• Novinky

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 42. ročník

     •    Do 42. ročníka krajského kola SOČ postúpili z našej školy dve dievčatá z III.B triedy - Nina Hromadová a Martina Bobáňová. Vzhľadom k súčasnej situácii v súvislosti s opatreniami s dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu sú v tomto školskom roku vyhodnocované len elektronické práce bez osobnej účasti a vlastnej prezentácii žiakov. Napriek tomu boli naše dve dievčatá v krajskom kole veľmi úspešné:

       

      Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      4. miesto: Nina Hromadová, III.B - „Ako sa naučiť cudzí jazyk za niekoľko mesiacov“

       

      Odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

      2. miesto: Martina Bobáňová, III.B - „Terchovská ľudová hudba“ - POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA!!!

       

         Dievčatám srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu a Martinke Bobáňovej držíme palce v celoštátnom kole.

       

      V Žiline, 23. apríla 2020

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech
     • Pozvánka na najväčší virtuálny DOD fakúlt a univerzít zo Slovenska a Čiech

     •    Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27. 4. 2020 o 14.00.

         Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

         Webstránka, kde bude podujatie bude prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

         Aktuálne informácie bude Národné kariérne centrum pridávať aj na facebookový event, preto sledujte: https://www.facebook.com/events/331965841098147/.

       

      Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie):

      • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
      • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      • Univerzita Komenského v Bratislave
      • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
      • University of New York in Prague
      • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
      • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
      • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
      • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
      • Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
      • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
      • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
      • Technická univerzita Košice
      • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
      • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
      • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
      • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
      • Filozofická fakulta UCM v Trnave 
      • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
     • Klasifikácia predmetu Telesná a športová výchova

     • Vážení rodičia, vážení žiaci,

      v zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov SŠ v čase mimoriadnej situácie zo dňa 06. 04. 2020 pedagogická rada na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline prerokovala neklasifikovanie predmetu telesná a športová výchova v 2. polroku školského roka 2019/2020.

      Žiak bude mať na vysvedčení uvedené: absolvoval. Obdobne ako je to v prípade etickej a náboženskej výchovy.

       

      V Žiline, 20.04.2020

      Jarmila Turoňová, riaditeľka školy

    • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek
     • Nové informácie pre štvrtákov ohľadom VŠ štúdia, termínov prihlášok a prijímačiek

     •    Národné kariérne centrum práve vydalo aprílové číslo časopisu Kam po strednej. Môžete v ňom nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov. Keďže sú školy zavreté, toto vydanie bolo pripravené v ľahko čitateľnej elektronickej forme. Listovaciu podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/.

         Všetkým želáme veľa síl a zdravia!

    • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete
     • Ministerstvo sprístupnilo 588 digitálnych učebníc a pomôcok zadarmo, tu ich nájdete

     •    Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil, že štát sprístupnil zadarmo pre žiakov, rodičov a učiteľov  558 titulov od 14 vydavateľov.

         "Všetky tieto učebnice sú odteraz dostupné žiakom, rodičom aj učiteľom priamo z ich domu. Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v budúcnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým a uľahčili tak online vzdelávanie," oznámil minister.

      Všetky učebnice nájdete tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      Je potrebné zadať tieto údaje:

           meno: ucebnica@iedu.sk

           heslo: ucebnica

         Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

       

      ZDROJ: https://www.omediach.com/tlac/17739-ministerstvo-spristupnilo-ziakom-a-rodicom-588-digitalnych-ucebnic-a-pomocok-zadarmo-tu-ich-najdete

     • Spolupráca s FHV UNIZA aj v čase korona pandémie

     •    Chcete pomôcť s úlohami, prekonzultovať projekty a iné zadania, pomôcť na prijímacie pohovory na VŠ so zameraním na ANJ alebo OBN?

         V prípade, že ste odpovedali áno, napíšte  na e-mail: turonova@gymza.sk alebo kitasova@gymza.sk a my Vás nakontaktujeme na dobrovoľníkov zo ŽU, ktorí Vám môžu pomôcť s anglickým jazykom alebo občianskou náukou.

      vedenie školy

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk