• Novinky

     • Deň zdravých muffinov

     •    Dňa 06. 12. 2019 sa na našej škole bude konať Deň zdravých muffinov. Zapojiť sa môžete aj vy. Ale pozor! V našej ponuke je iba 10 prezentačných stolov po 5€! Ak máte záujem, príďte v utorok 03. 12. 2019 o 13:35 do učebne S12 zapísať sa k vedúcim Školskej firmy. Tešíme sa na vaše skvelé muffiny!

    • Naše florbalové tímy zabojovali na majstrovstvách okresu
     • Naše florbalové tímy zabojovali na majstrovstvách okresu

     •    V uplynulom týždni sa konali majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov a dievčat. Naše tímy zabojovali o postup na vyššie kolo súťaže. Najviac sa darilo chlapcom, ktorí suverénne vyhrali skupinu a postúpili do semifinále. Oba semifinálové zápasy boli plné napätia a náhlych zvratov. Nakoniec naši skončili na nádhernom 2. mieste. Srdečne gratulujeme a vieme, že florbal má na našej škole sľubnú budúcnosť.

      Za PK TSV Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.

    • Kurz letných športov - lezenie na umelých stenách
     • Kurz letných športov - lezenie na umelých stenách

     •    Počas novembra sme absolvovali so žiakmi II. ročníka kurz letných športov - lezenie na umelých stenách. Zo strany žiakov bol o tento kurz veľký záujem. Spoločne sme celý týždeň navštevovali lezecké centrum LA SKALA, kde nás skúsení inštruktori naučili techniky lezenia a istenia. Na zhodnotenie kurzu vyberáme z odpovedí žiakov z online dotazníka realizovaného pre potreby spätnej väzby. Na otázku Zhodnoť svoju skúsenosť z tohto kurzu odpovedali nasledovne:

         “Úžasná skúsenosť, zaujímavý nápad, lezenie ma neskutočne bavilo, určite odporúčam skúsiť či už lezenie bez istenia alebo na bouldrovej stene.”

         “Myslím si, že to bola veľmi príjemná skúsenosť a prekonala som strach z výšok.“

         “Bola úplne najlepšia, akú sme mohli mať.”

         “Bola to veľmi dobrá skúsenosť a veľa som sa toho naučila. Inštruktori boli veľmi milý a zobrala som si z toho kurzu len to najlepšie a hlavne sa nikdy nevzdávať a prekonávať sa.“

         “Naučila som sa niečo nové.”

         “Veľmi pozitívna. Myslím si, že vždy tam bola dobre naladená atmoška a inštruktori boli zhovorčiví a nápomocní.”

      Za PK TSV Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD. - vedúca kurzu

    • Medzinárodné projekty a spolupráca
     • Medzinárodné projekty a spolupráca

     •    Vďaka programu eTwinning má aj naša škola možnosť komunikovať, spolupracovať, zdieľať aktivity a projekty s učiteľmi a žiakmi viac ako 200 000 škôl, ktoré sú súčasťou zaujímavej vzdelávacej európskej komunity.

         Národná  agentúra eTwinning Slovensko  bola spoluorganizátorom najnovšieho  medzinárodného semináru, ktorý sa konal od 15. 11. do 17. 11. 2019 v Saint-Pierre-des-Corps vo Francúzsku. Na toto podujatie boli za Slovenskú republiku vybraní dvaja stredoškolskí učitelia prírodovedných predmetov. Bola som jednou z nich, a preto som mohla v polovici novembra lepšie spoznať aktivity programu eTwinnning, zoznámiť sa s učiteľmi 15 krajín, vymieňať si skúsenosti z pedagogickej práce... Zároveň nám organizátori pripravili aj kultúrny výlet na miesto, kde určitý čas žil a pracoval Leonardo da Vinci. Napriek nabitému programu, ktorý bol zameraný na to,  aby sme navrhli  nové zaujímavé školské medzinárodné projekty a získali partnerov na spoluprácu,  sme si prezreli aj krásne susedné historické mesto Tours.

         Aj touto cestou ďakujem Národnej službe pre elektronickú spoluprácu škôl a vedeniu našej školy, že mi umožnili zúčastniť sa tohto zaujímavého a inšpiratívneho seminára.

      Mgr. Jana Leibiczerová

    • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • kategória 2A: Mgr. Patrícia Bajcsiová, Mgr. Monika Gdovcová

      1. miesto: Emma Kasanická, I.C
      2. miesto: Lucia Karnetová, II.A
      3. miesto: Andrej Stroka, II.B

       

      kategória 2B: Mgr. Katarína Mesarčová, Mgr. Laura Fučíková

      1. miesto: Zuzana Branišová, III.B
      2. miesto: Filip Navrkal, III.D
      3. miesto: Ondrej Ondrušek, IV.C

       

      kategória 2C1: Mgr. Marek Zadňan, Mgr. Monika Gdovcová

      1. miesto: Viktória Orješková, IV.C
      2. miesto: Michal Šlosár, IV.D
      3. miesto: Richard Kraus, IV.C

       

      kategória 2C2: Mgr. Marek Zadňan, Mgr. Monika Gdovcová

      1. miesto: Dávid Ponechal, II.B
      2. miesto: Šimon Káčer, IV.D
      3. miesto: Adriana Koššuthová, III.C

      Blahoželáme!!!

      Mgr. Zuzana Zajacová

    • Mladí mladým o Nežnej revolúcii
     • Mladí mladým o Nežnej revolúcii

     •    Dňa 7. 11. žiačky z 2.C triedy v rámci projektu Nežná revolúcia uskutočnili projektovú hodinu z dejepisu a občianskej náuky k téme 17. november v Žiline. Táto hodina sa uskutočnila v ZŠ Lietava. Témou tejto prezentácie boli udalosti, ktoré sa odohrali 17. 11. 1989 – Nežná revolúcia v Žiline. Pre žiakov sme si prichystali rôzne aktivity zábavnou formou. Po skončení prezentácie žiaci vypĺňali aj dotazník, ktorý sa týkal danej témy. Aktívne sa zapájali a dávali pozor, myslíme si, že ich téma zaujala. Za spoluprácu dostali malú sladkú odmenu. Na konci diskusie sa zapojila pani riaditeľka, ktorá priniesla svojimi skúsenosťami reálny pohľad na revolúciu v Žiline.

      K. Horváthová, II.C

    • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku
     • Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku

     • Kategória 2A: (Mgr. M. Kariakinová, Mgr. Z. Matišíková)

      1. miesto: Leždík Damián, II.C
      2. miesto: Gondášová Petra, II.C
      3. miesto: Pavelková Magdaléna, II.C

       

      Kategória 2B: (Mgr. M. Kariakinová, Mgr. Z. Matišíková)

      1. miesto: Kožíková Renáta, III.C
      2. miesto: Zelníková Barbora, III.C
      3. miesto: Hromadová Nina, III.B

      Blahoželáme!!!                                   

    • Beseda s rodenými Francúzmi
     • Beseda s rodenými Francúzmi

     •    Dňa 15. novembra na našu školu zavítala milá návšteva z ďalekého Francúzska, na ktorú sme sa veľmi tešili, keďže niektorí z nás sa učia tento veľmi obľúbený a naozaj nádherný jazyk. Spolu s vyučujúcimi sme privítali dvoch sympatických Francúzov, pánov Paul a Maxime Depuydt, ktorí nám pripravili vzdelávaciu a obohacujúcu hodinu plnú francúzskeho jazyka, ktorý sme mali možnosť počuť naživo a otestovať si tak našu francúzštinu.

         Hodinu sme začali predstavovaním a pokračovali zaujímavou prezentáciou o Francúzsku, kde sme mali možnosť dozvedieť sa informácie, ktoré sa bežne v žiadnej knihe nedočítate. V triede zavládla pohodová atmosféra, kde sme mali priestor aj na otázky, ktoré sme sa vždy chceli spýtať a dozvedieť o Francúzsku a Francúzoch.

         Druhú hodinu sme opäť začali prezentáciou, kde sme sa už mohli konkrétne oboznámiť so školským systémom vo Francúzsku, ktorý nás veľmi zaujal. Na rozdiel od nás francúzski žiaci nezískavajú za ukončené vzdelanie maturitu a nemajú ako typ strednej školy gymnázium, ale absolvujú rok všeobecného stredoškolského vzdelania a na základe výsledkov z jednotlivých predmetov sú priradení k odboru, na ktorý majú dobré predpoklady. Nevynechali sme ani typický karneval, ktorý sa vo Francúzsku koná každý rok. Tiež nás zaujímal názor našich hostí na Slovensko a boli sme zvedaví, či vedia povedať niečo po slovensky☺.

         Aspoň na chvíľu sme mali možnosť počuť tento vznešený jazyk a hlbšie spoznať francúzsku kultúru, zvyky a neoddeliteľný pôvab, ktorý táto krajina má. Sme veľmi radi, že nám ju priblížili a s úsmevom sa s nami rozprávali. My ako žiaci sme si to veľmi užili a dúfame, že k nám zavítajú opäť.

      Nikola Tkáčiková, III.C

     • POZVÁNKA PRE RODIČOV ŽIAKOV GYMNÁZIA NA HLINSKEJ 29 V ŽILINE

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás v mene výboru Rodičovského združenia pri Gymnáziu na Hlinskej 29 v Žiline a v mene vedenia školy na schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 25. novembra 2019 (pondelok) v priestoroch školy. Začiatok je o 16.45 hod.

       

       

      V programe schôdzí sú :

      • aktuálne informácie o prospechu, dochádzke a správaní žiakov,
      • konzultácie s vyučujúcimi,
      • informácie o výbere voliteľných predmetov (III. ročník ),
      • informácie o DSD skúškach, maturitných skúškach,
      • pripravovaných akciách školy a pod.
        

            Tešíme sa na stretnutie s Vami počas schôdzí rodičovského združenia.

       

       


      V Žiline 11. novembra 2019

       

       

       predsedníčka  Rodičovského združenia
       riaditeľka školy

    • Exkurzia do Školy ochrany prírody vo Varíne
     • Exkurzia do Školy ochrany prírody vo Varíne

     •    V pondelok 4. 11. 2019 sa žiaci I.B, teda triedy s rozšírenou výučbou prírodovedných predmetov a informatiky, zúčastnili Dňa otvorených dverí v Škole ochrany prírody vo Varíne. Pracovníci Správy Národného parku Malá Fatra pripravili toto podujatie v rámci Týždňa vedy a výskumu na Slovensku. Naši študenti sa počas besedy s pánom Roaldom Tretiníkom, ktorý pracuje ako strážca prírody v našom najbližšom národnom parku, dozvedeli o možnostiach ochrany prírody v Malej Fatre. Boli to len úvodné informácie pre študentov triedy s prírodovedným zameraním, lebo spolupráca našej školy so Školou ochrany prírody vo Varíne bude pokračovať aj pri ďalších aktivitách.

    • Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov
     • Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov

     •    V piatok 8. novembra tohto roku v rámci výročného medzinárodného knižného veľtrhu „Bibliotéka", ktorý sa koná v Bratislave (výstavisko INHEBA Expo) sa uskutočnila z iniciatívy ruského veľvyslanectva na Slovensku a za podpory ruskej agentúry Rospečať, Ruského centra vedy a kultúry, Moskovskej štátnej univerzity M. Lomonosova, Prekladateľského inštitútu (Rusko), Asociácie rusistov Slovenska, Štvrtá vedecká a praktická konferencia rusistov venovaná metodologickým a literárnym aspektom štúdia ruského jazyka ako cudzieho.

         Podujatie sa koná na pozadí bezprecedentného zvýšenia záujmu slovenskej mládeže o štúdium ruského jazyka na Slovensku v posledných rokoch, na pozadí posilnenia vzťahov medzi školami a medzi univerzitami a záujmu o získanie vysokoškolského vzdelania v Rusku. Ruský jazyk na Slovensku sa študuje na viac ako 1000 školách, 6 národných univerzitách, ako aj v 9 rusko-slovenských dvojjazyčných sekciách na gymnáziách, pôsobiacich od začiatku tohto akademického roka, kde sa podrobne študuje niekoľko vzdelávacích disciplín.

         Na vedeckom Fóre sa zúčastnili aj poprední ruskí a slovenskí metodici, špecialisti na Ruský jazyk ako cudzí, pedagógovia, vedúci vzdelávacích inštitúcií, krajania, ako aj populárni ruskí spisovatelia, ktorí tiež prednášali na niekoľkých rusko-slovenských dvojjazyčných sekciách v miestnych gymnáziách, školách so štúdiom ruského jazyka, ako aj na mnohých prestížnych národných univerzitách v rôznych regiónoch krajiny.

         Siedmeho až desiateho novembra tohto roku je na bratislavskom knižnom veľtrhu otvorený stánok s novinkami ruského knižného trhu, vrátane nových vydaní ruských klasických diel a diel súčasných ruských autorov, ilustrovaných detských kníh, publikácií pre študentov ruského jazyka a prác o súčasnej ruskej slavistike.

         Tejto konferencie sa zúčastnila aj naša pani učiteľka ruského jazyka Mgr. Mária Kariakinová. Viac info nájdete v kancelárii CJ.

      Mgr. Mária Kariakinová

       

      ZDROJ: https://slovakia.mid.ru/web/svk/ruska-kultura-na-slovensku-aktualne/-/asset_publisher/6IGfKGZ064BM/content/stvrta-vedecka-a-prakticka-konferencia-rusistov?

    • Prednáška o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva
     • Prednáška o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva

     •    Dňa 24. 10. 2019 sme sa v rámci predmetu Človek a jeho ochrana presunuli do priestorov Žilinskej univerzity a zúčastnili sa prednášky zameranej na poskytnutie informácií o štúdiu biomedicínskeho inžinierstva. Prednáška a praktické ukážky boli realizované zážitkovou formou dvomi študentmi fakulty a preto bolo podujatie pre nás veľmi zaujímavé.

         Predstavili nám simulátor pacienta s názvom HAL a vysvetlili nám jeho funkciu a dôležitosť. Dozvedeli sme sa, že je dôveryhodnou kópiou vitálnych funkcií človeka a slúži na vzdelávanie medicínskych pracovníkov. 

         Mali sme možnosť vyskúšať si oživovanie tohto „pacienta“ vďaka simulácii zastavenia srdca, pričom nám bola vysvetľovaná aj správna technika masáže srdca. Vďaka tejto aktivite sme si overili naše doterajšie znalosti a doplnili ich novými informáciami, ktoré sa nám v budúcnosti veľmi zídu.

         Aj touto cestou sa chceme veľmi poďakovať študentom Žilinskej univerzity za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

    • Do Banskej Bystrice po stopách holokaustu
     • Do Banskej Bystrice po stopách holokaustu

     •    Vo štvrtok 17. októbra sme sa ako skupinka tretiakov a štvrtákov spolu s pani učiteľkami Štalmachovou a Faškovou vybrali do v stredoveku „medenej“ Banskej Bystrice, ktorá však zohrala úlohu aj v moderných dejinách Slovenska – práve tu bolo 29. augusta 1944 vyhlásené Slovenské národné povstanie. Chladné, ale slnečné ráno trochu pripomínalo iné chladné ráno, ktoré sme zažili pred rokom počas exkurzie v Osvienčime.

         Pred chladom sme sa šli ukryť na hlavné námestie odrážajúce stredovekú slávu stredoslovenskej metropoly. Mohutné domy však vrhajú mohutný tieň, v ktorom je zima. Konečné útočisko sme tak našli až v modernom Múzeu Slovenského národného povstania.

         Myšlienka, ktorá spájala exkurziu do Osvienčimu s tou banskobystrickou, sa neskrývala iba v podobnom počasí. Bola to myšlienka holokaustu a jeho dôsledkov. Do betónovej škrupiny múzea sme sa na dve a pol hodiny vybrali uvažovať ani nie tak nad dôsledkami holokaustu, ako nad spôsobom, akým sa jeho idea dostala do povedomia bežných ľudí.

         „Rozprávame sa tu najmä o utrpení Židov, nezabúdajme však, že v koncentračných táboroch končili aj mnohí iní ľudia – od politických väzňov či homosexuálov až po Rómov,“ hovorí historička a lektorka v jednej osobe Lucia Sotáková. Podľa nej je veľa ľudí dnes už unavených, keď sa každú chvíľu riešia témy deportácií a Slovenského štátu. Na druhej strane však tvrdí, že „holokaust je oknom do ľudskej psychiky a dôkazom, čoho všetkého je racionálne uvažujúci človek schopný, ak je k tomu systematicky vedený.“

         O dopade myšlienky holokaustu na človeka bol aj vzdelávací program, ktorý viedla. Popri základných informáciách sme sa počas rôznych aktivít ponorili hlbšie do zákerností propagandy a spoločne rozkrývali cestu, ktorá od pomenovania spoločenského nepriateľa viedla cez jeho dehumanizáciu až k arizácii a deportáciám. Interaktívne príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust a podelili sa o svoje spomienky v krátkom filme, doplnila lektorka o relevantné historické fakty. Nebála sa pritom načrieť ani do dávnej minulosti. Židia boli podľa výskumov vystavovaní spoločenskému odsúdeniu už od stredoveku, niektoré predsudky, paradoxne, pretrvali až do dnešných dní.

         „Prednášky, ktorých som sa zúčastnila, boli dobre pripravené a dozvedela som sa veľa faktov, ktoré som o holokauste predtým nevedela. Celkovo bola pre mňa exkurzia obohacujúca,“ hodnotí štvrtáčka a zároveň študentka seminára z dejepisu Tamara Šamajová.

         Príbehy ľudí, ktorí zažili holokaust, sú rozmanité ako život sám. Dokonca aj cez krásu sa dá vnímať holokaust v príbehu jednej rodiny. Ukážkovým príkladom je rodina popredného slovenského maliara 19. a 20. storočia Dominika Skuteckého, ktorého vilu s galériou sme takisto navštívili. Pohľad na úchvatné maľby od tohto maliara židovského pôvodu dokladá, že ani realizmus či impresionizmus nemusia stačiť na to, aby vaši potomkovia neskončili v koncentračných táboroch.

         Októbrová Banská Bystrica síce nebola šokujúca pre psychiku ako návšteva koncentračného tábora, dala však veľa podnetov našim mysliam. Ide pritom najmä o krehkosť, ktorú má dôstojnosť človeka v spoločnosti, pokiaľ je vystavená útokom. Banská Bystrica ponúka na toto uvažovanie špecifický pohľad. Starobylé mesto, ktoré dalo zárodok protifašistickému povstaniu, v dnešnej dobe prežíva akýsi myšlienkový zápas. Je dôkazom, že o histórii sa premýšľa stále. A ešte viac by sa malo premýšľať o súčasnosti.

      Ján Barčiak IV.A

    • Župná kalokagatia SŠ 2019
     • Župná kalokagatia SŠ 2019

     •    Prvý mesiac nového šk. roka 2019/2020 ubehol ako voda, nastal čas adaptovania sa na učenie, reagovania na nové výzvy. Jednou z prvých bola „Župná kalokagatia SŠ 2019“, súťaž tradične realizovaná pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.

         Regionálne kolo prebehlo 19. septembra a zúčastnilo sa ho 12 päť členných družstiev SŠ z celého horného Považia.  Ako novovytvorené družstvo sme mali na prípravu síce málo času, ale rozhodli sme pod taktovkou p. Faškovej  urobiť všetko čo je v našich silách, aby sme podali ako Gymza tím čo najlepší výkon. Po vyučovaní sme sa každý deň stretávali v školskej telocvični, kde sme trénovali najmä streľbu zo vzduchovky a hod granátom. Tu patrí veľká vďaka p. Ďurekovi za odborné rady. A doma každý z nás pracoval na riešení pridelených teoretických a praktických otázok.

         Samotná kalokagatia je spojenie ľudskej mysle a tela. A tomu zodpovedali aj jednotlivé súťaže. Beh v teréne cca 3km  a na jeho trase  7 stanovíšť,  na ktorých bolo treba zvládnuť  streľbu zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, prehup lanom, topografia, zdravotná príprava, evakuačné zručnosti a teoretické otázky z 12 rôznych oblastí (napr. Štát a právo, Trestnoprávna zodpovednosť, História, Geografia, Zdravotnícka príprava, BOZ...). Konečné poradie súťaže určoval cieľový čas, za ktorý celé družstvo trať odbehlo a prirátané trestné sekundy na stanovištiach.

         A výsledok? Náš Gymza tím (Macharová Ivana, Masná Michaela, Cabadaj Lukáš, Jurov Martin a Filip Boris) v celkovom poradí obsadil veľmi pekné 4. miesto. Vieme, že máme rezervy a tak už dnes sa tešíme na budúcoročnú výzvu, aby sme dokázali, že máme aj na stupienok víťazov, ale hlavne, že KALOKAGATIA je v nás...

      Za Gymza tím - Nina Galčeková

    • TIME TO MOVE
     • TIME TO MOVE

     •     V utorok, 29. októbra sa na našom gymnáziu uskutočnila akcia s názvom „TIME TO MOVE“ v spolupráci s organizáciou SYTEV. Celú akciu moderoval hlavný šéf tejto organizácie, pán Lukáš Hrošovský, ktorý okrem toho so sebou priviedol aj zahraničných hostí. „Estónski dobrovoľníci  na Slovensko prišli cez program Europsky zbor solidarity na 12 mesiacov, aby nám pomáhali. Prišli len v sobotu a už v utorok sa zúčastnili prvej akktivity. Táto aktivita bola organizovaná ako súčasť kampane TIME TO MOVE – Europskej informačnej siete pre mladých EURODESK. Táto aktivita bola podporená  z dotácie  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR  - Programy pre  mládež 2014-2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“ (Lukáš Hrošovský)

         Zo začiatku sa úvodného slova zhostil p. Hrošovský, ktorý našich študentov oboznámil s cieľom tejto akcie, ale aj s tým, aké možnosti ponúka nielen samotný projekt ERASMUS PLUS, ale aj to, že aj dobrovoľnictvom sa dá dopracovať k rôznym možnostiam a poznávaniam nových vecí. Či už je to samotné vycestovanie do inej krajiny, či spoznávanie nových kultúr a tradicii, či získavanie nových priateľov na medzinaŕodnej úrovni, alebo možnosť zlepšenia sa v anglickom jazyku a v svojich zručnostiach  a pod. 

         Následne sa k slovu dostala naša nemecká asistentka Fiona, ktorá sa predstavila našim študentov, hlavne tým, ktorí sa neučia nemecký jazyk. Porozprávala o sebe veľa zaujimavých informácii, ale  aj to ako sa jej tu na Slovensku páči a cíti. Veľmi výborným interakčnym prostriedkom bola aplikácia SLIDO prostredníctvom, ktorej sa mohli naši študenti online pýtať Fiony na to, čo chceli a čo ich zaujimalo.  Po Fione sa slova  zhostili  naši zahraniční hostia z Estónska, ktorí najprv porozprávali veľa zaujimavého o sebe, ale aj o tejto krásnej krajine. Vedeli ste napríklad, že v Estónsku je ešte stále povinná vojenská služba? Alebo to, že tak ako my – Slováci a Česi, prostredníctvom protestu a „cvenganim“ kľučmi sme si v roku 1989 vyslúžili slobodu si v Estónsku slobodu vyslúžili hromadným spievanim? Naozaj sme sa dozvedeli veľa zaujimavých info o Estónsku, ktoré zaujali nie len našich śtudentov, ale i našich učiteľov.

         Na záver sa po našich hosťoch k slovu dostali aj naši gymzáci, ktorí sa taktiež zúčastnili programu ERASMUS+ v Turecku. Spoločne predstavili všetky svoje zážitky a skúsenosti z tohto projektu.

         Na záver možno povedať, že spolupráca so Sytevom okrem výhod pre žiakov, prináša nové možnosti aj našim učiteľom, a tak celá škola má možnosť spoznať iný  národ, kultúru, ale i samých seba v rámci rôznych aspektov. Našim hosťom a študentom veľmi pekne ďakujeme za túto  interaktívnu udalosť a dúfame, že sa každému podarí „rozhýbať sa „v tom, v čom sa našiel ešte viac sa posunúť na vyšší level“

      Mgr. Mária Kariakinová

      P. Lukáš Hrošovský (hl. vedúci organizácie SYTEV)

    • ŠTÚDIUM V RUSKU – INFORMAČNÝ SEMINÁR V RUSKOM CENTRE VEDY A KULTÚRY
     • ŠTÚDIUM V RUSKU – INFORMAČNÝ SEMINÁR V RUSKOM CENTRE VEDY A KULTÚRY

     •    Máte záujem študovať v zahraničí? Láka Vás spoznať Rusko? Chceli by ste okúsiť život v Moskve, v Petrohrade, Novgorode, či v inom veľkolepom meste v Rusku aspoň na chvíľu? Dnes je všetko možné!

         Dňa 15. októbra 2019 sa v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave uskutočnil informačno-vzdelávací seminár o možnostiach štúdia, či už v rámci vysokoškolského vzdelávania, alebo vo forme stáží pre žiakov, či profesného vzdelávania pre učiteľov v Ruskej federácii. Tohto semináru sa zúčastnili naši pedagógovia – Mgr. Mária Kariakinová a Mgr. Laura Fučíková.

         V úvode stretnutia vystúpil generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠSR pán Marek Moška, ktorý predstavil informácie o postupovaní v prípadnom záujme o získanie štipendií v Rusku, ako aj o spolupráci Slovenska s Ruskou federáciou v oblasti vzdelávania. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj pani Anna Novgorodová, s ktorou sa mali možnosť stretnúť aj naši študenti počas otvorenej hodiny. Taktiež sa semináru zúčastnila pracovníčka RCVK, pani Tatiana Dronska, ktorá všetkým poskytla presné kroky ako postupovať pri vyplňovaní administrácie pre získanie možnosti vycestovania do Ruska. Veľmi prínosným momentom bola aj prednáška Jevgenija Kulikova (kandidáta technických vied z Národného univerzitno-výskumného jadrového inštitútu Moskovskej inžiniersko-fyzikálnej univerzity - MIFI), ktorý predstavil mnoho zaujímavostí o využití jadrových technológii v rôznych oblastiach národného hospodárstva. Ďalej sa podujatia zúčastnila aj Irina I. Sarkisianová z Korporátnej akadémie spoločnosti Rosatom.

         Veľkým plusom v rámci ponúkaného štúdia je to, že vôbec nevadí, ak neovládate ruský jazyk, pretože tieto stáže, štipendiá ponúkajú aj „prípravný rok“ v anglickom jazyku, pričom študujete v tej oblasti, ktorá Vás zaujíma. A keďže ruština je slovenčine veľmi blízka, doslova sa na vás veľmi rýchlo „nalepí“. Ďalším plusom je, že si môžete vybrať 6 ruských univerzít a škôl, ktoré Vás lákajú a určite z jednej Vám príde prijímací list. Informácii bolo veľa a ak máte záujem sa dozvedieť o možnosti štúdia v Rusku viac, tak navštívte www.saia.sk alebo sa môžete informovať u p. uč. Márie Kariakinovej v kabinete CJ (H02).

    • Spoznávanie „kultúry v kultúre“ v Nórsku – Projekt Capture Nature
     • Spoznávanie „kultúry v kultúre“ v Nórsku – Projekt Capture Nature

     •    Vo Vindfjelltunete v Nórsku sa na mládežníckej výmene stretlo štyridsaťosem mladých ľudí reprezentujúcich päť krajín - Slovensko, Turecko, Nórsko, Litvu a Spojené kráľovstvo. Slovensko reprezentovali študenti Gymnázia Hlinská zo Žiliny. Prečo sa rozhodli vycestovať a skúsiť projekt Erasmus+? Aké vedomosti a zručnosti získali projektom Capture Nature? Aj na tieto otázky vám prezradia odpoveď štvrtáci Eliška, Janko a Monika a ich dve vedúce Patrícia a Nika.


      Prečo ste sa rozhodli ísť na projekt Capture Nature do Nórska? Mali ste nejaké očakávania pred projektom a ako sa Vaše očakávania naplnili? Čo ste sa projektom naučili? 

      Eliška Stoklásková: Toto bol môj druhý Erasmus+ a dozvedela som sa o ňom naozaj na poslednú chvíľu. Ponuku zúčastniť sa som dostala od našej pani riaditeľky. Ja som ten typ človeka, ktorý spontánne kývne na všetko, čo sa mu zapáči. Už som raz na Erasme bola a vedela som, čo všetko to bude zhruba zahŕňať. Nemala som teda dôvod povedať nie. Už len preto, že sa išlo do Nórska a téma projektu mi nebola cudzia.

      Od projektu som nemala veľké očakávania. Väčšinou čakám len to, čím ma organizátori prekvapia. Išla som tam s myšlienkou prekonať svoju bariéru z rozprávania sa s neznámymi ľuďmi, začať viac komunikovať, zlepšiť sa v angličtine a nájsť si kamarátov možno aj na celý život. Samozrejme, očakávala som, že sa bude chodiť často do prírody. Nórsko ju má naozaj prenádhernú. Viem určite, že ma nič nesklamalo.

      Ján Barčiak: Mám viacerých spolužiakov, ktorí sa počas gymnázia stihli pozrieť cez program Erasmus+ za hranice. Za tri roky som niečo také pri mojich aktivitách v škole aj mimo nej nestihol zažiť. Počas týchto letných prázdnin som si však povedal, že pred maturitou by som chcel niekam ísť - bolo mi jedno, kam - a využiť aspoň raz túto jedinečnú možnosť. Ponúknutý projekt v Nórsku zo strany školy mi presne toto splnil, dokonca aj samotná téma mi sadla ako uliata.

      Určite som čakal veľa nových kontaktov a poznanie iných národov a kultúr. A keďže projekt bol aj o fotografovaní, dúfal som, že aj na tomto poli sa zlepším. Myslím, že všetko, čo som na projekte zažil, ma nesmierne obohatí do budúcnosti a budem z toho čerpať aj o niekoľko rokov. Nateraz však mám veľa fotografií, zážitkov, známych z rôznych kútov Európy a presvedčenie, že spolu dokážeme vyriešiť veľa aj napriek tomu, že si občas nerozumieme.

      Asi jediná vec, ktorá sa mi počas projektu nesplnila tak, ako som očakával, bolo nahliadnutie do života Nórov a porovnanie ich spoločnosti s tou našou. Keďže sme pôvodných Nórov nemali veľa príležitostí stretnúť, nebolo veľmi čo sledovať a porovnávať. Na druhej strane sa mi naskytla možnosť vidieť, ako v rámci Nórska funguje skupina prisťahovalcov, ktorí sa rozhodli zostať v tejto severskej krajine.

      Monika Machútová: Možno to bude znieť neuveriteľne, ale ešte predtým, ako sa mi poskytla možnosť zúčastniť sa projektu, plánovala som tento rok navštíviť Nórsko, avšak nevyšlo mi to. Presne ten istý Erasmus+, ktorého sme sa zúčastnili, som dokonca videla pár dní predtým, než nám bol ponúknutý na stránke Sytev-u a povedala som si, že to je presne téma pre mňa a že by som sa presne takého Erasmu+ rada zúčastnila. Preto som neváhala takmer ani sekundu a rozhodla som sa ísť.

      Úprimne, keďže som sa nikdy predtým žiadneho Erasmu+ nezúčastnila, nevedela som, čo mám čakať. Trochu som sa však bála, pretože osobne nie som veľmi komunikatívna, pokiaľ ide o neznámych ľudí. Ttiež som ambivert a ešte som nikdy nebola tak dlho mimo Slovenska (čo mi nevadí, práve naopak, na to som sa tešila). Jediná vec, čo som očakávala od projektu, bolo zlepšenie sa vo fotografovaní prírody a nájdenie spôsobu ako šíriť záujem o environmentalistiku.

      Povedala by som jednou vetou, že rozhodnutie zúčastniť sa daného projektu bolo jedno z najlepších v mojom živote a taktiež dni strávené v Nórsku boli doteraz jedny z najkrajších v mojom živote. Naučila som sa nespočetne veľa vecí, od fotografovania, cez komunikovanie, socializovanie až po tancovanie spoločenských tancov a upevňovanie medzinárodných vzťahov. Je toho naozaj dosť, až toľko, že keby to mám všetko vypísať, bolo by to na neskutočne veľa strán.

      Nika Laurenčíková: Popri štúdiu na Univerzite sa snažím zapájať do mimoškolských aktivít, vzdelávaní a workshopov. Tak som vďaka projektu cez Iuventu,  ktorého témou bola environmentalistika, spoznala organizáciu Sytev. Stala som sa aktívnou dobrovoľníčkou v písaní projektov Erasmus mobilít. Pretože som dovtedy poznala projekty vo fáze tvorby, chcela som vedieť viac… viac o tom, ako prebiehajú  Erasmus projekty či konkrétne aktivity v realite - spoznať nových ľudí, organizácie a zažiť pravú multikultúru. Tak som dostala možnosť vycestovať na projekt s názvom Capture Nature. Musím povedať, že zážitok to bol poriadny. Atmosféra nabitá aktivitami, zábavou, smiechom a tiež novými vedomosťami. Počas projektu patril každý večer jednej krajine, ktorá mala odprezentovať svoje zvyky, tradície, národné jedlo, piesne alebo rôzne zaujímavosti. Mali sme možnosť vyskúšať typický anglický čaj, nórske cukríky („mňam“), vysloviť turecké jazykolamy a spoznať DJ-a z Litvy. Projekt Capture Nature mi priniesol množstvo zážitkov a zdokonalila som sa tiež v anglickom jazyku - zahodila som predsudky, že neviem dobre po anglicky. Veď predsa, keby som mala strach rozprávať, nespoznala by som ľudí, ktorí ma inšpirovali na svojej ceste.

      Patrícia Bajcsiová: Do projektu som sa dostala po tom, ako ma oslovila pani riaditeľka nášho Gymnázia. V podstate som ani chvíľku neváhala a hneď som súhlasila. Veľmi som v poslednom čase premýšľala o navštívení niektorej zo severských krajín. Nevedela som, čo mám očakávať, keďže to bol môj prvý Erasmus+ tohto typu. Možno som čakala viac „študijnú” atmosféru, ale v procese som si uvedomila, že mládežnícke výmeny prinášajú dôležitejšie hodnoty ako klasické „vzdelávanie”. Ide skôr o rozvoj zručností a kompetencií do života (napr. jazykové zručnosti, digitálne kompetencie). Mladí ľudia sa tu učia komunikácii a kooperácii s neznámymi ľuďmi, samostatnosti a zodpovednosti.

      Na začiatku projektu, kým sa človek skamaráti s ostatnými členmi skupiny, ocitá sa trošku mimo svoju komfortnú zónu a musí sa naučiť s tým popasovať. My sme mali podľa mňa v začiatkoch  veľkú výhodu, a to najmä pre introvertov, a to takú, že sme vycestovali ako skupina. Do istej miery sme sa poznali a približne sme vedeli, čo môžeme očakávať, vedeli sme sa dohodnúť na tom, čo kto vezme, ako bude vyzerať naša kultúrna noc, a podobne.

      Veľmi sa mi páčila práca našich organizátorov-facilitátorov. Bolo vidieť, že v podobných projektoch sa cítia ako doma. Išlo im to dobre. Veľmi rýchlo docielili, že sme sa s projektom zžili, pomohli nám kvalitným teambuildingom a aktivity boli celkovo rozvrhnuté dobre čo sa týka množstva, dĺžky a rôznorodosti. Mali sme čas na prácu i na zábavu a vzájomné spoznávanie sa. Myslím, že projekt nás ako skupinu zblížil a zároveň nám priniesol množstvo nových priateľstiev. Mnohí participanti zároveň získali aj väčšiu sebaistotu v komunikácii. Mne osobne okrem trošku inej dimenzie vzťahu s gymzákmi priniesol aj nápady na rôzne aktivity, najmä čo sa týka neformálneho vzdelávania, napr. na triednické hodiny.


      Ktoré nadobudnuté vedomosti/zručnosti z projektu Capture Nature viete využiť v škole či v živote?

      Eliška Stoklásková: Predovšetkým z workshopov o fotografovaní som si do budúcna zobrala veľa. Pocítila som to hneď ako som sa z projektu vrátila domov. Vždy keď idem cez park alebo len tak kráčam po ulici, odrazu si všímam veľa detailov a mám pohnútky ich všetky zvečniť na fotke. Keď tú fotku naozaj idem urobiť, začínam o nej premýšľať. Začnem sa na danú vec pozerať z viacerých strán. Musím sa sústrediť. A to je to, čo som sa tam naučila. Zíde sa mi to aj v situácii, kedy budem hodnotiť fotografie niekoho iného. Napríklad fotografie profesionálnych fotografov na výstavách či internete.

      Čo využijem ďalej a zároveň sa mi páčilo najviac, boli kultúrne večery. Teraz, keď budem chcieť navštíviť nejakú z krajín, ktoré sa projektu zúčastnili, budem o nej vedieť viac a nepôjdem do nej s pocitom, že ju absolútne nepoznám. Teraz si akurát vravím, že ich chcem poznať ešte viac. Nezabudnem na skvelý tanec Dalmat Halayi, ktorý ma naučili Turci. Určite ho ukážem veľa známym.

      Odkukala som tu zopár zaujímavých energizerov, ktoré sa mi hodia na naštartovanie študentov v Literárnom klube. Už len preto, že začíname tvoriť pred vyučovaním a väčšina je mysľou ešte vždy v posteli a spí.

      Ján Barčiak: Už počas zostavovania diseminačných aktivít mi bolo jasné, že mnoho z workshopov a aktivít z projektu využijem na Mediálnom klube na mojej škole. Veľmi dobrý dojem vo mne takisto zanechalo modelové zasadnutie OSN, z ktorého si odnášam cenné postrehy. A keďže rád fotím, určite si spomeniem aj na seminár s Ginou a hodiny strávené v prírode s okom pritlačeným na hľadáčik.

      Do života mi projekt dal najmä poznanie iných kultúr a národov. Prekvapením pre mňa bol britský tím zložený poväčšine z Nebritov alebo Európanov študujúcich na ostrovoch. Podobný pocit som mal z členov nórskej organizácie, ktorá projekt viedla, ktorí boli takisto imigranti alebo ich potomkovia. Bolo veľmi cenné spoznať život „kultúry v kultúre” a vnímať to, čo sa na Slovensku dá vnímať len ťažko, ak vôbec - multikultúrnu spoločnosť.

      Monika Machútová: Ako som spomínala vyššie, keďže je tých vecí, čo som sa naučila viac než dosť, uplatnenie vidím vo viacerých aspektoch života, vrátane školy.

      Projekt mi jednoznačne pomohol v zlepšení komunikácie ako takej a hlavne v angličtine, čo môžem ďalej využiť napríklad na maturite. Okrem toho som sa naučila lepšie spolupracovať a rešpektovať názory a nápady druhých, čo sa dá veľmi dobre uplatniť v školskom kolektíve.

      To, čo môžem využiť v živote, sú napríklad znalosti o fotografovaní, keďže by som sa mu chcela naďalej venovať. Projekt mi veľmi pomohol v prekročení ďalšej hranice mojej komfortnej zóny, čo ma posúva stále vpred. Určite využijem aj nové poznatky z oblasti environmentalistiky na šírenie osvety, či už problémov týkajúcich sa našej prírody, alebo zlepšení či pozitívnych správ. Toto využitie spolu s fotografovaním považujem za jedno z najpraktickejších. Aj keď všetko, čo som sa za 10 dní na projekte naučila, mi dalo do života veľa.

      Nika Laurenčíková: Na projekte som vyskúšala pozíciu lídra skupiny. Zlepšila som sa v komunikácii v anglickom jazyku. Na projekte sme tiež prezentovali pred publikom. To bola pre mňa výzva! Aktivity, ktoré pre nás pripravili facilitátori, prispeli k dobrej priateľskej atmosfére. Dozvedela som sa viac o fotografovaní a úprave fotiek. Pre mňa obzvlášť zaujímavá skúsenosť bola spolupráca v multikultúrnom tíme. Zdieľať rôzne názory, myšlienky, dozvedieť sa a vytvoriť niečo nové.

      Patrícia Bajcsiová: Projekt mi priniesol nápady, ktoré môžem preniesť do vzdelávania. Naučila som sa niekoľko spoznávacích a teambuildingových aktivít, ktoré budú užitočné najmä pre žiakov  prvého ročníka po príchode na našu školu. Páčila sa mi aktivita modelového zasadnutia OSN, ktorú by som chcela niekedy aj vyskúšať. Celkom zaujímavý bol aj brainstorming v skupinách alebo aktivita Mission impossible, kde sme mali za veľmi krátky čas splniť veľmi veľa úloh - tu nešlo o to všetko splniť, ale pracovať ako tím s ľuďmi, ktorých poznáte pár dní. To je jedna z  kľučových zručností, ktorú zamestnávatelia na trhu práce vyžadujú.

      V projekte Capture Nature, ako názov napovedá, sme sa mali zaoberať prírodou a jej fotografovaním. Teraz po projekte si viac uvedomujem, že dobrú fotografiu neurobím, keď sa ponáhľam. Potrebuje čas a trpezlivosť. Od projektu si zároveň všímam prírodu inak - viac hľadám a vnímam jej krásu. A je jedno, či ju chcem zachytiť fotoaparátom, alebo sa len tak zapozerať a  „cvaknúť” si ju iba do svojej pamäti.

    • Kniha Krok vpred
     • Kniha Krok vpred

     •    Milí študenti, rodičia a učitelia,

         chcem sa s Vami podeliť s tým, čo som získal za dve dekády môjho života strávenými v zahraničí a následne mojim návratom domov. Ak sa rozhodujete, či do zahraničia vycestovať, ponúkam skúsenosti zažité na vlastnej koži. Počnúc základnou motiváciou Vášho rozhodnutia, cez Vaše možnosti, až po to, čo Vás spolu, ako rodinu čaká.

         Odchádzal som ako chlapec s minimom financií a neexistujúcou angličtinou. Časť svojich ciest som strávil prácou v UK a USA, časť cestovaním a časť štúdiom na univerzite v Dánsku. Po návrate domov som svoje skúsenosti zúročil aj pri zakladaní agentúry Scandinavian study. V agentúre, kde pomáhame študentom s prijatím na zahraničné univerzity.

         Verím, že táto kniha má šancu si nájsť miesto v domácej knižnici a že si v pravý čas nájde aj cestu do Vašich rúk. Napríklad vtedy, keď sa pred rodičov postaví dcéra s rozhodnutím, že chce ísť študovať na školu v zahraničí.  Alebo vtedy, keď syn príde za otcom s novinkou, že jeho spolužiak odchádza do zahraničia študovať a on by rád išiel s ním. Kniha príde vhod takisto rodičom, keď si nebudú vedieť dať doma rady so svojím dorastom a budú potrebovať pár dobrých argumentov, ako ho na nejaké obdobie ,,upratať” a ,,prenastaviť”.

         Držím Vám palce urobiť ten správny krok vpred!

         Príjemné čítanie, priatelia.

      Roman Hutira, Scandinavian study

​​​​​​Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina

IČO: 00160903, tel. č.: 041/763 77 00, fax: 041/763 43 50, e-mailgymnazium@gymza.sk

 

kontakt na správcu webovej stránky: slosar.michal@gmail.com, michal.slosar@gymza.sk