú zónu a musí sa naučiť s tým popasovať. My sme mali podľa mňa v začiatkoch  veľkú výhodu, a to najmä pre introvertov, a to takú, že sme vycestovali ako skupina. Do istej miery sme sa poznali a približne sme vedeli, čo môžeme očakávať, vedeli sme sa dohodnúť na tom, čo kto vezme, ako bude vyzerať naša kultúrna noc, a podobne.

      Veľmi sa mi páčila práca našich organizátorov-facilitátorov. Bolo vidieť, že v podobných projektoch sa cítia ako doma. Išlo im to dobre. Veľmi rýchlo docielili, že sme sa s projektom zžili, pomohli nám kvalitným teambuildingom a aktivity boli celkovo rozvrhnuté dobre čo sa týka množstva, dĺžky a rôznorodosti. Mali sme čas na prácu i na zábavu a vzájomné spoznávanie sa. Myslím, že projekt nás ako skupinu zblížil a zároveň nám priniesol množstvo nových priateľstiev. Mnohí participanti zároveň získali aj väčšiu sebaistotu v komunikácii. Mne osobne okrem trošku inej dimenzie vzťahu s gymzákmi priniesol aj nápady na rôzne aktivity, najmä čo sa týka neformálneho vzdelávania, napr. na triednické hodiny.


      Ktoré nadobudnuté vedomosti/zručnosti z projektu Capture Nature viete využiť v škole či v živote?

      Eliška Stoklásková: Predovšetkým z workshopov o fotografovaní som si do budúcna zobrala veľa. Pocítila som to hneď ako som sa z projektu vrátila domov. Vždy keď idem cez park alebo len tak kráčam po ulici, odrazu si všímam veľa detailov a mám pohnútky ich všetky zvečniť na fotke. Keď tú fotku naozaj idem urobiť, začínam o nej premýšľať. Začnem sa na danú vec pozerať z viacerých strán. Musím sa sústrediť. A to je to, čo som sa tam naučila. Zíde sa mi to aj v situácii, kedy budem hodnotiť fotografie niekoho iného. Napríklad fotografie profesionálnych fotografov na výstavách či internete.

      Čo využijem ďalej a zároveň sa mi páčilo najviac, boli kultúrne večery. Teraz, keď budem chcieť navštíviť nejakú z krajín, ktoré sa projektu zúčastnili, budem o nej vedieť viac a nepôjdem do nej s pocitom, že ju absolútne nepoznám. Teraz si akurát vravím, že ich chcem poznať ešte viac. Nezabudnem na skvelý tanec Dalmat Halayi, ktorý ma naučili Turci. Určite ho ukážem veľa známym.

      Odkukala som tu zopár zaujímavých energizerov, ktoré sa mi hodia na naštartovanie študentov v Literárnom klube. Už len preto, že začíname tvoriť pred vyučovaním a väčšina je mysľou ešte vždy v posteli a spí.

      Ján Barčiak: Už počas zostavovania diseminačných aktivít mi bolo jasné, že mnoho z workshopov a aktivít z projektu využijem na Mediálnom klube na mojej škole. Veľmi dobrý dojem vo mne takisto zanechalo modelové zasadnutie OSN, z ktorého si odnášam cenné postrehy. A keďže rád fotím, určite si spomeniem aj na seminár s Ginou a hodiny strávené v prírode s okom pritlačeným na hľadáčik.

      Do života mi projekt dal najmä poznanie iných kultúr a národov. Prekvapením pre mňa bol britský tím zložený poväčšine z Nebritov alebo Európanov študujúcich na ostrovoch. Podobný pocit som mal z členov nórskej organizácie, ktorá projekt viedla, ktorí boli takisto imigranti alebo ich potomkovia. Bolo veľmi cenné spoznať život „kultúry v kultúre” a vnímať to, čo sa na Slovensku dá vnímať len ťažko, ak vôbec - multikultúrnu spoločnosť.

      Monika Machútová: Ako som spomínala vyššie, keďže je tých vecí, čo som sa naučila viac než dosť, uplatnenie vidím vo viacerých aspektoch života, vrátane školy.

      Projekt mi jednoznačne pomohol v zlepšení komunikácie ako takej a hlavne v angličtine, čo môžem ďalej využiť napríklad na maturite. Okrem toho som sa naučila lepšie spolupracovať a rešpektovať názory a nápady druhých, čo sa dá veľmi dobre uplatniť v školskom kolektíve.

      To, čo môžem využiť v živote, sú napríklad znalosti o fotografovaní, keďže by som sa mu chcela naďalej venovať. Projekt mi veľmi pomohol v prekročení ďalšej hranice mojej komfortnej zóny, čo ma posúva stále vpred. Určite využijem aj nové poznatky z oblasti environmentalistiky na šírenie osvety, či už problémov týkajúcich sa našej prírody, alebo zlepšení či pozitívnych správ. Toto využitie spolu s fotografovaním považujem za jedno z najpraktickejších. Aj keď všetko, čo som sa za 10 dní na projekte naučila, mi dalo do života veľa.

      Nika Laurenčíková: Na projekte som vyskúšala pozíciu lídra skupiny. Zlepšila som sa v komunikácii v anglickom jazyku. Na projekte sme tiež prezentovali pred publikom. To bola pre mňa výzva! Aktivity, ktoré pre nás pripravili facilitátori, prispeli k dobrej priateľskej atmosfére. Dozvedela som sa viac o fotografovaní a úprave fotiek. Pre mňa obzvlášť zaujímavá skúsenosť bola spolupráca v multikultúrnom tíme. Zdieľať rôzne názory, myšlienky, dozvedieť sa a vytvoriť niečo nové.

      Patrícia Bajcsiová: Projekt mi priniesol nápady, ktoré môžem preniesť do vzdelávania. Naučila som sa niekoľko spoznávacích a teambuildingových aktivít, ktoré budú užitočné najmä pre žiakov  prvého ročníka po príchode na našu školu. Páčila sa mi aktivita modelového zasadnutia OSN, ktorú by som chcela niekedy aj vyskúšať. Celkom zaujímavý bol aj brainstorming v skupinách alebo aktivita Mission impossible, kde sme mali za veľmi krátky čas splniť veľmi veľa úloh - tu nešlo o to všetko splniť, ale pracovať ako tím s ľuďmi, ktorých poznáte pár dní. To je jedna z  kľučových zručností, ktorú zamestnávatelia na trhu práce vyžadujú.

      V projekte Capture Nature, ako názov napovedá, sme sa mali zaoberať prírodou a jej fotografovaním. Teraz po projekte si viac uvedomujem, že dobrú fotografiu neurobím, keď sa ponáhľam. Potrebuje čas a trpezlivosť. Od projektu si zároveň všímam prírodu inak - viac hľadám a vnímam jej krásu. A je jedno, či ju chcem zachytiť fotoaparátom, alebo sa len tak zapozerať a  „cvaknúť” si ju iba do svojej pamäti.

    • Kniha Krok vpred
     • Kniha Krok vpred

     •    Milí študenti, rodičia a učitelia,

         chcem sa s Vami podeliť s tým, čo som získal za dve dekády môjho života strávenými v zahraničí a následne mojim návratom domov. Ak sa rozhodujete, či do zahraničia vycestovať, ponúkam skúsenosti zažité na vlastnej koži. Počnúc základnou motiváciou Vášho rozhodnutia, cez Vaše možnosti, až po to, čo Vás spolu, ako rodinu čaká.

         Odchádzal som ako chlapec s minimom financií a neexistujúcou angličtinou. Časť svojich ciest som strávil prácou v UK a USA, časť cestovaním a časť štúdiom na univerzite v Dánsku. Po návrate domov som svoje skúsenosti zúročil aj pri zakladaní agentúry Scandinavian study. V agentúre, kde pomáhame študentom s prijatím na zahraničné univerzity.

         Verím, že táto kniha má šancu si nájsť miesto v domácej knižnici a že si v pravý čas nájde aj cestu do Vašich rúk. Napríklad vtedy, keď sa pred rodičov postaví dcéra s rozhodnutím, že chce ísť študovať na školu v zahraničí.  Alebo vtedy, keď syn príde za otcom s novinkou, že jeho spolužiak odchádza do zahraničia študovať a on by rád išiel s ním. Kniha príde vhod takisto rodičom, keď si nebudú vedieť dať doma rady so svojím dorastom a budú potrebovať pár dobrých argumentov, ako ho na nejaké obdobie ,,upratať” a ,,prenastaviť”.

         Držím Vám palce urobiť ten správny krok vpred!

         Príjemné čítanie, priatelia.

      Roman Hutira, Scandinavian study

    • Úloha „nezmyslov“ vo vzdelávaní
     • Úloha „nezmyslov“ vo vzdelávaní

     •    Dňa 24. 10. 2019 našu školu navštívil p. Jozef Hvorecký, ktorý sa vo svojej prednáške zameral na úlohu nezmyslov vo vzdelávaní. Na mnohých ukážkach žiakov upozornil na ich úlohu čítať text s porozumením, vedieť rozlíšiť v texte podstatné od nepodstatného, ale aj ako vnímať bežný a matematický text. Najväčší dôraz kládol na komunikáciu medzi žiakom a učiteľom, rovnocennosť dialógu. Vyzýval žiakov, aby sa nebáli klásť otázky, pretože:

      Tvorivé myslenie potrebuje zapojenie obidvoch hemisfér. Kritické detto.

         Dnes sme sa zúčastnili skvelej prednášky so zaujímavým p. J. Hvoreckým. Podľa jeho rozprávania toho v živote veľa zažil, navštívil a aj sa naučil. Rozprával o nezmysloch. Veľmi zaujímavá téma. No keďže sme si mysleli, že to bude o matematike, potešilo nás to. Počas prednášky nám kládol rôzne otázky, ako napríklad: „Prečo by bocian nemohol nosiť deti?“. Nabádal nás k zdôvodneniu, prečo je to nezmysel. Hovoril nám tiež o školách a študentoch v zahraničí, spôsobe učenia a motivácii detí k štúdiu. Jeho vystupovanie pôsobilo sympaticky a úprimne. Aktivitu u žiakov odmenil knihou, ktorú sám napísal.

      V. K., I.A

    • Študentská súťaž SBA - Natoč a vyhraj!
     • Študentská súťaž SBA - Natoč a vyhraj!

     •    Slovak business agency Vám v rámci 30-teho výročia podnikania na Slovensku ponúka súťaž Natoč a vyhraj. Cieľom súťaže je, aby si študenti stredných škôl predstavili čo to znamená byť podnikateľom/podnikať a natočili vtipné video na svoj vybraný nápad. Súťaž je určená pre stredoškolákov nad 15 rokov

         Vyhrať môžete zaujímavé ceny: 

      1. iPhone X, 
      2. elektrickú kolobežku Xiaomi
      3. bezdrôtové slúchadlá Sony

         Podmienkou je natočiť krátke vtipné video v dĺžke max. 2 minúty na tému ako si predstavujete podnikanie a zavesiť ho na youtube najneskôr do 11. 11. 2019 a poslať link na adresu sutaz@sbagency.sk. O pravidlách súťaže sa dočítate v priloženom linku kliknutím tu alebo na Youtube.

         Výhru si budete môcť prevziať na konferencii 1989-2019: 30 rokov podnikania na Slovensku, pred úspešnými podnikateľmi zo Slovenska. 

    • Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa
     • Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa

     •    V mesiacoch september a október  2019 sa na našom gymnáziu realizoval projekt „Nie je všetko pravda, čo sa zdieľa“ – v rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac“. Jeho hlavným cieľom bolo zamerať pozornosť mladých na problematiku dezinformácií v mediálnom priestore.

         Po úvodnom oslovení stredných škôl v rámci ŽSK sa do projektu okrem Gymnázia Hlinská, ako hlavného organizátora a realizátora, zapojilo ďalších šesť škôl Žilinského kraja, menovite –  Gymnázium bilingválne T. Ružičku, Gymnázium Bytča, Gymnázium Varšavská, Gymnázium Veľká okružná, Gymnázium sv. Františka z Assisi a Súkromná škola umeleckého priemyslu. Dané školy zastupovali v projekte vybraní žiaci zo žiackych školských rád.

         Prvé stretnutie zapojených škôl sa uskutočnilo dňa 21. 09. 2019 a malo najmä informačno-teoretický charakter. Na pôde našej školy sa uskutočnili dve prednášky zamerané na oblasť dezinformácií, konšpiračných teórií a propagandy. Odbornú stránku prvého stretnutia zastrešili pán Juraj Smatana a Jakub Goda, ktorých vystúpenia boli následne doplnené o diskusiu so študentmi. Prvé stretnutie poslúžilo žiakom ako teoretický a inšpiratívny podklad na tvorbu aktivít týkajúcich sa boja s dezinformáciami. V rámci projektu bolo totiž hlavnou úlohou zapojených žiakov navrhnúť aktivitu, ktorá by sa tematicky týkala dezinformácií a zároveň by sa dala vhodne a efektívne využiť vo vyučovacom procese. Na vytvorenie tejto aktivity mali žiaci dva týždne.

         Druhé stretnutie zapojených škôl, opäť na pôde Gymnázia Hlinská, sa realizovalo 11. 10. 2019. Úlohou zapojených žiakov z jednotlivých škôl bolo navrhnutú aktivitu v krátkosti predstaviť a zároveň ju aj priamo prakticky uplatniť formou rovesníckeho vzdelávania. Autori aktivity mali tak spolu s ostatnými žiakmi možnosť odskúšať si „životaschopnosť“ svojej aktivity a vďaka spätnej väzbe zároveň zistiť aj nedostatky, resp. vypočuť si od ostatných študentov návrhy na zlepšenie.

         V priebehu nasledujúcich týždňov bolo úlohou realizátorov projektu skompletizovať dané návrhy aktivít do podoby brožúrky. Jej obsah, ako aj grafickú stránku riešili členovia ŽŠR Gymnázia Hlinská, za odbornej pomoci koordinátoriek. Veríme, že brožúrka poslúži zapojeným školám ako doplnkový didaktický materiál nielen v rámci mediálnej výchovy, ale aj iných spoločenskovedných predmetov.

      PaedDr. Katarína Červencová

    • Aj Ty v IT!
     • Aj Ty v IT!

     • Milé študentky !!!

         Obraciame sa na VÁS s príležitosťou vyhrať jedno z ocenení 1. ročníka DITEC OPORTUNITY AWARD.

         Autorkou historicky vôbec prvého algoritmu bola britská matematička Ada Lovelace, dcéra nemenej slávneho lorda Byrona a podobne aj v spoločnosti DITEC sú presvedčení, že oblasť IT môžu aj dnes práve ženy významne obohatiť. Rozhodli sa preto vyhlásiť ocenenie DITEC Opportunity Award určené pre šikovné mladé dámy, ktoré vidia svoju budúcnosť v technológiách. O cenu sa môže uchádzať akákoľvek stredoškoláčka vo veku od 15 do 19 rokov so záujmom o IT.

         Ako sa môže študentka zapojiť? Stačí, keď na mailovú adresu studentka@ditec.sk, do polnoci 6. novembra pošle esej na tému: „Prečo ma baví IT“ v rozsahu max. 2-3 strán. Zaslaním eseje zároveň účastníčka potvrdzuje, že si prečítala podmienky, štatút súťaže a poučenie o GDPR.

         Porota, zložená zo zástupcov DITEC, občianskeho združenia Aj Ty v IT a konferencie ITAPA vyberie tri najlepšie z nich a ich autorky spoločnosť DITEC ocení odmenou vo výške 500, 200 a 100 eur. Víťazka si cenu DITEC Opportunity Award preberie na slávnostnom galavečere ITAPA v bratislavskom hoteli Sheraton 12. novembra. Víťazku bude spoločnosť DITEC kontaktovať 10.-11. novembra 2019 tak, aby sa mohla
      slávnostného večera zúčastniť.

         Ďakujem za za prejavený záujem.

         S pozdravom

         Mirka Čechová (AjTyvIT),

         Ema Rančáková (GYMZA)

    • Majstrovstvá okresu vo futsale
     • Majstrovstvá okresu vo futsale

     •    V tomto školskom roku odštartovali školské športové súťaže tímov turnajom vo futsale. Vo štvrtok 24. októbra 2019 sa stretlo 16 tímov stredných škôl v športovej hale na Spojenej škole a na Dopravnej akadémii. Naši reprezentanti nastúpili v zložení: Damián Labovský, Adam Dzurilla, Filip Milo, Jakub Bukovčan, Matej Jaššák, Erik Berešík, Samuel Faško, Samuel Blaženiak, Dávid Krško a Adam Ferianec (brankár). V rozlosování sme sa dostali do skupiny D. Každý zápas sa hral 15 minút hrubého času. Prvý zápas sme odohrali so SOŠ stavebnou a skončil remízou 3:3 (góly Labovský, Bukovčan, Berešík). V tomto zápase sme sa presvedčili, že sa vždy hrá do poslednej sekundy. V druhom zápase sme hrali proti Strednej zdravotníckej škole a skončil výsledkom 4:2 (góly Bukovčan (2), Krško, Milo). Posledný zápas v základnej skupine bola naším súperom Obchodná akadémia Veľká okružná a skončil výsledkom 3:0 (góly Berešík, Jaššák, Krško) a chalani si tak poistili postup zo skupiny do semifinále (postupoval len víťaz). V semifinále sme v riadnom hracom čase remizovali s Dopravnou akadémiou a prehrali až v rozstrele na pokutové kopy. V zápase o tretie miesto sme si zmerali sily s Gymnáziom Veľká okružná. Hneď v úvode padol nezabudnuteľný gól v podaní Damiána Labovského. Náš súper vyrovnal v druhej polovici zápasu a tak prišlo opäť na napínavý penaltový rozstrel, kde rozhodla až úplne posledná strela. Naši chlapci bojovali počas celého turnaja a skončili na 4. mieste zo šestnástich družstiev. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

      Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Predaj akcií sa začína!
     • Predaj akcií sa začína!

     •    S radosťou vám oznamujeme, že naša cvičná firma Pogy od stredy 23. 10. 2019 do utorka 29. 10. 2019 predáva svoje akcie. Jedna akcia má hodnotu 5€ a na osobu si môžete kúpiť maximálne 3 akcie. Ak máte záujem, napíšte svoje meno, triedu, meno na Facebooku a počet akcií, ktoré chcete zakúpiť, na firemný e-mail: pogyfirma.gymza@gmail.com.

    • Gymza číta Prekliatych reportérov
     • Gymza číta Prekliatych reportérov

     •    V dňoch 19. – 22. 9. 2019 prebiehal už šestnásty ročník Žilinského literárneho festivalu. Tieto dni sa niesli v duchu slova „MAŤ“. Ponúkal nám pestrú paletu podujatí, debaty a workshopy, no nechýbalo ani divadlo či knižný trh.

         Súčasťou ŽLF bolo aj vyhodnotenie druhého ročníka čitateľskej súťaže vydavateľstva Absynt, ktoré sa konalo v piatok 20. 9. 2019. Cieľom tejto súťaže je naučiť študentov stredných škôl láske ku knihám, naučiť ich kriticky myslieť a v neposlednom rade vedieť sa vcítiť do kože vojnového reportéra.

         Tak ako aj v prvom ročníku súťaže, aj v druhom sa do čítania reportážnych kníh naši gymzáci zapojili. Kníh bolo dovedna päť a každá z nich nám mala čo odovzdať a preto bolo náročné vybrať si len jednu, ktorej udelíme hlas. Ja sama som nebola pre svoju top knihu rozhodnutá do posledného momentu hlasovania. Medzi našimi čitateľmi nakoniec zvíťazila kniha Černobyľská modlitba od Svetlany Alexijevič.

         Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Každá z nich mala svojich vlastných hodnotiteľov. Medzi nimi bol aj reportér Andrej Bán, ktorý zodpovedal za kategóriu reportáž, Marta Součková, literárna teoretička a kritička, ktorá vyhodnocovala stredoškolákmi napísané recenzie na nimi zvolené knihy, ceny sa zúčastnila zástupkyňa primátora mesta Barbora Birnerová. Samozrejme nesmel chýbať ani zástupca vydavateľstva Absynt, Filip Ostrowski.

       

      Reb ako rebríček, reč ako rečníctvo

       

         Rebríček, jedna z kategórií, nám ukázal výsledky hlasovania na jednotlivých stredných školách. Z toho potom vznikol celkový rebríček, v ktorom si prvé miesto získala už spomínaná kniha – Černobyľská modlitba. Zaujímavo dopadlo hodnotenie knihy Eben. V konečnom hodnotení dosiahla iba žalostné 2% hlasov.

         Tento výsledok označujem za žalostný z viacerých dôvodov. Kniha Eben bola zo všetkých čítaných kníh najlepšou reportážnou knihou. Bola to, dovolím si povedať, učebnicová ukážka reportážnej literatúry. V tomto duchu o nej hovorili reportér Andrej Bán a aj zástupca vydavateľstva Absynt. Tento výsledok ich rozhodne pri srdci nezahrial. Knihu som prečítala aj ja a musím priznať, že ma zamrzelo, že som jej svoj hlas nakoniec neodovzdala.

         Napriek neúspechu v rebríčku Eben nakoniec zožal úspech v ďalšej kategórii, a to v rečníctve. Hoci táto kniha na našej škole nedostala ani jedno percento hlasov, Ján Barčiak zo IV.A triedy jej s radosťou prepožičal svoj hlas a pomohol jej obhájiť sa pred publikom v Neologickej synagóge v Žiline. Porota, v ktorej rozhodovala aj zástupkyňa primátora mesta, Barbora Birnerová, v tejto kategórii vyhlásila práve jeho reč za víťaznú. Víťazovi bol udelený okrem iného aj originálny obraz s logom vydavateľstva Absynt od umelca Davida Reitšpísa.

         Do zostávajúcich dvoch kategórií sme sa tento rok nezapojili. Veríme však, že ten budúci pokryjeme aj tieto časti súťaže.

      Eliška Stoklásková, IV.A

    • Otvorená hodina - Москва
     • Otvorená hodina - Москва

     •    Deň 18. október 2019 sa stal pre študentov ruského jazyka, ako aj pre našu školu naozaj výnimočným. Do našej školy prišli predstaviteľky z Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku - Anna Novgorodova a Inna Kuznetsova z Ruského centra vedy a kultúry.

         Hneď po príchode sa ich ujalo vedenie nášho gymnázia spolu s p. učiteľkou ruského jazyka a spoločne strávili veľmi príjemný čas, ktorý bol sprevádzaný konštruktívnou diskusiou o slovensko-ruských vzťahoch o možnostiach spolupráce, ako aj o možnostiach rozvoja spolupráce s partnerskou školou v Petrohrade. Taktiež naši hostia mali možnosť vidieť priestory našej školy. Následne sa študenti z II.C, III.B a III.C spolu zišli v učebni H08, kde si vypočuli prednášku o hlavnom meste Ruska, o Moskve. Táto hodina bola veľmi zaujímavá, a to nielen preto, že žiaci mohli počuť autentickú ruštinu od pravej Rusky, ale i preto, lebo práve Anna Novgorodová, ktorá viedla hodinu pochádza práve z Moskvy. A kto lepšie predstaví také veľkolepé mesto, než pravá „Moskvička“? Tak žiaci mohli cítiť jej vlastný vklad v rámci prednášky. Po prednáške sa naši žiaci osmelili a zaplavili p. Novgorodovú rôznymi otázkami z rôznych oblastí.

         Sme radi, že sa nášmu gymnáziu podarilo prijať takú úžasnú návštevu a opätovne prepojiť životy gymzákov s Ruskom a ruštinou ako takou. Veríme, že naši hostia sa u nás cítili veľmi príjemne a budú sa u nás cítiť dobre aj pri ďalších otvorených hodinách, pretože my sa tešiť určite budeme! Zároveň by sme chceli vyjadriť „БОЛЬШОЕ СПАСИБО“ pani Anne Novgorodovej a pani Inne Kuznetsovej za ich krásne dary, ktoré priniesli pre našu školu, pre ich osobnú účasť na našej otvorenej hodine a ich osobnostný vklad a cenné rady a informácie. СПАСИБО našemu vedeniu, a samozrejme našim študentom druhého a tretieho ročníka, ktorí prejavili maximálny záujem o pomoc a prípravu učební a rôznych projektov. No a na záver by som chcela vyjadriť osobné ĎAKUJEM našej (bývalej) kolegyni a skvelej pani učiteľke, pani Darinke Lešťanovej, ktorá sa zaslúžila o rozvoj ruštiny na našej škole, ako aj o to, že naši súčasní študenti majú vynikajúce základy ruštiny, na ktorých môžu stavať do budúcna.

         Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEM!

      Mgr. Mária Kariakinová

     • Témy SOČ 2019/2020

     •    V tomto školskom roku si žiaci v rámci 42. ročníka SOČ môžu vybrať jednu z nasledovných ponúknutých tém jednotlivých predmetových komisií. Po dohode s konzultantom je možné zvoliť si aj vlastnú tému podľa záujmu.

      Slovenský jazyk a literatúra

      • Fenomén fantasy literatúry v súčasnosti
      • Charakter postáv a ich vplyv na dej románu Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena
      • Literárna tvorba J. Grishama
      • Hľadanie zmyslu života v literárnej tvorbe H. Hesseho
      • E-mail ako slohový útvar a spôsob komunikácie
      • Písomná korešpondencia v minulosti a dnes
      • Internet = koniec kníh?
      • Slovná zásoba
      • Reklama ako forma komunikácie
      • Slovenský jazyk z pohľadu cudzincov
      • Téma podľa voľby študentov

      Dejiny umenia/Umenie a kultúra

      • Grafity ako moderné umenie
      • Súčasný slovenský film
      • Prečo majú mladí ľudia predsudky voči klasickej hudbe
      • Akými myšlienkami oslovuje mladých ľudí súčasná populárna hudba?
      • Téma podľa voľby študentov

      Spoločenskovedné predmety

      • Kultúrne pamiatky Žiliny
      • Dejiny obcí žilinského regiónu
      • Atentáty na slávne osobnosti z histórie
      • M. R. Štefánik a vznik Československa
      • Grécka a egyptská mytológia
      • História žilinského športu
      • Vojna Sever proti Juhu
      • Zmiznutí susedia (spracovanie holokaustu v Žiline)
      • Sociálna skupina a jej vplyv na jednotlivca
      • Sme rasisti?
      • Terorizmus (predpoklady vzniku, formy a boj s ním)
      • Budhizmus
      • Korupcia naša každodenná
      • Podnikateľský zámer firmy aplikovanej ekonómie
      • EÚ včera a dnes
      • Téma podľa voľby študentov

      Matematika – A kategória – čistá matematika

      • Zlatý rez
      • Pravidelné mnohosteny
      • Pytagorejské trojuholníky a kvádre
      • Významné body a priamky geometrických útvarov
      • Skladanie zhodných zobrazení v rovine
      • Geometrické konštrukcie obmedzenými prostriedkami
      • Metóda MONTE CARLO
      • Šifrovanie
      • Matematika kruhu a kružnice
      • Ludolfovo číslo π, Eulerovo číslo e
      • Matematické funkcie a ich využitie
      • Obrazce
      • Kvadratická funkcia v slovných úlohách

      Matematika – B kategória – aplikovaná matematika

      • Matematika v živej a neživej prírode (rozmnožovanie baktérií, meranie času, večný kalendár)
      • Matematika nad glóbusom a mapou sveta
      • Matematika v športe (futbal, gymnastika, hokej...)
      • Matematika v doprave
      • Matematika v umení (hudba, maľba, sochy...)
      • Matematika a dizajn
      • Matematika a origami
      • Telesá, kužeľosečky a architektúra
      • Matematika v školskej praxi
      • Matematické hry
      • Matematický kvíz
      • Vývoj jednotiek miery
      • Magické štvorce a matematické hlavolamy
      • Finančná matematika v domácnosti

      Matematika – C kategória

      • Téma podľa voľby študentov

      Fyzika

      • Ako fungujú hudobné nástroje
      • Povrchové napätie a vplyv tvrdosti vody na účinnosť pracích prostriedkov
      • Je lepšie kúriť odpadom zo smetiaka alebo z lesa
      • Mpemba efekt – ako je to s tuhnutím vody?
      • Solárne články a ich využitie
      • Aké veľké okienko môže mať ponorka?
      • Naklonená rovina a jej využitie v praxi
      • Téma podľa voľby študentov

      Informatika

      • Grafický dizajn
      • Počítačová hudba
      • Hackeri a počítač
      • Ako mi pomáha počítač pri učení
      • Pozitívne a negatívne stránky informatizácie spoločnosti
      • Kyberšikana
      • Téma podľa voľby študentov

      Geografia

      • Environmentálne problémy dnešného sveta
      • Prečo mám rád Slovensko?
      • Migranti v Európe
      • Výuková prezentácia GIS (geografické informačné systémy)
      • Znečistenie ovzdušia v Žiline
      • Vybraná dovolenková destinácia – služby cestovného ruchu
      • Téma podľa volby študentov

      Chémia

      • Anorganická chémia - technológia výroby, kvalita, použitie vybraných chemických výrobkov...
      • Chémia vody - sledovanie a monitorovanie obsahu vybraných chemických látok v riekach a vodných nádržiach v okrese Žilina
      • Organická chémia - štruktúra, vlastnosti, technológia výroby, kontrola kvality, použitie vybraných organických zlúčenín...
      • Farmaceutická chémia - toxické látky v medicíne, najnovšie poznatky v oblasti výroby a použitia (prípadne distribúcie), prírodné liečivá, dejiny farmakológie...
      • Makromolekulová chémia - technológia gumy a plastov
      • Chémia bežného života - oblasť potravinárstva (zisťovanie, overovanie kvality vybraných výrobkov), kozmetickej chémie, bytovej chémie, ochrany rastlín...
      • Chemický priemysel a životné prostredie - vznik, druhy, skladovanie, využitie resp. zneškodňovanie odpadov, opatrenia na zmenšovanie produkcie odpadových látok, triedenie odpadu vo svete a v SR...
      • Téma podľa voľby študentov

      Biológia

      • Mikrobiológia – pozorovanie MO, pôsobenie človeka na výskyt MO
      • Botanika, Zoológia – druhová pestrosť územia, mapovanie výskytu ohrozených organizmov, výskyt a rozšírenie nových druhov, pozorovanie migrácie živočíchov
      • Antropológia – mapovanie výskytu chorôb ohrozujúcich človeka, napr. alergie apod.
      • Genetika – pozorovanie geneticky podmienených zmien v prírode a u človeka
      • Zdravotníctvo – Národný program zdravia – problematika kardiovaskulárna, onkologická, gerontologická, boj proti infekčným chorobám, drogové závislosti, posilňovanie zdravého životného štýlu, hygiena životného a pracovného prostredia, zdravotný stav populácie, výchova k partnerstvu a rodičovstvu…
      • Ekológia a tvorba krajiny – vyhľadávanie biologicky cenných a zaujímavých území, námety na ich využívanie, vplyv človeka na krajinu, jej premeny, racionálne využívanie zdrojov a ochrana krajiny, návrhy úprav a štruktúry vegetácie, revitalizácia narušených území, parkov, plôch zelene…
      • Civilizačné ochorenia, možnosti ich prevencie a ich vzťah k zdravému životnému štýlu
      • HIV/ AIDS – hrozba len pre Afriku?
      • Onkologické ochorenia
      • Jedovaté rastliny ako hrozba alebo ozdoba v našich bytoch a záhradách
      • Zdravé potraviny, potravinová bezpečnosť, povedomie v oblasti označovania potravín
      • Živočíchy v službách človeka (napr. delfíny, ostrochvost...)
      • Klimatické zmeny (spôsobené činnosťou človeka, spôsobené napr. výbuchmi sopiek v minulosti a ich vplyv na zmeny klímy, na populáciu človeka...)
      • Obezita (jej vplyv na mladý organizmus, ako vplýva pohyb a strava na jej vývoj)
      • Spánok (vplyv na nervovú sústavu, na celkový stav organizmu resp. potreba oddychu)
      • Očkovanie – áno či nie
      • Vplyv mydla a sprchovacieho gélu na organizmus. Čo je lepšie?
      • Téma podľa voľby študentov

      Výchovné poradenstvo

      • Sociálno-patologické javy v podmienkach SŠ
      • Delikvencia a jej dôsledky
      • Hodnoty v živote stredoškoláka
      • Téma podľa voľby študentov

      Protidrogová prevencia

      • Drogy a ich hrozba v podmienkach stredných škôl
      • Alkohol
      • Fenomén zvaný fajčenie
      • Téma podľa voľby študentov

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátorka SOČ

    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     •    Pred dvoma týždňami sa naša trieda 1.B zúčastnila akcie „Noc výskumníkov“, ktorá sa konala v obchodnom centre Mirage v Žiline. Videli a navštívili sme tam rôzne stánky zamerané hlavne na biológiu a techniku, no boli tam aj stánky zamerané na fyziku, chémiu, či geografiu. Rozdelili sme sa do dvojíc a našou úlohou bolo si vybrať jeden zo stánkov a urobiť o ňom projekt. Robenie samotných projektov nebol ten najkratší proces, no nakoniec sme to úspešne zvládli a samotné projekty odovzdali. Tie najlepšie projekty boli ohodnotené z predmetu, ktorého sa dná práca týkala. Musím povedať, že toto podujatie mi rozšírilo vedomosti, obzory a znalosti a dovolím si tvrdiť, že sa to celej triede vrátane mňa páčilo a boli sme milo prekvapení, ako sa niektoré témy dajú zaujímavo spracovať, ale aby som nepísala len o samých pozitívnych vlastnostiach, tak tu vypichnem aj pár chybičiek, teda vlastne len jedno negatívum. Bolo tam veľmi málo miesta. Na túto akciu prišlo mnoho žiakov aj z iných stredných, ale aj základných škôl a všetci sme sa tam tlačili v malom priestore, kde sa nedalo ani poriadne dýchať a nesústredili sme sa tak veľmi na dané témy stánkov. Bolo by lepšie vyhradiť priestor, kde by sme mali väčšiu možnosť pohybu, no aj napriek tomu sme si to užili a niečo nové sa naučili, veď kto by sa nechcel uliať z vyučka a ísť si pozrieť nové vymoženosti, ktoré nám veda ponúka?

      Paulína Počinková, I.B

    • Keď sa Štefánik stretne s Báthoryčkou
     • Keď sa Štefánik stretne s Báthoryčkou

     •    V utorok 8. 10. 2019 sme sa my, žiaci 3. ročníka, zúčastnili v sprievode p. uč. Ďureka a p. uč. Krajčovičovej literárno-dejepisnej exkurzie.
         Prvou zastávkou boli Košariská, rodisko M. R. Štefánika. Ako to už v našej histórii býva, vzrastom malý, ale pre národ veľký muž sa narodil v malom domčeku. Dnes tu sídli jeho múzeum. Sprievodca nám podal výklad o jeho zaujímavom živote, politickej či vedeckej činnosti. Prezrieť sme si mohli nielen veci z jeho parížskeho bytu, ale aj z frontu. V poslednej miestnosti boli vystavené aj jeho osobné veci, ktoré mal so sebou v osudný deň 4. mája 1918 pri páde lietadla.
         Naša ďalšia cesta nemohla smerovať nikde inde ako na Bradlo. Po vystúpení z autobusu nám ale zmrzol úsmev na tvári. Nebolo to kvôli ceste nahor. Výrazne k tomu prispel silný severák. Že by sa tak cítil Štefánik v lietadle? Toto miesto má tiež troch záhadnú atmosféru. Nie je to typická hrobka, je to mohyla. Preto padla otázka: ,,Kde je Milan???“ Aj napriek nie príliš peknému počasiu sme si užili výhľad do okolia. Prirodzene, nesmeli chýbať ani veselé fotografie.
         Poslednou zastávkou bola malá, no známa obec Čachtice. Nezamierili sme však na tajomstvom opradený hrad. Cieľom sa stal malý miestny kaštieľ. Skvelá pani sprievodkyňa nám vysvetlila, ako to vlastne bolo s krvavou grófkou Alžbetou Báthoryovou, či ako k jej väzneniu prispel Juraj Thurzo. Vedeli ste, že spáchala viac ako 630 vrážd? Alebo že na Čachtickom hrade strávila len posledné štyri roky svojho života? Dozvedeli sme sa nielen tieto, ale aj rôzne iné informácie. Prekvapivo sme si nakoniec pripomenuli aj významnú generáciu štúrovcov, ktorá v tejto dedinke mala svoje stretnutie.
         M. R. Štefánik sa s Alžbetou Báthoryovou nikdy osobne nestretli. Žili totiž v inom čase a priestore. Po našej exkurzii sa stretli nielen v našich fotoaparátoch, ale i v myšlienkach. Veď čo by sa stalo keby...

      Martina Hrebeňárová, III.A

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk