• Novinky

    • Učebňa pod holým nebom
     • Učebňa pod holým nebom

     •    Projekt s názvom "Učebňa pod holým nebom" prebiehal na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline od apríla do septembra 2022. Jeho hlavným cieľom bolo zrevitalizovať málo využívaný priestor školského átria a formovať vzťah mladých ľudí k prírode a životnému prostrediu. Prostredníctvom novovysadených rastlín, bylín a stromov vznikla komunitná záhrada a náučný chodník, ktoré budú slúžiť ako edukačný i relaxačný priestor v exteriéry školy. Do realizácie projektu sme zapojili žiakov a učiteľov gymnázia  ako i žiakov okolitých základných škôl. Na splnenie zadefinovaných cieľov sme využili činnosti, ktoré súviseli s výchovno-vzdelávacím procesom (tvorba popisných tabuliek s názvom rastlín, kríkov a stromov) ako aj s úpravou vonkajších priestorov (átria).

         Zadefinované úlohy sme riešili s finančnou podporou Nadácie KIA Slovakia v rámci programu Dobrovoľníctvo 2022 – Zelené komunity ako aj s podporou SRRZ RZ pri Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Získané finančné prostriedky sme použili na nákup dreveného altánku, bylín, stromov a vyvýšených záhonov do školského átria.

       

      Kitašová K.

    • Erasmus+ GYMZA teambulding
     • Erasmus+ GYMZA teambulding

     •    Naše úspešné projekty Erasmus+ European Students for Sustainability (Európsky študenti za trvalú udržateľnosť) a Digital Competence and eSafety (Digitálne kompetencie a bezpečnosť na internete) spojili svoje sily a v dňoch 16.-17.9.2022 sa sústredili na prípravu blížiacich sa projektových týždňov na Slovensku. Študenti zapojení do oboch projektov sa počas teambuldingu zamerali nielen na vzájomné spoznávanie sa, ale aj na prípravu zaujímavých aktivít pre našich zahraničných hostí. Spoločná práca pod facilitátorskym dohľadom koordinátoriek priniesla svoje ovocie a študenti vytvorili a odskúšali množstvo zaujímavých nápadov. Teambuildingu v Strečne sa zúčastnilo 27 členov Gymza Erasmus+ tímu a okrem pracovného nasadenia si odniesli aj spoločné zážitky z výletu či kooperatívnych aktivít. 

       

      Svoje pocity z aktivity opísala aj Martina Chládeková z 2.A:

         “Za mňa bol teambuilding veľmi prospešný, hlavne preto, lebo som bližšie spoznala svojich spoluúčastníkov. Síce niekedy som sa cítila, že už som príliš dlho za počítačom, ale nálada v kolektíve mi dávala energiu dokončiť úlohy. Som veľmi spokojná s našimi nápadmi a dúfam, že sa budú aktivity páčiť aj našim budúcim zahraničným hosťom. Taktiež ma potešila aj zaslúžená prechádzka k pamätníku na konci prvého dňa. Som si istá, že pani učiteľky boli a aj stále sú spokojné s našou prácou,  tak ako my. Teším sa na ďalšie spoločné zážitky s našim Erasmus+ tímom a verím, že budeme rovnako úspešní ako na tomto teambuildingu. “

       

         Anglickú verziu spätnej väzby od Maťky si môžete, spolu s ďalšími informáciami o jednom z projektov, prečítať na stránke https://dces-erasmus.eu/erasmus-slovak-students-teambuilding/

       

      Zuzana Bebčáková a Patrícia Bajcsiová, koordinátorky projektu

    • LESK A BIEDA V ZÁVISLOSTI
     • LESK A BIEDA V ZÁVISLOSTI

     •    V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline sa na Gymnáziu Hlinská 29, v Žiline uskutočnila 19. septembra 2022 prednáška o vplyve látkových závislostí na človeka, dôležitosti prevencie a informovanosti o ochrane duševného zdravia.

         Prednášku viedol pán AIi Káli – zakladateľ A-klubu v Tornali, ktorý súčasne prevádzkuje linku pomoci pre tých, ktorí chcú skoncovať s alkoholom.

         Študentov upútali autentické príbehy hostí, pochopili význam a zmysel prevencie v tejto oblasti.

      Mgr. H. Krajčovičová

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     •    Vážení rodičia,

       

         pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 20. septembra 2022 (utorok) v priestoroch školy.

         Začiatok triednych schôdzí RZ pre I. ročník je o 16.45 hod. a pre II. – IV. ročník je o 17.15 hod.

           

         Tešíme sa na stretnutie.

      výbor Rodičovského združenia
      riaditeľka školy

    • Letný kemp 2022 na Gymze
     • Letný kemp 2022 na Gymze

     •    Od utorka 30. 8. 2022  sme opäť spustili Letný kemp na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline. Zameraný bol na rozvoj čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti našich gymnazistov, ale i na spoznávanie nových spolužiakov a učiteľov školy. Okrem času stráveného v priestoroch budovy gymnázia nám počasie dovolilo vyjsť i do átria, zahrať sa zábavné hry ako aj bádať  a riešiť rôzne úlohy. Nezabudli sme ani na prírodu  a prostredie okolo nás, ktoré sme vyčistili, postavili sme búdky pre vtáky, zrenovovali lavičky, vysadili bylinkové záhony a vrátili sme sa v čase s pánom Jozefom pri odhaľovaní krásy slovenského folklóru a rezbárskeho umenia. Ani sme sa nenazdali a bol piatok 2. 9. 2022, ktorý sme ukončili slávnostným odovzdávaním certifikátov.

         Aj tohtoročný kemp sa niesol v úžasnej atmosfére a za to vďačíme všetkým šikovným účastníkov, našim skvelým prefektom ako aj učiteľom, ktorí  boli jeho súčasťou.

    • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE
     • Začiatok nového školského roka 2022/2023 na GYMZE

     • Všetkých nás potešilo, že sme  mohli začiatok školského roka 2022/2023 prežiť spoločne v priestoroch našej GYMZY. Po dvoch „neštandardných“ rokoch veríme, že tento bude prebiehať pokojne so všetkým, čo k stredoškolskému životu patrí.

      Prajeme úspešný nový školský rok 😊

    • Adaptačný týždeň 2022
     • Adaptačný týždeň 2022

     •    Žiaci prvého ročníka nášho gymnázia absolvovali v dňoch 5. 9. až 8. 9. 2022 adaptačný týždeň. Prvákom spríjemňovali tieto dni prefekti, ktorí im pripravili zaujímavý program. Novi prváci sa pomocou rôznych aktivít zoznámili so svojimi spolužiakmi, staršími žiakmi ale aj s prostredím budovy školy. Cieľom prefektov bolo, aby si prváci utužili kolektív a aby si zvykli na nove prostredie. Zúčastnili sa aj pobytu v parku, ktorým sme adaptačný týždeň zakončili. Dúfame, že týmto absolvovaním tohto programu úspešne vkročia do nového školského roka 2022/2023.

         Adaptačný týždeň sa organizoval po dobu štyroch dní, za ktoré prefekti oboznámili prvákov so životom na škole, rozprávali sa o tom, čoho sa netreba obávať a čo môžu žiaci očakávať. Žiaci si poobzerali aj naše priestory školy v rýchlej prehliadke celej budovy. Zároveň sa žiakom predstavovali tohtoročné kluby a krúžky. Prváci absolvovali aj program „efektívne učenie“, ktorý sa zameriava na uplatňovanie zmysluplného učenia a maximalizácia schopností sa efektívne učiť. Žiaci trávili aj veľa času s ich triednymi učiteľmi a pomimo toho absolvovali s prefektami rôzne aktivity a hry. Posledný deň navštívili aj park, kedy nám počasie skutočne poprialo. Žiaci mali za úlohu v parku prejsť 8 stanovísk s aktivitami, ktoré si pre nich pripravili prefekti. Po splnení všetkých stanovísk ich čakala sladká odmena.

       

         „Mňa to osobne bavilo tiež – spoznal som prvákov, upevnil si vzťahy s ostatnými prefektami a veľmi veľa sa nasmial.“

         „Zo začiatku bolo ťažké sa s prvákmi rozprávať, lebo boli veľmi tichý, ale neskôr boli príjemní a bolo skvelé ich spoznať.“

         „Je zaujímavá skúsenosť povedať 30 žiakom, aby sa postavili a oni vás počúvajú a naozaj sa postavia. Potom im poviete, aby spravili kruh a oni ho spravia. Naozaj výnimočná skúsenosť mať možnosť s nimi pracovať a absolvovať rôzne aktivity.“

         „Najviac sa mi na adaptačnom týždni páčilo sledovať, ako sa medzi žiakmi robia skupinky a postupne sa medzi sebou spoznávajú viac a viac.“

         „Je skvelé byť inšpiráciou a poskytovať prvákom obraz o tom, čo všetko sa na strednej škole dá robiť. Niekedy je to až boj o vplyv, nakoľko každý klub a krúžok si chce získať žiakov, ale najmä to je široký výber záujmov.“

         „Teším sa, keď sa prváci stanú pravými Gymzákmi. Neviem sa dočkať na moment, kedy sa s nimi stretnem na imatrikuláciách.“

      Prefekti

       

         „Moja najväčšia vďaka patrí všetkým prefektom z druhého ročníka. Prefekti si naozaj dali záležať, aby priniesli žiakom ten najlepší začiatkoškolský zážitok. Skvelým zábavným duchom nenakazili len prvákov, ale aj mňa, za čo som im veľmi vďačný. Veľká vďaka patrí aj triednym učiteľom prváckych tried za ich príjemný a humorný prístup, ktorý si boli schopný udržať i napriek všetkým povinnostiam z triednictva a adaptačného týždňa. Vďaka aj pani riaditeľke za veľkú výpomoc pri každej potrebe a za možnosť adaptačný týždeň organizovať. Teší nás, že môžeme pre žiakov vytvárať príjemný priestor na adaptovanie sa novému kolektívu a prostrediu.“

      Organizátor prefektov Patrik Šoška

       

         V najbližších dňoch sa dozvieme aj ako na to reagujú prváci v krátkych dotazníkoch, ale veríme, že ich tento program naozaj potešil a veríme, že im pomohol úspešne vkročiť do nového školského roka 2022/2023.

  ​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

  IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

   

  kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk