• Novinky

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 01. októbra 2020 (štvrtok) v priestoroch školy.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. – II. ročník je o 16:45 hod.,

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre III. – IV. ročník je o 17:15 hod.

       

      Tešíme sa na stretnutie.

      Pri vstupe do budovy je potrebné si na tvár nasadiť ochranné rúško, resp. inú náhradu.

      V Žiline 24. septembra 2020

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

    • Všetci v bielom za Deň mieru
     • Všetci v bielom za Deň mieru

     • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   Včera 21. septembra sme prišli oblečení do školy v bielom, ako prejav súdržnosti pre symbol mieru, nevinnosti, čistoty, jemnosti a vzájomného pochopenia medzi ľuďmi navzájom. Spoločne sme sa odfotili a zdieľame s ostatnými, ktorí sa pridali a nielen s nimi. :-)

      #PeaceDay2020     #Roots&Shoots     #Slovakia

    • Stretnutie s VÝNIMOČNÝMI GYMZÁKMI
     • Stretnutie s VÝNIMOČNÝMI GYMZÁKMI

     •    Sme škola, ktorá sa môže pochváliť šikovnými, výnimočnými žiakmi, ktorí vnímajú Gymnázium Hlinská 29 ako SVOJU školu. Záleží im nielen na budove, okolí ale aj tímovom duchu, ktorý sa aj vďaka nim z roka na rok viac a viac stáva neoddeliteľnou súčasťou GYMZY.

         Spoločnými silami pridali ruku k dielu a neúnavne maľovali, búrali, vynášali sutiny, či kosili. A výsledok sa dostavil – máme nové logo, nový modernejší vstup do budovy školy, čistejšie a svetlejšie steny a mnoho iného.

         Nemôžeme ich snahu počas leta 2020 opomenúť a preto sme ich pozvali na spoločné stretnutie, ktoré iniciovala riaditeľka školy p. Jarmila Turoňová. Tá sa všetkým prítomným žiakom poďakovala – slovom ale aj malou, nielen sladkou odmenou a zaželala im do ďalšej práce veľa sily a hlavne chuti.

         Veríme, že v nasledujúcom období sa rad takýchto výnimočných mladých ľudí ešte rozrastie, aby škola naďalej prosperovala a všetci sme sa v nej cítili ako v druhom domove.

      Kitašová Katarína, ZRŠ

     • ONLINE-Sommerakademie na GYMZE zaujala!

     • ONLINE-Sommerakademie na GYMZE zaujala!

      SO:AK

      Zábavno-vzdelávací experiment v nemeckom jazyku: „ONLINE LETNÁ AKADÉMIA“

         V auguste 2020 odštartoval pilotný ročník nášho zábavno-vzdelávacieho experimentu v nemeckom jazyku „Online-Sommerakademie“, ktorý bol primárne určený budúcim žiakom druhého ročníka s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka a realizovaný výlučne na báze dobrovoľnosti. Žiaci pod vedením vyučujúcej nemeckého jazyka absolvovali v mesiaci august každý týždeň jedno 120-minútové online-stretnutie, pričom každé online-stretnutie sa v danom týždni uskutočnilo v dvoch termínoch.

         Cieľom „Online-Sommerakademie“ bolo podporiť zážitkovú formu výučby a prehĺbiť záujem žiakovo nemecký jazyk. Efektívne rozširovanie vedomostí a rozvíjanie jazykových zručností korunoval fakt, že účastníci participovali na stretnutiach online, teda z pohodlia domova, respektíve sa prihlásili z aktuálnej prázdninovej lokality.

         Programu nesmela chýbať rozmanitosť. Spoločne sme sa venovali rôznym témam. Zaujali „Povolania a pracovné nástroje“ i „Bláznivý svet zvierat“. Pracovali sme s nahrávkou „Vyťažený otecko na materskej dovolenke“ a vďaka materiálu „Mark Zuckerberg a Facebook“ si žiaci vyskúšali, ako vyjadriť svoj názor a vedieť správne argumentovať, keďže tvorba a prezentovanie argumentov a protiargumentov je jednou z kľúčových kompetencií žiaka nevyhnutných na získanie Nemeckého jazykového diplomu II. stupňa.

         Komunikačnými aktivitami sa nám podarilo precvičiť a bravúrne zvládnuť i náročnejšie gramatické javy. Veľký úspech mali animované obrázky na kartičkách, ktoré nadnesene zobrazovali nositeľov konkrétnej vlastnosti/ľudí s určitou záľubou/typom správania a osoby v určitých situáciách. Cez vizuálny podnet sa žiaci naučili tvoriť vzťažné vety a charakterizovať seba i druhých, a to nielen opisne, ale aj výstižným pomenovaním. Veľkú mieru kreativity prejavili účastníci pri aktivite „Bláznivé výhovorky“, ktorými sa pokúsili vyargumentovať nepríjemnú situáciu, do ktorej sa dostali. Nemenej zaujímavé boli rečové zvraty a hovorové výrazy obľúbené medzi mladými ľuďmi v debatách na tému „Škola“.

         Súťaživosť podporil pracovný list „Úlohy pre Teba!!!“, ktorý obsahoval zadania typu: „Nájdi slová opačného významu!“, „Vypátraj slovíčka ukryté v tabuľke!“, „Doplň do dialógu chýbajúce výrazy!“, „Priraď zvieratku farbu!“, „Čo chýba? Pozri sa na to logicky!“, „Doplň vynechané písmenká v slove!“, „Definícia. Kto to je?“, „Rozhodni, ktoré činnosti vykonáva/nevykonáva človek v tomto povolaní!“ alebo „Označ, čo lieta/nelieta.“ Vďaka milému textu sme sa zas jedným „prekliknutím“ ocitli „Na návšteve u starej mamy“ a veľmi sme sa zabavili pri „Psychoteste“, keď sme zisťovali, či a ako veľmi nám záleží na našom výzore.

         Priestor dostalo i krátke spoločné testovanie vedomostí a zručností z nemeckého jazyka na úrovni A2. Žiacirovnako ocenili prácu s obrázkom a krátkym textom k nemu s názvom „Včera na našej hodine nemčiny“.Obrázok i text humorne zachytávajú hodinu nemčiny, na ktorej „každý robí/robil, čo chce/chcel“. Žiakom satiež páčila rozprávka „O Červenej čiapočke“ a následná aktivita s výpoveďami hlavných aktérova obrazovým materiálom. Veľmi dobre si účastníci poradili s tvorbou krátkych dialógov v rámci témy„Užitočné frázy v bežných situáciách“.

         Na záver musím spomenúť, že pre učiteľa je nesmierne motivujúce pracovať so žiakmi, ktorí majú záujem rozvíjať svoj potenciál a posúvať svoje hranice. Pilotný ročník zábavno-vzdelávacieho experimentu „Online-Sommerakademie“ je pre mňa osobnou skúsenosťou a dôkazom toho, že na našom gymnáziu takíto žiaci skutočne sú!

         Pridáte sa k nim budúci rok aj vy?

         Tešíme sa na vás!

         V Žiline 29. 08. 2020                                                                                                          PhDr. Zuzana Zajacová

       

      Účastníci „Online-Sommerakademie“ odpovedali na nasledovné otázky:

      1. Prečo som sa rozhodol/rozhodla zapojiť sa do pilotného projektu „Online-Sommerakademie“?
      2. Naplnil projekt „Online-Sommerakademie“ moje očakávania? Áno/Nie. Prečo?
      3. Môj osobný názor na náš zábavno-vzdelávací experiment „Online-Sommerakademie“.

      Karin Kitašová:

      1. Bola to skvelá príležitosť dozvedieť sa viac z nemčiny a zopakovať si ju počas prázdnin a pre mňa aj spoznaťnových spolužiakov.
      2. Áno, naučila som sa veľa nových vecí, veľmi ma to bavilo.
      3. Mne sa veľmi páčil, na hodiny som sa vždy tešila a ešte viac podporil moje chcenie vedieť nemecky, taktiež oceňujem prístup pani učiteľky; veľmi sa mi páčili úlohy, ktoré si pre nás pripravila. Umožnili nám lepšie pochopiť jazyk. Bolo super, že na začiatku každej hodiny sme si zopakovali učivá z predchádzajúcich hodín.

      Barbora Badíková:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa zapojila preto, lebo som sa chcela viacej zdokonaliť v nemeckom jazyku a hlavne si preopakovať učivo.
      2. Áno, na online hodinách som sa naučila veľa nového a hodiny prebiehali zábavnou formou.
      3. Podľa mňa je to veľmi dobrá príležitosť sa niečo nové naučiť z nemeckého jazyka. Online hodiny sú podané zábavnou formou, takže žiaden stres nehrozí. Ak žiaci majú záujem sa zdokonaľovať v nemeckom jazyku, tak takáto príležitosť sa určite neodmieta.

      Juraj Kucka:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa zapojil, aby som si cez prázdniny preopakoval učivo z nemeckého jazyka.
      2. Áno.
      3. Online hodiny sa mi páčili, z každého učiva sa tam niečo našlo a celkovo hodnotím tieto hodiny pozitívne.

      Tamara Glajzová:

      1. Do projektu Online-Sommerakademie som sa prihlásila, aby som si zopakovala a naučila sa niečo nové z nemeckého jazyka.
      2. Áno, hodiny prebiehali zaujímavou formou a naučila som sa niečo navyše.
      3. Myslím si, že Online-Sommerakademie bol dobrý projekt, ktorý rozšíril našu znalosť nemčiny.

      Monika Vašková:

      1. Myslím, že jazyky sú v tejto dobe veľmi dôležité a prínosné a ja sa preto snažím využiť každú možnosť ako sa ich naučiť. Hlavne mi išlo o tú komunikáciu a naučiť sa prepnúť hlavu zo slovenčiny do nemčiny.
      2. Áno, naplnil. Každou hodinou pociťujem na sebe, že som v niečom lepšia ako predtým. Chce to len stálu konverzáciu, aby som rýchlejšie dokázala reagovať v bežnej komunikácii. Myslím, že to bol aj účel Sommer-Academie.
      3. Myslím, že nikomu tie dve hodinky z celého týždňa neublížia. Preopakuješ si to, čo si mal v predchádzajúcom ročníku a nadobudneš o niečo väčšie skúsenosti. Malo by sa to organizovať každoročne, vždy sa nájdu žiaci, ktorí budú mať záujem. A tí, čo záujem mať nebudú, sa doučia neskôr sami, ak budú veľmi chcieť. Cez prázdniny a hlavne doma je predsa len ťažké učiť sa.

      Michaela Kubíková:

      1. Pretože by som chcela čo najviac zlepšovať a zdokonaľovať svoje znalosti z nemeckého jazyka, verím, že to mi pomôže sa lepšie uplatniť v zamestnaní a aj v živote. Taktiež je potrebné mať záujem zlepšovať sa a hlavne stále komunikovať v jazyku, ktorý chcete plynule ovládať.
      2. Áno, projekt Online-Sommerakademie naplnil moje očakávanie, som veľmi rada, že som mala takúto príležitosť zapojiť sa do tohto projektu, pomohol mi nadobudnúť nové vedomosti a posunúť sa ďalej.
      3. Tento projekt mi dokázal, že aj učenie môže byť sprevádzané zábavnou formou. Bavili ma rôzne aktivity, ktoré sme na hodinách robili. Potešilo by ma, keby sa takéto zábavné aktivity viac praktizovali aj v škole. Myslím si, že je to dobrý štart do nového ročníka, keďže mám už veľa vecí zopakovaných. Je pravda, že niekedy som už ku koncu hodín nevládala, ale myslím si, že jazyk je v tejto dobe veľmi dôležitý a teší ma, že som mala poskytnuté takéto online stretnutia aj cez voľný čas.

      Terézia Mačeková:

      1. Zapojiť sa do tohto projektu som sa rozhodla preto, aby som sa zlepšila v nemčine, aby som si ju zopakovala a rozšírila si svoje vedomosti.
      2. Projekt naplnil moje očakávania, bolo to zábavnou formou a bavilo ma to.
      3. Tento projekt je podľa mňa dobrý, uvítala by som ho aj na budúci rok. Táto zábavná forma vzdelávania s rôznymi materiálmi a cvičeniami na opakovanie ma bavila.

      Emma Možutíková:

      1. Do pilotného projektu Online-Sommerakademie som sa rozhodla zapojiť z osobnej potreby získať viac nových vedomostí a byť lepšie pripravená na štart do začiatku školského roka.
      2. Projekt Online-Sommerakademie naplnil moje očakávania, pretože som sa dozvedela nové slová, frázy, výrazy v nemčine, rozšírila som si slovnú zásobu a zlepšila som sa v komunikácii.
      3. Zábavno-náučný experiment Online-Sommerakademie bol pre mňa veľmi poučný, ľahko dostupný, stretnutia sa uskutočňovali raz do týždňa v stanovenom čase a mohla som si vybrať termín, ktorý mi vyhovoval. Užila som si aj prázdniny, aj som sa niečo nové naučila.

      Viktória Kubove:

      1. Pretože som sa chcela zdokonaliť v nemčine a precvičiť si ju aj cez prázdniny, aby som bola na nový školský rok dobre pripravená.
      2. Áno, naplnil, rozšírila som si slovnú zásobu, zlepšila gramatiku a komunikáciu v nemčine.
      3. Projekt Sommerakademie hodnotím ako zaujímavý a náučný, ktorý pomáha v zdokonaľovaní v nemčine aj počas letných prázdnin. Témy, ktoré sme preberali boli jednoduché, ktoré sa využívajú v bežnom živote. Slovná zásoba a nové výrazy neboli zložité a keď som niečo nevedela, pani učiteľka vždy pomohla alebo povedala správnu odpoveď.

      Emma Berešíková:

      1. Rozhodla som sa zapojiť, lebo som chcela rozšíriť svoju slovnú zásobu a zlepšiť sa v nemeckej komunikácii.
      2. Áno, naplnil moje očakávania, hodiny boli tvorené zábavným a kreatívnym štýlom, čo ma bavilo.
      3. Mrzí ma, že som sa nemohla zapojiť do viacerých hodín kvôli zraneniu a letnej príprave nášho tímu. Myslím si, že takéto cvičenia na obohacovanie slovnej zásoby nikdy nie sú na škodu a mohli by sme si takéto cvičenia dávať niekedy aj v škole. Ďakujeme za Váš čas a ochotu robiť niečo takéto aj napriek tomu, že boli prázdniny.

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk