• Novinky

    • Vianočná vďaka
     • Vianočná vďaka

     • Aj tento rok naša škola Gymnázium Hlinská spolupracovala na projekte Roots and Shoots počas jesenných mesiacov  na viacerých aktivitách.  Hlavný tím sa touto cestou chce poďakovať všetkým pedagógom a študentom.

    • S mobilmi do prírody
     • S mobilmi do prírody

     •    Naša škola sa počas tohto školského roka aktívne zapája do projektu Hurá von s PlantNetom!  Ako jedna z 20 stredných škôl zo Slovenska spolupracujeme s francúzskymi vývojármi aplikácie PlantNet, ktorá umožňuje identifikáciu rastlín pomocou odoslanej fotografie.  Vďaka projektovým aktivitám môžu študenti či rodinní príslušníci objavovať a preskúmavať vonkajšie prostredie, rastliny a živočíchy. Najväčšie pozitíva tohto projektu sú čas prežitý v prírode s priateľmi, nové skúsenosti v používaní́ tejto aplikácie, a samozrejme môžeme pomôcť prírode.

         Naším cieľom je nájsť  rôzne druhy invazívnych rastlín v okolí Rajčianky a Súľovských skál, ktoré sú známe svojim pestrým rastlinným porastom. Rastliny, ktoré na týchto miestach nájdeme musíme klasifikovať pomocou aplikácie PlantNet, v ktorej budeme získavať body pre našu školu.

         Ak by ste nám chceli pomôcť, stačí Vám iba mobil s foťákom,  aplikácia PlantNet a zaregistrovať sa pomocou nášho gymza účtu.

      Študentky 2.B triedy

     • GYMZA má vlastnú výmeničku tepla

     • Pre všetkých súčasných i budúcich gymzákov prišla dobrá novina. Vybudovali sme, s podporou ŽSK, novučičkú výmenníkovú stanicu tepla v budove našej školy. Veríme, že bude slúžiť pre mnoho generácií gymzákov.

    • „JEDEN, JEDNA Z NÁS...  25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“
     • „JEDEN, JEDNA Z NÁS...  25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“

     • Vážené dámy, vážení páni, 

       

      započúvajte sa do rozprávania, v čase adventu..., ktoré ponúka humanitu, ušľachtilosť a radosť.   

      Nazrite do PRÍBEHU výnimočnej osobnosti, pani Ing. Jarmily Turoňovej, a do PRÍBEHU Gymnázia Hlinská v Žiline, ktorí sú jedinečným partnerom U3V UNIZA v dobrovoľníckych aktivitách vo vzdelávaní.

       

      „JEDEN, JEDNA Z NÁS... 25 rokov Univerzity tretieho veku UNIZA“

       

      HOSŤ SIEDMY

      Ing. Jarmila Turoňová

       

      Kliknite na odkaz: https://youtu.be/-_W_PfbVEyk

       

      Frekvencie U3V

       

      Sériu relácií k 25. výročiu U3V UNIZA pre Vás pripravuje Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA

        

      Prajeme Vám príjemné počúvanie relácie i krásny čas nastávajúcich Vianoc. Na pár chvíľ sa naše FREKVECIE odmlčia a opäť zarezonujú v roku 2021.

       

      S úctou a vďakou za Vašu priazeň

      Vedenie a tím ÚCV UNIZA  

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk