• Novinky

    • Súťaž ENGLISH POSTER COMPETITION
     • Súťaž ENGLISH POSTER COMPETITION

     •      Dňa 3. júna 2021 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prezentovaní vlastnoručne vyrobených plagátov s názvom English Poster Competition. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – „Jednotlivci“  a „Dvojice“. Tento ročník súťaže sa niesol v znamení cestovania do vysnívanej destinácie. Žiaci pri tvorbe svojich plagátov a prezentácií vychádzali z reálneho prieskumu trhu – zistili si spôsob dopravy do vysnívanej destinácie, našli si vhodné ubytovanie, reštaurácie, naplánovali si návštevu konkrétnych pamiatok a atrakcií a navrhli primeraný rozpočet. Žiaci si zároveň vyskúšali prezentovanie v anglickom jazyku aj pred učiteľmi a žiakmi, ktorých až tak dobre nepoznajú. Prezentácie boli veľmi zaujímavé a dobre pripravené. Vybrať víťazov bolo pre komisiu naozaj náročné. 

         Víťazmi súťaže sa stali: 

      • Kategória „Jednotlivci“: 

      1. Ema Uríčková (I.A) 
      2. Chiara Ferenčíková (I.C) 
      3. Bianka Barbora Halajová (I.A) 

       

      • Kategória „Dvojice“: 

      1. Ján Krajčík, Ivana Hvolková (II.C)
      2. Michaela Bárdyová, Vernonika Martyneková (I.C) 
      3. Tania Balátová, Vanesa Dubová (I.A)

       

         Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme. 

       Za garantov súťaže Mgr. Patrícia Bajcsiová  

    • Úspech našich žiakov
     • Úspech našich žiakov

     •    Dňa 31. 5. 2021 sa uskutočnilo vyhlásenie 12. ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú každoročne vyhlasuje Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra slovenského jazyka a literatúry. 

       

         V kategórii III. – próza: Marián Šintaj z 3.C triedy obsadil     1. miesto 

         Vkategórii III. – návrh loga: Magda Pavelková z 3.C triedy  2. miesto

       

         V silnej konkurencii stredných škôl je umiestnenie našich žiakov pekným výsledkom. dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme. 

      Mgr. H. Krajčovičová 

    • Medzigeneračný workshop - Priateľ mi podal ruku
     • Medzigeneračný workshop - Priateľ mi podal ruku

     •    „Priateľ mi podal ruku“. Ak niekto túto vetu už vyslovil, je šťastný človek, ktorý v živote stretol skutočného priateľa. Téma priateľstva rezonovala aj počas celého medzigeneračného workshopu, ktorý zorganizovala univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) v spolupráci s vedením a študentami II.A triedy Gymnázia Hlinská v Žiline. V online priestore sme spoločne - seniori aj juniori vyjadrovali svoje názory a skúsenosti s priateľstvom v našich životoch. Dobrovoľníci z radov študentov U3V UNIZA opäť preniesli cez prah univerzity svoju životnú skúsenosť a nechali sa aj poučiť názormi mladých v ústretovom medzigeneračnom dialógu. Workshop je súčasťou projektu U3V UNIZA, ktorý podporilo aj Mesto Žilina v grantovej dotácii na rok 2021 v oblasti - Kultúra.

    • V medzinárodnom ekoprojekte je gymza druhá
     • V medzinárodnom ekoprojekte je gymza druhá

     • Roots & Shoots

         Vo štvrtok 10. 06. 2021 sa uskutočnila online medzinárodná konferencia pre študentov zapojených do projektu. Na konferencii sa prihovorila organizátorom a študentom aj hlava Slovenskej republiky p. prezidentka Čaputová.

         Naša škola sa umiestnila v projekte viacerých škôl Slovenska na peknom druhom mieste. Študenti získali ohodnotenie aj v balíku vecných cien. Blahoželáme všetkým aktívne zapojeným.

    • Virtuálne stretnutie z projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety
     • Virtuálne stretnutie z projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety

     •    V utorok 1. júna 2021 sa uskutočnilo už druhé online stretnutie účastníkov projektu zameraného na rozvoj digitálnych kompetencií a bezpečnosti na internete. V projekte sú okrem študentov našej školy zapojení študenti z Poľska, Grécka, Švédska, Talianska a Islandu. Úlohou škôl bolo vytvoriť návrhy loga pre projekt. Naši študenti sa s touto úlohou výborne popasovali a do finále sme posunuli tri návrhy. Študenti pracovali po dvojiciach v online nástroji Canva. V záverečnom hodnotení krajín si aj naše návrhy získali svojich priaznivcov, aj keď na prvé miesto to nestačilo. Logo projektu pochádza z návrhu poľskej študentky a aj naši študenti ho vo svojom internom hlasovaní umiestnili na 1. miesto. Stretnutie pokračovalo krátkou sumarizáciou výsledkov výskumu realizovaného v úvode projektu. Na záver si študenti aj učitelia preverili svoje vedomosti z oblasti digitalizácia a pojmov spojených s bezpečným používaním internetu v zábavnom Kahoot! kvíze.

         Stretnutie hodnotí aj účastníčka Lívia Hybrantová z II.A: "Erasmus stretnutie bolo opäť veľmi zaujímavé a zároveň poučné. Vyhodnotili sme si tvorbu loga a zvolili sme, ktoré bude reprezentovať projekt. Zistili sme, aké máme povedomie o nebezpečenstvách na internete a čo robiť ak sa s nejakým stretneme. Už sa teším na ďalšie stretnutie."

         Veríme, že pokračovanie projektu v budúcom školskom roku bude rovnako zaujímavé a úspešné, ako doteraz.

      koordinátorky projektov Erasmus+

    • Gymza sa zapája! ROOTS & SHOOTS 2020/2021
     • Gymza sa zapája! ROOTS & SHOOTS 2020/2021

     •    Ďalší školský rok je takmer za nami a spolu s ním aj mnoho zaujímavých aktivít, do ktorých sa naša škola mala možnosť zapojiť. Napriek dištančnému vzdelávaniu a nepriaznivej situácii s korona vírusom, sme ani raz nezaváhali a s radosťou sme sa do nich pustili.

         V septembri prišli žiaci i učitelia do školy oblečení v bielom, pričom biela farba predstavovala symbol mieru, nevinnosti, čistoty, jemnosti a vzájomného pochopenia medzi všetkými ľuďmi. Fotografie z tejto činnosti nájdete na našej instagramovej stránke pod hashtagom #PeaceDay2020, #Roots&Shoots alebo na našej FB stránke.

         V novembri sme prijali náročnú bezodpadovú výzvu, pri ktorej sme museli dodržiavať sedem pravidiel:

      1. Žiadne plastové tašky
      2. Vlastná fľaška na pitie
      3. Bez slamky
      4. Bez sáčkov
      5. Recyklujem
      6. Sprcha, nie kúpeľ
      7. Zdvihnem 3 odpadky zo zeme

         Výzva prebiehala celý jeden mesiac. Zdolať ju občas možno nebolo jednoduché, ale naše odhodlanie bolo silnejšie.

         Tento rok na našej škole nesmela chýbať ani oslava Dňa Zeme, ktorý bol 22. apríla. Našu milovanú planétu sme si uctili v priebehu celého týždňa, počas ktorého sme spĺňali rôzne úlohy a výzvy. Medzi nimi nesmelo chýbať zbieranie odpadkov, sadenie semienok z ovocí, ktoré sme sami skonzumovali, či hľadanie lesného pokladu. Na svoje si prišli aj umelecké duše, ktoré mali možnosť napísať báseň o Zemi alebo o svojom najobľúbenejšom mieste v prírode.

         V neposlednom rade mali študenti našej školy možnosť zapojiť sa do ročného celoslovenského vzdelávacieho programu s názvom "Ambasádori klímy". Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie o zmene klímy a prakticky prispieť k riešeniu príčin a následkov klimatickej zmeny. Z našej školy boli úspešne vybrané dve žiačky (Barbora Garguláková a Patrícia Králová) do dvanásť členného tímu, ktoré budú spoločne pracovať na svojom projekte, s cieľom šíriť uvedomelosť o klimatickej kríze medzi ľuďmi. Ako bude práca na projekte prebiehať sa dozvieme v priebehu nasledujúceho roka. Máme sa rozhodne na čo tešiť!   

    • BARS 2020-2021 – Hovoriace stromy Ussuri
     • BARS 2020-2021 – Hovoriace stromy Ussuri

     •    Naši študenti z prvého ročníka (Samuel Michel, Alžbeta Segečová, Martin Fonš) a z druhého ročníka (Šimon Jurkovič, Timea Gogová, Sofia Kantoríková) sa zúčastnili celoslovenskej súťaže pod vedením lektora, ktorá sa konala už po piatykrát s podporou zastupiteľstva Ruskej federácie v Bratislave a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu.

         Súťaž obsahovala 6 okruhov otázok, na ktoré mali v trojčlenných tímoch nájsť odpovede a zasadiť ich aj v súvislosti s geografickou zónou projektu. Práce vypracovávali postupne v etapách od 1. 3. 2021 po koniec mája. Tohtoročné zameranie bolo na Ruskú federáciu. S tímami sa počíta pre dlhodobú spoluprácu v oblasti ochrany veľkoplošných území v rámci úloh SAV.

         Ďakujeme zúčastneným študentom a prajeme ďalšie úspechy na prírodovednom poli.

      Lektor Mgr. Gabriela Čorná

    • Medzinárodný deň biodiverzity v triede s prírodovedným zameraním
     • Medzinárodný deň biodiverzity v triede s prírodovedným zameraním

     •    22. mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity. Pri príležitosti tohto dňa boli pre žiakov I.B triedy pripravené dve aktivity.

         Najprv v rámci laboratórnych cvičení z biológie absolvovali mini – exkurziu zameranú na biodiverzitu – druhovú pestrosť rastlín v okolí školy. Spoločne spoznávali a charakterizovali predstaviteľov ihličnanov i magnóliorastov a pri neznámejších druhoch využívali aj pomoc  mobilnej aplikácie Pl@ntNet.

         Potom sme na pôde našej školy privítali odborníčku na environmentálnu výchovu zo Školy ochrany prírody vo Varíne. Pani Alenka Badurová formou interaktívnej besedy vysvetlila význam ochrany prírody, zachovania  biodiverzity, pozitíva i problémy našich národných parkov a iných chránených území.

         Viac o uskutočnenej besede a naše poďakovanie prostredníctvom žiackych spätných väzieb:

         „Táto beseda sa mi veľmi páčila, naučil som sa veľa nových poznatkov o našom najbližšom národom parku Malá Fatra. Zároveň som si zopakoval všetky naše národné parky a chránené krajinné oblasti. Obrázky, s ktorými sme robili rôzne aktivity mi vnukli nápad na skvelý výlet alebo miesto na prázdniny. Takže celkovo hodnotím túto aktivitu pozitívne a už sa teším na náš spoločný výlet do Jánošíkových dier v druhom ročníku.“

      Richard Kovalčík I.B

         „Krásna prezentácia, pekne spracované. Naučili sme sa kopec nových vecí a zopakovali staré. Aktivity boli super, zábavné a poučné. Najlepší bol zvierací „facebook“ na koniec.“

      Milan Fiťma I.B

         „+ Veľmi pekne spracovaná prezentácia aj výklad.

      + Páčila sa mi práca v tímoch, kde sme podľa obrázku alebo podľa loga mali zistiť o aký národný park sa jedná.

      + Vtáčie bingo bola taktiež veľmi originálna a zároveň náučná aktivita.

      + Na záver sa mi veľmi páčili zábery z fotopasce, v ktorej bolo vidno veľa zvierat, ktoré si navzájom nechávali „správy“ na jednom strome.“

      Nikolaj Pažický I.B

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk