• Novinky

    • Získali sme BRONZ!
     • Získali sme BRONZ!

     •    V rámci programu Erasmus+ Digital Competence eSafety sa nám na našej škole podarilo získať bronzovú značku z bezpečnosti na internete. Akreditačný systém eSafety umožňuje používateľom posúdiť úroveň online bezpečnosti ich školy podľa súboru kritérií na určenie silných a slabých stránok. Vďaka tejto akreditácii a podpornému systému máme vytvorené medzinárodné prostredie na interakciu a zdieľanie skúseností z oblasti bezpečnosti na internete. Veríme, že budúci rok bude naša škola ešte úspešnejšia.

      Erasmus tím.

       

      We´ve got BRONZE!

       

         As part of the Erasmus+ Digital Competence eSafety program, our school managed to get a bronze label for eSafety. The eSafety accreditation system allows users to assess their school's level of online security against a set of criteria to determine strengths and weaknesses. Thanks to this accreditation and support system, we have created an international environment for interaction and sharing experience in the field of Internet security. We believe that next year our school will be even more successful.

      Erasmus team.

     • Oznámenie o začiatku školského roka 2022/2023

     •    Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že slávnostný začiatok školského roka sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 v telocvični školy:

      • pre žiakov 1. ročníka o 8.00 hod.
      • pre žiakov 2. ročníka o 8.20 hod.
      • pre žiakov 3. ročníka o 8.40 hod.
      • pre žiakov 4. ročníka o 9.00 hod.

         V čase od 5. 9. 2022 NIE je povinné používanie rúšok v interiéri školy vrátane svojej triedy.

         Každý žiak je povinný pri 1. nástupe do školy predložiť  vyplnené tlačivo – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.pdf).

      • žiaci 1. ročníka vyplnené a podpísané tlačivo prinesú v papierovej podobe do školy 5. 9. 2022,
      • žiaci 2. - 4. ročníka podávajú vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage v časti žiadosti/vyhlásenia do 5. 9. 2022.


         Podrobnejšie informácie poskytnú triedni učitelia v triede po slávnostnom začiatku školského roka dňa 5. septembra 2022.

      Bc. Ing. Jarmila Turoňová

      riaditeľka školy

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk