• Novinky

    • Opäť HELIOS
     • Opäť HELIOS

     •    Vynikajúca spolupráca firiem so školou sa nám potvrdila u firmy Helios, ktorá opakovane prispela štedrým sponzorským darom v podobe zvýhodnenej ceny za nátery i samotným darovaním množstva farieb. Takýmto spôsobom sa nám darí revitalizovať vnútorné priestory školy síce pomaly, ale isto. V minulosti sme vďaka nim revitalizovali veľkú časť stien hlavnej chodby na našom gymnáziu a toto leto plánujeme pokračovať a posunúť sa o kus ďalej.

         Firma Helios napriek tomuto štedrému daru neváhala podporiť v tomto i minulom školskom roku našich žiakov, ktorí sa pustili do projektu revitalizácie niektorej časti budovy školy  v rámci rozvojového programu Show your talent. Po tejto úspešnej akcii, ktorá bola v týchto dňoch ukončená a na škole sa tešíme peknej oddychovej zóne v prírodovednom trakte, zaujímavej učebni etiky, náboženstva a UMK i peknému kúsku opravených a vyčistených žiackych šatní.

         Ďakujeme Helios a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

      Vedenie školy

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     •    Súčasťou života na našej škole je Medzinárodný Deň Zeme, ktorý sa koná každý rok 22. apríla. Téma pre rok 2022 znie: Investujme do našej planéty. 🌎 

       

         Spolu s projektom Dr. Jane Goodall, The Jane Goodall Institute globálneho hnutia vzdelávacieho programu Roots & Shoots sme túto tému stelesňovali tým, že sme sa snažili prostredníctvom zápalu mladých ľudí vytvárať akcie pri boji s klimatickými zmenami či stratou biodiverzity. Pri týchto snahách by sme mali pamätať, že ako najvyvinutejšia forma zo živočíšnej ríše dokázal človek na našej planéte zároveň napáchať najhoršie škody - naša myseľ, súcit a odhodlanie nám však môžu slúžiť ako hnací motor k pozitívnej zmene. 

         Našu Zem sme si pripomenuli farbou nádeje – zelenou na našom oblečení. Čakajú nás do konca týždňa aj iné aktivity v teréne. Buďme verní našej Zemi, odmení sa nám.

       

      #EARTHDAY2022

      #INVESTINOURPLANET

      #ROOTSANDSHOOTS_SK

    • Kurz prvej pomoci “33”
     • Kurz prvej pomoci “33”

     •    V spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Žiline prinášame našim študentom jedinečnú možnosť absolvovať jeden z najkvalitnejších kurzov prvej pomoci na Slovensku. 33-hodinový kurz je rozšírený zážitkový kurz pre tých, ktorí chcú vedieť viac a prvú pomoc zažiť prostredníctvom modelových simulácií na „vlastnej koži“. Účastníci kurzu majú počas troch dní dostatok priestoru na praktické (niekoľkonásobné) vyskúšanie si všetkých zručností, ktoré kurz obsahuje, riešenie modelových situácií, teoretickú prípravu a dozvedia sa aj reálne skúsenosti z výjazdov záchranárov. Kurz je svojou kvalitou a úrovňou známy na celom Slovensku a je vzorom dobrej praxe pre ostatné územné spolky a poskytovateľov kurzov prvej pomoci. Kurz je uznávaný aj v rámci autoškoly. V rámci dlhoročnej spolupráce s Územným spolkom SČK Žilina pripravujeme tento kurz špeciálne pre našich študentov - členov Klubu červeného kríža a záujemcov z radov ostatných študentov a pedagógov. Kurz bude realizovaný v závere školského roka. Počet miest na kurz je obmedzený, aby bola dodržaná kvalita kurzu. Nakoľko zostáva pár voľných miest, neváhajte s prihlásením. Pre lepšiu ilustráciu prinášame fotogalériu z minulého roka a z reakcií minuloročných absolventov kurzu vyberáme:

       

         “Tak tieto tri dni stáli rozhodne za to.” 

         “Po týchto troch dňoch som si v poskytovaní prvej pomoci konečne istejší.”

         “Najlepšie investované peniaze v mojom živote.”

         “Tak toto bol najlepší kurz prvej pomoci, ktorý som absolvoval.”

         “Ešte teraz mám adrenalín, keď si spomeniem na modelové situácie.”

         “Tie modelovky boli bomba, najlepšia bola simulovaná dopravná nehoda.”

         “Veľa vecí som ani netušila a bolo super, že sme si mohli všetko vyskúšať.”

         “Tie modelovky boli fakt veľmi realistické, chvíľami som aj zabudla, že sme na kurze.”

         “Oceňujem, že sme si mohli vyskúšať aj prácu s prístrojom AED. Teraz sa ho nebudem báť použiť ani v reálnej situácii.”

       

      V prípade záujmu a otázok kontaktujte vedúcu Gymza Klubu ČK Zuzanu Bebčákovú na bebcakova@gymza.sk 

      Viac informácií o kurze nájdete na https://redcross.sk/zilina/33-hodinovy-kurz-prvej-pomoci/

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ - 44. ročník

     •    Do 44. ročníka krajského kola SOČ, ktoré sa konalo 4. 4. 2022 prostredníctvom videokonferencií postúpilo z našej školy osem prác:

       

      Odbor 02: Matematika, fyzika

      2. miesto: Marek Jargaš, III.B - „Vplyv elektromagnetického žiarenia mobilných telefónov na ľudský organizmus“ - postup do celoštátneho kola

       

      Odbor 03: Chémia, potravinárstvo

      3. miesto: Ondrej Blaško, II.B - „Analýza domáceho vína v podmienkach školského laboratória“

       

      Odbor 04: Biológia

      2. miesto: Samuel Michel, II.C - „Zisťovanie prítomnosti Staphylococcus aureus v Žilinskej MHD“ - postup do celoštátneho kola

      4. miesto: Terézia Mačeková, III.A - „Vplyv školskej telesnej výchovy na zdravie detí“

                                                                              

      Odbor 06: Zdravotníctvo a farmakológia

      3. miesto: Martin Fonš, II.C - „Dopad pandémie COVID-19 na vznik diagnózy F32 v období dospievania“

       

      Odbor 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      3. miesto: Marína Glasnáková, Dávid Erban, III.B - „Výstupné zariadenie textu využívajúce hmat“

                                                                                        

      Odbor 13: História, filozofia, právne vedy

      4. miesto: Timotej Trnka, II.C - „Zneužitie filozofie Friedricha Nietzscheho národnými socialistami“

       

      Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Júlia Caránková, Katarína Kováčová, III.B - „Dištančné vzdelávanie ako záťažová situácia“ - postup do celoštátneho kola

       

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Postupujúcim žiakom držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 29. apríla 2022.

       

      Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ

    • Online diskusia s chatárom z EKO Chaty pod Chlebom v rámci projektu Erasmus+
     • Online diskusia s chatárom z EKO Chaty pod Chlebom v rámci projektu Erasmus+

     •    Vo štvrtok 7. 4. 2022  sme v rámci príprav na projektové stretnutie Erasmus+ European Students for Sustainability mali možnosť diskutovať o trvalo udržateľnom turizme v našom regióne. Do diskusie prijal pozvanie nový chatár z Chaty pod Chlebom Andrej Hrnčiar z Martina. Horské chatárstvo má na južných svahoch Chlebu už takmer 100-ročnú tradíciu. Chata prešla v uplynulých mesiacoch rozsiahlou rekonštrukciou a momentálne spĺňa prísne štandardy ekologickej stavby. Od dizajnu, cez odpadové riešenia, využívanie regionálnych dodávateľov pri rekonštrukcii i zásobovaní, energetický certifikát skupiny A, využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, nakladanie s odpadom a jeho separáciou až po dodržiavanie prísnych pravidiel pri pobyte (napr. zákaz ohňostrojov na Silvestra) je chata unikátnym príkladom dobrej praxe v danom segmente. Počas diskusie zazneli aj dva dôležité odkazy. Prvým bol odkaz na rozširovanie obzorov prostredníctvom cestovania, spoznávania nových kultúr a prístupov. Druhým bolo poukázanie na fakt, že cestou k zodpovednému turizmu ( a nielen k nemu), je edukácia a nie represie a nezmyselné zákazy. Poznatky z diskusie využijú účastníci projektového týždňa ERASMUS+na Gréckom ostrove Kos.

      koordinátorky projektu

    • Majstrovstvá okresu chlapcov v basketbale
     • Majstrovstvá okresu chlapcov v basketbale

     •    Po dlhej športovo-súťažnej odluke medzi strednými školami sa dňa 7. 4. 2022 uskutočnili Majstrovstvá okresu chlapcov v basketbale.

         Naši chlapci dokázali vytvoriť partiu nadšencov pre basketbal s odhodlaním “pobiťsa so súperom, hoci vedeli, že ani jeden z nich nie je aktívnym basketbalovým hráčom. Súperom odolávali výborne, s mnohými viedli vyrovnané súboje. To, čo ich posúvalo vpred, bola ich bojovnosť, súdržnosť a obrovská tímovosť.

         Chlapcom sa podarilo vybojovať krásne 3. miesto!!!

         Zostava: Matúš Kurjak, Adam Orlinský, Radovan Baumgartner, Timotej Trnka, Adam Kypus, Filip Marček, Michal Bačík, Richard Michlík, Arsenii Shuliak

       

         Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      PK TSV

    • Erasmus+ projekt Digital Competence and eSafety v Taliansku
     • Erasmus+ projekt Digital Competence and eSafety v Taliansku

     •    V dňoch 3. 4. – 9. 4. 2022 sa dvaja učitelia nášho gymnázia (Andrea Bednárová, Marek Zadňan) a štyria študenti (Klaudia Pauková I.A, Viktória Srbová I.A, Patrícia Králová II.A Jakub Kurjak II.A) zúčastnili ďalšieho výmenného pobytu Erasmus+, tentokrát v talianskom meste Pontessieve, ktoré leží blízko Florencie. 

         Hlavnou témou, ktorá sa niesla celým medzinárodným stretnutím za účasti žiakov a učiteľov z Grécka, Poľska, Islandu, Švédska, Talianska a Slovenska, bol Sexting and Sextortion. Žiaci si formou prednášok a workshopov rozšírili svoje poznatky o tom ako sa vyhnúť zneužitiu svojich osobných údajov či fotografií na sociálnych sieťach, či ako reagovať na prijaté nevhodné správy so sexuálnym obsahom.

         Týždeň z pohľadu zúčastnených žiakov:

         Pocity z toho, že pôjdeme do nejakej rodiny ktorú sme v živote nevideli boli zmiešané. Cítili sme zároveň strach ale zároveň aj zvedavosť a nadšenie. Neskôr sme prišli na to, že obavy z rodín boli úplne zbytočné. Myslím si, že skoro ani v jednej rodine nevedeli hovoriť rodičia po anglicky ale zato boli veľmi milí a starostliví. Na workshopoch sme sa rozprávali a robili vlastné príbehy a videá na hlavnú tému stretnutia. Tiež sme robili aj štatistiky o vedomostiach  žiakov zúčastnených krajín, ako dobre poznajú túto tému a podobne… Okrem workshopov a aktivít sme chodili navštevovať mestá a pamiatky ako napríklad Florencia a Siena. Každý večer po skončení programu sme sa všetci študenti stretli a išli niekde von na pizzu alebo odišli so svojimi rodinami domov. Veľa z nás nadviazalo nové priateľstvá, ktoré si chceme čo najdlhšie udržať. Tiež sme sa prestali báť rozprávať v angličtine a zlepšili sa v komunikácii. Už sa nemôžem dočkať na Erasmus na Slovensku ;) (Klaudia Pauková)

         Celý Erasmus ubehol veľmi rýchlo, bol to jeden z najlepších týždňov, aké som kedy zažila. Hlavná téma Sexting a sextortion ma hneď zaujala. K tejto téme sme mali zorganizované workshopy. Pracovali sme v medzinárodných skupinách, prezentovali nám veľmi zaujímavé prednášky a veľa som sa naučila. Ale samozrejme sme sa len neučili. Navštívili sme veľa miest, pamiatok. Spoznala som tam veľmi veľa ľudí a teda vôbec sa mi domov nechcelo ísť. A keď nám na letisku oznámili, že let bol zrušený tak som si myslela že to je vtip a asi jediní na letisku sme z toho boli nadšení. Tak sme si mohli predĺžiť Erasmus aspoň o deň, ktorý sme strávili v Bologni. Erasmus bol úžasný. Každému by som toto odporučila. Je to fakt zážitok na celý život. Tiež sa chcem poďakovať každému, kto bol súčasťou celého tohto týždňa, veľmi si to vážim. ĎAKUJEM (Viktória Srbová)

      Sexting a sextortion boli main topics nášho týždňa a vďaka rôznym diskusiám, výskumom, workshopom aj prednáškam, sme sa dozvedeli naozaj veľa a teda musím zároveň aj podotknúť, že máme stále čo zlepšovať a učiť sa. Moje poznatky rada využijem aj na Slovensku a teším sa, že sa aj u nás konečne začínajú takéto témy otvárať. Vzdelávanie bolo neskutočne dobre prepájané so zábavou. Talianske jedlo som si zamilovala a môžem sa aj pochváliť, že som sa za týždeň naučila pravo taliansky jesť aj netalianske jedlá. O pamiatkach by som dokázala rozprávať aj dve hodiny ale o tých vieš isto dosť, len si ich predstav 6-krát krajšie a dychberúcejšie a máš to. Možno by som mala spomenúť aj nejaký zážitok. Teda ťažko vybrať jeden ale najobľúbenejší bude asi hneď ten prvý. Moja hostsister s Viki hostbrother nás zobrali na kopec s výhľadom na Florenciu kde sme nakoniec zostali dve hodiny s luxusnými 18 stupňami a vynikajúcim jedlom (prosiiim take me backk//)). Končím radou či odporúčaním pre teba: ,,Taliansko áno, Erasmus ánoo." Úplne na záver záverov je treba povedať aj, že veľa ľudí pracovalo na tomto týždni, touto cestou sa im chcem poďakovať, veľmi si to vážim, ďakujem <33 (Patrícia Králová)

         Ďakujeme partnerom za nádherný týždeň, ktorého najlepším dôkazom sú naši nadšení zúčastnení žiaci. Veríme, že sa nám podarí nadobudnuté poznatky využiť pri príprave prednášok a workshopov aj pre ostatných žiakov nášho gymnázia.

      PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.

       

      From 19 February to 26 February 2022, two teachers of our grammar school (Andrea Bednárová, Marek Zadňan) and four students (Klaudia Pauková I.A, Viktória Srbová I.A, Patrícia Králová II.A Jakub Kurjak II.A) took part in another Erasmus + exchange programme, this time in Pontessieve, which is located near Florence. The main topic of the international meeting, which was attended by students and teachers from other countries (specifically Greece, Iceland, Poland, Sweden, and Italy), was Sexting and Sextortion. During workshops and lectures, students expanded their knowledge on how to avoid the misuse of their personal data or photos on social networks, or how to respond to already received messages with inappropriate and sexual content.

      Student´s comments:

      Feelings of going to a family we've never seen before were mixed. We felt both fear and enthusiasm. Later, we found out that the worries were completely unnecessary. Despite the communication barrier, the families were nice and caring. During the workshops, we discussed the issue and made our own videos on the main topic of the meeting. The programme was enriched by sightseeing in Florence and Siena. Every night after the main programme, the students had a small gathering and went out for pizza or went home with their host families. Many of us have built lifelong bonds and friendships. We overcame the fear of speaking English and improved our communication skills. I can't wait for Erasmus in Slovakia ;) (Klaudia Pauková)

      The whole experience passed very quickly, and it was one of the best weeks I have ever had. The topic of Sexting and sextortion immediately caught my eye. We had workshops and worked in international teams. Throughout the workshops and lectures, I have learnt a lot. It was not only about learning but we also visited many places and monuments. Since the experience was so enriching and I met new people, I did not want to go back home. And when they told us at the airport that the flight had been cancelled, we were probably the happiest people there as it meant that we could enjoy Erasmus a bit longer. Erasmus was amazing. Everybody needs to experience it. It really is a lifelong experience. I also want to thank everyone who was part of it, I appreciate it very much. THANK YOU (Viktória Srbová)

      Sexting and sextortion were the main topics of our week, and thanks to various discussions, workshops, and lectures, we learnt a lot. I must also point out that there is always something to improve and get better at. I am excited that the society is starting to talk about these topics and that I will be able to share the knowledge with my peers in Slovakia. The whole week was not only educative but also entertaining. I fell in love with Italian food, and I can also boast that in a week I learnt how to eat like the Italians do. Thanks to everybody who participated in the programme, I appreciate it a lot. I would love to conclude my experience with a piece of advice or recommendation for you: “Italy yes, Erasmus yeeeeeeeeeees.”  <33 (Patrícia Králová)

         We are utterly grateful for an unforgettable week, and we believe that we will soon work with the newly acquired knowledge and create lectures for students of our grammar school.

      PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.

    • Aké sú tvoje zmysly? My sme si tie naše otestovali!
     • Aké sú tvoje zmysly? My sme si tie naše otestovali!

     •    Máš šiesty zmysel? Touto otázkou sa už zaoberali mnohí, ale odpovedať na ňu sa nedá dať bez skúmania. Pre tento bod sme sa rozhodli my, študenti navštevujúci predmet Biotechnológie, dňa 7. 4. 2022 navštíviť Senzorické laboratórium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sme sa zúčastnili senzorického pretestovania našich zmyslov. Celkovo sme si otestovali 4 zmysly, ktoré bežne používame pri subjektívnom hodnotení potravín. Chuť, čuch, zrak a hmat sme si mali možnosť preveriť pomocou zaujímavých techník, ktoré sme si užívali naplno, predsa nie každý za svoj život ochutná roztok glutamánu sodného, ktorý napodobňuje ázijskú kuchyňu alebo zacíti vôňu čerstvo pokosenej trávy v izbe bez okien a trávnika. Tieto všetky zaujímavosti sme si mohli na vlastnej koži vyskúšať s tímom senzorického laboratória.  

         Okrem subjektívneho testovania sme mali možnosť vidieť aj prístroje, ktoré objektívne rozpoznávajú konkrétne zmyslové podnety. V špeciálnom laboratóriu sme mohli vidieť ako funguje elektronické oko, elektronický nos aelektronický jazyk. 

         Výskumné centrum AgroBioTech sa nezaoberá len testovaním senzorických vlastností potravín, ale laboratórií v tomto centre je veľa, a tým aj záber ich aktivít, činností avýskumov je veľký, napr. výživa ľudí, rastlín vs. meniace sa životné prostredie, podmienky pestovania rastlín a mnohé ďalšie.   

         Týmto by sme chceli celému tímu poďakovať za ich ochotu a čas, ktorý nám venovali. Poďakovanie patrí hlavne p. Lucii Gabriny, riaditeľke Výskumného centra AgroBioTech a p. Patrícii Martišovej, ktoré nám návštevu laboratória umožnili.  

      Julka a Katka z III.B 

    • Ocenenie pedagogického zamestnanca pri príležitosti „Dňa učiteľov“ 2022
     • Ocenenie pedagogického zamestnanca pri príležitosti „Dňa učiteľov“ 2022

     •    Mgr. Tatiana Hiková už viac ako 32 rokov veľmi kvalitne, zodpovedne a s plným nasadením vykonáva prácu učiteľky matematiky a geografie.

         Získala ocenenia na celoslovenskej úrovni:

      • v roku 2009 získala cenu ministra školstva – 1. miesto v 52. ročníku celoslovenského kola súťaže Pedagogické čítanie za prácu „Goniometria trochu inak“.
      • v roku 2011 získala cenu Petra Pavla Bartoša, ktorú udeľuje Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Slovenská matematická spoločnosť, za dlhoročné inovačné snahy o zavedenie IKT do vyučovania matematiky a výhru v celoslovenskom kole súťaže Pedagogické čítanie s prácou „Goniometria trochu inak“.
      • v roku 2018 získala čestné uznanie na zjazde Jednoty slovenských matematikov a fyzikov za mimoriadne aktívnu činnosť v Slovenskej matematickej spoločnosti

         Počas svojej dlhoročnej praxe motivovala a viedla žiakov k aktívnej účasti na súťažiach, kde získali úspechy na krajských a celoslovenských kolách – geografická olympiáda, Festival vedy a techniky Amavet, B- day.

         Pôsobila ako lektorka celonárodných projektov:

      • lektorka projektu „Vzdelávanie učiteľov matematiky“ pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu
      • lektorka projektu Podpora talentov v prírodovedných odboroch v slovensko – českom pohraničí

         Svojou aktívnou účasťou na konferenciách DIDINFO a DIDZA prezentovala výsledky svojej práce so študentmi na hodinách matematiky a geografie.

         Stále pôsobí ako aktívna recenzentka didaktických prostriedkov (učebnice z matematiky pre stredné a základné školy, zbierky úloh pre stredné a základné školy, metodické materiály pre učiteľov základných a stredných škôl).

       

      Ďakujeme

    • 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie B
     • 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategórie B

     •    Dňa 7. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategórie B.  

         Našu školu reprezentoval Ondrej Blaško z II.B. Podobne ako aj minulý rok veľmi úspešne na krajskom kole reprezentoval našu školu a získal krásne 1. miesto. Veľmi pekne mu ďakujeme a blahoželáme k dosiahnutému super výsledku.  

      PK BIO-CHE

       

    • Krajské kolo geografickej olympiády kategória Z
     • Krajské kolo geografickej olympiády kategória Z

     •    Dňa 1. 4. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády v kategórii Z, kde našu školu reprezentovali traja žiaci – Miroslav Böhme z II.B, Adam Ferianec z III.A a Peter Závodský z I.C.

         Veľkým úspechom je postup žiaka Miroslava Böhma, ktorý sa v rámci prvej desiatky Žilinského kraja umiestnil na 2. mieste.

         Výsledková listina Žilinský kraj

         Tešíme sa z úspechu našich žiakov a držíme palce v ďalšom kole.

      PK GEO

    • GYMZA KVAPKA KRVI
     • GYMZA KVAPKA KRVI

     •    Všetko sa to začalo telefonátom: “Prosím, skúste….každý jeden človek je teraz dôležitý!” S týmto apelom nás ešte v závere roka 2021 oslovila pani primárka z Národnej transfúznej služby v Žiline. Situácia s darcovstvom krvi bola naozaj kritická a krvné banky zívali prázdnotou. Neváhali sme a začali sme konať. Na našej škole sa dlhoročne usporadúvali akcie darovania krvi zamerané na prvodarcov. Počas pandémie boli všetky mobilné odbery pozastavené, a tak nezostávalo nič iné, iba rozbehnúť rozsiahlu kampaň zameranú na darcovstvo krvi.

         Miestny spolok Červeného kríža GYMZA vytvoril v rámci záujmovej činnosti plagáty a nálepku prvodarcu v programe Canva. V škole vznikli viaceré plochy s informáciami o darcovstve a jeho podmienkach. Zároveň sme oslovili plnoletých študentov prostredníctvom Edupage a sociálnych sietí školy s kampaňou zameranou na prvodarcov. Všetky potrebné informácie poskytovali záujemcom vyučujúce telesnej výchovy a anglického jazyka.

         Sme nesmierne radi, že kampaň mala aj v týchto zložitých časoch úspech a našli sa viacerí študenti aj učitelia, ktorí neváhali a krv darovali. Rovnako dôležité je tiež ich odhodlanie pokračovať v tejto činnosti aj do budúcna. Zo srdca im za to ďakujeme!

         Veríme, že v blízkej budúcnosti budeme môcť zorganizovať Kvapku krvi priamo v priestoroch školy a naši študenti opäť preukážu svoju ľudskosť a dobrosrdečnosť.

       

         P.S. Krv je stále potrebná - viac informácií na: https://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/zilina alebo priamo u nás.

       

      Mgr. Zuzana Bebčáková, Phd. a PaedDr. Žaneta Ondrušová

    • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná
     • Výnimočný talent medzi nami – Ema Novotná

     •    Ema je žiačkou 1.A triedy Gymnázia Hlinská 29 v Žiline. Vzťah k literatúre sa u Emy prejavil už na základnej škole, keď ako jedenásťročná začala písať o svojich zázračných svetoch. Svorka pri Vrchu kráľov, nie je jej prvý román, no určite nebude ani posledným.

         Môžem to s istotou potvrdiť, lebo sa u Emy prejavujú všetky vlastnosti dobrého spisovateľa.

         Je predovšetkým cieľavedomá, húževnatá, trpezlivá, skromná, disciplinovaná, náročná na seba, zručná v gramatike, má bohatú slovnú zásobu, opatrne a efektívne  narába so slovom aj v bežnej komunikácii.

         Román Svorka pri Vrchu kráľov, ktorý sa chystá uviesť do života 19. 4. 2022 o 16.00 hod. v Krajskej knižnici v Žiline je určený hlavne mladým čitateľom, ktorí sú obdarení predstavivosťou, majú radi svet fantázie a dobrodružstva. Preto neváhajte a príďte Emu podporiť pri jej knižnom debute!

      H. Krajčovičová

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk