• Novinky

    • I AMbitious - príležitosť pre študentov
     • I AMbitious - príležitosť pre študentov

     •    I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov z celého Slovenska. Program vznikol z túžby prepájať proaktívnych študentov s inšpiratívnymi profesionálmi, ktorí im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. Kvôli efektivite práce so stredoškolákmi sa zameriavame na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie celoplošne pre celé Slovensko.


      Program sa skladá z ôsmych nosných častí, ktorými sú: 

      • Mentoringový program, kde každý študent získa odborníka, mentora, podľa svojich preferencií 
      • Workshopy na témy ako kritické myslenie, typológia osobnosti, práca v tíme, prezentačné zručnosti a pod. 
      • Diskusie s inšpiratívnymi podnikateľmi, či ľuďmi v neziskovom sektore
      • Debaty, ktoré zlepšujú argumentáciu a spoločenský prehľad študentov
      • Projekt v praxi s mestom Trenčín, kde študenti budú tvoriť projekt na zadanie od mesta, ktorý budú prezentovať pred hlavnými predstaviteľmi mesta
      • Projekt s firmami, kde študenti budú pracovať na konkrétnom zadaní od zaujímavej firmy 
      • Dobrovoľnícke aktivity, ktoré formujú zmýšľanie, budujú u študentov morálne hodnoty a búrajú ich predsudky
      • Vlastný projekt každého študenta/-ky, na ktorých budú pracovať aj po skončení ročného programu I AMbitious 


      Viac na: https://iambitious.sk alebo na našom Facebooku


      S programom I AMbitious sa nám podarilo:  

      • V roku 2019 sme získali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuventy - Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov neformálneho vzdelávania na Slovensku.
      • V našom ročnom programe študuje 45 študentov. Dnes máme 18 úspešných absolventov a absolventiek programu, ktorí vytvorili svoje vlastné projekty. A to sú napríklad: Square TV, enviromentálny projekt Zelené ruky, literárny projekt Hra na Hviezdoslava a ďalšie.
      • Do programu je zapojených viac ako 50 inšpiratívnych mentorov a 40 profesionálnych lektorov z celého Slovenska


      Viac sa o nás môžete dočítať na: 

       Trend: Stretne sa stredoškolák a šéf firmy... To nie je sci-fi, ale rozvojový program 

      .týždeň: Keď neskúsiš zmeniť veci k lepšiemu, nemáš právo frflať, odkazuje stredoškolákom mladá študentka

      Denník N: 13 aktivít a kurzov, pre ktoré sa študentom oplatí zostať na Slovensku alebo sa vrátiť


      Pre viac informácii (pdf): I AMbitious

      Vaszília Bartošová

     • Navštívil nás Hviezdoslav

     •    Dňa 11. 02. 2020 sa naša škola, ako tomu býva aj po iné roky, opäť zahalila do krásnych veršov a príbehov. V priestoroch gymnázia sa uskutočnilo už tradičné školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

         Aj tento rok potešila porotu slušná účasť, predovšetkým zastúpenie spomedzi našich prvákov. Jednotliví súťažiaci preukázali veľkú dávku odvahy, talentu a estetického cítenia pri prednese umeleckých textov. A sme radi, že aj tento rok mala porota z čoho vyberať pri postupe súťažiacich do vyššieho – okresného kola.

         Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo vyššom kole. Pevne veríme, že rad našich recitátorov sa bude každým rokom rozrastať.

       

      Poézia:                                                                                 

      1. miesto: Dominika Šošková, II.B
      2. miesto: Žofia Priečinská, III.B
      3. miesto: Viktória Kubove, I.A

      Próza:

      1. miesto: Lucia Krišťaková, II.A
      2. miesto: Ivana Macharová, II.A
      3. miesto: Veronika Vržďaková, II.A

      PaedDr. Katarína Červencová

    • Prednáška o spisovateľoch nášho regiónu
     • Prednáška o spisovateľoch nášho regiónu

     •    Dňa 20. 2. 2020 sa žiaci navštevujúci seminár zo slovenského jazyka a literatúry mali možnosť oboznámiť s prednáškou od lektora Mgr. V. Homolu  na tému „Spisovatelia môjho regiónu“.

         Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o živote a diele mnohých autorov, ktorí sa  významnou mierou zapísali do dejín nielen nášho regiónu, ale aj celého Slovenska. Získané poznatky môžeme využiť na maturitnej skúške nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z dejepisu a občianskej náuky.

      Nicole Topitzerová, IV.D

    • Jarná škola programovania 2020 - Internet vecí a robotika
     • Jarná škola programovania 2020 - Internet vecí a robotika

     •    V dňoch 23. 3. 2020 - 27. 3. 2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky, Katedre technickej kybernetiky, Žilinskej univerzity v Žiline pre veľký záujem opäť uskutoční týždenný intenzívny kurz s názvom "Jarná škola programovania 2020".

         Pri tejto príležitosti by sme Vám, našim študentom (i učiteľom), radi ponúkli možnosť bezplatnej účasti na danom kurze. V rámci kurzu sa študenti oboznámia s danou problematikou, pričom budú v malých skupinách riešiť rôzne úlohy týkajúce sa vývoja softvéru na zariadeniach, ktoré si sami postavia. Našim cieľom je, aby sa čo najzábavnejšou formou oboznámili so svetom informačných technológií. Úlohy budú samozrejme riešené pod odborným dohľadom našich pracovníkov a študentov.

         Jarná škola programovania sa vyznačuje najmä tým, že každý z jej účastníkov si vytvorí a "rozbehá" svoj vlastný hardvér (svoje vlastné zariadenie), na ktorom si následne implementuje obslužný softvér. Zariadenia sú navrhnuté tak, aby demonštrovali aktuálne trendy v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT).

         Tento rok sa FRI zamerala na tri oblasti:

      1. "Programovanie hardvéru - základy" - študenti si zostroja a naprogramujú jednoduchý senzor, ktorý bude možné využiť ako e-Badge.
      2. Internet vecí (Internet of Things) - WiFi - študenti si zostroja a naprogramujú stand-alone senzor, ktorý bude na definovaný server cez jeho API odosielať informácie o nameraných veličinách. Ku komunikácii bude využitý štandard Wi-Fi.
      3. Robotické autíčko - Bluetooth - študenti si zostroja a naprogramujú robota, ktorého bude možné ovládať cez Android aplikáciu na smartfóne/tablete pomocou technológie Bluetooth. Následne budú roboty súťažiť v súťaži mini-sumo (https://www.youtube.com/watch?v=O6_1q7rJWSY). Súťaž je určená jednak pre roboty ovládané cez mobilný telefón, ako aj pre roboty, ktoré budú pracovať autonómne (závisí od šikovnosti študentov).

         Jarná škola je koncipovaná tak, že je určená aj pre Vás, študentov, ktorí nemáte žiadne skúsenosti s vývojom HW i SW. Jedným z hlavných cieľov danej akcie je, okrem praktických ukážok práce s danými technológiami, aj vzbudiť v študentoch väčší záujem o svet IKT.

         Prihlasovanie na kurz je realizované cez nasledujúci link: https://goo.gl/forms/4f33y2ib127qNf6G3

         Z dôvodu rekonštrukcie internátov na Žilinskej univerzite, nebude možné pre účastníkov kurzu zabezpečiť tento rok ubytovanie. To si bude musieť každý záujemca riešiť po vlastnej línii. V prípade záujmu však vieme poslať zoznam možných ubytovacích zariadení s prijateľnou cenou ubytovania.

         Každý účastník bude mať v rámci kurzu bezplatne zabezpečený pitný režim (minerálne vody) ako aj malé občerstvenie vo forme 1 bagety/deň. V prípade záujmu o ďalšie stravovanie, je možné objednať obedy na každý deň, ktoré však bude potrebné vopred nahlásiť a uhradiť v hotovosti.

         Prihlasovanie na kurz je otvorené do 13. 3. 2020, 23:59:59, pričom o prijatí na kurz bude účastník informovaný najneskôr do 16. 3. 2020.

      V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

    • GoUSA - ponuka štúdia v USA
     • GoUSA - ponuka štúdia v USA

     • Vážení študenti,

         touto cestou by sme Vás – prvákov, druhákov, prípadne tretiakov – radi pozvali na GoUSA udalosť, ktorú organizuje Veľvyslanectvo USA dňa 26. 02. 2020 na Žilinskej univerzite od 10:30 do 13:30.

         Dozviete sa užitočné rady a informácie o výmennom stredoškolskom štúdiu v USA, ktoré využíva mnoho stredoškolákov na Slovensku po dobu jedného semestra alebo akademického roka.

         Podujatia sa zúčastní aj americký konzul Matt Pierson, ktorý rád odpovie na otázky týkajúce sa víz, prípadne iných záležitostí.

         Podujatie nájdete aj na Facebook stránkehttps://www.facebook.com/events/505574286812328/

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Štvrtáci, neviete si rady s maturitou?

     •    Viete, ako prebieha maturitná skúška?

         Viete, čo je to interná a externá časť maturitnej skúšky?

         Viete, ako funguje interná a externá časť maturitnej skúšky?

         Viete, ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky?

       

         Ak ste na tieto otázky odpovedali nie, nezúfajte, Vaši rovesníci v spolupráci s NÚCEM si pre Vás pripravili 3 informačné videá o maturite:

      1. Ako funguje maturitná škúška? https://vimeo.com/389542395
      2. Ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky? https://vimeo.com/389568646
      3. Ako prebieha maturitná skúška? https://vimeo.com/392086164

         Dúfame, že po zhliadnutí týchto videí sa už žiaden z Vás maturantov nestratí a každý zmaturuje na 1!

    • Nový eTwinning projekt na našej škole
     • Nový eTwinning projekt na našej škole

     •    Na základe predchádzajúcej spolupráce nás partnerská škola z Grécka (ostrov Kos) oslovila s ponukou zapojiť sa do nového projektu Erasmus+. Projekt bude zameraný na digitálne zručnosti a bezpečnosť v on-line svete. V súčasnosti sú do partnerstva okrem nás a koordinátorov z Grécka zapojené krajiny Poľsko, Švédsko, Taliansko a Island. Podaniu samotnej žiadosti predchádza spoločná spolupráca v rámci virtuálnej platformy Európskej únie eTwinning. Do tejto spolupráce sú zapojení všetci žiaci prvého ročníka pod vedením svojich triednych učiteliek. Naši študenti zožali za svoju prácu už aj prvé pochvaly, a tak pozitívne zviditeľnili našu školu medzi partnermi. Náhľad do projektu: https://twinspace.etwinning.net/35905/home

      Zuzana Bebčáková, koordinátorka projektu

    • GYMZA DOD 2020
     • GYMZA DOD 2020

     •    Tohtoročný DOD na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline sa uskutočnil v dňoch 06. 02. 2020 a 08. 02. 2020 v priestoroch našej školy. Návštevníci zo základných škôl žilinského kraja sa zúčastnili otvorených vyučovacích hodín a interaktívnych workshopov s jazykovým, matematickým, prírodovedným, či športovým zameraním.

         Naši GYMZÁCI odprezentovali hosťom v novovytvorenom priestore zvanom Gymza klubovňa záujmové kluby, kde sa počas roka realizujú a rozvíjajú svoj talent. Uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu zaujala aj možnosť v rámci štúdia vycestovať do rôznych krajín EÚ v rámci projektu Erasmus+, množstvo realizovaných školských akcií a projektov ako aj pripravovaná novinka do nasledujúceho roka s názvom „Show your talent“.

       

         V školskom roku 2020/2021 ponúkame štúdium pre 84 žiakov v troch typoch učebného plánu:

      1. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium so zameraním na prírodné vedy a informatiku
      2. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka
      3. typ - všeobecné gymnaziálne štúdium

       

         Naše poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sprevádzali záujemcov o štúdium počas Dňa otvorených dverí a vytvorili tak veľmi príjemnú, priateľskú  atmosféru.

    • Vydarený kurz zimných športov
     • Vydarený kurz zimných športov

     •    Aj v tomto školskom roku sa naši prváci zúčastnili kurzovej formy výučby na svahoch Kubínskej hole. Naučiť a zdokonaliť sa mohli v lyžovaní či snowboardingu. Všetci žiaci spravili počas tohto týždňa neskutočný pokrok, čo sa odzrkadlilo aj v piatkových pretekoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným a prajeme veľa krásnych chvíľ na svahoch lyžiarskych stredísk.

      Zuzana Bebčáková – vedúca kurzu

       

         Pre viac fotiek pozri FB GYMZA šport: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2560840114195367&type=3

    • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“
     • Prednáška „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“

     •    „Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín“ bol názov pútavej prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole dňa 11. 2. 2020 pre študentov navštevujúcich semináre zo spoločenských vied.

         Prednášateľom bol doc. Ing. Dušan Turan, CSc. – prezident Slovenskej socio-synergickej spoločnosti.

         Cieľom prednášky bolo priblížiť študentom základný exkurz do projekcie systémovo celistvej filozofie. Predložiť možnosť získať poznanie o metodológii a gnóze, ukázať cestu transdisciplinárneho videnia a poznania.

         Filozofia je proces, nie výsledok, je to spôsob uvažovania a tvrdenia o istých veciach. Kľúčom je mať dobré dôvody pre naše presvedčenia, argumenty pre náš postoj a obranu proti kritike.

         Verím, že táto prednáška takým kľúčom pre našich študentov bola.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku
     • Fiona a jej najkrajšie momenty na Slovensku

     •    V rámci úspešného programu »kulturweit« pôsobila na našej škole od septembra 2019 do februára 2020 v poradí už 6. asistentka nemeckého jazyka, Fiona Johanna Backhaus z Hamburgu.

         Program »kulturweit« zahŕňa medzinárodnú dobrovoľnícku službu pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí sa takýmto spôsobom môžu angažovať po dobu 6 alebo 12 mesiacov v oblasti zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Je to projekt nemeckej komisie UNESCO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí. Mladí asistenti sú vyslaní do nemeckých vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií v zahraničí, ako aj do rozličných národných komisií UNESCO. Pedagogická výmenná služba (PAD) a Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA) sú dvaja zo 6 partnerov programu »kulturweit«.

         Fiona vo svojom príspevku zachytáva tie najkrajšie momenty zo svojho 6 mesačného pôsobenia u nás.

         A my sa už teraz tešíme na jej nasledovníka, ktorým je Axel Goetze z Drážďan. Nový asistent programu »kulturweit« pricestuje do Žiliny 14.03.2020.

         Využite i vy možnosť zlepšiť sa v cudzojazyčnej komunikácii. Odbúrajte stres, predsudky a strach hovoriť po nemecky!!!

       

      O Fioniných najkrajších momentoch počas jej pobytu na Slovensku si môžete prečítať v nasledovnom pdf dokumente: 

      Meine schönsten Momente in der Slowakei

       

      PhDr. Zuzana Zajacová

    • Stretnutie s MUDr. Imrichom Žigom, CSc. v rámci cyklu „Životné cesty absolventov Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline“
     • Stretnutie s MUDr. Imrichom Žigom, CSc. v rámci cyklu „Životné cesty absolventov Gymnázia, Hlinská 29 v Žiline“

     •    Vzácneho hosťa, MUDr. Imricha Žiga, CSc. sme privítali na pôde nášho gymnázia v utorok 4. februára 2020.

         Tento deň sa tak stal pre nás jedinečným a nezabudnuteľným, pretože pán doktor patrí medzi vôbec prvých absolventov Gymnázia na Hlinskej ulici.

         Študenti majúci príležitosť absolvovať besedu a následnú diskusiu s pánom doktorom hodnotili tieto chvíle nasledovnými slovami:

         „Pán doktor pôsobil ako veľmi milý, sympatický a vyrovnaný pán. Jeho rozprávanie vedelo zaujať nejedného poslucháča. V jeho prednese bolo cítiť pokoj, harmóniu a pokoru.“

         „Z jeho rozprávania sme si neodniesli len poznatky o škole, ale aj jeho osobné životné skúsenosti, ktoré boli dojímavé, poučné a pre nás sčasti nepredstaviteľné. Dokázal nám, že vzdelanie je naozaj dôležité a že v živote sa stávajú veci, ktoré sú nad naše pochopenie. Veci, ktoré treba prijať a hýbať sa ďalej vpred.“

         „Človek taký vzdelaný, s takou kariérou, taký známy....a predsa taký skromný, pokorný a oddaný veciam väčším ako sme my.“

         Pánovi doktorovi nesmierne ďakujeme za príjemné stretnutie, dúfame aj v ďalšie a želáme mu najmä pevné zdravie a silu rozdávať okolo seba úsmev a povzbudenie.

       

      Aká je životná cesta MUDr. Imricha Žiga, CSc.?

      • narodil sa 17. 5. 1952 v Žiline, pochádza z kresťanskej lekárskej rodiny, má 3 mladších súrodencov,
      • pred 50 rokmi maturoval na Gymnáziu, Hlinská v Žiline,
      • angažoval sa v skautingu a v rokoch 1968-69 bol lídrom študentského hnutia v Žiline a predseda okresného ZSUMS (Zväzu stredoškolskej a učňovskej mládeže Slovenska),
      • v rokoch 1970-76 študoval na Lekárskej fakulte UK v Martine a po skončení až doteraz pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike,
      • obhájil atestáciu I. aj II. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo, ukončil vedeckú výchovu a získal titul CSc.,
      • na Filozofickej fakulte UK v Bratislave urobil špecializačnú skúšku z pedagogického minima,
      • opakovane absolvoval študijné pobyty v zahraničí - Berlín, Halle, Rostock, Zürich, Budapešť a Pecs,
      • opakovane bol vyhodnotený ako najlepší učiteľ na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine,
      • v roku 2019 ho Žilinský samosprávny kraj ocenil ako TOP - lekára v regióne Turiec,
      • je šťastne ženatý už 45 rokov, s manželkou vychovali dve deti a tešia sa trom vnúčatám,
      • celý profesný život (44 rokov praxe) sa snažil pomáhať rodičkám a pacientkám na ženskej klinike a hoci by už mohol byť 6 rokov na dôchodku, stále pracuje na plný uväzok ako vysokoškolský učiteľ na JLF UK  Martin a súčasne ako klinický pracovník – lekár.
    • Pozvánka pre rodičov žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline
     • Pozvánka pre rodičov žiakov Gymnázia Hlinská 29 v Žiline

     • Vážení rodičia,                                                                                                                                           
       

         v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy Vás pozývame na 3. rodičovské združenie v školskom roku 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 17. februára 2020 (pondelok) od 16:30 hod. v priestoroch školy. V rámci schôdzí rodičovského združenia sa uskutočnia aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Keďže ide o dôležitý akt, prosíme o Vašu účasť. 

       

         Tešíme sa na stretnutie s Vami počas schôdzí rodičovského združenia.

    • Gymza Oldies Party
     • Gymza Oldies Party

     •    Dňa 21. 2. 2020 by sme chceli všetkých pedagógov, študentov či absolventov Gymnázia Hlinská 29 srdečne pozvať na dlho plánovanú Oldies párty. Začiatok akcie je o 16:00 v školskej telocvični. Podmienkami účasti sú dobrá nálada, chuť zabaviť sa a zatancovať si. V tento deň máte možnosť obliecť sa do témy 70. a 80. rokov, vďaka čomu môžete získať skvelú (najmä pre študentov prospešnú) výhru. Do programu je zahrnutá aj tombola so zaujímavými cenami a ďalšie zábavné aktivity.

         Vstupné: 1€ (v cene je jeden tombolový lístok)

         Tombolový lístok: 0,50€

         Za každú pomocnú ruku pri prípravách akcie, chystaní občerstvenia či výzdoby by sme boli veľmi vďační. Ak máte záujem, neváhajte kontaktovať členov Žiackej školskej rady.

         Ďakujeme a tešíme sa na Vás

    • Ukončenie výstavy Anny Frankovej
     • Ukončenie výstavy Anny Frankovej

     •    Dňa 20. 1. 2020 bola na našej škole ukončená putovná výstava Anna Franková, ktorú sme realizovali v spolupráci Nadácie Milana Šimečku a Nadácie Anny Frankovej.

         Táto výstava bola realizovaná nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre verejnosť. Cieľom Nadácie Anny Frankovej je udržiavať spomienku na Annu Frankovú a na obdobie, keď bol pri moci národný socializmus. Je to nielen v humánnom a historickom záujme, ale má to svoj význam aj pre dnešok. Celú výstavu môžeme chápať nielen ako spomienku na individuálny osud mladého dievčaťa, ale predovšetkým ako úsilie o aktívne zasadzovanie sa v boji za zachovanie slobody, dodržiavania ľudských práv, pluralitné a demokratické spolunažívanie.

         Môžeme s radosťou konštatovať, že výstava oslovila viaceré základné školy, ktoré nás prišli navštíviť a tak myšlienkové hodnoty tejto výstavy sa dostali do povedomia mnohých mladých ľudí.

      Mgr. H. Krajčovičová

    • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent
     • Na gymnaziálnom Novoročnom koncerte sa predstavil výnimočný hudobný talent

     •    Spojenie hudby, mladých interpretov a školskej komunity opäť zafungovalo na špeciálnom Novoročnom koncerte. Vystúpil aj svetoznámy slovenský huslista.

         Jeden z posledných januárových večerov patril v žilinskom kultúrnom kalendári zavedenej tradícii. Vo štvrtok 29. januára sa v Dome umenia Fatra uskutočnil už 19. ročník Novoročného koncertu pre Gymnázium Hlinská 29, na ktorého organizácii spolupracovali žilinské gymnázium a Štátny komorný orchester Žilina. Pred plným hľadiskom odzneli diela Beethovena, Wieniawského, Straussa, Ponchielliho, Fučíka a Čajkovského.

         Medzi pozvanými hosťami boli predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor Žiliny Peter Fiabáne či jeho predchodca Igor Choma.

         „Táto akcia je radostným stretnutím súčasných i bývalých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov i absolventov, rodičov a priateľov Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline,“ zaznelo z úst riaditeľky školy Jarmily Turoňovej počas úvodného prejavu.

       

      Jedenásťročná hviezda v Žiline

         Aktuálny ročník koncertu privítal na pódiu mladého slovenského dirigenta Maroša Potokára a dvoch sólistov – prvú fagotistku ŠKO Idu Chovanovú a malého, len jedenásťročného huslistu Tea Gertlera, ktorý má za sebou viacero prestížnych ocenení doma aj v zahraničí. Vo svojom veku patrí k naozaj zriedkavým talentom nielen na Slovensku, ale aj vo svetovom meradle.

         Publikum si v jeho podaní mohlo vychutnať Koncert č. 2 d mol pre husle a orchester poľského skladateľa Henryka Wieniawského.

         „Pri príprave na vystúpenie všetko závisí od dĺžky a náročnosti skladby. Ani jedna skladba však nie je ťažká, je buď zaujímavá, alebo nezaujímavá. Tento koncert je môj najobľúbenejší a viackrát som ho hral, preto mi príprava zabrala menej času,“ prezradil nadaný husľový virtuóz v zákulisí.

         Hudbe venuje najviac svojho času, sláva však pre neho nie je prvoradá: „Cítim, že ľudia ma považujú za výnimočného, ja však len robím to, čo ma baví. Z úspechu som rád, viem však, že neovplyvním to, či príde, alebo nie.“

         Obecenstvo ocenilo jeho výkon úprimným standing ovations. Teo Gertler sa v roku 2018 ako osemročný stal držiteľom Grand Prix z prestížnej súťaže mladých huslistov v poľskom Lubline. Na jednom pódiu už stál s hviezdami ako Plácido Domingo či Andrea Bocelli. V Žiline vystúpi aj 27. februára spolu s ďalšími známymi hudobníkmi.

         Dirigentskú taktovku mal počas večera v rukách Maroš Potokár, ktorý svoju kariéru začínal tiež ako huslista. Pôsobil ako koncertný majster Štátnej filharmónie Košice, popri práci dirigenta má aj dnes sólové vystúpenia. Hudba pre neho bola odmalička smerom, ktorým sa chcel počas života uberať, aj keď priznal, že neoplýval toľkým talentom ako mladý Teo Gertler.

         Dnes okrem iného vedie Košický spevácky zbor učiteľov. Pred koncertom pre žilinskú gymnaziálnu komunitu spomenul aj svoje skúsenosti s dirigovaním pedagógov: „V začiatkoch to bol pre mňa trochu zvláštny pocit, pretože medzi mnou a členmi zboru bol generačný rozdiel. Práve fakt, že sú to učitelia, však znamená, že prirodzenejšie vnímajú autoritu dirigenta a jeho vedenie.“

       

      Z náhrady plesu sa stala prestížna tradícia

         Práve učitelia sú už devätnásť rokov hybnou silou podieľajúcou sa na príprave špeciálnych novoročných koncertov. Ich genéza má však hlbšie korene.

         „Od roku 1990 sme začali usporadúvať novoročné plesy. Keďže však o ne postupne klesal záujem, rozhodli sme sa v oblasti kultúry organizovať niečo iné. Tam sa začala písať história novoročných koncertov,“ ozrejmil bývalý riaditeľ Gymnázia Hlinská a hlavný autor myšlienky koncertov Jaroslav Pištek.

         „Nemuseli sme, ale chceli, a Štátny komorný orchester mal pre ideu od začiatku pochopenie. Dnes vidím, že záujem o tieto koncerty má gradujúcu tendenciu a symbióza medzi hudbou, študentmi, učiteľmi či rodičmi stále funguje,“ doplnil Pištek. Mladí sólisti na pódiu a mnoho mládeže v obecenstve bolo pre neho dôkazom, že aj nastupujúca generácia má v sebe chcenie vytvárať neformálnu atmosféru odlišnú od tej školskej.

      Ján Barčiak, IV.A

    • 54. ročník Biologickej olympiády
     • 54. ročník Biologickej olympiády

     • Výsledky školského kola, ktorého sa zúčastnilo 22 súťažiacich:

       

      Kategória B (I. a II. ročník)

      Teoreticko-praktická časť (riešenie testových problémových úloh a laboratórne cvičenie):

      1. miesto: Ondrej Bazelides (2.A), 36.5 b
      2. miesto: Patrícia Kolibáčová (2.C), 31.5 b
      3. miesto: Erik Gavlák (2.C), 28 b

       

      Kategória A (III. a IV. ročník)

      Teoreticko-praktická časť (riešenie testových problémových úloh a laboratórne cvičenie):

      1. miesto: Eliška Stoklásková (4.A), 44.5 b
      2. miesto: Martin Klein (4.C), 44 b
      3. miesto: Matej Jaššák (3.C), 42 b

       

      Kategória A (III. a IV. ročník)

      Tvorba posteru:

      1. miesto: Natália Žilková (3.D)

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk